Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

Introducere...............................................................................................1
Capitolul 1.Asistena maternala.Perspective teoretice.

1.1.Asistena maternala.Definiri conceptuale............................3


1.2.Profesia de asistent maternal................................................5
1.2.2.Atestatrea asistentului maternal profesionist...............17
1.2.3.Evaluarea asistentului maternal...................................20
Capitolul 2.Familia de substitutie-mediu stabil pentru ocrotirea
copiilor plasati.
2.1.Familia de substitiie......................................................
2.1.1.Procesul de potrivire..............................................
2.1.2.Rolul i responsabilitaile asistentului maternal
profesionist......................................................
2.2.Rolul asistenei sociale in consolidarea nucleului
familial......
2.2.1.Identificarea copilului care beneficiaz de serviciile de
plasament...................
2.2.2.Nevoile de baz ale copilului care beneficiaz de
asisten maternala...................
2.3.Teorii reprezentative ale asistenei maternale..............
2.3.1.Teoria ngrijirii..................................................
2.3.2.Teoria ataamentului........................................
2.3.3.Teoria identitii.................................................
Capitolul3.Metodologia cercetarii. Studiu de caz.

3.1.Istoricul cazului................
3.2.Metode folosite................
3.3.Rezultate obinute............
Concluzii
Bibliografie