Sunteți pe pagina 1din 2

Planul de intretinere al automobilelor

GOLF/VENTO

Intervalele la care se executa lucrarile de 'intretinere la OLFNENTO depind de limp ~i de kilometri parcur~i, jar icesteaspecte sunt indicate conducatorului vehiculului de n indicator de intervale de service. Acesta apare dopa coiectareaaprinderii (nu se porne~te motorul) pentru cateva ~cunde'in locul indicatorului de kilometri 'in bard. Daca nu :stenevoie de lucrari de service, se indica ..IN 00". Daca se ajunge la termenullimita de service, indicatorul tare$te circa 3 secunda la conectarea aprinderii $i dopa iornireamotorului: OEL (schimbarea uleiului de motor) sau IN 01 (verificarea la fiecare 12 luni) sau IN 02 (verificarea la fiecare 30 000 km) Arnploarea lucrarii indicate care se executa este diferita. lupa efectuarea unui control la service, trebuie luata 'in ;onsiderare~i verificarea efectuata anterior ~i adusa la ni'elulO.Daca de exemplu a fast efectuata inspectia IN 02,

1-@

2-8

ebuierevazute ~i OEL, IN 01 ~i IN 02. Acest lucru se


fectueaza astfel:

esetarea indicatorului ervalul de la service


Conectati aprinderea,

pentru

in-

nu porniti motorul.

.
tiotal

. Apasati tasta pentru reglarea ceasului -2- analog sau butanol pentru minute al ceasului digital -1- (In functie de echiparea vehiculului) pana cand apar la indicator cinci liniute ( ). Doar 'in acest moment este reglat dispozitivul OEl. . Prin apasarea repetata a tastei de sub vitezometru sunt indicate ~i aile verificari, acestea poland fi reglate individual. Conectati aprinderea ~i deconectati dopa ce apare mesajul ..IN02".

Schimbarea

uleiului

190-20181
Apasati ~i imobilizati vitezometru. tasta din tabloul de bard, sub

Schimbarea uleiului se efectueaza la motoarele pe benzina la fiecare 15000 km, respectiv eel putin 0 data pe an. In cazul unor conditii dificile de functionare, ca de exemplu 'in cazul circulatiei prin ora::; sau pe distante scurte, drumuri dese la monte, rulari 'in zone cu mull praf, se schimba uleiul mal des. . la motor: se schimba uleiul 9i filtrul de ulei. . la placutele de frana: verificati grosimea acestora (In functie de echiparea vehiculului este indicata automat $oferului limita de ozora a placutelor din fata prin intermediul unei lampi de control). . Reglati indicatorul intervalului de service.

. Deconectati aprinderea $i eliberati tasta. In indicator se peate citi indicatia ..OEl".

Intretinerea ,
fntretinerea se efectueaza la urmatoarele intervale: la fiecare 12 luni pozitiile marcate cu ~i la fiecare 30 000 km toate punctele de intretinere efectuate (. ~i .).

. Aerisirea/lncalzirea: daca este mental, schimbatifiltrul de polen.

Sistemul de franare, pneuri, roti

. La sistemul de franare: verificatieonductele, furtunurile,


cilindride frana ~i racordurilede neetan~eitati ~i avarii. . La nivelullichiduluide frana: verificati~idaca este eazul completati-I. . La elementele de franare din roti: verificati starea placutelor de la franele din fata ~idin spate. . La pneuri: verificati adancimea profilului ~i presiunea aerului; verificatipneurile daca sunt uzate sau avariate (inclusivroata de rezerva).

Atentie:atelierele service VWexamineaza suplimentar la fiecare verificare cuajutoruJ unuiaparat special memorii/e dedefectiuni de la moto~ de la curiade viteze $i de la sistemuJ electronic de climatizare. Estedecipreferabil ca lucrarea sa fieefectuata la un atelier service, chiar daca aceasta po atefi efecfuata $idedvs.

Motorul
. La motor: se schimba uleiul~ifiltrulde ulei. . La sistemul de racire ~i de Incalzire: verificati nivelul lichidului de racire, concentratia antigelului. Verificati vizual daca exista neetan~eitati ~i impuritati exterioare la radiator. . La motor: verificativizual daca exista pierderi de ulei. . La sistemul de evacuare: verificatidaca sunt avarii. . La cureaua trapezoidala: verificatiintinderea ~i starea ei, daca este cazullnlocuiti-o (doar la motorul1 A I). . La cureaua nervurata: reglatiIntinderea (doar la motorul 1,8-/2,0 Icu sistem de climatizare ~itara raja automata de Intindere). . La vehiculele fabricate pi'ma la 8/95: schimbati bujiile. Respectati intervalul de Inlocuire, vezi tabelul de la pag. 50. . Cureaua dintata: verificatistarea ~i Intinderea ei; daca este cazul se regleaza (cu exceptia vehiculelor fabricate din 8/95, motorulAEA,motorulABF fabricat din 2/94).

Instalatia

electrica

. La loti consumatorii electrici:verificatifunctionarea. . La sistemul de iluminare: verifieati; daea este eazul


reglati farurile.

. La claxon: verifieatifunctionarea. . La ~tergatoarele de parbriz: verifieati lamelele de eauciuc de uzura. . La instalatia de spalare a parbrizului:verifieatimodul de funetionare, controlati pozitiaduzelor, eompletati liehidul de spalare, verifieatiinstalatia de spalare a farurilor. I

. La bratele ~tergatoarelor: verifieatiunghiul de dispunere, daea este eazul reglati-I. . La bate ria de aeumulatoare: verifieatifixarea eorecta ~i nivelulelectrolitului. . La indicatorulintervaluluide service: reglati-I.

La fiecare 2 ani
. La motor: schimbati filtrul de aer, euratati earcasa filtruluide aer (eel mull la 60 000 km, daea in dol ani s-a parcurs mai mull decal aceasta distanta). . La liehidulde frana: schimbati-I. . Efectuarea verificariicontinutului gazelor de evaeuare (Iucrare de atelier service). Trebuie efectuata prima data dupa 3 ani, apoi la fieeare 2 ani.

Cutia de viteze, diferentialul

La capacele articulatiilor de la diferential: verificati daca

sunt etan~e sau daca sunt deteriorate. . La cutia de viteze ~i la diferential:verificativizual daca sunt neetan~eitati. . La cutia de viteze manuala: verificati nivelul uleiului, daca este cazul completati-I.

La fiecare 60 000 km

Puntea din fata ~i sistemul de directie


. La capetele de bara: verificatijocul ~i fixarea, verificati capacele de protectie contra prafului. . La pivoti:verificaticapacele de protectie contra prafului. . La directie: verificatiburdufurile de neetan~eitati ~i de avarii. . La airbag: verificativizualsuprafetele de la unitatea de pe partea ~oferului ~i de la pasagerul din dreapta de avarii.

. La cureaua nervurata: verifieati starea acesteia,


.

.
. .

Caroseria
. La balamalele portierei: ungeti. . La materialul de protectie pentru podea ~i compartimentul motorului:verificatistarea. . La centura de siguranta: verificatide avarii.

daca este eazullnlocuiti-o. La cureaua nervurata: verificati Intinderea, daea este eazul se regleaza (Ia vehieulele tara rola de Intindere automata). La cureaua nervurata: Inlocuiti-o (Ia vehiculele cu sistem de climatizare tara fOrade Intindere automata). La servodirectie: verifieatistarea liehidului, daea este cazul eompletati nivelululeiului. La cutia de viteze automata: schimbati uleiul ATF.Verificati nivelul uleiului. Verificati nivelul uleiului la diferential. La vehiculele fabricate din 9/95: schimbati bujiile. Respectati intervalul de schimb In funetie de motor, vezi tabelul de la pagina 50.

-0IIII