Sunteți pe pagina 1din 1

PROCUR

Subsemnatul .........................................................................
cetean ......................................., nscut la data de ...................................., n
localitatea ......................................, de sex .................., cstorit/necstorit,
domiciliat n .........................................., str. .....................................................
nr. ..................., bloc ........, scar ........, etaj ........, apart. .........,
sector/jude ...................................., posesor al .............................., seria ............... nr.
.......................... eliberat de ................................. la data de ............................................., cod
numeric personal ........................................................., mputernicesc prin prezenta
pe ................................................................. cetean ........................., nscut la data
de ..................................., n localitatea ....................................., de sex ....................,
cstorit/necstorit, domiciliat n ...........................................,
str. .................................................... nr. ..................., bloc ........, scar ........,
etaj ........, apart. ........., sector/jude ..................................., posesor
al .............................., seria ............... nr. .......................... eliberat de ................................. la
data de ........................................, cod numeric personal ..............................................................,
ca n numele meu i pentru mine s ndeplineasc toate formalitile necesare donrii
ctre ................................................................. cu domiciliul
n ...................................................... a dreptului nostru de proprietate asupra
terenului n suprafa de ..................................................... mp, amplasat n
tarlaua .......................................... parcela ..................................., avnd urmtoarele
vecinti: la Nord ........................, la Est ............., la Sud .............. i la
Vest ................. .
Menionez c terenul descris mai sus a fost dobndit prin .................................
de la .................. conform .................................................................................... .
Mandatarul meu va obine actele i certificatele necesare contractului de
donaie, va semna actul de donaie n form autentic, va solicita radierea din
evidenele fiscale i va ndeplini toate operaiunile impuse de lege.
Totodat, declar c terenul ce se doneaz este liber de orice sarcini i de
urmriri de orice natur, nu a fost scos din circuitul civil prin trecere n proprietate
public, fiind n mod legal i continuu n posesia i proprietatea mea, de la data
dobndirii i pn n prezent, eu, donatorul, garantndu-l pe donatar mpotriva
oricrei eviciuni, potrivit art. 828 Cod civil.
Pentru aducerea la ndeplinire a prezentului mandat, mputernicitul meu va
semna n numele meu i pentru mine, oriunde va fi necesar, n limitele prezentului
mandat, semntura sa fiindu-mi pe deplin opozabil.
Redactat i editat/dactilografiat n .............. exemplare, la ............., astzi,
data autentificrii.
S-au eliberat prilor ................ exemplare.
MANDANT