Sunteți pe pagina 1din 1

CURS 1 Compozitie urbana se sprijina pe doctrina si pe structura - se discuta in estetica unele probleme Concluzii abordare statica abordare dinamica

ica - elevatia nu mai intra in discutie - elevatia reala in fizicul ei;ireala in imaginea pe care o constituie Definitie produs in spatiul fizic al coroborarii in sit Imaginea urbana Definirea imaginii urbane Compozitie in teritoriu Ambient demers Concordanta structurilor arh. Gotica CURS 2 Unitate semnificativa de spatiu 1.Capacitatea de identificare slaba;intensa Lizibilitatea 2.Perceptia in spatiu perceptie definitie Spatiu identificabil textura,nod,repere Semnificatie practica,reprezentativa,emotionala Simbol Constructii inalte CURS 3 Constituirea fizica a imaginii urbane Elementele componente ale imaginii urbane obiectivele in sit,punctul de observatie,observatorul Termeni in imaginea urbana privirea,vederea,semiotica topologica Insusirea spatiului lectura de spatiu,uz,consumul de spatiu - forma formal informal Principii referitoare la perceptie raport observator - obiect observa ;punct de observare obiectul observat - unghiul dfera de la individ la individ Tipuri de perceptie raportul observator obiectul observat (perspectiva statica,dinamica,mnemotehnica) Raportul punct de observare obiect observat (perspectiva frontala,ascendenta,descendenta) CURS 4 Structura functionala ce este campul structural functional/ configurativ SIT-evolutie istorica antichitate,evul mediu,sec 19,actual Spatiu organizat Sit ideal parcurile italia,francez,englez Sitologie Camp structural in sit Ritmul CURS 5 Luarea in consideratie a situatiilor de tangenta intre doua campuri structurale Teorie de suprapunere a campurilor (structurale) Principii elementul prestanta;unitatea spatiului prin contrast; renovare integrala; organizare fractala CURS 6 Valori de vizualizare a peisajului privelistea;axa de compozitie Feluri complexa (panoramica);limitata Dezvaluirea privelistii prin surpriza,prin succesiune Perspectiva priveliste conturata limitata Raportul dintre observator punct de observatie obiect de observatie Efectul de perspectiva definirea cadrului+definirea obiectului Perspectiva ascendenta;descendenta - frontala;laterala - continua;discontinua - dinamica'statica - directa;indirecta Distanta intre observator si obiectul observat CURS 7 Organizarea Boulin Green Axa de compozitie mijloc compozitional Axul directioneaza,ordoneaza,unifica Sisteme de axe ierarhizare;profil

Stare de simetrie perspectiva frontala;caracter de monumentalitate Echilibrarea unui spatiu in functie de un ax Principiul invers al pirghiei - greutate mica- mai aproape de ax Greutate mare- mai departe de ax -principiul pirghiei este invers Axialitatea interioara a spatiului CURS 8 Calitatile unui spatiu calitati abstracte (-spatiu tensionat,spatiu deconstructivist,spatiu de spaima - calitati constitutive : marimea spatiului, deshiderea spatiului, Umplerea spatiului calitati primare elementare orientarea spatiului, forma, culoarea calitati sintetice stil stilistica spatiului ca produs superior de selectie CURS 9 Continuitate si discontinuitate urbana Definirea fenomenului urban proces evolutiv;determinarea Caracterul fen urban centralitate,conflictualitate,simultaneitate Situatie urbana Existenta urbana Fenomenul urban desfasurare continua Forma urbana desfasurare discontinua Fenomenul urban ca sistem - referinta la logica formei; referinta la dialectica continutului Dialectica formei urbane capacitatea de a se exprima foarte diferit - caracterul activ - determinarea spatio temporala CURS 10 Diferentierea spatiala Analiza diferentierii spatiale Spatii urbane omogene,heterogene Modelarea spatiului urban de catre grupuri sociale Categorii topice spatiale izotopice,heterotopice, utopice, amorfe, neutre Selectia topica in spatiul urban Unitatea spatiului urban Valoare particulara:caracter si specificitate elemente de specificitate,procesul de selectie topica,specificitatea spatiului urban Particularizare prin segregare diferentiere nu este= specificitate - specificitatea nu este= specific Orasul act de sinteza al formei urbane orasul opera orasul produs Forma urbana