Sunteți pe pagina 1din 2

PRETURI MEDII ORIENTATIVE PENTRU PROIECTARE

Tarif mediu orar de proiectare pentru constructii si instalatii: 10-14 Euro/h

TARIFE DE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII CASE SI VILE


-TARIF MEDIU INTOCMIRE PROIECT DE AUTORIZARE (D.T.A.C. - Documentatie Tehnica dupa Ordinul 199/2009 si OUG 228/2008) PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE) PENTRU O CASA /VILA CU Sc = MAX 250 MP 900-1000 EURO, adica in medie 3,5...4,0 euro/mp -TARIF DE PROIECTARE PENTRU PROIECTUL TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE intre 5...7 EURO/MP, constructii (rezistenta, arhitectura) + instalatii -DACA SE COMANDA TOATE FAZELE (DTAC+PTH+DE) atunci pretul total nu depaseste 10 euro/mp proiectare completa constructii + instalatii.

PRETURI INTOCMIRE STUDIU GEOTEHNIC


NECESAR LA FAZA D.T.A.C. - 150...250 euro

PRETURI PENTRU RIDICARE TOPO


NECESARA LA FAZA D.T.A.C. - IN FUNCTIE DE SUPRAFATA SI AMPLASAMENT = 0,40 EURO/MP (de exemplu: pentru o parcela de teren cu suprafata de 500 mp pentru studiu topo incluzand ridicare topo la teren, pozitionare tarusi limite proprietate, intocmire documentatie si intocmire plan de situatie cu cote si curbe de nivel scara 1:200 sau scara 1:500 ajunge circa 200 euro)

PENTRU ALTE TIPURI DE LUCRARI , proiecte imobiliare mari, proiecte de infrastructura etc... se calculeaza procentual din valoarea C+M. Tarif orientativ Tarife medii orientative pt intocmire documentatii diverse (nu include taxa pt obtinerea avizului/acordului/autorizatiei) Euro fara TVA -obtinere avize si acorduri de specialitate din partea autoritatilor competente (regii de apa-canal, telecomunicatii, sanatate publica, protectia muncii, PSI, drumuri si poduri, ) altele decat avizul de mediu si de gospodarire a apelor. -Documentatie pt Aviz / Acord de Gospodarire a Apelor -Documentatie pt obtinere Acord mediu / Autorizatie de Mediu

80-120 250-800 300-1500

-Documentatie pt obtinere Certificat de Urbanism -Evaluare rapida pe baza de indici pt lucrari de constructii si instalatii -Studiu de prefezabilitate, studii de solutie

50-100 0,05-0,1% din C+M 0,1-0,2% din C+M 0,5-1,5% din C+M 4,0-5,5% din C+M

-Studiu de fezabilitate -Proiect tehnic fara detalii de executie pt lucrari cu valoarea de executie <100.000 Euro -Proiect tehnic fara detalii de executie pt lucrari cu valoarea de executie 100.000-500.000 Euro -Proiect tehnic fara detalii de executie pt lucrari cu valoarea de executie 500.000-1.000.000 Euro -Detalii de executie -Documentatie economica -Documentatie de licitatie -Ridicare topografica profil banda pt retele apa-canal -Ridicare topografica pt amplasamente

3,5-4,5% din C+M

3,0-4,0% din C+M 20-35% din Pth 20-25% din Pth 10% din Pth 100-150 Euro/Km 300-450 Euro