P. 1
Sisteme Teritoriale - Suceava

Sisteme Teritoriale - Suceava

|Views: 59|Likes:
Published by Andi Pintilie
Sisteme Teritoriale - Suceava
Sisteme Teritoriale - Suceava

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Andi Pintilie on May 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2013

pdf

text

original

Universitatea din Bucuresti Facultatea de Geografia Turismului

Sisteme Teritoriale
- Judetul Suceava -

Pintilie Alexandru An II, Turism ID

. oraşul era populat cu români. Cetatea Şcheia. descoperirile arheologice relevând şi puternice influenţe romane.1391). . în 1388. noul pârcălab al Sucevei. Reședința: municipiul Suceava.Principalele cursuri de apă: Siret (între graniță și Lespezi). Începând cu domnia lui Petru I al Moldovei (circa 1375 . dar acestea au rămas neclintite. În vara anului 1476. ca urmare a atitudinii de neutralitate pe care a avut-o în timpul conflictului militar dintre Turcia şi Rusia (1768 . ambiţiosul Mohamed II şi-a încercat norocul sub zidurile cetăţii.Suprafața: 8. în organizarea şi finalizarea luptei împotriva stăpânirii tătarilor şi ungurilor. La 21 mai 1600. Rarău 1651m Istoric : Teritoriul oraşului Suceava şi împrejurimile sale au fost locuite. Suceava primeşte oştile marelui voievod Mihai. Epoca de apogeu avea sa fie însă în timpul lui Ştefan cel Mare (1457 . XIV. cea mai mare parte a sa fiind constituită din Bucovina de sud.1774). . Din Suceava. mărind cetatea şi întărindu-i zidurile. După izbucnirea primului război mondial. În 1775. da r cu o existenţă scurtă. Suceava. Alexandru cel Bun a condus ţara timp de 32 de ani. vf. iar în sec. În sec. ce se vede şi astăzi. Ştefan Răzvan (1595) şi a Movileştilor. Cetatea Sucevei a devenit principala cetate de scaun a Ţării Moldovei. Șomuzul Mare. Localizare: Suceava este un județ în nordul regiunii Moldova din România.Altitudinea maximă: vf. al Bucovinei.Judeţul Suceava se constituie într-o străveche şi densă vatră de civilizaţie şi cultură românească. maghiari şi armeni. Niciodată cetatea n -a fost cucerită prin forţa armelor. în care se afla şi Suceava (graniţa cu România trecea chiar pe la sud-est de oraş). ultimii având dreptul de a-şi alege un şoltuz propriu (ce purta numele de "voit"). dar dârza rezistenţă a moldovenilor i -a frânt voinţa victoriei şi l-a silit să se retragă în mod ruşinos. foarte mulţi bucovineni au fugit în Moldova şi s -au înrolat în armata română. 21 de zile şi nopţi în şir. una dintre cele mai vechi cetăţi din Moldova. Horodniceni (iazuri). Alexandru cel Bun acorda privilegii negustorilor lioveni. Suceava a fost al doilea oraş. vf. după Cernăuţi. iar oraşul Suceava era menţionat ca unul dintre locurile de depozitare a postavului. Un rol decisiv pentru istoria românilor l-au avut înaintaşii de aici la începuturile evului mediu prin înfiinţarea şi afirmarea primelor târguri şi formaţiuni politice prestatale. Între cele două s -a dezvoltat. reşedinţa domnească s-a mutat la Iaşi. dar mai ales î n închegarea. alta puţin mai nouă. iar la 26 mai Ioan Capturi. jură credinţă marelui voievod care se intitula „domn al Ţării Româneşti şi Ardealului şi a toată Ţara Moldovei―. Suceava este menţionată drept capitală a Moldovei. În 1497. una mai veche la Şcheia. În 1408. XIV. aici s-a stabilit şi Mitropolia Moldovei. În 1401.555 kmp.1504). Timp de un secol şi jumătate acest teritoriu a făcut parte din Imperiul Hapsburgic. Giumalău 1857m.1595). Moldova (cursul superior și mijlociu). încă din prima parte a sec. începând chiar din paleolitic. Lângă oraş s-au aflat două cetăţi. dar şi cu germani. dezvoltarea şi consolidarea statului feudal românesc de la răsărit de Carpaţi. Cetatea de Scaun a Sucevei a avut timp de trei secole un rol important în viaţa politică a Moldovei. aşa cum atestă cercetările arheologice. din timpuri străvechi. Fălticeni. precum şi a unor mărfuri de export ale Moldovei. Pietrosul Bistritei 1791m. În evul mediu. În epoca migraţiei şi în secolele următoare populaţia autohtonă a continuat să vieţuiască pe aceste meleaguri. tunurile leşilor au bătut în ziduri. II-III exista aici o aşezare a dacilor liberi. asupra oraşului s-au aşezat însă vremuri grele. oastea lui Mihai Viteazul intră fără luptă în cetate. Austria a primit o parte din teritoriul Moldovei. Ştefan făcuse din Suceava un fel de creier al sistemului său de aparare. intrând tot mai mult în anonimat. . a fost dărâmată în timpul lui Alexandru cel Bun. Apoi. această funcţie îndeplinind-o şi în vremea lui Aron Vodă (1592 . . Odată cu Alexandru Lăpuşneanu. oraşul. primind numele de Bucovina.Principalele lacuri: Dragomirna (lac de acumulare).

8 loc/km². Cadru natural: Aspectul caracteristic al reliefului Sucevei e cel al unui vast amfiteatru.Sfântul Gheorghe. dealul Velniţei. plasat deasupra coroanei murale. 435 m) separate de văile nurilor Suceava. de argint. Capul de bour. Orientarea generală a interfluviilor.25 m în zona abatorului Burdujeni. purtătorul de biruinţă al creştinătăţii evocă faptul că oraşul s-a remarcat în lupta anti-otomană. dealul Viei şi dealul Mănăstirii. apăruţi ca urmare a dinamicii active a proceselor geomorfologice (alunecări de teren. dealul Căprăriei. terasa de 180-190 m. Majoritatea lor. terasa de 150-160 m. pe câmp de azur. de aur. dealul Tarinca. cu o fragmentare sub formă de platouri. Scheia. pe versanţii de vest şi sud-est ai dealului Zamca şi pe versantul drept al Sucevei. dealul Burdujeni. o cetate crenelata roşie. terasa de 100 m. străpunge cu lancea un balaur. pot fi clasificate în trei mari grupe: platourile. - Populatia: . iar 15% din teritoriu are pante peste 10°. Viei. Principalele unităţi de relief din oraş şi din zona înconjurătoare. cu şapte turnuri. 375 m. cît şi a văii Sucevei este NV—SE. Ele s-au detaşat ca trepte prin adincirea succesivă a albiei Sucevei astfel: o treaptă între 0 şi 2 m. aproximativ 60% din suprafaţa teritoriului. evocă faptul că această urbe a fost odinioară capitala Moldovei. . Semnificaţia . în faţa construcţiei Sfântul Gheorghe ecvestru. reprezentate prin dealul Zamca şi dealul Cetăţii. terasa de 60-70 m. . 25% din teritoriu cuprinde pante între 3 şi 10°. Pantele reliefului se prezintă destul de variat. de vîrstă cuaternară. inundabilă periodic. larg vălurite. terasa de 130 -140 m. conform structurii geologice cu caracter monoclival. nimbat de aur. au un caracter îmbucat. Bogdana şi Morii. Tarinca. cele sub formă de coline se întîlnesc numai în partea de sud-est a oraşului. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint. cu înălţimea maximă de 435 m (dealul Tarinca) şi cea minimă de 270 m (în zona albiei râului Suceava). În afara acestor trei trepte ale şesului se mai pot delimita încă şase terase: terasa de 20. formată din cinci turnuri. cu deschidere spre valea rîului Suceava.evolutia demografica În 2011. o treaptă mai înaltă între 2 şi 4 m. modelate sub forma unor trepte. sîn t sub 3°. dotată cu ferestre luminate negru şi aşezată pe o câmpie verde. . Relieful din zona oraşului şi din împrejurimi este foarte variat. ultima treaptă între 4 şi 7 m este cea mai înaltă a şesului. coline (cueste) şi dealuri (Zamcă. 376 m Mănăstirii. din care iese stema Moldovei: capul de bour cu gât cu tot şi cu stea între coarne. populația județului Suceava era de 614. se întîlnesc mai ales în bazinul superior al văii Tirgului.Stema oraşului Stema oraşului Suceava: un scut.şesurile aluvionare. eroziuni areolare şi liniare). 385 m. considerat în epocile feudală şi modernă. inundabilă. de asemenea.451 locuitori. cu o densitate de 71.versanţii deluviali (circa 25% din suprafaţa). Tirgulut (Cacaina).

polimetalice.3% Rromi (Țigani) . dezvoltată în corelaţie directă cu suprafaţa fondului forestier. uranifere). .2% Diviziuni administrative: Județul este compus din 5 municipii. reprezentată prin societăţi de confecţii şi tricotaje. reprezentată prin exploatarea minereurilor neferoase (minereuri cuprifere.0. a pielăriei şi încălţămintei.industrie uşoară.industria construcţiilor de maşini.9% Poloni .industria minieră. industrie aflată în declin în ultimul deceniu. Ramurile industriale reprezentative din judeţ sunt: . pentru că se bazează în principal pe prelucrarea produselor animaliere (lapte. Municipii Suceava (reședința județului) Fălticeni Rădăuți Câmpulung Moldovenesc Vatra Dornei Orașe Gura Humorului Siret Solca Broșteni (2004) Cajvana (2004) Dolhasca (2004) Frasin (2004) Liteni (2004) Milișăuți (2004) Salcea (2004) Vicovu de Sus (2004) Economia: Condiţiile social – istorice de dezvoltare a ţării şi-au pus amprenta şi asupra industriei judeţului Suceava.industria alimentară.3% Lipoveni .9% Ucrainieni . . .0. carne). care s-a reorganizat.1. mangan. .industria lemnului.- Români .1% Ruteni. Maghiari.3% Germani . care se dezvoltă în corelaţie directă cu agricultura judeţului. .0.0. alții .0. conform noilor principii ale economiei de piaţă. reprezentată prin societăţile comerciale care produc scule şi rulmenţi. 11 orașe și 97 de comune (2005). fiind în continuă dinamică.96.

renumit prin covoarele care se fac aici. Aici s-au ridicat primele trei capitale ale Moldovei: Baia. oale cu mănuşă. Ciocăneşti (la 22 km de la Vatra Dornei). Arbore. Siret şi Suceava. Dorna. Cârlibaba (port popular şi ţesături de interior). patrimoniul cultural -istoric şi arhitectural apreciat pe plan naţional şi internaţional. De asemenea. stâncile cu aspect ruiniform ―12 Apostoli‖. a cărui vechime este argumentată de descoperirile arheologice din zonă. exprimată în alcătuirea modelelor şi îmbinarea culorilor. lustruită cu piatră. tradiţiile şi obiceiurile populare. Câteva dintre aşezările cele mai vestite din acest punct de vedere sunt: Marginea (la 10 km de Rădăuţi) renumit centru de ceramică neagră. pieptarelor). maro. pădurea seculară de la Giumalău. având motive florale sau geometrice. un important centru ceramic. investiţiile din ac est domeniu constituind o prioritate a comunităţii. În prezent este continuat de renumiţii meşteri olari de la Rădăuţi (Florin şi Marcel Colibaba) şi de meşterii olari de la Marginea. dar mai ales în închegarea. practicat pe aceste meleaguri din cele mai vechi timpuri. specificul gastronomiei fac din judeţul Suceava o adevărată destinaţie turistică. comparabile cu creaţiile renascentiste italiene sau din Europa Occidentală. oale de sarmale. În comuna Ciocănești se desfășoară Festivalul Național al Ouălor Încondeiate. verde. care sunt renumiţi prin ceramica neagră şi cea roşie utilitară (familiile Magopat şi Pascaniuc). platouri. Astfel. Fundu Moldovei (centru de construcţie a instrumentelor populare şi de prelucrare artistică a lemnului). Centrul de ceramică neagră de la Marginea este renumit în întreaga ţară. Decorul acestora este realizat prin impresiune pe vasul ud şi prin lustru ire cu cremene pe vasul uscat. Turism: Turismul este considerat un domeniu foarte important în dezvoltarea durabilă a fiecărei regiuni. străchini. Suceviţa. Tipurile de turism care se practică la nivelul judeţului sunt: a) Turismul Montan Practicarea turismului montan în judeţul Suceava este favorizată de potenţialul oferit de versantul estic al Carpaţilor Orientali.Traditii si obiceiuri: În judeţul Suceava se remarcă tradiţia în olărit. dar şi forme mai noi: vaze de diferite mărimi. cetăţile Şcheia şi Cetatea de Scaun a Sucevei. un meșteșug păstrat încă la nivelul județului Suceava. cu alb. dezvoltarea şi consolidarea statului feudal românesc de la răsărit de Carpaţi. 32 Moldoviţa. verde. Bogăţia elementelor etnografice este evidentă în Ţara Dornelor unde se mai păstrează şi astăzi vechile ocupaţii şi obiceiuri. faunistic şi floristic bogat. Cacica. gruparea cea mai întinsă de munţi cristalini – Munţii Bistriţei Aurii şi Munţii Bistriţei Mijlocii – precum şi Masivul Suhard şi Obcinele Bucovinei oferă . galben sau fondul roşu sau verde cu desene geometrice sau florale stilizate. Voroneţ. Vama (confecţionarea cojoacelor. precum şi un port popular autentic. Arbore (scoarţe şi ştergare). lucrat cu o neîntrecută măiestrie artistică. meşteşug străvechi. decorul fiind subordonat formei vasului. monumente şi centre de artă şi cultură cu inestimabile valori ale patrimoniului naţional şi universal. lutul prinde viaţă în forme străvechi cu denumiri specifice: ulcioare. cu arhitectura specific bucovineană cu frumoase decoraţii exterioare. aflat la a opta ediție în anul 2011. este meșteșugul încondeierii ouălor. căni de Moşi. clima favorabilă practicării turismului în tot cursul anului. în organizarea şi finalizarea luptei împotriva stăpânirii tătarilor şi ungurilor. Humor. relieful munţilor Călimani cu complexul vulcanic aferent. o durabilă şi impresionant de bogată salbă de ctitorii şi necropole voievodale şi boiereşti: Putna. Existenţa unor forme de relief accesibile şi armonios îmbinate pe întreg teritoriul. fiind prognozată astfel o creştere a presiunii exercitate de turism pentru următorii ani şi existând o potenţială reflectare în evoluţia calităţii factorilor de mediu. tehnică preluată de la geto-daci şi care dovedeşte continuitatea populaţiei autohtone în regiune. potenţialul hidrografic. Meleagurile sucevene s-au înscris pregnant în istoria românilor prin rolul decisiv pe care l-au avut înaintaşii de aici la începuturile evului mediu în înfiinţarea şi afirmarea primelor târguri şi formaţiuni politice prestatale. Judeţul Suceava se constituie într-o străveche şi densă vatră de civilizaţie şi cultură românească. precum şi binecunoscuta ospitalitate bucovineană. Vasele de Rădăuţi se disting prin fondul alb cu desene cu maro. relieful carstic şi rezidual al masivului Rarău. Dragomirna. aplice etc. Fondul etnografic şi folcloric al judeţului Suceava pune în evidenţă talentul şi sensibilitatea pentru frumos a locuitorilor acestei zone. din mâinile olarilor. cărămiziu.

Dorna Cândrenilor. Suhard. Câmpulung Moldovenesc. Şaru Dornei. în mod regulat. în lungime de 800 şi 3. Pojorâta. Alpinismul se practică atât vara. alpinism. în marea lor majoritate de dificultate medie sau redusă. în special în Vârful Ouşorul. dacă drumul a fost sau nu deszăpezit. care pot fi efectuate în circuit sau cu revenire în acelaşi loc din care s -a plecat. Reţeaua de trasee montane pe care turiştii o au la dispoziţie în Bazinul Dornelor este de aproximativ 280 km. Giumalău. Broşteni. Schiul fond este practicabil pe drumul ce leagă satul Gura Haitii de Fosta Incintă Minieră. Crucea. vânătoare. Părhăuţi. datorită condiţiilor deosebite oferite de Munţii Suhardului. Ciocăneşti. sporturi de iarnă. folosindu-se curenţii. în funcţie de grosimea stratului de zăpadă. deservite de un telescaun. dar şi 2 pârtii de schi fond. În prezent. Zborul cu parapanta Vatra Dornei este locul cel mai indicat pentru zborul cu parapanta. plimbări cu calul de tipul "randonnée ecvestru" sau "randonnée sauvage". Pojorâta. Escaladă. Drumeţiile Expunerea geografică a munţilor Bucovinei permite realizarea unor trasee turistice de o zi sau (în funcţie de opţiunea turiştilor) de mai multe zile. 2 pârtii în Câmpulung Moldovenesc (Runc şi Rarău). se poate zbura ore întregi deasupra Depresiunii Dornei. via – ferrata. Pârtii de schi: 2 pârtii în Vatra Dornei (pârtiile Parc şi Dealu Negru). 1 pârtie la Gura Humorului. un teleschi şi un babyschi. Mălini şi Cârlibaba). Aici se întâlnesc cei mai puternici curenţi de aer din România. Judeţul Suceava dispune de un potenţial natural ridicat . Mălini. Cabana Pastorală (masivul Rarău) sau la Refugiul Alpin de pe Giumalău. Schi Judeţul Suceava oferă condiţii optime pentru practicarea acestui sport de iarnă.Giumalău. Vatra Dornei concentrează cea mai mare densitate de turişti practicanţi ai sporturilor de iarnă. care este considerat unul dintre cei mai prielnici pentru practicarea spoturilor aeronautice. acestea conducând până la Hotelul Alpin «Rarău». river rafting. 3 pârtii în mediu rural (Suceviţa.condiţii pentru practicarea de drumeţii montane. Există trasee turistice omologate. ca urmare a solicitărilor şi prizei de care s-a bucurat acesta în rândul clienţilor participanţi. dar numa i în anumite condiţii. sunt legate de staţiunile Vatra Dornei şi Câmpulung Moldovenesc şi sunt favorizate de înălţimile moderate ale Munţilor Călimani. escaladă. Cârlibaba. zbor cu parapanta. Gura Haitii. Au fost create o serie de trasee şi pachete turistice adecvate turismului ecvestru şi s -au procurat echipamente şi cai pe toate gusturile. pescuit. Activitate de marcă în cadrul Parcului Naţional Călimani. b) Turismul Balnear Definit ca fiind acea parte a turismului în care motivaţia destinaţiei este păstrarea sau redobândirea sănătăţii. Traseele au grade de dificultate diferite: uşoare (cu durate cuprinse între două şi până la patru ore) şi mai complexe (de una şi până la cinci zile). Turismul ecvestru Județul Suceava oferă posibilitatea practicării turismului ecvestru în toate formele lui: echitaţie. Rarău. Suhard şi Bistriţei. Zone precum: Vatra Dornei.000 m. Escalada începe în luna mai şi se termină în luna octombrie. cât şi iarna. Staţiunea pune la dispoziţie turiştilor 2 pârtii de schi omologate. echitaţie. marea lor majoritate fiind marcate şi întreţinute de către Serviciul de Promovare ş i Dezvoltare a Turismului şi Salvamont din cadrul Primăriei Municipiului Vatra Dornei. În masivul Rarău Giumalău există 24 de trasee turistice amenajate şi omologate. turismul balnear este folosit de o largă categorie de turişti. Drumeţiile. Sezonul de escaladă pe gheaţă începe în decembrie şi se termină în martie. Gura Humorului şi Suceviţa sunt zone cu potenţial pentru dezvoltarea domeniului schiabil şi practicarea altor sporturi de iarnă. Rarău . Udeşti. mountain bike. alpinism Reprezintă o atracţie deosebită pentru sportivii amatori şi alpiniştii profesionişti. în special a parapantei şi deltaplanului. Se poate practica pe tot parcursul anului şi la Prisaca Dornei. turismul călare a înregistrat până acum o foarte bună evoluţie. mai ales în Călimani.

acestea au fost adăugate la Lista cu 34 Moşteniri Culturale Internaţionale a UNESCO. Poiana Stampei – încondeiere ouă. Gheorghe‖ a Mănăstirii „Sf. bine conturate şi realizate tematic (Suceava. atermale. Județul Suceava este renumit pentru muzeele sale etnografice. la nivelul localității Solca se înregistrează potenţial de revigorare a turismului balnear. Muzeul Apelor şi Pădurilor din Fălticeni. Muzeul de Ştiinţe Naturale din Vatra Dornei. Vama. Muzeul Obiceiurilor Populare din Gura Humorului. o realizare de excepţie. e) Ecoturismul Ecoturismul este definit ca fiind acea formă de turism în care principala motivaţie a turistului este observarea şi aprecierea naturii şi a tradiţiilor locale legate de natură. Fundu Moldovei – icoane. de datini şi obiceiuri. O altă localitate cu potențial de dezvoltare a turismului balnear este Cacica. instrumente populare. Muzeul „Arta lemnului‖ din Câmpulung Moldovenesc. Ioan cel Nou‖ din Suceava (unele dintre ele fiind incluse pe lista patrimoniului UNESCO) determină manifestarea turismului religios sub două forme: vizite la lăcaşurile sfinte şi pelerinaje religioase cu ocazia unor sărbători de cult. coordonate de Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava şi Şcoala de Artă Populară So lca – meşteşugul prelucrării lemnului. cu conţinut mare de coloizi organici şi acizi humici. bine descompusă. posibilităţile curative ale apei. Apele minerale carbogazoase. Într-adevăr. Probota. Pătrăuţi. maistru creator. Poiana Stampei. printre care: Muzeul de Istorie din Suceava. Gura Humorului. păstrându-şi însă elementul de bază care l-a consacrat: religia. ce funcţionează pe lângă Centrul de Plasament ‖Mihail şi Gavril‖ Solca. dat fiind fondul de resurse disponibile. se remarcă în mod deosebit staţiunea balneoclimaterică de interes naţional Vatra Dornei. Brodina. c) Turismul Cultural Judeţul Suceava deţine un patrimoniu cultural-istoric şi etnofolcloric de mare valoare şi atractivitate turistică: obiective cu caracter istoric-militar (Cetatea Şcheia. meşteşugurilor şi obiceiurilor străvechi. Mănăstirea Humorului. L a nivelul judeţului Suceava. Cetatea de Scaun a Sucevei şi Cetatea Zamca). d) Turismul Religios Formă de turism cultural. Arbore. al XIX-lea una din staţiunile balneoclimaterice şi de tratament dintre cele mai renumite din județul Suceava. Humor. constituie materia primă pentru o serie de proceduri car e se efectuează în bazele de tratament. Câmpulung Moldovenesc. Vatra Dornei. Acţiunile turistice trebuie să conducă la conservarea şi pr otejarea . precum şi pentru importantele centre de creaţie sau ateliere individuale ale meşterilor populari vestiţi pentru meşteşugurile lor (Vatr a Moldoviţei. turismul religios este astăzi un fenomen complex care se află în continuă transformare şi diversificare. a fost păstrat încă din timpurile medievale. apele minerale sulfuroase din zona Iacobeni. bicarbonatate sodice. Casa – muzeu de la Solca etc. Solca – ateliere pentru formarea deprinderilor de viaţă (tâmplărie-sculptură). Vama. etc. existenţa unor condiţii bune de cazare au făcut din Solca. Bilca. inclusă în circuitul internaţional şi recomandată în tratamentul unor afecţiuni ale aparatului cardio -vascular. Datorită unicităţii şi valorii lo r artistice. unde talentul şi atracţi a către frumos se materializează în adevărate opere de artă – ceramică. afecţiuni ale aparatului locomotor. Rădăuţi. Putna. ţesături. Ciocăneşti. calcice şi feruginoase din Vatra Dornei cât şi cele din Bazinul Dornelor. aerului. încă de la mijlocul sec. caracterizat ca turbă oligotrofă slab mineralizată. Suceava. construcţii civile (Curtea Domnească şi Hanul Domnesc din Suceava). hipotone. cântece şi dansuri. Gura Humorului – împletituri. unicat în România. Biserica „Sf. Rădăuţi – ceramică. covoare ţesute manual. Molid. de folclor. Manifestările artistice şi sărbătorile populare tradiţionale din tot cursul anului aduc în atenţia publicului larg spiritul viu.pentru tratamentul balnear al diferitelor boli. Marginea). Dragomirna. a hramurilor mănăstirilor şi bisericilor. Climatul. măşti etc. cojocărit. obiceiuri străvechi – festivaluri de artă plastică. Rădăuţi. Gheorghe Bîrgăuan). care există de secole şi care mai păstrează încă unele trăsături în privinţa pelerinajului propriu-zis. cu o aşa de înaltă calitate a frescelor exterioare. existenţa a numeroase biserici şi mănăstiri precum: Suceviţa. coordonată de Şcoala de Artă Populară Suceava. boli ale aparatului respirator. Muzeul „Tehnici populare bucovinene‖ din Rădăuţi. „Galeria Oamenilor de Seamă‖. boli ale sistemului nervos. cu interesantele fresce interioare şi exterioare. Solca. Voroneţ. Muzeul de Artă „Ion Irimescu‖. La nivelul judeţului Suceava. cu „Sala tronului‖. Vatra Dornei. pădurilor. nămolul de turbă di n Tinovul Mare. tradiţiilor. în 1993. cojocărie. Marginea. Moldoviţa. nu există alt loc pe pământ în care se afla un astfel de grup de biserici. De asemenea. mofetele naturale de sondă cu mare puritate şi concentraţie de dioxid de carbon. Fundu Moldovei – pielărie. Zonele rurale sunt păstrătoare ale datinilor. Numărul turiştilor străini în turismul cultural religios a înregistrat o creştere în ultimii ani. autentic al meleagurilor bucovinene. precum şi peste 25 de unităţi muzeale. boli ginecologice. prin portul popular. Arbore – ţesături. Marginea. Numărul impresionant al bisericilor din județul Suceava. Rădăuţi.

pentru că oferă grupului acea intimitate pe care un hotel nu o poate oferi. precum şi frumuseţea rezervaţiilor naturale (Fâneţele seculare de la Calafindeşti – Siret. Munţii Călimani se află printre cei mai puţin populaţi munţi din România. deoarece oferă o plajă mult mai largă de distracţii.naturii şi să aibă un impact negativ minim asupra mediului natural şi socio-cultural. Există o serie de factori favorizanţi care dau o notă de optimism dezvoltării acestei forme de turism.Crăciun în Bucovina. Putna. programe de divertisment şi mese festive. nepoluat şi cu multiple variante de recreere. dar şi printre cei mai ameninţaţi de intervenţia omului. Lucina. Este considerată benefică implicarea în turismul de afaceri deoarece este un segment care aduce turişti nu numai în weekend sau în concediu şi care oferă astfel o continuitate turismului rural. Dorna Candreni. frumuseţea deosebită a acestor zone.) constituie potenţial pentru practicarea ecoturismului la nivel local.Festivalul de Artă Medievală. a Parcului Natural Bogdăneasa şi a celui dendrologic de la Rădăuţi. f) Turismul Rural şi Agroturismul Turismul rural ca şi agroturismul au posibilităţi mari de dezvoltare. acestea devenind treptat destinaţii turistice în sine. precum: dens itatea sporită a populaţiei şi a caselor în zonele deluroase şi montane din judeţ. monumentele istorice cu valoare naţională şi internaţională. practicarea diverselor sporturi. Unicitatea Parcului Naţional Călimani. deoarece zonele rurale ale judeţului dispun. în ultima vreme şi turismul rural a început să ofere soluţii pentru turismul de afaceri. Neagra Şarului. . Şaru Dornei. unităţile hoteliere sunt dotate cu facilităţi pentru organizarea de conferinţe. Din ce în ce mai mulţi turişti autohtoni şi străini vin să se cazeze în mediul rural. Zonele deluroase şi montane îndeplinesc toate condiţiile necesare în sensul dezvoltării acestei forme de turism. servicii de traducere simultană. Mănăstirea Humorului.Festivalul Naţional al Păstrăvului. mai multe săli de conferinţe şi un restaurant. Cîrlibaba. aroma mâncărurilor "ca la mama acasă". Rîşca. . Vama. turismul rural este o alternative mai interesantă. organizat în luna august la Cetatea de Scaun Suceava. Centrul Economic şi de Afaceri Bucovina este situat lângă Aeroportul Internaţional «Ştefan cel Mare» şi cuprinde spaţii expoziţionale. Rezervaţia Cheia Lucavei – Câmpulung Moldovenesc. Sadova. cum ar fi focul de tabără. În ultimii ani. La nivelul judeţului Suceava. Pe lângă organizarea congresului sau a conferinţei. în cadrul manifestărilor prilejuite de Zilele Sucevei. În accepţiunea celor implicaţi. pe lângă un cadru natural pitoresc. datorită fostei exploatări de sulf de sub Neagoiul Românesc. se pune problema refacerii ecosistemelor forestiere pe teritoriul distrus în urma exploatării sulfului. Destinaţiile preferate de cei care vin pentru afaceri sunt oraşele mari. organizat la Ciocăneşti. Dacă în anii trecuţi turismul de afaceri se baza exclusiv pe industria hotelieră. Argel sunt consacrate în practicarea acestui tip de turism. organizat anual în luna decembrie în municipiul Suceava. un parc tehnologic. pentru grupuri ce nu depăşesc 30 de persoane.Târgul de Sânziene se desfăşoară în municipiul Suceava în perioada 22-24 iunie. O oportunitate pentru dezvoltarea turismului de afaceri din judeţul Suceava o constituie existența «Centrului Economic Bucovina». precum şi de activităţile sportive din natură. Poiana Stampei. simpozioane şi traininguri. Moldoviţa. Marginea. bilete de avion. în special pentru programele de teambuilding. . Poiana Negri. grătarul în aer liber. la nivel naţional. beneficiarii au parte de un într eg pachet de servicii: cazare. atraşi de posibilitatea descoperirii mediului. existenţa unei faune şi a unei flore bogate. de schimbarea modului de viaţă. La nivel local. excursii şi drumeţii. şi de un valoros potenţial cultural şi istoric. Totodată. Dorna Arini. Numărul pensiunilor rurale din judeţul Suceava a crescut în mod considerabil. În prezent. Ciocăneşti. precum şi calitatea deosebită a produselor ecologice obţinute în aceste zone. Rezervaţia „12 Apostoli‖ – Dorna. transferuri de la aeroport la hotel. practicarea ecoturismului este abia în faza de început. Brodina. Pe plan naţional se constată preocupări . Poiana Şarului. calitatea aerului. este ideal pentru seminarii sau teambuilding. O serie de localităţi precum: Suceviţa. un incubator de afaceri. astfel încât beneficiile cele mai mari de pe urma acestui tip de turism au fost înregistrat e de către acestea şi într-o mai mică măsură de către oraşele mai mici. Manifestări organizate în judeţ . . vizite pentru participanţ i. servicii de secretariat. Cacica. s-a înregistrat o creştere a numărului sosirilor în interes de afaceri. mai ales în ultimii ani.materializate inclusiv prin programe de finanţări specifice – în sensul stimulării dezvoltării şi promovării acestei forme de turism. Rezervaţia Tinovul Mare – Dorna etc. g) Turismul de afaceri Turismul de afaceri este considerat principala sursă de venituri pentru industria hotelieră autohtonă.

precum şi specii variate de floră. din ordinul otomanilor. 1497). Mănăstirea Zamca. Zidul de incintă a fost construit în două etape: în prima. la data de 15 august la Cacica și Putna. Chilia lui Daniil Sihastru. Gheorghe Ştefan. În 1675. ca şi de faună (vezi capitolul 1 „Cadrul general‖). reprezintă premisa dezvoltării activităților economice în sectorul turistic și sectoare conexe acestuia în judeţul Suceava. potenţialul turistic al judeţului se caracterizează prin varietatea. în comuna Râşca: Mănăstirea Slătioara. .. în comuna Putna: Mănăstirea Putna. iar în a doua etapă (înainte de 1497) a fost adăugat un alt zid. menţionată pentru prima dată într-un document de la 10 februarie 1388. restaurează clădirile din interior. cheamă un piroman grec. incendiind cetatea din ordinul turcilor. ca o zonă turistică deosebit de importantă a ţării. organizat anual. în comuna Ciprian Porumbescu: Casa Memorială Ciprian Porumbescu. Franţa. cuprinzând şi o parte din Parcul Naţional Călimani. în comuna Marginea – Centrul de Ceramică Neagră de la Marginea. sunt prezenţi și pelerini din Polonia. ante 1476. Alexandru Lăpuşneanu mută capitala la Iaşi. Ungaria. Mai mult. renumite pe plan internaţional. case şi fonduri memorial -documentare). Frescele de pe pereţii exteriori.. Suceava: Muzeul de Istorie. cât şi prin rezervaţii naturale şi zone etnografice. respectiv din Parcul Rodna. În cea de-a doua domnie a sa. Pe lângă marea atractivitate a peisajului montan. densitatea şi valoarea monumentelor d e cult şi arhitectură. endemice şi rare. etc. un cutremur rupe latura de nord ş i distruge pereţii care mai rămăseseră în picioare. păstrând nealterate minunatele culori. în municipiul Rădăuţi . Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Potenţialul turistic al judeţului Suceava. multe dintre ele unicat pe plan mondial. Atracţii turistice importante din județul Suceava sunt: în mun. alcătuit atât din frumuseţile naturale specifice acestei zone. Cetatea de Scaun a Sucevei. organizate în luna februarie în apropierea Pârtiei Parc din municipiul Vatra Dornei. . Muzeul de Ştiinţele Naturii. Pietrele Doamnei (Munţii Rarău). La sfârşitul sec. dar asediul din 1653 (când noul domn.5m.Serbările Zăpezii. care devin semicirculare. având iniţial un plan rectangular. Italia. . Festivalul Naţional al Ouălor Încondeiate. însă maxima dezvoltare o cunoaşte în timpul lui Ştefan cel Mare care. aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim etc). fără însă a-i putea provoca pagube importante. a fost construită în timpul domniei lui Petru I. adaugă zidul de incintă. apoi a lui Ştefan Răzvan (1595). sunt simbolul sufletului românesc. nefiind cucerită până în 1538. Cateva exemple de atractii turistice: Cetatea de Scaun a Sucevei. Austria. cât şi din salba de mănăstiri din mirifica zonă a Bucovinei. Drumul Ouălor Încondeiate. Alexandru cel Bun o fortifică suplimentar. Vasile Lupu este ultimul domnitor care a întreprins lucrări de restaurare. Câţiva ani mai târziu. voievodul Dumitraşcu Cantacuzino. acest tărâm de legendă păstrează comorile vestitelor mănăstiri. cetatea devine reşedinţa lui Aron Vodă (1592-1595). 40m. a fost ridicat un zid înalt de 1. Mănăstirea Humor. al XVI-lea.Muzeul Etnografic Tehnici Populare Bucovinene. întărit cu turnuri pătrate. Cetatea a suportat puternice asedii (1476.Pelerin în Bucovina. Obiectivele de interes regional şi naţional Judeţul are 22 de rezervaţii naturale.în oraşul Gura Humorului: Mănăstirea Voroneţ. în comuna Cacica – Salina Cacica. Germania. atrag anual mii de turişti din ţară şi străinătate etc. cu latura de sud de 36m şi cea de est de cca. pentru a distruge cetatea. la care se alătură bogatul patrimoniu de valori culturale (muzee. extinde şi consolidează şanţul de apărare. în municipiul Câmpulung Moldovenesc – Muzeul Arta Lemnului.a. când a fost ocupată din cauza trădării boierilor. Potenţialul turistic al judeţului Suceava Judeţul Suceava se recomandă.Paşte în Bucovina (Târgul Meşterilor Populari. în comuna Mitocul Dragomirnei: Mănăstirea Dragomirna. modificându -se totodată şi turnurile. în comuna Suceviţa: Mănăstirea Suceviţa. în oraşul Vatra Dornei – Depresiunea Dornelor. în două faze. la care. cu peisaje pitoreşti. în comuna Moldoviţa: Mănăstirea Moldoviţa. s. pe lângă pelerini catolici din România. ataca cetatea în care se aflau familia şi averea lui Vasile Lupu) pune capăt perioadei de strălucire a fortăreţei. 1485. .

Ciprian Porumbescu-5). Hanul Domnesc cu expoziţia de etnografie. graţie săpăturilor arheologice sistematice din aşezarea hallstattiană timpurie de la „Dealul Ruina‖. precum şi de un stand cu o ofertă diversificată constând din: pliante. .). astăzi. Muzeul de Istorie a trecut prin diverse etape de organizare. vizitatorul este întâmpinat de un mic grupaj acvaristic. Muzeul Satului Bucovinean (str. întemeietorul muzicii româneşti moderne precum şi pianul Mărioarei. Muzeul de Istorie Muzeul de Istorie (str. Casa Memorială ―Eusebiu Camilar‖ de la Udeşti. alături de gospodării din diverse zone (Câmpulung Moldovenesc. oloierniţă. Fălticeni etc. Hanul Domnesc îşi schimbă destinaţia. amplasat într-o clădire situată în Parcul Central al Municipiului Suceava. Este construită în stil românesc şi datează din secolul al XVII-lea. vizitatorul trăieşte clipe de mare încărcătură emoţională. ceramică. tindă şi două camere. ulterior ajunge locuinţă privată. Casa Memorială „Ciprian Porumbescu”. Clădire cu două niveluri. sunt prezente şi meşteşugurile – atelier de olar de la Marginea. Casa-muzeu Solca a fost deschisă publicului în 1971. prezintă principalele zone etnografice ale judeţului. iarna: 9-17) cuprinde: Muzeul de Istorie. construită la sfârşitul secolului al XVI-lea şi începutul celui următor. Ştefan cel Mare-33) adăposteşte o colecţie valoroasă de exponate. Astfel.―Crai Nou‖. amenajată într-o anexă originală (fostă cancelarie şi bucătărie de vară a preotului şi cărturarului Iraclie Porumbescu). piuă de sumane. obiecte de podoabă din pietre semipreţioase. Casa Memorială ―Nicolae Labiş‖ din Mălini şi Casa-muzeu de la Solca. reconstituie prin obiectele memoriale atmosfera de epocă în care a trăit şi a creat autorul celebrei „Balade‖. Vatra Dornei. pe care nu le va uita niciodată. într-o manieră modernă.n. Muzeul de Istorie Siret a fost deschis publicului în 1985. Muzeul de Ştiinţele Naturii (str.) este cel mai tânăr muzeu în aer liber din România. Fondul MemorialDocumentar ―Simion Florea Marian‖.Muzeul Bucovinei (str. Odată cu ocuparea nordului Moldovei de către Imperiul Habsburgic în 1775. atelier de lingurar de la Vicov sau fierărie din zona Dornelor. De la intrarea în muzeu.Hanul Domnesc (str. monument de secol XVII. pe două niveluri. oaspeţi de seamă şi mari negustori. devenind casă de vânătoare pentru membri familiei imperiale. darac. de Biserica Vama (1783) şi Crâşma din Şaru Dornei pot fi vizitate diferite instalaţii populare – moara de apă. Ştefan cel Mare-23). Ştefan cel Mare -33. expoziţia permanentă având ca tematică formarea şi dezvoltarea târgurilor şi oraşelor medievale de la est de Carpaţi. se încearcă punerea în valoare a arhitecturii populare din Bucovina şi a zonele limitrofe (astăzi parte a judeţului Suceava). Pe o suprafaşă de 6 hectare. a primei operete culte româneşti . epoca modernă şi cea contemporană. Muzeul Siret. vederi. Muzeul Satulu i Bucovinean. sora sa. Înfiinţat la 4 ianuarie 1900. din cele 52 de obiective finalizate. Rădăuţi. Hanul Domnesc a fost destinat găzduirii unor dregători străini. Tot aici este deschisă şi o galerie de artă cu lucrări semnate de artişti de renume din ţară şi din Bucovina. Muzeul de Ştiinţele Naturii. Casa şi Muzeul Memorial ―Ciprian Porumbescu‖ de la Stupca. cu un patrimoniu bazat în special pe descoperirile de la Cetatea de Scaun a Sucevei. Muzeul Etnografic . expoziţia a fost completată cu această secvenţă culturală locală. singura păstrată din gospodăria parohială. prezentând istoria Sucevei în general şi pe cea a Bucovinei în special. sunt prezentate şi numeroase aspecte de istorie locală începând cu preistoria şi continuând cu evul mediu. prezintă. are pridvor cu prispă. potenţialul natural al Bucovinei. După 2005. Ascultând „Balada‖ la Stupca. program: vara: 10-18. Parcului f. alte publicaţii editate de muzeu.

Casa Memorială „Mihail Sadoveanu” Fălticeni (str. monument istoric. Universităţii-13). viaţa şi bogata activitate a inegalabilului compozitor. violoncel. Sala a şasea este destinată transportului. meşteşugul prelucrării lemnului. "Casa din deal". prin expoziţia de bază. fotografii. "Ajuns acasă. Sucevei-91) a fost deschisă publicului în 1972 şi cuprinde documente şi fotografii referitoare la peste 40 de personalităţi fălticenene. scria Sadoveanu în 1913. capra neagră. Aici a locuit scriitorul între anii 1909 şi 1918. Muzeul de Ştiinţele Naturii şi Cinegetică din Vatra Dornei (str.monument de arhitectură neoclasic de secol XIX înconjurat de un impresionant parc dendrologic cu arbori seculari şi specii floristice rare. Expoziţia cuprinde piese care reflectă ocupaţiile tradiţionale din zonă. şi trăi momente unice de încântare în sala de audiţii muzicale. Clădirea. organizat într-un fost conac boieresc . deschis în 1981. văduva inginerului Engel care construise drumul de fier Dolhasca . vânătoarea şi pescuitul. precum şi potenţialul fondului de vânătoare: cerbul. cel mai important exponat fiind carul din lemn pentru transportul vinului.Muzeul Memorial „Ciprian Porumbescu”. întemeietorul primului muzeu fălticenean. sala ecuatorială. terasa de observaţii. . Observatorul astronomic (str. inaugurat în 1971. în zilele senine se pot face interesante investigaţii. Are 10 săli de expoziţie şi o secţie în aer liber. cu sală de lectură. Vizitatorul poate admira instrumentele muzicale originale (pian. numeroasele trofee de vânătoare. N. bagheta de dirijor. Două săli sunt dedicate arheologului Vasile Ciurea. căpriorul. cuiere etc. ursul carpatin. cuprinde planetariul. a fost construită după planurile lui Mihail Sadoveanu.Fălticeni. explorator al mai multor mări şi oceane. vulturul pleşuv etc. precum şi acvarii şi diorame care ilustrează peisajul natural al Şomuzului. pe locul cumpărat de la fiica farmacistului Carol Vorel. nu lipsesc nici diversele obiecte folosite în uzul gospodăresc. Cu ajutorul lunetei. este casa în care a copilărit dramaturgul Horia Lovinescu. albumul ―votiv‖ oferit de Ciprian iubitei sale Berta Gorgon). partituri etc. Beldiceanu-8) este constituit din două părţi importante: colecţia de faună şi floră marină şi oceanică a academicianului Mihai Băcescu. plutăritul. Tot aici este găzduită şi o bibliotecă germană. reconstituie documentar. cocoşul de mesteacăn. nu mă gândesc decât să mă reculeg şi să mă odihnesc". Unirii-3) prezintă fauna şi flora din zonă. Se remarcă dioramele cu cerbul atacat de lupi şi familia de căpriori. Galeria Oamenilor de Seamă Fălticeni (str. Muzeul „Arta Lemnului” Câmpulung Moldovenesc (Calea Transilvaniei10) a fost înfiinţat în 1936. Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” Fălticeni (str. Ion Creangă-68). interiorul vânătoresc cu diverse obiecte de uz gospodăresc ce se pot lucra din corn şi lemn: mese. o bibliotecă de specialitate şi săli de expoziţie temporară.

„ceară în relief cu culori‖. respectiv sisteme teritoriale. vizitatorul poate admira diferite ţesături tradiţionale. icoane pictate pe lemn sau litografiate. între care se remarcă un steag liturgic (prapur) şi o colecţie de bâte ciobăneşti cu diverse ornamente. costumele populare din zonă. surprind interioarele unei case tradiţionale şi îndeletnicirile din zonă. Tinda este rezervată prelucrării lemnului. „grafică alb-negru‖. constituite din elemente şi relaţii. de la tăierea arborilor până la prelucrarea acestuia (diverse fierăstraie.Muzeul Lucia Condrea din Moldoviţa a fost înfiinţat în 1993 la iniţiativa artistei şi cuprinde peste 1000 de exponate dintre care peste jumătate creaţii proprii în cinci tehnici de lucru: „tradiţională‖ (în culori). dar politica economică de dezvoltare trebuie să fie astfel concepută încât exploatarea resurselor regenerabile şi neregenerabile să fie condusă şi gestionată raţional. Creşterea economică şi dezvoltarea antrenează inevitabil modificări într-un sistem teritorial. este destinată istoriei medievale. nici în viitor. diverse piese din lemn. ceramică şi sticlă. o amenajare muzeală recentă. Exponatele. de factură etnografică. respectiv să nu prejudicieze mediul natural şi factorul uman nici în prezent. care au ca finalitate atingerea unor ţeluri comune. . se află într-un imobil de lemn de la sfârşitul secolului al XIX-lea. O primă sală. diferite obiecte de uz gospodăresc şi pastoral din lemn. datorată educatoarei Emiliea Bâcu. începând de la maro. Nu lipseşte războiul de ţesut şi instrumentarul acestei îndeletniciri. ceramica neagră de uz comun de Marginea şi Rădăuţi. obiecte din lemn. ladă de zestre şi piese din corn de cerb. Casa muzeu “Bukowina” din Putna. Astfel. Pentru a o cunoaşte mai bine şi pentru a o gestiona ca atare. pavaje şi coloane). alături de mobilier rustic şi orăşenesc. Are o tindă şi două camere laterale care adăpostesc o expoziţie mixtă. verde. cu accent pe ctitoriile epocii lui Petru Rareş. costume populare. Muzeul sătesc „Vasile Boca” din Botoşana găzduieşte o colecţie etnografică cu obiecte din zonă. istorico-etnografică. „dantelărie‖ (goblen pe ou). „tehnica antichităţilor‖ (inspirată din plafoane. banc de tâmplărie. este necesară decuparea ei în ansambluri funcţionale. Concluzie Realitatea teritorială este tot mai complexă şi se află într-un permanent proces de restructurare spaţială. roşu şi bleu. Muzeul Ctitoriilor Voievodului Petru Rareş din Râşca a fost înfiinţat în 2009 într-o casă din lemn construită special cu această destinaţie. Din inventarul muzeului menţionăm soba tradiţională cu cuptor. diverse ţesături. dar şi calitativă. cu expoziţie foto-documentară.

Neguţ. Curs.cjsuceava. Bucureşti 2007 D.ro http://www. Bucureşti 2004 ―Ghid de turism – Judetul Suceava‖. ―Economia Turismului‖. Bucuresti http://www.pdf . Mincu. Peptanatu.ro/documente-nou/strategie/Strategie%20interior. Consiliul Judetean Suceava.ro/info-Istoria_Sucevei-2.suceava360. Editura Uranus.Bibliografie: R.turism-suceava. ―Geografia Turismului‖. 2001-2002 S. Editura Meteor Press.html http://www. ―Sisteme Teritoriale‖.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->