Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat 2011 Proba E. c) Proba scris la MATEMATIC Varianta 5


Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic. Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. La toate subiectele se cer rezolvri complete.

SUBIECTUL I 5p 1. Artai c

2, 5 = {2} .

(30 de puncte)

5p 2. Determinai valorile reale ale lui m pentru care dreapta x = 2 este axa de simetrie a parabolei
y = x 2 + mx + 4 .

1 5p 3. Rezolvai n mulimea [ 0, 2 ) ecuaia sin x = . 6 2


2 2 5p 4. Determinai n , n 2 , pentru care C n + An = 18 .

5p 5. Determinai a pentru care dreptele d 1 : ax + y + 2011 = 0 i d 2 : x 2 y = 0 sunt paralele. 5p 6. Fie x un numr real care verific egalitatea tg x + ctg x = 2 . Artai c sin 2 x = 1 . SUBIECTUL al II-lea
1 x x 1. Se consider matricea A( x ) = 0 1 2 x , unde x . 0 0 1 5p a) Artai c A( x ) A( y ) = A( x + y ) , oricare ar fi x, y .
2

(30 de puncte)

5p b) Artai c ( A( x) A( y ) )2011 = O3 , pentru orice x, y . 5p c) Determinai inversa matricei A ( x ) , unde x . 2. Se consider i polinomul f = X 3 + (1 ) X 2 + ( 2)iX + + ( 2)i [ X ] . 5p a) Artai c polinomul f are rdcina 1 . 5p b) Artai c, dac p, q sunt numere complexe i polinomul g = X 2 + pX + q [ X ] are dou
rdcini distincte, complex conjugate, atunci p i q sunt numere reale i p 2 < 4q .

5p c) Determinai pentru care polinomul f are dou rdcini distincte, complex conjugate. SUBIECTUL al III-lea 1. Se consider funcia f : (1, +) , f ( x) = ln( x + 1) ln( x 1) . 5p a) Artai c funcia f este strict descresctoare pe (1, + ) . 5p b) Determinai asimptotele graficului funciei f. 5p c) Calculai lim xf ( x ) .
x +

(30 de puncte)

2. Se consider funcia f :[1, 2] , f ( x ) = x 2 3 x + 2 . 5p a) Calculai

1 f ( x ) dx .
4

5p b) Calculai aria suprafeei determinate de graficul funciei g :[1;2] , g ( x) =


n n 1 5p c) Artai c (4n + 2) 1 f ( x)dx + n 1 f ( x)dx = 0 . 2 2

f ( x) i de axa Ox. x

Prob scris la Matematic Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic. Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic. 1

Varianta 5