Sunteți pe pagina 1din 28

GHID INTRODUCTIV

Seria Informatic Social


ISSN 1584-4048

GABRIELA GROSSECK EMAIL fenomen, istoric, conceptualitate


Social Laborator de Informatic Universitatea de Vest din Timi oara Facultatea de Sociologie i Psihologie

Unul dintre cele mai complexe sisteme care in Internet-ul n via este po ta electronic . Email-ul (engl. electronic mail), cum este cunoscut n mod curent, reprezint cel mai popular serviciu Internet. El presteaz servicii de curier i factor po tal, permi nd comunicarea i transmiterea de informa ii ntre utilizatori indiferent de localizarea geografic i de fusul orar la o vitez remarcabil .

LABORATOR DE INFORMATIC SOCIAL Facultatea de Sociologie i Psihologie Universitatea de Vest din Timi oara S li 027, 028, 029, tel: 0256-494068/int.266 e-mail: labinfofsp@socio.uvt.ro http://www.socio.uvt.ro/Sociologie/LaboratorInformaticaSociala/labinfo.html

Unul dintre cele mai complexe sisteme care in Internet-ul n via este po ta electronic . Email-ul (engl. electronic mail), cum este cunoscut n mod curent, reprezint cel mai popular serviciu Internet1. El presteaz servicii de curier i factor po tal, permi nd comunicarea i transmiterea de informa ii ntre utilizatori indiferent de localizarea geografic i de fusul orar la o vitez remarcabil . Po ta electronic reprezint modalitatea electronic de coresponden prin care una sau mai multe persoane schimb mesaje n format text, eventual cu ata are de fi iere (grafice, audio/video etc.). Adesea termenul de email este confundat cu cel de mesagerie electronic . Cel din urm furnizeaz o gam variat de servicii prin aplica ii legate de circuitul informa ional sub forma formularelor electronice, a fax-urilor, a convoc rilor, a planific rilor etc. Astfel, n mod evident, po ta electronic este una dintre aplica iile serviciului de mesagerie electronic (Fotache, 2002). O adres de e-mail va ar ta ntotdeauna de forma nume_utilizator@adres _calculator. Prima parte con ine identificatorul utilizatorului dup cum este el nregistrat pe calculatorul unde este creat c su a po tal , iar a doua parte (cea de dup @) reprezint informa iile de identificare n Internet a calculatorului unde se afl c su a po tal (mail-server), organiza ia de care apar ine sau ara unde este situat. Cele dou p r i ale adresei sunt desp r ite prin simbolul @ (se cite te at). Numele poate fi orice combina ie de litere i cifre, f r diferen ieri ntre literele mari i mici. De exemplu adresa ggrosseck@socio.uvt.ro se refer la c su a po tal a utilizatorului Grosseck Gabriela aflat pe serverul Facult ii de Sociologie i Psihologie (socio) din cadrul Universit ii de Vest din Timi oara (uvt), Romnia (ro). De i pare o g selni a zilelor noastre, @ are o vrst apreciabil . El a fost creat, probabil accidental, de copi tii latini din cuvntul ad (la n latin ), prin contopirea lui a i d. Traducerile i transcrierile erau o munc grea, astfel c ap reau numeroase probleme, una dintre ele fiind legarea gre it a paginilor. Pentru a evita acest lucru, pe urm toarea pagin se repeta ultimul rnd. Astfel textele erau considerabil de lungi, de acea cei care le scriau trebuiau s prescurteze chiar i cele mai scurte i mai comune cuvinte. Practic, litera d s-a ncol cit n jurul lui a. n condicile comercian ilor florentini din secolul XII, @ simbolizeaz o unitate de m sur iar mai trziu n Statele Unite va fi folosit pentru a nota pre ul unitar al m rfurilor (Mihalache, 2003). Datorit acestei utiliz ri n domeniul economic, simbolul care a str b tut secole a ajuns pe tastele ma inii de scris. Cu timpul semnul i-a pierdut rolul, fiind practic uitat pe taste. n 1971, Ray Tomlinson folose te @-ul pentru a lega numele utilizatorului de adresa unde este stocat po ta electronic personal . Este interesant c , prin noua sa func ie, el i reg se te oarecum sensul de demult, acela de la, dac ne raport m la limba englez . Conform teoriei c reia o form de comunicare nu o nlocuie te niciodat pe cealalt ci o completeaz , din 2004 i n codul Morse a fost introdus un cod special pentru @. Romnii prefer copierea pronun iei din limba englez , dar n alte limbi exist tot felul de apelative pentru a-l alinta pe @: melc, coad de maimu , tromp de elefant etc.

EMAIL FENOMEN, ISTORIC I CONCEPTUALITATE

BAZELE UTILIZ RII EMAIL-ULUI

Po ta electronic nu este ns apanajul exclusiv al Internet-ului: exist re ele locale sau de arie larg private care dispun de sisteme de mesagerie electronic . 3

Scrisoarea electronic Email-ul este un mesaj format din trei zone distincte: antetul, corpul i semn tura (Milo escu, 2003). Antetul (header) este o secven standard de informa ii cu care ncepe mesajul po tal: autor (From), destinatar (To), data i ora transmisiei (Sent/Date), subiect (Subject). Acesta este echivalentul electronic al plicului, con innd informa iile publice" de care ntregul sistem de mesagerie electronic are nevoie pentru a manevra scrisoarea: From: define te expeditorul i va con ine cu siguran o adres email ce trebuie folosit dac se dore te trimiterea unui r spuns la mesaj. To: define te destinatarul mesajului prin adresa email (din fericire, programele actuale ne permit s exprim m adresa i sub o form mai inteligibil , adic scriind n clar numele persoanei dac aceasta exist n agenda de adrese). De remarcat c aici pot fi trecute mai multe adrese email separate prin virgul , efectul fiind acela c mesajul este transmis tuturor celor din list . Cc: Este prescurtarea de la Carbon copy (copie la indigo). Aici putem scrie adresele persoanelor care vrem s primeasc o copie a scrisorii. De obicei este vorba de persoane care sunt vizate de con inutul mesajului, care ar putea fi interesate de informa iile din mesaj, care monitorizeaz un proiect sau oricine altcineva care consider m c trebuie s afle con inutul mesajului. Persoanele ale c ror adrese sunt trecute n cmpul Cc: se mai numesc destinatari secundari. Bcc: Este prescurtarea de la Blind carbon copy (copie confiden ial ). Ca i n cazul precedent, cmpul poate cuprinde adresele unor destinatari secundari. Diferen a fa de copia simpl const n faptul c destinatarii primari i secundari ai mesajului nu vor ti c mesajul este recep ionat de ace ti coresponden i. Sent: afi eaz data i ora transmisiei mesajului. Ultimul cmp este Subject: n care este descris pe scurt con inutul mesajului. Apoi dup o linie liber urmeaz a doua zon care con ine mesajul email. Corpul (body) este mesajul propriu-zis. Marea majoritate a aplica iilor de po t electronic au propriul editor de texte cu care poate fi scris mesajul, iar ultimele versiuni de programe permit inserarea n mesaje a informa iilor reprezentate n format multimedia i a secven elor HTML, la fel ca n orice pagin Web. Semn tura (signature) este o secven standard de informa ii (autor, domeniile sale de interes, afilieri) care se adaug la sfr itului mesajului po tal. Toate aceste informa ii pot fi nregistrate ntr-un fi ier i ad ugate automat la sfr itul mesajului.

Figura nr. 1 Anatomia unui mesaj Folosirea serviciului email n multe privin e func ionarea po tei electronice se aseam n cu serviciile po tale obi nuite. Rolul oficiului po tal este jucat de un calculator numit server de email. Suntem clien ii acestui server dac dispunem de un cont pe el. Aceasta implic faptul c avem o adres email prin care putem fi identifica i i un spa iu de stocare unde sunt memorate mesajele. Pentru a trimite i primi mesaje electronice sunt folosite mai multe protocoale: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pentru transferul mesajelor de la expeditor la server i ntre servere, respectiv POP3 (Post Office Protocol) pentru primirea po tei. Un alt protocol care se folose te pentru email este IMAP (Internet Message Access Protocol), o variant mbun t it a POP3. n general, furnizorul de servicii de re ea este responsabil pentru crearea cutiilor po tale. O cutie po tal nu este dect un fi ier pe un server de email, unde sunt colectate mesajele primite c tre adresele asociate. Atunci cnd clientul se conecteaz la server, el transfer mesajele din aceste fi iere pe calculatorul propriu, fie p strnd o copie a lor pe server, fie tergndu-le de pe server (vezi figura nr. 2).

Email-ul pleac de la calculatorul utilizatorului (1) la un server de mail SMTP (2). Serverul de mail SMTP transfer mesajul pe Internet (3) c tre serverul de mail POP3 destinatar (4). Serverul de mail POP3 (5) prime te i stocheaz mesajul pn n momentul n care destinatarul l transfer (6) pe calculatorul s u (7).

Figura nr. 2 Modul n care un mesaj email este trimis de-a lungul Internet-ului

Facilit i email generale Exist dou posibilit i de trimitere i primire a mesajelor email pe Internet: a) folosind un client po tal (mailer). Poate cel mai utilizat client este Outlook Express al firmei Microsoft. Alte aplica ii populare utilizate pentru a prelua i transmite mesaje sunt Netscape Messenger, Eudora i Pegasus Mail. b) prin intermediul unui serviciu de po t prin interfa Web. a) Func iile clien ilor de email n linii mari, un client de email trebuie s ne permit s comunic m cu serverul, s vizualiz m mesajele pe care le primim, s compunem mesajele pe care le expediem i s ne organiz m ntr-un mod ct mai convenabil c su a po tal . Toate aceste func ii sunt ns strns mpletite. S trecem n continuare n revist cele mai importante: Comunicarea. n principiu, aceast func ie se realizeaz automat. Trebuie totu i s tim c leg tura cu serverul nu este permanent , chiar dac suntem conecta i cu acesta printr-o re ea. De cele mai multe ori, conectarea la server se face la anumite intervale de timp, ocazie cu care se transfer mesajele trimise i se aduc mesajele primite, dup care programul elibereaz leg tura. Stabilirea acestui interval este l sat la latitudinea utilizatorului (depinde de num rul mesajelor vehiculate i de calitatea re elei). Pentru utilizatorii care sunt conecta i la server prin linie telefonic nchiriat (marea majoritate a celor care utilizeaz calculatorul acas i sunt conecta i la Internet printr-un furnizor comercial), varianta optim este conectarea explicit , pentru a minimiza utilizarea liniei telefonice. Este de amintit c n acest caz, momentul expedierii mesajului nu coincide cu transmiterea lui efectiv (avem posibilitatea s ne r zgndim). Vizualizarea. Este o func ie simpl , prin care putem s citim mesajele. Majoritatea mailere-lor actuale au posibilitatea s afi eze i text formatat (n principal HTML). Standardele nu sunt nc foarte stabile i se ntmpl adesea ca viewer-ul clientului nostru de email s nu n eleag perfect formatarea realizat de mailer-ul corespondentului nostru. i viceversa. Singurul aspect mai complex al func iei de afi are este cel legat de fi ierele ata ate mesajelor. n cazul celor mai multe programe Windows sau Macintosh, lucrurile se desf oar
6

simplu: n mesaj vor ap rea simboluri grafice corespunz toare tipurilor de fi iere ata ate. De regul , un dublu-clic pe acestea lanseaz aplica ia potrivit . Compunerea. Aceast func ie este realizat cu ajutorul unui editor specializat, care cuprinde o parte de procesare de text i o parte de comenzi specifice. Unele programe (de pild Microsoft Exchange) permit utilizarea unui alt procesor de text (cum ar fi Word for Windows) dar, n general, cel nglobat este suficient. R spunsul la mesajele primite. Aceast comand este disponibil cnd citim un mesaj sau cnd am selectat un mesaj dintr-unul dintre dosarele tematice (vezi mai jos), mesaj pe care-l vom numi n continuare original . Rezultatul comenzii este c se lanseaz compunerea unui nou mesaj, completndu-se ns automat anumite cmpuri ale antetului. n primul rnd, cmpul To: va fi completat (de obicei) cu adresa expeditorului mesajului c ruia i r spundem. Dac originalul con ine o adres n cmpul Reply-To din antet, atunci aceasta va fi adresa la care va fi trimis mesajul. n cmpul Subject va fi copiat subiectul mesajului original, dar se va ad uga n fa Re: . n fine, corpul mesajului va fi citat n ntregime, adic va r mne n editor, dar fiecare linie va fi prefixat de caracterul >" (cazul cel mai comun, dar exist i alte conven ii pentru citare). n felul acesta putem s r spundem punct-cu-punct , p strnd citatele relevante din mesajul original, putem s scriem o scrisoare compact , l snd la sfr it textul original citat integral (astfel nct corespondentul nostru s poat s - i aminteasc ct mai exact contextul mesajului pe care l-a trimis), putem s tergem (par ial sau integral) partea citat din mesajul original etc. Trimiterea aceluia i mesaj mai multor destinatari simultan. Spre deosebire de func ia simpl de r spuns unui expeditor, se genereaz un r spuns adresat tuturor destinatarilor mesajului original ( i, desigur, expeditorului). Se folose te de obicei atunci cnd un grup de persoane dezbat prin email un subiect i fiecare trebuie s afle ce spun ceilal i. Aceast facilitate permite i crearea a a-numitelor liste de discu ii". Retransmiterea coresponden ei ( cite te i d mai departe"). Se genereaz un mesaj n corpul c ruia este citat ntregul mesaj original, iar subiectul este prefixat cu FW:". Ne r mne sarcina s complet m cmpurile rezervate destinatarilor (To, Cc, Bcc). Putem s edit m mesajul original, s -l coment m etc. Se folose te atunci cnd vrem s aducem i la cuno tin a altor persoane con inutul (integral sau par ial) al unui mesaj pe care l-am primit. Ata area fi ierelor. Posibilitatea de a ata a unui mesaj fi iere de orice fel (pagini web, imagini, text, video etc.), f r ca num rul de fi iere ata ate s fie limitat, este extrem de valoroas . Modalitatea practic de ata are a unui fi ier la un mesaj se face printr-un dialog de selectare a fi ierului identic cu cel obi nuit prin care programele ne cer s specific m fi ierul pe care s -l ncarce. Trebuie ns s inem seama i de anumite aspecte mai delicate, cum sunt codificarea sau dimensiunea fi ierelor ata ate. Atunci cnd trimitem documente Word sau Excel, imagini bitmap, secven e audio sau video, arhive comprimate, programe executabile etc. trebuie s recurgem la o codificare a acestora care s le protejeze de eventuale alter ri n timpul transferului. Exist mai multe forme de codificare, dintre care cele mai utilizate se bazeaz pe protocolul MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) care rezolv automat toate aspectele legate de transmiterea datelor binare. Fi ierele ata ate pot s creasc foarte mult dimensiunea mesajelor (teoretic nu exist limit superioar ). Este ns posibil ca destinatarul mesajului, dac acesta este conectat printr-o linie telefonic de slab calitate (cazul cel mai comun) s stea ore ntregi pe linie pentru a desc rca fi ierele, cu consecin ele de rigoare asupra facturii telefonice. Pe de alt parte este
7

posibil ca administratorul serverului de la destina ie s fie n criz de spa iu de stocare i, n consecin , s limiteze dimensiunea mesajelor acceptate. b) n cazul serviciilor de po t prin interfa Web programul client email este un applet Java, care poate fi rulat de orice browser Web care tie Java. Acestea ofer oricui, gratuit, posibilitatea de a- i deschide o c su po tal , oferind n acest scop spa iu i servicii de administrare. Mai mult, din aceste c su e po tale se pot accesa i eventualele alte c su e po tale de care utilizatorul dispune. Avantajul const n faptul c oriunde n lume avem posibilitatea s ne ntre inem coresponden a, cu singura condi ie de a avea acces la WWW. Pe Internet exist multe site-uri care accept g zduirea de conturi gratuite de email. La alegerea unui astfel de site trebuie avut n vedere viteza de accesare a site-ului i durata de nc rcare, m rimea c su ei i a ata amentelor la email acceptate, oferta prezentat n limba romn , informa iile obligatorii care trebuie furnizate la subscriere, existen a unei pagini de start sau a informa iilor necesare utiliz rii c su ei po tale etc. Servicii Web de mail foarte populare sunt Yahoo Mail! (prezentat n figura nr. 3) i MSN Hotmail, primul oferind utilizatorilor c su e po tale de 100 MB. Indiferent de modalitatea de accesare a coresponden ei, serviciul de po t electronic ofer suplimentar urm toarele facilit i: Destinatar inexistent sau indisponibil. Ce se ntmpl dac , dintr-un motiv sau altul (de pild , destinatarul i-a schimbat adresa) scrisoarea nu poate ajunge la destina ie? n mod normal, ea este trimis napoi. Un mesaj poate la rndul lui s ntmpine anumite dificult i. De exemplu, unul dintre serverele intermediare este indisponibil, caz n care se recurge la trasee ocolitoare. Dac serverul destina ie este indisponibil, expeditorul prime te un mesaj de avertisment de la ultimul server intermediar, care ns va mai insista un timp (de obicei cteva zile) s intre n leg tur cu serverul destina ie. Dac adresa este gre it (de pild destinatarul nu mai are cont pe serverul men ionat), expeditorul prime te un mesaj prin care este n tiin at de acest lucru. Exist i posibilitatea de a trimite mesaje recomandate , caz n care expeditorul prime te un mesaj prin care i se confirm n mod explicit livrarea mesajului c tre destinatar. Mai mult, unele programe pot solicita destinatarului s confirme citirea mesajului, dar func ionarea acestei facilit i depinde de programul client folosit de destinatar. Este de asemenea posibil ca anumite persoane s doreasc s trimit mesaje n mod anonim. Pentru aceasta, autorul trebuie s trimit mesajul c tre o adres anonim , de unde poate s -l retransmit , devenind astfel liber de sarcini (f r responsabilit i).

Figura nr. 3 Yahoo Mail! - un serviciu de mail prin interfa Web Agenda cu adrese. Majoritatea mailer-elor ofer facilitatea de a stoca adresele coresponden ilor, de cele mai multe ori mpreun i cu alte informa ii (porecle, adresa po tal , numere de telefon i fax de la locul de munc sau de la domiciliu, data de na tere, observa ii etc.). Facilit ile de grupare a adreselor (tot un fel de foldere), de sortare i de c utare sunt comune. Unele programe ofer chiar posibilitatea de a crea i adrese colective numite i liste de distribu ie. Folosirea fi ierului cu semn turi. Acesta con ine o semn tur care va fi ad ugat la sfr itul mesajului. Filtrarea mesajelor n func ie de diferite criterii (combinat uneori cu r spunsuri automate). Posibilitatea de a filtra automat mesajele este adesea de mare valoare, mai ales atunci cnd volumul coresponden ei este mare. Filtrarea se face pe baza unor condi ii specificate de utilizator, cum ar fi prezen a unui anumit ir de caractere ntr-unul din cmpurile antetului sau n corpul mesajului, precum i condi iile n care se aplic (de pild mesajelor primite sau mesajelor trimise). Dac condi iile sunt ndeplinite, atunci se execut anumite ac iuni specificate de utilizator (de exemplu se transfer mesajul ntr-un anumit folder, i se atribuie o anumit prioritate, este redirectat la o anumit adres , se r spunde cu un text standard etc.). Notificarea recept rii i a citirii. nseamn trimiterea automat a unui mesaj c tre expeditor atunci cnd mesajul trimis a fost plasat n cutia po tal a destinatarului, respectiv trimiterea automat a unui mesaj expeditorului atunci cnd mesajul original a fost afi at (deci citit) de c tre destinatar. Diverse. Imagina ia proiectan ilor a dus la o adev rat infla ie de facilit i (multe dintre ele complet inutile) oferite de produsele software actuale. Mai des folosite sunt posibilitatea de a eticheta mesajele pe baza unor categorii prestabilite, posibilitatea de a le atribui anumite priorit i (ignorate la transferul de mesaje prin Internet dar poate relevante pentru destinatar, daca mailer-ul s u le recunoa te), posibilitatea de a programa printr-un limbaj propriu (de regula scripting) anumite ac iuni, posibilitatea de a utiliza abloane i personalit i multiple" (de exemplu configurarea a dou sau mai multe stiluri de coresponden : unul pentru mesajele
9

oficiale, unul pentru coresponden privat etc.), folosirea poreclelor (nicknames) n locul adreselor po tale (sunt mai u or de memorat) etc. Gestionarea contului Dup o perioad de folosire intensiv a po tei electronice, num rul mesajelor primite i trimise (o copie a fiec rui mesaj trimis se p streaz local) cre te i ne vine din ce n ce mai greu s ne descurc m printre ele. Acest aspect este bine cunoscut de produc torii de programe client de email, a a c din fericire avem la dispozi ie variate posibilit i de organizare ct mai eficient . Solu ia de baz o reprezint crearea unor dosare sau cataloage (uzual se folose te deja termenul romglez de folder, foldere) n care putem plasa aceste mesaje. Con inutul unui folder este vizualizat sub form de tabel, cu un mesaj pe fiecare rnd. Plasarea unui mesaj ntrun folder se face fie prin drag-and-drop, fie prin comenzi simple, specifice programului. Cele mai multe programe dispun de cteva foldere predefinite. Astfel, exist ntotdeauna un dosar unde sunt automat plasate noile mesaje sosite (numit de regula Inbox), un dosar unde sunt plasate copii ale mesajelor trimise (numit adesea Outbox) i un dosar pentru ciorne , cu mesaje neterminate care vor fi trimise mai trziu (Drafts). n fine, un alt dosar predefinit este cel n care se p streaz mesajele pe care le-am ters (numit Deleted items sau Trash sau altfel). Este bine de tiut c mesajele pe care le tergem mai sunt disponibile pn cnd le tergem definitiv (cu o comand de genul Empty trash). n afar de folderele predefinite, avem posibilitatea de a ne crea propriile foldere, specifice activit ilor pe care le desf ur m. Unele programe ne permit structurarea ierarhic a dosarelor, astfel nct acestea ajung s se asemene foarte mult cu structura de directoare a discurilor, cu diferen a c n locul fi ierelor aici vom g si mesaje. n cadrul unui folder, avem posibilitatea s sort m mesajele dup criterii diverse (dup dat , dup numele expeditorului sau al destinatarului, dup subiect, dup dimensiune etc.). Anumite marcaje ne permit s identific m cu u urin mesajele care nu au fost nc deschise, cele care con in fi iere ata ate, cele la care am r spuns, cele pe care le-am trimis mai departe, cele pe care le-am redirectat etc.

10

Figura nr. 4 Clientul de email Outlook Express Important este i faptul c orice mesaj poate fi tip rit, salvat n alt format sau alt loca ie, sau chiar trimis prin fax, f r s conteze dac destinatarul nu este disponibil n momentul trimiterii mesajului (acesta l va primi n momentul conect rii la serverul de mail i recep ion rii tuturor mesajelor). Liste de discu ii Posibilitatea fireasc a po tei electronice de a trimite simultan copii ale unui mesaj la mai multe adrese a condus la ideea a a-numitelor liste de discu ii (mailing lists), orientate pe domenii, care grupeaz n jurul lor utilizatorii interesa i de tematica pus n discu ie. Unele liste au o tematic foarte bine definit (de pild utilizarea unui anumit produs, cercet rile dintr-un anumit domeniu tiin ific etc.), altele grupeaz doar persoane care au anumite interese sau doar pasiuni comune (de pild posesorii de cini dintr-o anumit ras , vorbitorii unei anumite limbi etc.). Chiar dac unii crcota i consider c listele de adrese sunt pu in dep ite pentru vremurile noastre, ele au o utilitate bine conturat - salveaz timp. Buletinele informative periodice, de exemplu, sunt distribuite u or la mii de cititori ai listei de adrese, acest sistem fiind foarte convenabil deoarece utilizatorii nu mai trebuie s caute informa iile respective. Principiul pe care se bazeaz listele de discu ii este simplu: un mesaj adresat listei (termenul consacrat pentru aceasta ac iune este a posta", echivalent oarecum cu a publica", a face public") este distribuit n mod automat tuturor membrilor listei. Calitatea de membru al unei liste se dobnde te prin abonarea (to subscribe) la respectiva list . Abandonarea listei se face prin opera iunea invers (to unsubscribe). Fiecare list are o descriere a tematicii abordate i regulile ei de conduit . Listele pot s fie controlate de un moderator sau pot s fie libere. n
11

primul caz fiecare trimite mesajele" lui la moderator. Acesta trimite apoi mesajul la fiecare din grupul respectiv. Administrarea unei liste este realizat de programe specializate care se ocup de distribu ia mesajelor postate listei de abona i, r spund la mesajele care le sunt adresate, proceseaz comenzile pe care le identific (subscribe i unsubscrie sunt doar dou dintre ele) etc. Procesorul de liste ofer n plus posibilitatea primirii de mesaje sub forma digest, adic toate mesajele dintr-o zi sunt grupate ntr-un singur email. n mod obi nuit, instruc iunile de utilizare ale unei liste sunt incluse n emailul ini ial. Dac exist nel muriri se poate consulta pagina cu r spunsurile la cele mai frecvente ntreb ri (FAQ), ata at listei respective. Exist dou tipuri diferite de liste de adrese n Internet: liste de conversa ii i liste cu un singur sens. Listele de conversa ii sunt asemenea unor conversa ii sau discu ii libere pe o tem dat . To i cei nscri i la o list de adrese v d ceea ce trimite o persoan , iar aceea persoan vede, la rndul ei, tot ceea ce trimit ceilal i. Drumul mesajului pn la fiecare membru al listei dureaz ns mai mult dect n cazul unei conversa ii directe (uneori chiar mai mult de o s pt mn ), mai ales dac este vorba despre o list cu moderator. n ciuda faptului c mesajele ajung mai greu, listele cu moderatori au unele avantaje. Moderatorul este persoana care gestioneaz lista de adrese, n acest sens el verific dac mesajele trimise se nscriu ntr-o anumit tem i dac nu sunt insult toare. Lucrurile indecente sunt filtrate i nu vor ajunge n cutiile po tale ale utilizatorilor. Listele de adrese cu un singur sens sunt excelente pentru a distribui informa ii, cum ar fi buletinele informative, unui public larg. Internet-ul nu este doar o re ea interna ional de calculatoare. El reprezint , totodat , o comunitate a celor ce schimb informa ii prin intermediul noilor tehnologii. Rela iile create n cadrul acestei comunit i a internau ilor pretind o anumit reglementare, instituirea anumitor reguli de conduit la care cet enii spa iului cibernetic n eleg, de cele mai multe ori, s adere de bun voie, sub sanc iunea unor forme de excludere din cadrul comunit ii sau de limitare a accesului la aceasta. Originea netichetei (etichetei Internet) nu poate fi legat de o anumit surs . Regulile au fost create i adunate de n i i utilizatorii cu ini iativ ai Internet-ului care au dorit s ofere proaspe ilor utilizatori un cadru civilizat i armonios de manifestare i dezvoltare n cultura cablat . A a se face c setul de reguli a luat fiin prin sondarea prealabil a opiniilor utilizatorilor n diverse situa ii i compilarea unor surse sau ghiduri ap rute la un moment dat n urma unor ini iative personale sau de grup. Cuvntul netichet provine din englezescul netiquette , care desemneaz un set de reguli i conven ii ce trebuie respectate n utilizarea Internet-ului indiferent de serviciul folosit. Acest set de reguli reflect o anumit experien a convie uirii armonioase n mediul electronic i are rolul de a elimina posibilele conflicte, nen elegeri sau interpret ri eronate. Unele din regulile etichetei Re elei sunt asem n toare regulilor din codul bunelor maniere privind aspecte variate precum adresarea politicoas , condescenden a sau p strarea decen ei n comunicarea cu semenii no tri. La fel ca i n via a de zi cu zi, toate abaterile de la regulile comunit ii nu pot trece nesanc ionate.
12

ETICHETA EMAIL

Cum Internet-ul nu este n posesia nim nui, iar etica Re elei nu a fost formulat de nici o autoritate, cum se poate face ca aceste reguli s fie totu i nsu ite i folosite? n general constrngerile venite din interiorul unui sistem sunt privite cu mai mult bun voin dect cele impuse din afara lui, iar oamenii prefer s - i fac mai mul i prieteni dect du mani. A a se face c , atunci cnd utilizatorii Internet-ului observ o desconsiderare ostentativ a etichetei Re elei, vor ncerca s o sanc ioneze trimi nd un email dojenitor utilizatorului n cauz sau se vor plnge Furnizorului de Servicii, care va trebui s intervin n stingerea conflictului . Ca utilizatori de Internet, ne este permis s acces m alte re ele ( i/sau computere ata ate la acestea). Fiecare re ea sau sistem are propriul s u set de politici i proceduri. Ac iuni care sunt ntreprinse n mod uzual pe o re ea/sistem pot fi controlate - sau chiar interzise - pe alte re ele. Este responsabilitatea utilizatorului s suporte politicile i procedurile acestor re ele/sisteme. Con inutul i ntre inerea cutiei de po t electronic cade ns n responsabilitatea utilizatorului. Ansamblul de norme i reguli care compune eticheta email se refer la identitatea utilizatorului, atitudinea sa, scrierea unui mesaj (con inutul acestuia, formatul, ata amentele etc.) i nu n ultimul rnd eticheta din cadrul listelor de discu ii. n cele ce urmeaz prezent m cele mai generale norme de conduit on-line n utilizarea email-ului: Verifica i-v email-ul zilnic i r mne i n limita de stocare a cotei stabilit de furnizorul de servicii Internet la care a i apelat. terge i mesajelor nedorite imediat devreme ce ele ocup spa iu de stocare. Men ine i num rul mesajelor p strate n cutia de po t electronic la minim. Mesajele excedentare" pot fi transferate n fi iere pe discuri sau pe orice suport de stocare i p strate pentru referiri viitoare. Niciodat s nu pleca i de la premiza c email-ul nu este citit de nimeni n afar de dvs.; exist persoane care au posibilitatea s citeasc i s v acceseze po ta electronic . Scana i-v sistematic sistemul n c utare de viru i, n mod special atunci cnd se primesc sau se aduc fi iere de pe alte sisteme, pentru a preveni r spndirea viru ilor. Nu da i niciodat identificatorul i parola de utilizator altei persoane, exceptnd administratorul de re ea. Evita i s fi i catalogat ca spammer! Nu trimite i niciodat scrisori-lan sau mesaje comerciale f r acordul destinatarului pe Internet. Trimiterea lor poate s cauzeze pierderea accesului la Re ea. Pentru coresponden a cu superiorii este bine s urma i traseele de procedur normal . De exemplu, nu trimite i o plngere via email direct c tre vrful organiza iei ( ef de departament), doar pentru c pute i face lucrul acesta. P stra i un comportament profesional i ave i grij ce spune i despre alte persoane. Email-ul este foarte u or de transmis mai departe. Respecta i intimitatea celorlal i. Este considerat a fi deosebit de primitiv trimiterea email-urilor personale c tre liste de discu ii sau n grupuri de tiri f r a avea permisiunea autorului. Nu trimite i mesaje nfl c rate (flaming). Mesajele de acest gen implic folosirea n cadrul comunic rii electronice a criticilor sau remarcilor insult toare, menite a provoca furie destinatarilor.

13

Evita i s trimite i email-uri blocante de band , adic mesaje care necesit un timp de nc rcare sau de desc rcare foarte mare datorit ata amentelor de dimensiuni apreciabile. Proteja i datele cu caracter personal. Dac trimite i un mesaj mai multor persoane, este politicos s nu prezenta i fiec reia adresele de email ale celorlal i destinatari (folosi i cmpurile Cc sau Bcc). Evita i s trimite i un email la mai mult de patru destinatari. Folosi i n schimb liste de adrese. Exemplu: To: lista_lucru@compania.ro R spunde i n timp util la mesaje. Pentru conceperea mesajului trebuie avute n vedere urm toarele aspecte: Nu uita i s ncepe i fiecare mesaj cu o formul de salut. Men ine i paragrafelor i mesajele scurte i la obiect, respectnd ortografia i gramatica limbii n care scrie i. Nu folosi i format ri excesive n mesaje de email, cum ar fi combina ii de fonturi diferite n diverse stiluri de formatare. Dimensiunea mesajului i timpul de desc rcare vor cre te. Pe de alt parte, clientul de email al destinatarului s-ar putea s nu afi eze corect toate op iunile de formatare. De aceea este bine s v scrie i mesajele n mod text, evitnd pe ct posibil formatul HTML. Scrie i un singur subiect ntr-un mesaj. Pentru mesajele lungi folosi i la nceput un cuprins al con inutului i marca i nceputul fiec rei sec iuni printr-un titlu. Include i o semn tur la sfr itul mesajelor email, deoarece destinatarul s-ar putea s nu v cunoasc personal sau cnd posta i unui grup dinamic de abona i. Semn tura este bine s includ numele, func ia i afilierea, precum i adresele de email sau Web (dac exist ), dar nu trebuie s dep easc 6 linii. Informa ii op ionale pot s cuprind adresa i num rul personal de telefon sau mobil. Mai multe detalii n sec iunea Semn tura de e-mail . Nu scrie i corpul mesajului cu litere mari dect pentru a scoate n eviden un punct important sau pentru a face distinc ia de un titlu. A scrie cu litere mari cuvinte ntregi este considerat n general ca fiind vorba de o ofens (se ridic vocea la interlocutor!). Se pot utiliza * astericsurile * n jurul unui cuvnt pentru a sublinia o anumit idee. Se poate folosi simbolul underscore (_) nainte i dup titlul unei c r i, de exemplu _Tratat de economie_. Lungimea unei linii de mesaj este bine s se limiteze la circa 65-70 de caractere (o linie ecran) i n general s se evite caracterele de control. Cnd cita i o alt persoan elimina i tot ceea ce nu are leg tur direct cu r spunsul. Nu l sa i programul de po t electronic s citeze n mod automat ntregul corp al mesajului la care se r spunde dac nu este necesar. Nim nui nu-i convine s citeasc un mesaj citat lung pentru a treia sau a patra oar , pentru a fi urmat de un r spuns de doar o linie. Toate referirile i sursele trebuie citate i respectate acordurile de licen iere i copyright. Pentru fi ierele ata ate preciza i numele, dimensiunea i aplica ia n care a fost creat.

14

Folosi i umorul sau sarcasmul cu m sur ! F r o comunicare fa -n-fa glumele pot fi luate drept critici. Pentru un ton glume pute i folosi emoticoanele, dar nu abuza i de ele. Uneori pot fi interpretate gre it de c tre destinatari. Adopta i un ton pozitiv i evita i cuvintele negative (anti, mpotriva, contra etc.). Ve tile proaste se transmit la nceputul mesajului, n mod clar, f r ambiguit i, sus innd o atitudine pozitiv fa de problema n cauz . i nu uita i! Ceea ce este scris - scris r mne. Eticheta pentru listele de discu ii Unele liste de discu ii au rate sc zute de trafic, altele pot s umple c su a po tal cu cteva sute de mesaje pe zi. Un num r mare de mesaje sosite necesit un timp mare de procesare ce poate necesita resurse importante. Abonamentele la liste de interes sau grupuri de discu ie trebuie men inute la minim i nu trebuie s dep easc spa iul de stocare care poate fi gestionat. Cnd v al tura i unei liste, monitoriza i mesajele pentru cteva zile pentru a v face o prim impresie relativ la genul de ntreb ri puse i care subiecte sunt considerate tabu. Cnd v sim i i confortabil al turi de grup, pute i ncepe s posta i. Verifica i dac exist o sec iune FAQ (Frequently Asked Questions - r spunsuri la ntreb ri curente) pentru grupul c ruia inten iona i s v al tura i. Membrii veterani se simt irita i cnd v d acelea i ntreb ri la fiecare cteva s pt mni sau la nceputul fiec rui semestru. Urma i fiecare i toate regulile pe care proprietarul listei le-a postat (proprietarul listei este cel care stabile te standardul etichetei locale pentru lista sa). Nu uita i c unele liste de discu ii sau grupuri de tiri au membrii din mai multe ri. Nu presupune i c ei vor n elege o referire la un eveniment curent (televiziune, film, cultura pop) din ara dumneavoastr . Nu v al tura i unei liste doar pentru a posta mesaje incitante - acest lucru sup ra pe majoritatea administratorilor de liste/grupuri i pot duce la pierderea accesului la re ea. Men ine i ntreb rile i comentariile relevante pentru tema de discu ie a grupului. Dac o alt persoan posteaz un comentariu sau o ntrebare n afara discu iei, NU i r spunde i pe list i evita i s face i din subiectul irelevant o conversa ie public . Cnd lipsi i mai mult de o s pt mn , dezabona i-v sau suspenda i abonamentul. Dac pute i r spunde la ntrebarea altcuiva, face i-o prin e-mail. Dou zeci de oameni r spunznd la o aceea i ntrebare pe o list larg , poate s umple c su a po tal ( i tuturor celorlal i de pe list ) extrem de repede. Fi i discret cnd retrimite i mesaje lungi unor adrese de grup sau unei liste de distribu ie. Este preferabil s face i referire la surs i s furniza i modalitatea prin care pot ob ine o copie. Dac trebuie totu i s posta i un mesaj mai lung, avertiza i cititorii printr-o instruc iune la nceputul mesajului. De exemplu, AVERTISMENT: MESAJ LUNG. Dac trimite i acelea i mesaje la mai multe grupuri simultan, include i numele grupului la nceputul mesajului cu o scuz pentru cei care vor primi duplicate. Rezista i tenta iei de a v certa (flame) cu ceilal i pe list . Aminti i-v c aceste discu ii sunt publice i sunt destinate unor schimburi constructive. Trata i-i pe ceilal i de pe list n acela i mod n care vre i ca ei s v trateze.

15

Cnd posta i o ntrebare unui grup de discu ii, cere i ca r spunsurile s v fie direc ionate personal. Posta i, ulterior, un rezumat sau r spuns la ntrebarea adresat grupului. Cnd r spunde i la un mesaj postat pe un grup de discu ii, verifica i adresa pentru a fi sigur de cea a destinatarului dorit (persoan sau grup). Poate fi foarte jenant dac r spunde i incorect i posta i un mesaj personal ntregului grup de discu ii. Cnd v nscrie i ntr-un grup este important s v salva i scrisoarea de confirmare a accept rii pentru referiri ulterioare. Procednd astfel, dac ve i pleca n vacan ve i avea adresa de suspendare a abonamentului. Folosi i propriul cont e-mail, nu v abona i de pe un cont partajat de mai mul i. Alte persoane de pe list nu sunt interesate de dorin a dvs. de a fi ad ugat sau ters. Orice cerere legat de sarcini administrative trebuie f cut la locul potrivit, nu listei n sine. Ocazional, unii abona i ai listei care nu sunt familiari cu eticheta, vor trimite cereri de abonare (SUBSCRIBE) sau dezabonare (UNSUBSCRIBE) direct pe list . Fi i tolerant fa de aceste manifest ri i oferi i eventual cteva sfaturi utile, n loc de a fi critic. Jargonul email Pentru n elegerea total a mesajului, trebuie s auzim mai multe cuvinte dect sunt spuse sau scrise. Comunicarea non-verbal include para-limbajul (intensitatea, tonul, viteza, volumul vorbirii etc.) i contactul vizual. Nici para-limbajul nici comunicarea vizual nu sunt nc posibile pe Internet pe scar larg . De aceea curnd dup ce lumea a devenit on-line au ap rut emoticoanele ca o modalitate de a indica expresiile de comunicare n Internet. Denumirea de emoticon provine din compunerea cuvintelor engleze ti emotion i icon (pictogram ) i desemneaz un mic simbol grafic care exprim o emo ie sau un sentiment. n literatura de specialitate romn se mai ntlne te i termenul de glife ASCII, cei drept mai rar i mai mult cu semnifica ie estetic . Cei mai mul i internau i ns consider emoticoanele ca pe o parte din vocabularul lor, chiar dac nu apar in regulilor gramaticale tradi ionale. n construc ia emoticoanelor se ine cont de utilizarea elementelor grafice. Acestea sunt simple caractere ASCII sau combina ii de semne de punctua ie, litere, numere, simboluri matematice, elemente ale alfabetului Morse i alte simboluri posibile de pe tastatur . Ochii i fa a sunt elemente de baz n construc ia emoticoanelor. Unitatea de baz se nume te SMILEY ( : -) ) care reprezint standardul pentru o fa zmbitoare. Emoticoanele se citesc aplecnd capul spre partea stng . Elementele grafice se folosesc pentru: identificarea comunicantului: poart ochelari - 8-), are musta - :-{), este o tn r - 8:-), este o femeie matur - :-)-8, fumeaz - :-Q, poart turban - @:-) etc.; portretizarea figurilor publice (7 :) - Ronald Reagan, 4:-) George Washington, 5:-) Elvis Presley, :-)8 Dolly Parton, :.) Madonna); redarea intona iei vocii sau mi c ri ale fe ei i buzelor (:< - Ce; :C - Ce?; :{ Ce; :Q Ce?); descrierea sentimentelor (`-( - utilizatorul plnge; :`-) utilizatorul este att de fericit nct plnge), utilizatorul rde - :-D, este sceptic - :-/, este dezam git - :-e etc. Multe dintre aceste semne sunt distractive, uneori absurde, apropiindu-se de neinteligibil: un vampir cu din i de iepure i cu un dinte lips - :-F, este un clown - +:-), i face rug ciunea - @= etc.
16

Frecven a apari iei lor (mai mult de trei ntr-un mesaj) indic faptul c utilizatorul este un newbie (utilizator nou n Re ea) care dore te s se fac remarcat. Emoticoanele au un n eles constant, fiind independente de alte elemente (de exemplu X-( - utilizatorul tocmai a murit sau (X-X) utilizatorul este mort). Exist semne grafice care dau un n eles omonim (:-x buzele-mi sunt pecetluite, s rut, mi-am pus lac t la gur ; :-X un s rut pasional), sinonim (:--} min i ca Pinocchio; :----) e ti un mare mincinos) sau nuan at semantic (:-I zmbet indiferent care e mai bine dect :-( dar nu chiar att de bine ca :-) ceva de genul ntre i ntre sau :-> - utilizatorul tocmai a f cut o remarc sarcastic care e mai r u dect dac s-ar utiliza ;-) ). Oricine ncearc s clasifice emoticoanele trebuie s aib n vedere faptul c sunt semne iconice. Planul de exprimare i n elegere este extrem de bogat i variat, existnd sute de liste de emoticoane, asem n tor dic ionarelor2. Acronimele sunt foarte similare cu emoticoanele ca natur i func iuni. Pot fi scrise cu litere mari sau mici i con in principii diferite i idei originale. Cteva sunt chiar ini ialele cuvintelor folosite n fraze: ASL (age, sex, location), BBL (be back later), BTW (by the way). Altele se bazeaz pe pronun ia literelor n limba englez BZ (busy), EZ (easy), CUL (see you later). De asemenea modalitatea de pronun ie a numelor devin parte a cuvintelor (w8 wait, b4 before, f2f face-to-face). Unele acronime sunt folosite des n coresponden sau pagini web (asap as soon as possible, FAQ frequently asked questions). Semn tura de e-mail Semn tura de e-mail este o modalitate binevenit de individualizare a unui mesaj electronic. Aceasta este un fi ier text care se poate insera automat oric rui nou mesaj compus. n mod tradi ional, semn tura de email trebuie s con in : numele i prenumele, func ia (eventual) i datele de contact pe care le consider m necesare (adresa de email, adresa pentru coresponden a scris , numere de telefon, fax i/sau mobil, adresa paginii web - personal sau a firmei pe care o reprezent m etc.). Pentru cei care doresc s atrag i mai mult aten ia, semn tura poate s includ i alte elemente cum ar fi caractere ASCII, elemente de art ASCII sau citate. ncep torii ar putea fi tenta i s conceap o semn tur precum cea de mai jos: ------------------------------------------------------------ec. Ion Petrescu Manager S.C. VopsiLac S.R.L. Aleea Fagului nr. 4, 300300 Timi oara Tel: 0040-256-256874 Fax:0040-256-235698 Email: ipetrescu@vopsilac.ro Web: http://www.vopsilac.ro/staff/ipetrescu.htm ------------------------------------------------------------O astfel de semn tur nu este recomandabil n primul rnd pentru c ocup mai mult de ase rnduri limita impus conven ional prin eticheta email iar compactitatea textului redactat n stil bloc ar putea fi ndulcit prin redistribuirea informa iei n a a fel nct aceasta s ocupe ct mai mult dintr-un rnd. O variant oficial i destul de aerisit a semn turii de mai sus ar putea fi urm toarea: ------------------------------------------------------------------------------------------2

vezi la http://www.emoticons.com

17

ec. Ion PETRESCU S.C. VopsiLac S.R.L. manager Aleea Fagului nr. 4, 300300 Timi oara tel: 0040-256-256874 fax: 0040-256-235698 ipetrescu@vopsilac.ro http://www.vopsilac.ro/staff/ipetrescu.htm -------------------------------------------------------------------------------------------De i frecvent ntlnit , dep irea limitei de ase rnduri impus prin eticheta semn turii de e-mail nu este pe deplin sau f i agreat de to i utilizatorii care, de cele mai multe ori, prefer ca semn tura lor s i reprezinte pentru mai mult vreme n rela iile preponderent profesionale. De vin pot fi uneori chiar institu iile n care ace tia lucreaz i care, din dorin a de standardizare a semn turilor angaja ilor, i impun diferite formate n care num rul rndurilor nu mai constituie un criteriu fix de lucru.

Figura nr. 5 Exemplu de semn tur email TENDIN E Viitorul ne poate aduce multe surprize n ce prive te tehnologiile de email. Deja este posibil s trimitem prin email mesaje scurte (SMS) c tre telefoane celulare, iar noua tehnologie WAP a deschis posibilitatea ca un posesor de celular s poat lucra pe email folosind pentru aceasta numai celularul, f r s aib nevoie de un computer. Video-email-ul bate la u . R mne s vedem ce va mai fi...

Po ta electronic exist de peste trei decenii. Creatorul ei este Ray Tomlinson, programator la Bolt Boranek&Newman (BBN), o societate american care prezida n numele Departamentului Ap r rii al SUA realizarea Arpanet, precursorul Internet-ului. n 1971 el s-a ocupat de punerea la punct a unui program care gestiona mesajele electronice i permitea angaja ilor de la BBN s transmit ntre ei informa ii. Schimbul se putea realiza ns doar n interiorul acelea i re ele i ntre persoane care foloseau acela i tip de computer. Un an mai trziu, Larry Roberts, cercet tor la MIT, a scris primul s u utilitar de management al po tei electronice pentru a lista, citi selectiv, nregistra, expedia i r spunde la mesaje. La nceput un simplu serviciu capabil de a muta un ir de caractere dintr-un computer n altul, email-ul s-a dezvoltat concomitent cu evolu ia re elelor de comunica ie, introducerea sa la nceputul deceniului opt producnd, a a cum au remarcat anali tii rela iei dintre tehnologie i societate, o schimbare radical n identitatea i scopurile Arpanet-ului. Ca artefact cultural, po ta electronic se situeaz undeva ntre descoperirea unui obiect de art rar i un accident norocos, n anii de nceput fundamentndu-se multe dintre tr s turile
18

APARI IA I DEZVOLTAREA PO TEI ELECTRONICE

caracteristice culturii digitale moderne: rela ii mediate de computer, libertatea de exprimare, identitate virtual etc. Chiar dac la nceput email-ul era dificil de folosit, primii utilizatori generau constant un val de idei noi, crend o atmosfer de haos creativ, astfel nct spre sfr itul anilor 80 marea majoritate a problemelor au fost rezolvate. De i a ap rut neplanificat , neanticipat i, n cea mai mare m sur nesprijinit , po ta electronic a ajuns s eclipseze n volumul traficului toate celelalte aplica ii disponibile, cre terea traficului de mesaje devenind cea mai mare for n dezvoltarea Re elei.

utilizare email activit i loc de munc cump r turi on-line turism on-line folosirea instant messenger servicii e-banking jocuri on-line curs ac iuni licita ii on-line tranzac ii economice chat
15% 15% 10% 10% 24% 32% 29% 34% 23% 23% 18% 30% 30% 24% 37% 37% 55% 39% 57%

85%

93%

53%

Utilizatori la locul de munc

Utilizatori la domiciliu

Figura nr. 6 Activit ile on-line preponderente ale utilizatorilor Internet (sursa Yankee Group, octombrie 2001) Din figura nr. 6 reiese c principala activitate desf urat pe Internet este schimbul de mesaje prin intermediul po tei electronice. Conform International Data Corporation (IDC) n anul 2001 existau 505 milioane de cutii po tale electronice, care au vehiculat n jur de 31 miliarde de mesaje, pentru anul 2005 IDC estimnd un num r de 1,2 miliarde de cutii po tale care vor trimite zilnic peste 36 de miliarde de mesaje directe3. i la nivelul Romniei regele Internet-ului continu s r mn email-ul. n 25 septembrie 2002 Institutul de Cercetare de Pia GfK Romania a prezentat grafic un studiu
3

NUA Internet Surveys: 36 billions emails per day by 2005 www.nua.com/surveys/index.cgi?f=VS&art_id=905357206&rel=true

19

privind utilizarea Internet-ului n Romnia. Astfel studiul relev c dintre utilizatorii

actuali 49% folosesc serviciile de e-mail, 46% chat, 37% caut informa ii despre evenimente, 26% citesc tiri diverse, 21% caut informa ii despre locuri de munc , 18% folosesc Internet-ul i pentru interac iunea cu autorit ile. Urmeaz , ca modalit i de folosire a Internet-ului: citirea tirilor sportive (11%), informarea despre orarul diferitelor institu ii (9%), nout i de la burs (7%). 4% dintre utilizatorii de Internet i citesc previziunile, tot at ia c i cei care fac cump r turi pe net, i numai 2% utilizeaz serviciile bancare prin aceast re ea. Dup doi ani se constat o cre tere spectaculoas a utiliz rii po tei electronice, cel mai recent sondaj publicat n Raportul eEurope+ 2004 ar tnd c cel mai r spndit serviciu de Internet r mne cel de po t electronic la un nivel de 77%4.
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

78%

77%

40%

33%

c utare de informa ii e-mail

jocuri i muzic forumuri, camere de discu ii

Figura nr. 7 Utilizarea Internet-ului n Romnia (sursa MCTI, 2004) n ceea ce prive te ns utilizarea email-ului n afaceri, n urma unui studiu ntreprins n 2002 (Ro ca i colab., 2002) s-a constatat c e-mail-ul nu se num r printre mijloacele de comunicare preferate de utilizatorii romni: cel mai frecvent utilizat r mne ntlnirea fa -nfa , urmat de telefon. Se constat ponderea redus (12,2%) a comunic rii prin e-mail, mijloc ce dep e te doar po ta clasic .
40% 30% 20% 10% 0% Po t Direct E-mail Telefon Fax 4% 12% 35% 29% 20%

Figura nr. 8 Frecven a utiliz rii mijloacelor de comunicare n afaceri


4

vezi i Tiron, Loredana, 23% dintre romni folosesc Internetul , ComputerWorld Professional Romania, aprilie 2004, [on-line]: http://www.computerworld.ro/index.php?c0=1956,1,113,2,0,0 20

Po ta electronic continu ns s creasc dincolo de orice a tept ri, expansiunea sa ridicnd noi ntreb ri despre cum comunicarea interpersonal i comer ul se schimb .

Utilizatorii de email nainte de a ncepe s discut m despre comunicarea comercial prin email trebuie s stabilim cine folose te po ta electronic i n ce mod. Conform unui studiu Radicati Group5 (2004), n ntreaga lume exist 578 milioane de utilizatori de email iar num rul acestora va cre te pn n 2008 cu o treime. Ace tia trimit zilnic 72,4 miliarde de mesaje, cifr pe care Radicati Group o estimeaz dubl pn n 2008. Gradul de folosire al email-ului de c tre utilizatorii Internet-ului este redat n figura nr. 9: Dintre cei care consult email-ul la birou, observ m c aproximativ 84% l verific regulat de mai multe ori pe zi i doar 11% zilnic.
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

41% 32% 19% 11% 3% permanent 3% n fiecare or de cteva ori pe zi la locul de munc acas zilnic 5% 33% 30% 22%

rar

Figura nr. 9 Ct de des este verificat cutia po tal de c tre utilizatori (sursa e-Marketer, 2002) Utilizatorii de email pot fi mp r i i n trei categorii: a. dup gradul de familiarizare cu tehnologia: dependen i i independen i. n primul caz utilizatorii, chiar dac tiu s foloseasc calculatorul, apeleaz la altcineva pentru a le trimite mesajele, constatndu-se un comportament anormal, deviant deoarece folosind resurse de calcul i umane altele dect cele proprii trebuie s aib tot timpul n minte aspecte precum lungimea mesajelor, faptul c mesajul poate fi citit de o alt persoan care nu e nici expeditor, nici destinatar, ci un intrus , de unde rezult o autocenzur , un control al con inutului; b. dup gradul de rela ionare vorbim de utilizatori apropia i i la distan . Prima categorie este constituit din membrii i prietenii de familie, cea de a doua fiind alc tuit pe baza contactelor profesionale;

vezi Statistici i tendin e Radicati Group pentru diverse pie e online , 28 iulie 2004, [on-line]: http://www.webmark.ro/news/email_marketing/radicati.html

21

c. dup con inutul mesajelor distingem (Olso, 2001): informatorii (cei care paseaz informa ia), tranzac ionalii, negociatorii, co-operatorii, comunicatorii de dragul comunic rii, manipulatorii, partajatorii, sirenele, plictisitorii etc. De i departe de a avea preten ia unei abord ri exhaustive a problematicii legate de conceptualizarea po tei electronice prezent m n continuare principalele avantaje i constrngeri ale acestui mediu de comunicare. Avantaje i limite Email-ul are reputa ia celei mai ndr gite aplica ii n contextul Internet-ului. Red m n continuare cele mai importante elemente care au f cut din acest sistem de mesagerie standardul comunic rii on-line: Email-ul este cel mai simplu, mai rapid i mai r spndit instrument de comunicare al Internet-ului fa de celelalte medii tradi ionale de transmitere a mesajelor. Email-ul salveaz timp. Deservirea este prompt (de ordinul ctorva minute sau chiar secunde, depinznd i de configura ia serverului de mail). Dac se ntmpl ceva deosebit i mesajul nu i atinge destina ia, el este ntors emitentului cu o not explicativ . Email-ul este mult mai ieftin. Dup amortizarea costului ini ial al conect rii la Internet i al instrumentului prin care se efectueaz coresponden a utilizarea emailului este practic gratuit . Prin e-mail se pot transmite orice tip de date (text, sunet, grafic , video). Po ta electronic este un mijloc de comunicare asincron deoarece nu este necesar prezen a simultan a coresponden ilor. R spunsurile se primesc dup o anumit perioad de timp iar destinatarul nu trebuie s fie n fa a calculatorului cnd sose te mesajul (ca la telefon) i nici m car calculatorul nu trebuie s fie pornit (ca la fax). Email-urile sunt schimbate n mod dinamic ceea ce le permite s fie simple, la obiect, mai pu in standardizate i cu dialoguri mult mai explicite, iar prin anularea formulelor standard ale clasicelor i lentelor scrisori las un spa iu de exprimare mult mai liber. Un mesaj poate fi adresat unei persoane sau unui grup de oameni. Email este un mijloc ecologic (salvnd p durile de la t iere). Nu necesit hrtie (n cazul n care nu se dore te tip rirea mesajelor), nici plicuri sau timbre. Email-ul ajut la organizarea activit ii. Mesajele primite sau transmise pot fi arhivate, imprimate, pot fi ordonate dup anumite criterii. Se poate realiza i o selec ie autonom a mesajelor la primire n func ie de anumite criterii, de exemplu, dup emi tor precum i transmiterea copiilor unui mesaj uneia sau mai multor persoane. Un mesaj primit poate fi transmis unei alte persoane n forma recep ionat sau poate fi modificat sau nso it de comentarii. Comunic rile realizate prin intermediul po tei electronice au un caracter privat. Po ta electronic permite men inerea contactului cu prietenii i familia. Email-ul desfiin eaz barierele legate de distan i timp. Recent revista Science" a publicat rezultatele unui experiment efectuat de c tre echipa condus de Peter Dodds din cadrul Institute for Social and Economic Research and Policy care a demonstrat faptul c aproape fiecare persoan este conectat cu alta, prin
22

intermediul unui num r relativ redus de cunoscu i. n cadrul acestui experiment oamenii de tiin au apelat la ajutorul unui num r de 61.168 de persoane c rora li s-a cerut s ncerce s stabileasc o leg tura prin email cu cel pu in una dintre cele 18 inte care domiciliau n 13 ri diferite. Ca i n cazul experimentului efectuat n anii 60 de c tre profesorul Stanley Milgram, mesajele nu puteau fi trimise direct destinatarului. n schimb, expeditorii puteau trimite mesajele respective unei persoane pe care o considerau apropiat de destinatar. Experimentul a eviden iat un num r de 24.163 de lan uri de comunicare, ns numai 384 dintre acestea au f cut ca mesajele s ajung la destinatari. De asemenea, experimentul a demonstrat c mesajele trebuie s fie forwardate de 5-7 ori pentru a ajunge la destinatar. Acest rezultat nu face dect s confirme teoria profesorului Milgram i anume c oamenii se afl la foarte mic distan unii de ceilal i". Datorit simplit ii i eficien ei sale, email-ul a fost astfel adoptat de un mare num r de persoane fizice6 fiind rapid integrat n afaceri i comer . Cel mai ntrebuin at, cel mai folositor, dar i cel mai prost utilizat instrument de re ea este email-ul, etichetat de unii drept arma mortal a Internet-ului. Po ta electronic a devenit att de indispensabil n mediul de afaceri nct exist persoane care men in leg tura cu clien ii sau furnizorii numai prin intermediul ei. Dar a a cum se ntmpl cu cele mai utilizate instrumente de comunicare oamenii pot s i abuzeze de ele, garan ia unei utiliz ri corecte fiind cunoa terea nu numai a avantajelor ci i a limitelor acestora. Principalele dezavantaje ale utiliz rii po tei electronice se refer la: Acces utilizatorul este condi ionat de existen a unei conexiuni Internet. Cost. Nici un serviciu de e-mail nepl tit nu este att de gratis cum pare. Companiile care ofer asemenea servicii au ntotdeauna de c tigat, fie beneficii palpabile (bani percepu i de la alte companii pentru servicii de reclam ), fie beneficii de imagine (impunerea numelui pe pia , clien i mul umi i etc.). Depersonalizarea comunic rii. Cel mai izbitor element este redenumirea expeditorului i destinatarului cu prepozi iile de la (from) i c tre (to). Ca mediu electronic de interac iune po ta electronic este mult mai s rac ca mijloace de expresie, cuvntul fiind unicul instrument de comunicare chiar dac se pot ata a fi iere de sunet i imagine. Utilizarea abuziv . Internau ii se plng, n mod constant, de c iva ani de primirea unor mesaje nesolicitate, de la reclame pn la fi iere enorme cu fotografii, scrisori lan , scheme piramidale, glume sau alte informa ii consumatoare de memorie i timp de conectare la Internet. Un loc aparte l ocup trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate fenomen denumit spamming (spam engl.), un fel de cangren electronic pentru cutia po tal a utilizatorilor7, chiar dac avem libertatea de a ignora sau terge aceste mesaje. Viru i. Spam-ul constituie i o surs de infectare viral . Utilizarea unui program pentru triajul po tei electronice care sose te la server conform criteriilor definite de utilizator reprezint o problem riscant deoarece prin instalarea de filtre n servere se risc pierderea unor mesaje dorite. Un alt vehicul de mpr tiere a viru ilor o

L udabil ini iativa Marii Britanii de a aloca fiec rui copil care a mplinit 9 ani o adres permanent de email. 7 Hutema, Christian, Spam, impar i pierdut , Planeta Internet nr. 1/ianuarie, 1997, p. 78. 23

reprezint fi ierele ata ate. Remediul const n instalarea de aplica ii antivirus pe calculatoarele utilizatorilor i firewall-uri pe serverele de mail. Formatul HTML. O alt problem o reprezint faptul c din ce n ce mai multe mesaje electronice sunt redactate n format HTML, care este mult mai greu dect clasicul format text. Acest fenomen poate genera o cre tere de 100%a costurilor de stocaj pentru companii. Pe de alt parte clien ii mai vechi de email nu pot citi dect mesaje text. Lipsa comunic rii fa -n-fa este compensat ntr-o anumit m sur de emoticoane. Cnd este util po ta electronic ? A a cum am v zut n sec iunea anterioar po ta electronic are avantajele i dezavantajele ei. La suprafa , ea pare doar o alt modalitate mai rapid de transmitere a scrisorilor. Pentru a ti cnd este potrivit folosirea po tei electronice este important s n elegem avantajele comunic rii prin email fa de alte mijloace de comunicare. n unele cazuri email-ul este foarte asem n tor cu telefonul, n altele cu serviciul po tal tradi ional8. Tabelul nr. 1 Compararea tehnicilor de comunica ie Viteza de transfer Cost Sincronizare Formalism Credibilitate Confiden ialitate Securitate Email mare mic nu e necesar moderat moderat sc zut mic foarte mare variaz n func ie de durata convorbirii la distan obligatorie variaz mic moderat moderat Telefon Po ta clasic foarte mic variaz n func ie de distan nu e necesar variaz mare mare mare

n primul rnd, prin email mesajele se transmit foarte rapid, n raport cu po ta clasic . Timpul de transmitere a coresponden ei electronice const din dou p r i: timpul de transmisie n re ea pn cnd mesajul este recep ionat de calculatorul pe care se descarc po ta electronic i ntrzierea cu care este citit de c tre destinatar. Dac verificarea coresponden ei nu se efectueaz regulat o transmitere rapid a mesajului nu are nici un efect. Atunci cnd po ta electronic este distribuit i citit rapid ea poate fi aproape tot att de convenabil ca i o conversa ie personal . Pe de alt parte emailurile necesit mai pu in timp pentru a dezvolta subiecte, pentru corecturi, rescriere i citire. n plus, costurile implicate de o convorbire telefonic sau de transmiterea unei scrisori la mare distan sunt mult mai mari dect transmiterea unui email. Prin telefon comunicarea este i mai rapid (instantanee), dar o convorbire telefonic implic prezen a ambilor interlocutori. Email-ul i mesajul po tal sunt ambele asincrone; un email nu deranjeaz niciodat , destinatarul avnd posibilitate s -l citeasc atunci cnd dore te. Un alt aspect care trebuie luat n considerare este absen a contactului fizic dintre destinatar i scrisoare . De regul scrisoarea este luat dintr-o cutie po tal i studiat : scrisul de mn (dac nu e oficial ), plicul (uneori are i miros), timbrele etc. Practic exist un ntreg
8

Mai este denumit 24

i snail mail (snail n limba englez nseamn melc).

ambalaj de semne care ne dezv luie cte ceva despre expeditor. n contrast, email-ul este de calitate aseptic , mbr cat n uniform , chiar dac cineva dispune de imagina ie i coloreaz fundalul sau decoreaz mesajul cu poze sau cu ata area propriei fotografii sau produc efecte sonore. Formalismul i credibilitatea sunt destul de legate ntre ele. La telefonul i cu mesajele transmise prin po ta tradi ional formalismul variaz : fa de unii oameni adopt m o atitudine foarte formal , cu al ii suntem de-a dreptul neglijen i. Email-ul oscileaz ns ntre cele dou extreme i datorit faptului c are o vitez apropiat de cea a conversa iei, are tendin a de a fi mult mai nepreten ios i neceremonios, lucru care poate fi o problem atunci cnd este vorba de credibilitate. Factorul major care reduce credibilitatea email-ului este faptul c identitatea emi torului poate fi imitat i astfel asumarea responsabilit ii autorilor pentru mesajele lor este sc zut . Un alt avantaj deriv i din posibilitatea de a trimite simultan un mesaj la mai mul i destinatari, ceea ce e imposibil prin telefon (cu excep ia conferin elor n grupuri mici) i dificil de atins n po ta tradi ional (costurile cresc propor ional cu num rul de scrisori). Din alt punct de vedere, confiden ialitatea convorbirilor telefonice i a scrisorilor este, n principiu, garantat , n schimb nimeni nu garanteaz confiden ialitatea unui mesaj email. Utilizatorul este singurul responsabil de asigurarea confiden ialit ii mesajelor proprii, avnd posibilitatea de a utiliza un program de criptare. n sfr it, de i simbolul folosit n general pentru a reprezenta serviciul de po t electronic este un plic nchis, n realitate lucrurile nu stau de loc a a. Un simbol mult mai potrivit pentru email ar fi cartea po tal aproape toat lumea care se intersecteaz cu traseul acesteia poate s o citeasc . Comunicarea prin email se transform n ceva total lipsit de securitate sau intimitate. Securitatea po tei electronice Securitatea coresponden ei electronice este de obicei sc zut n compara ie cu alte medii, mesajele putnd fi interceptate, voit sau din eroare, de c tre persoane neautorizate sau de c tre administratorii sistemelor de calcul. Cele patru scopuri de baz n ceea ce prive te securitatea sunt: confiden ialitatea (p strarea informa iei departe de utilizatorii neautoriza i), autentificarea (determinarea identit ii partenerului nainte de comunica ie), nerepudierea (dovedirea partenerului c el este acela care a trimis datele) i controlul integrit ii (siguran a faptului c datele nu au fost modificate). a. Confiden ialitatea mesajelor protejeaz con inutul mesajelor mpotriva citirii lor neautorizate, de c tre alte persoane dect receptorii specifica i de emi tor. Obiectivul acestei protec ii l constituie fie ascultarea i nregistrarea neautorizat a traficului de pe liniile de comunica ii, fie posibilitatea accesului la cutiile de scrisori. Toate programele de mesagerie electronic oblig utilizatorul s foloseasc o parol pentru a- i proteja intimitatea coresponden ei (n englez privacy). Ca regul general este bine s fie alese parole care s nu poat fi u or ghicite i s nu fie ncredin ate nim nui. Trebuie ns spus din capul locului c , la ora actual , nu exist nici o garan ie c nimeni nu are posibilitatea s ne citeasc mesajele, ba chiar s scrie unele n locul nostru. O alt modalitate prin care ne putem ap ra de intruziuni o reprezint cifrarea mesajelor, ceea ce presupune ns o n elegere prealabil cu coresponden ii (ceea ce nu este nici u or i nici sigur). O cale mai u oar o reprezint criptarea cu chei publice i chei private. n acest scop se poate utiliza programul numit PGP
25

b.

c.

d. e.

f.

g.

(Pretty Good Privacy). De re inut: faptul c cineva i cifreaz coresponden a nu nseamn c are ceva de ascuns. Dreptul la intimitate este recunoscut oric rui cet ean i fiecare trebuie s -l apere. Autentificarea originii mesajului protejeaz identitatea expeditorului unui mesaj. Este tiut faptul c n mediul on-line nimic nu este mai simplu dect nsu irea unei alte identit i. Ac iunea de a falsifica caracteristicile unui sistem sau program pentru a imita o alt entitate din re ea se nume te spoofing. Metoda este folosit pe scar larg de spameri pentru a- i ascunde identitatea. Pentru a rezolva aceast problem de securitate, companii precum Microsoft i Yahoo ncearc s elaboreze sisteme pentru autentificarea automat a expeditorilor mesajelor e-mail9, fie prin criptare pentru a semna digital mesajele, fie prin verificarea ntr-o baz de date a furnizorului de servicii dac mesajul provine ntr-adev r de la adresa indicat n cmpul expeditorului. Nerepudierea mesajelor prin dovedirea originii. mpiedicarea nerecunoa terii mesajului de c tre expeditor, serviciu care garanteaz integritatea i originea datelor din punctul de vedere al expeditorului, nu al destinatarului. Se mpiedic astfel ca expeditorul adev rat al unui mesaj de po t electronic s nege trimiterea scrisorii. De asemenea, se permite scrisorilor s fie transmise mai departe la al i destinatari care s poat verifica identitatea originii (nu numai a intermediarului) mesajului. La recep ie, se poate verifica c mesajul nu a fost alterat, inclusiv (ulterior) de c tre emi torul s u autentic. O utilizare foarte important a acestui serviciu este n comer , cnd, dac se apeleaz la po ta electronic , trebuie transmise ordine de comand sigure, care s fie apoi confirmate i a c ror recep ie s poat fi dovedit . Integritatea leg turii n re ea furnizeaz receptorului siguran a c mesajul primit este identic cu mesajul emis la origine. Acest serviciu protejeaz mpotriva unor atacuri care vizeaz modificarea mesajelor aflate n tranzit prin re ea. Semn tura electronic este unul din cele mai importante mecanisme de securitate electronic . Ca i semn tura privat , semn tura electronic poate fi folosit pentru stabilirea identit ii semnatarului. Mai mult, poate garanta c , dup ce a fost aplicat semn tura, con inutul documentului nu a fost alterat. Majoritatea procedeelor de semn tur electronic se bazeaz pe criptografia prin cheie public . Semn tura electronic este de fapt un cod inclus n mesaj i calculat plecnd de la cheia privat a emi torului i a con inutului mesajului. Dac acesta nu este intact, nu exist nici o garan ie asupra autentific rii mesajului primit i destinatarul va fi avertizat. Pe de alt parte, configur rile implicite ale unui client de email nu sunt uneori suficient de puternice pentru a opri diverse mesaje malefice asociate cu viru ii sau farsele virale10. Una dintre cele mai frecvente c i de infectare este prin intermediul fi ierelor ata ate mesajelor. Existen a pe calculatorul utilizatorului a unei aplica ii antivirus este absolut obligatorie. n ceea ce prive te comunicarea prin email la locul de munc , tendin a curent este ca firmele s - i n tiin eze angaja ii despre politica de confiden ialitate i de

Bitai, Lucian, E-mail cu identificarea apelantului , februarie 2004, [on-line]: http://www.chip.ro/print.php?section=stiri&id=4817 10 Acestea sunt mesaje care avertizeaz asupra existen ei viru ilor, cernd utilizatorului s urmeze instruc iunile din mesaj i s -l retrimit ct mai multor persoane. De i farsele virale nu produc stric ciuni n mod direct, ele induc o pierdere de timp, resurse i energie. 26

monitorizare a comunica iilor email. Chiar dac un angajat este sau nu informat despre aceast practic , supravegherea electronic a comunic rii prin email poate duce la impunerea de m suri disciplinare (sau chiar la concediere) n cazul n care ac iunile on-line ale angajatului nu corespund politicii companiei11. Un caz celebru l reprezint compania Dow Chemical care a concediat numai n 2002 50 de angaja i i a suspendat temporar aproape 200 dup ce a descoperit material ofensator n cutiile po tale ale angaja ilor s i. Pe glob, monitorizarea coresponden ei electronice la locul de munc variaz de la ar la alta.

1. Folosi i adrese email diferite pentru scopuri diferite (de exemplu crea i o adres

Recomand ri pentru mbun t irea securit ii

email personal pe care s o pute i accesa i de la locul de munc , n loc s folosi i adresa de serviciu pentru a trimite sau a primi mesaje personale). Pentru aceasta apela i la servicii e-mail alternative de ncredere (precum yahoo, hotmail, netscape etc.). 2. Adopta i identit i diferite pentru diverse scopuri n special pentru listele de discu ii i grupurile de tiri. Folosi i nume de email lungi (8 caractere cel pu in) i cifre. 3. Folosi i software de criptare (PGP, de exemplu). Un mesaj email este ca o vedere. 4. terge i mesajele vechi. Elimina i complet mesajele din folderul Deleted items. 5. Nu fi i niciodat tentat s v dezabona i de la un mesaj spam. Nu face i dect s confirma i c ave i o adres de email valid . 6. Nu divulga i niciodat detalii financiare sau parole prin intermediul email-ului. Contacta i serviciul financiar i verifica i dac nu este vorba de un mesaj scam. 7. n formularele Web nu pune i adresa de email ntr-o form pe care robo ii spam o pot identifica. Folosi i tehnici de mascare, de exemplu pentru caracterul @ utiliza i un simbol grafic i coduri Java. 8. Chiar dac exist posibilitatea notific rii primirii unui mesaj i chiar mai mult, a citirii lui, nu trebuie uitat faptul c email-urile sunt transportate de ma ini i nu de oameni i c primirea unui email poate fi u or mimat de aplica ia responsabil de managementul po tei electronice. nv a i s citi i antetele de email (cmpul From), pentru a ti dac este vorba de o adres spoof (c uta i pe google SMTP header ). La prima vedere detaliile tehnice par s v cople easc dar n realitate este chiar simplu. 9. Instala i i rula i software antivirus pentru a mpiedica compromiterea securit ii sistemului de calcul sau a confiden ialit ii de c tre viru i, coduri vermiforme sau alte coduri malefice (aplica ii keylogger, de exemplu). 10. Actualiza i-v antivirusul periodic cu noile semn turi de viru i i fi i aten i la rapoartele care indic c a i trimis email-uri pe care de fapt nu le-a i trimis (este posibil s ave i un virus troian). De exemplu mesaje email de tipul ,,RETURNED OR UNABLE TO DELIVER este n fapt un virus.

11

Ultima inova ie din lumea Internet-ului este email-ul care se autodistruge. Disappearing Inc., societate care l-a inventat, vine n ntmpinarea utilizatorilor de Internet nemul umi i c justi ia din SUA i vr tot mai des nasul n po ta electronic , unele mesaje fiind folosite ca probe n justi ie. Sistemul cripteaz fiecare mesaj cu o cheie electronic ; autorul mesajului putnd programa cu aceast cheie durata de via a mesajului. 27

11. Folosi i ata area de fi iere cu precau ie. Practica a impus deja ca regul c ori de cte
ori primi i mesaje avnd ata ate fi iere cu extensia EXE, COM, .BAT, .pif sau au dubl extensie s lansa i programul antivirus pentru scanarea mesajului nainte de deschiderea lui. n teorie toate aceste lucruri sunt grozave, dar prea pu in dintre noi chiar fac acest lucru.

Bibliografie

1. Andri an, Adrian; Manolea, Bogdan, Po ta electronic , accesat on-line la 22 sept. 2004, 2. Bird, Linda, Internet. Ghid complet de utilizare, Editura Corint, Bucure ti, 2004. 3. Cerchez, Emanuela, Internet, Editura Polirom, Ia i, 2000. 4. Eftimova, Andreadna, Do we say something new in our emails? n Slama-Cazacu, 5. Fotache, Doina, Groupware. Metode, tehnici i tehnologii pentru grupuri de lucru,
Tatiana (coord.), Human and computers, 2001, pag. 153-167. Editura Polirom, Ia i, 2002. 6. Krol, Ed, Totul despre Internet, OReilly&Associates Inc., 1995. 7. Mihalache, Adrian, Navi-gnd-ind. Introducere n cibercultur , Editura Economic , Bucure ti, 2003. 8. Milo escu, Mariana, nva singur utilizarea calculatorului, Editura Teora, Bucure ti, 2003. 9. Sandu, R zvan, Gunoiul electronic , iunie 2004, [on-line]: http://www.pcmagazine.ro/pcmag6-6/solutii01.html 10. Slama-Cazacu, Tatiana, Compiuterul i omul , Romnia literar nr. 9, 2001, p.13-14. 11. Veghe Ruff; Iulian; Grigore, Bogdan, Rela iile publice i publicitatea online, Editura Polirom, Ia i, 2003. 12. RO CA, Ion Gh.; NICOLESCU, Ovidiu; TRANDAFIR, Ileana; ISAIC-MANIU, Irina, USCATU, Cristian, O evaluare a adopt rii e-business n Romnia din perspectiva interesului IMM-urilor , Revista de Informatic economic nr. 4(24), 2002, p. 10-20. http://www.afaceri.net/articole/Diverse/Outlook_Expres/POSTA_ELECTRONICA.htm

28