Sunteți pe pagina 1din 1

FEDERAIA ROMN DE BASCHET

FORMULAR DE ACCEPT AL CONTROLULUI DOPING


Sezonul competitional 2011

Subsemnatul(a)......................................................................................
nscut/ la data de ...................... n localitatea........................... judeul....................,
ara........................., cu datele de identificare:
CNP

i act de identitate C.I./B.I./P seria ........nr...................... emis de................................


la data de ...............................cu domiciliul stabil in
judeul..........................,
localitatea........................ str................................., nr......, bl......, scara........, etaj...., ap..........,
sector ......

legitimat() la Clubul .......................................................................................................

Prin prezenta confirm c sunt de acord cu regulamentele i penalitaile n vigoare


pentru competiiile oficiale ale FRBaschet i FIBA n ceea ce privete lupta impotriva
dopingului. Sunt de acord s m supun controalelor de testare doping, inclusiv n afara
competiiei, efectuate de WADA i ANAD, s accept rezultatele acestor teste i s fiu de
acord cu aplicarea reglementarilor n vigoare; sunt de asemenea de acord ca FRBaschet
i clubul meu s nainteze datele mele personale ctre FIBAEurope i FIBA pentru a fi
folosite n legatura cu testarea doping.

Data .............................

Semntura....................................