Sunteți pe pagina 1din 2

Pact de preferin

ncheiat astzi ________ la _________ ntre: 1. ___________, domiciliat n _______, str. _____________ nr. ___, bloc ____, scara __, etaj __, apartament __, jude _______, nscut la data de __/__/____ n ________, judeul _________, fiul lui _____________ i al _____________, posesorul crii de identitate seria __ nr. ______ eliberata de _______________, cod numeric personal ___________________, n calitate de promitent i 2. ___________, domiciliat n _______, str. _____________ nr. ___, bloc ____, scara __, etaj __, apartament __, jude _______, nscut la data de __/__/____ n ________, judeul _________, fiul lui _____________ i al _____________, posesorul crii de identitate seria __ nr. ______ eliberata de _______________, cod numeric personal ___________________, n calitate de beneficiar al pactului. Art. 1 Obiectul contractului (1) Prin prezentul pact de preferina, promitentul se obliga fata de beneficiar ca, in cazul in care ia hotrrea de vnzare a terenului situat n ___________, jud. _________ n suprafa de _______mp nscris n Cartea Funciar cu ___ nr. ________, cu nr. topografic ________ sa acorde beneficiarului un drept de preferina, in condiii egale si la un pre egal. (2) Promitentul a dobndit suprafaa de teren ce face obiectul contractului, in baza ___________________________________. Art. 2 Durata pactului de preferina (1) Durata pactului de preferina este de ____ an/i. (2) In cazul in care promitentul ia hotrrea de vnzare a terenului, va notifica oferta de vnzare beneficiarului precum si data la care se va incheia contractul de vnzare cumprare. (3) In cazul in care beneficiarul dorete sa incheie contracul de vnzare cumprare, va negocia impreuna cu promitentul preul bunului si condiiile de vnzare ale acestuia. Art. 3 Preul imobilului Preul de vnzare al imobilului stabilit de beneficiar prin prezentul pact de preferina este de _____________ EUR. Art. 4 Data si locul plaii Suma reprezentnd preul imobilului , se va achita la data la care promitentul se decide sa vanda, la domiciliul acestuia. Art. 5 Transmiterea drepturilor (1) Transmiterea drepturilor dobndite de beneficiarul promisiunii este posibila prin acte inter vivos.

(2) Cesiunea drepturilor dobndite de ctre beneficiar se va face doar cu acordul scris al promitentului. Art. 6 Coninutul pactului de preferina (1) In situaia in care un ter dorete sa incheie un contract de vnzare cumprare a bunului, promitentul are obligaia sa notifice beneficiarului condiiile si preul oferit de ter pentru ca beneficiarul sa poat cumpra la pre egal si in condiii egale. (2) In cazul refuzului beneficiarului de a cumpra, promitentul este liber sa vanda terului dar la un pre mai mare dect cel oferit de benficiar. (3) Beneficiarul isi rezerva dreptul de a ataca in instana contractul de vnzare cumprare dintre promitent si ter doar daca acesta a fost incheiat prin frauda sau in complicitate cu terul cu scopul fraudrii drepturilor beneficiarului. Art. 7 ncetarea pactului de preferina (1) Prezentul pact de preferina isi inceteaza efectele la expirarea termenului de ___ an/i, stabilit de comun acord de ctre parti. (2) Prezentul pact de preferina poate inceta inainte de termen prin acordul prtilor. Art. 8 Riscul pactului de preferina (1) Riscul pieirii bunului ramane in sarcina promitentului-vanzator pana la data autentifcarii contractului de vanzare-cumparare. (2) In cazul in care promitentul refuza sa isi execute obligaia asumata, acesta datoreaz beneficiarului pactului de preferina, daune interese in suma de _________, reprezentnd 25% din preul contractului. Art. 9 Fora majora Fora majora exonereaz prile de rspundere in cazul executrii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligaiilor asumate prin prezentul pact de preferina. Art. 10 Soluionarea litigiilor. Orice litigiu decurgnd din sau in legtura cu acest pact de preferina, inclusiv referitor la validitatea, intrepretarea, executarea ori desfiinarea acestuia, se va soluiona de ctre instanele judectoreti competente. Prezentul pact de preferina s-a incheiat azi, __/__/___, in 2 exemplare. PROMITENT BENEFICIAR AL PACTULUI