Sunteți pe pagina 1din 4

...........

(Unitatea)
SITUAIE PRIVIND MICAREA STOCURILOR
Luna .... Anul ....
______________________________________________________________________________
|Nr. |
|
Conturi debitoare
|
|rnd|
EXPLICAII
|________________________________________|
|____|________________________________|___________________________________|Nr. |
|
|
1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10|rnd|
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|____|
____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 3 |
INTRRI:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 4 |
(Cont
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|____| corespondent
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 5 |
creditor)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 12 | Total
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 13 | Sold iniial (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 |
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 14 | Materiale vndute (-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 |
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 15 | Total general
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 16 | Coef. repartiz. (%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 |
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 17 | Total ieire (fr
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 |
|
| materialele vndute rd. 14)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 18 | Sold final (rd. 15 - 17)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 |
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
______________________________________________________________________________
|Nr. |
|
Conturi debitoare
|
|rnd|
EXPLICAII
|________________________________________|
|____|________________________________|___________________________________|Nr. |
|
|
1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10|rnd|
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|____|
____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |

|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 3 |
INTRRI:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 4 |
(Cont
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|____| corespondent
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 5 |
creditor)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 12 | Total
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 13 | Sold iniial (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 |
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 14 | Materiale vndute (-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 |
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 15 | Total general
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 16 | Coef. repartiz. (%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 |
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 17 | Total ieire (fr
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 |
|
| materialele vndute rd. 14)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 18 | Sold final (rd. 15 - 17)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 |
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
14-6-9
A3
t2
NTOCMIT,
VERIFICAT,
(verso)
...........
(Unitatea)
SITUAIE PRIVIND MICAREA STOCURILOR
Luna .... Anul ....
______________________________________________________________________________
|Nr. |
|
Conturi debitoare
|
|rnd|
EXPLICAII
|________________________________________|
|____|________________________________|___________________________________|Nr. |
|
|
1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10|rnd|
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|____|
____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 3 |
INTRRI:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 4 |
(Cont
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|____| corespondent
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|

| 5 |
creditor)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 12 | Total
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 13 | Sold iniial (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 |
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 14 | Materiale vndute (-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 |
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 15 | Total general
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 16 | Coef. repartiz. (%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 |
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 17 | Total ieire (fr
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 |
|
| materialele vndute rd. 14)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 18 | Sold final (rd. 15 - 17)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 |
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
______________________________________________________________________________
|Nr. |
|
Conturi debitoare
|
|rnd|
EXPLICAII
|________________________________________|
|____|________________________________|___________________________________|Nr. |
|
|
1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10|rnd|
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|____|
____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 3 |
INTRRI:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 4 |
(Cont
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|____| corespondent
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 5 |
creditor)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
|____|
|____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|

| 12 | Total
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 13 | Sold iniial (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 |
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 14 | Materiale vndute (-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 |
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 15 | Total general
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 16 | Coef. repartiz. (%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 |
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 17 | Total ieire (fr
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 |
|
| materialele vndute rd. 14)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
| 18 | Sold final (rd. 15 - 17)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 |
|____|________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|
NTOCMIT,

VERIFICAT,

S-ar putea să vă placă și