Sunteți pe pagina 1din 1

---

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE "


SI MEDICINA. VETERINARA. CLUJ-NAPOCA
Facultatea de l'Jedicinii veterinarii
Ora 10.00, Sala: Amfiteatrul albastru
PROCESVERBAL
Data 16.12.2011
Comisia de doctorat numiHi prin Decizia rectorului nr. 1111/24.11.2011 a
. ,
dezbatut in publica de la Facultatea de Medicina Veterinara teza de
doctorat a candidatei BRETAN L. LAURA-ANCUTA, intitulata:
"CERCETARI PRIVIND CONTAMINAREA MIERII DE ALBINE CU
METALE GRELE INTR-O REGIUNE CU RISC POTENTIAL".
.
In urma dezbaterii comisia de doctorat, a hotarat sa i 'se confere/siFrn:l=i -se
titlul de DOCTOR iN STIINTE MEDICALE domeniul MEDICINA.
VETERINARA., pe baza votului exprimat deschis, dupa cum urmeaza:
Nr.
Numele prenumele Calitatea Calificativul Votul Semnatura
crt.
1.
PROF.DR. lOAN


sunt de acord

GROZA
1m suIil de acord

PROF. DR. MARIAN
Conducator

r
sunt de acord

2.
MIHAIU
-no SOHt ae aeerd
PROF. DR. D.H.C.
Referent

sunt de acord
'.A lrh.
3.
VASILE STA.NESCU
oficial
'-itJUZJ
ou supt de aeord
,
PROF. DR. ANCA
Referent
dve
sunt de acord

4.
MIHALY-COZMUTA
oficial
RH li'lftt i e all erd
PROF. DR.
.
Referent
toark hli'tK
sunt de acord
IJrs
5.
CONSTANTIN BELE
oficial
HI:I SI:IRt de acouL
v
S-a incheiat prezentul proces-verbal in doua exemplare.
SECRETAR SERVI IUL DOCTORAT,
Ro i Oana
I