Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Subsemnatul alchimist domiciliat in, de profesie economist , luand cunostinta de art 292 cod

penal privind falsul in declaratii declar pe proprie fffffffffffffffffffffffff politie politica ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Data 24.10. 2011