Sunteți pe pagina 1din 2

______________________________________________________________________________

|UNITATEA
|Produs, lucrare (comand)
|
|
|_______________________|_______________________________|
BON DE CONSUM
|
|Numr
|
Data
| Cod
| Cod
| Nr. comand |
(COLECTIV)
|
|document|______________|predtor|primitor| ----------- |
|
|
|Ziua|Luna|Anul|
|
| Cod produs |
|
|________|____|____|____|________|________|_____________|
|
|________|____|____|____|________|________|_____________|______________________|
|N | Denumirea |
Cont
|Cantit. |
|
|Cantitatea| Preul|Valoarea|
|r.|materialelor|________________|necesar|
|
|eliberat | unitar|
|
| |(inclusiv
|Debitor|Creditor|
|Cod |U/M|
|
|
|
|c |sort, marca,|
|
|
|
|
|
|
|
|
|r | profil,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|t.|dimensiune) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|__|____________|_______|________|________|____|___|__________|_______|________|
|__|____________|_______|________|________|____|___|__________|_______|________|
|__|____________|_______|________|________|____|___|__________|_______|________|
|__|____________|_______|________|________|____|___|__________|_______|________|
|__|____________|_______|________|________|____|___|__________|_______|________|
|__|____________|_______|________|________|____|___|__________|_______|________|
|__|____________|_______|________|________|____|___|__________|_______|________|
|__|____________|_______|________|________|____|___|__________|_______|________|
| Data i semntura | ef compartiment | Gestionar | Primitor
|
|
|__________________|_____________|_______________________|
|_____________________|__________________|_____________|_______________________|
14-3-4/aA
1/2 A4
t2

(verso)
______________________________________________________________________________
|N | Denumirea |
Cont
|Cantit. |
|
|Cantitatea| Preul|Valoarea|
|r.|materialelor|________________|necesar|
|
|eliberat | unitar|
|
| |(inclusiv
|Debitor|Creditor|
|Cod |U/M|
|
|
|
|c |sort, marca,|
|
|
|
|
|
|
|
|
|r | profil,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|t.|dimensiune) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|__|____________|_______|________|________|____|___|__________|_______|________|
|__|____________|_______|________|________|____|___|__________|_______|________|
|__|____________|_______|________|________|____|___|__________|_______|________|
|__|____________|_______|________|________|____|___|__________|_______|________|
|__|____________|_______|________|________|____|___|__________|_______|________|
|__|____________|_______|________|________|____|___|__________|_______|________|
|__|____________|_______|________|________|____|___|__________|_______|________|
|__|____________|_______|________|________|____|___|__________|_______|________|
| Data i semntura | ef compartiment | Gestionar | Primitor
|
|
|__________________|_____________|_______________________|
|_____________________|__________________|_____________|_______________________|

S-ar putea să vă placă și