Sunteți pe pagina 1din 2

.

Proteina este un element


esent;ial al fiint;elor vii,
20 de aminoacizi de
deoarece formeazd structura
baza, combina~iile
de bazd a tuturor celulelor. carora formeaza mii
de proteine diferite.
Ea se gdse-5te deci in tot orga- 1. Aminoacizii sunt
nismul, precum -5i in cei mai lega~i printr-o
legatura peptidica.
mici viru-5i cunoscut;i de om
urma unei reac~ii
chimice in care se
T oate animalele ~i plantele contin In cea pierde o molecula
mai mare parte proteine, Insa fiecare de apa dintre doi EXPUCAREA STRUCTURILOR ATOMICE
specie are o grupa specifica de proteine. aminoacizi. 2. R- grup variabil de atomi
Legarea a 100 sau a H- hidrogen
Proteinele umane sunt caracteristice fiintelor N- azot
umane, diferentiindu-ne de celelalte forme de mai multor aminoa- C- carbon

viata. cizi duce la formarea 0- oxigen

Proteinele sunt substante chimice com- unui lan~ polipep-


aminoacizi
plexe, formate din molecule mai mici, numite tidic (3), numit tot adi\ionali FORMAREA DE PROTEINE
aminoacizi. O proteina este alcatuita din unul proteina. 4. Aceste
sau mai multe lanturi de aminoacizi care, lan~uri formeaza O
asemenea altor substante chimice, sunt for- spirala care adeseori
mati din atomi. in aminoacizi se gasescatomii se rasuce~te din
elementelor carbon, oxigen~i hidrogen alaturi nou. oferind pro-
de atomii unui alt element vital, azotul. teinei forma sa par-
Formula chimica generala a unui amino- ticulara.
acid este R.CH(NH2). COOH., unde R indica legaturi
peptidice
un grup de atomi cunoscut sub numele de

STRUCTURA SECUNDARA

4 rasuciri ale

spiralei

3 lan~uri polipeptidice
(proteine)

legatura peptidica

STRUCTURA
PRIMARA

spirala rasucita in
legaturi
forma proteinei
peptidice
globulare

STRUCTURA TERTIARA

75
PROTEINELE

O Tesut muscular m3rit de 40.000 ori. SPIRALA DINTR-UN SINGUR LANT X 17,500,000 ORI
--
Fa~iile dungate sunt fibrile proteice care se
)~
amestec3 ~i produc contrac~ia, alunecand ) -).".-
)- )--
unele peste altele. To~i mu~chii con~in ~~~~
colagen, o protein3 fibroas3. a moleculelor de
SPIRALA DIN TREI LANTURI X 17,500, 000 ORI
colagen A:

>< incheietura
tibia cu artr ~.ta)i:

FIBRlLA DE COLAGEN X 120.000 ORI

~~~.) ~) .)-- "


fibula "

.) ~)i .)

-e) ~)i : .) .
aranjare dezordonata
) ~) i: : :,) ~}-
I I I I I a moleculelor de
I I I.I I 1 1-
mo ecu a d e protelna.-

~ Proteinele care au aceastastructura relativ O Fibrilele de colagen compun cea mai


s simpla sunt c~noscute sub numele de pro- mare parte a pielii. tendoanelor. cartilajelor ~i
:%'
teine fibroase. Exista, totu~i, ~i altele, in care 1esutului osos. Lan1urile de aminoacizi sunt
~ structura secundarn se rnsuce~tein mai multe rasucite intr-o spirala. Trei lan1uri se rasucesc
forme complexe, dand na~tere structurii pentru a forma molecule care se aliniaza ~i se
radical. Cel mai simplu radical consta doar tertiare. Astfel de proteine complexe sunt extind. Imaginile de sus prezinta structura
dintr-un atom de hidrogen ~i formeaza glici- numite proteine globulare. fibrilelor de colagen ~i cum lipsa ordinii
na. in urmatorol aminoacid simplu, alanina, in final, exista proteine in care mai multe normale poate cauza boala denumita guta.
radicalul este format dintr-un atom de carbon lanturi polipeptidice se combina, formand
legat de trei atomi de hidrogen. structura cuatemara, in care se gasescadesea Anticorpii, cunoscuti stib numele de imu-
Aminoacizii mai complec~i au radicalul ~i alte componente. De exemplu, glicopro- noglobuline, sunt proteinele care protejeaza
format dintr-un numar mai mare de atomi de teinele, cunoscute ~i sub numele de muco- corpul impotriva imbolnavirii. De obicei, ace:j-
carbon ~i hidrogen. Peste80 de aminoacizi se proteine, contin molecule de zahar. O mole- tia sunt produ:ji ca reactie la prezenta unui
formeaza In mod natural, Insa doar 20 dintre cula a pigmentului din sange numit hemoglo- antigen, cum ar fi otrava sau bacteriile, :jise
ace~tia se gasesc In proteine. O parte din bina, contine patru lanturi polipeptidice, formeaza in tesuturile limfatice ale corpului.
aminoacizii de care are nevoie corpul uman fiecare dintre acestea adapostind o grupare Hemoglobina, una dintre cele mai com-
pentro a forma proteine pot fi sintetizati In care contine fier, numita hem. plexe proteine ale organismului, este respon-
organism din alti aminoacizi. Cu toate aces- Aminoacizii de care avem nevoie sunt sabila de transportul oxigenului de la plamani
tea, exista ~i altii pe care corpul uman nu-i extra~i din alimente. Cu toate acestea, multi la tesuturi.
poate produce, dar care trebuie totu~i inclu~i dintre ei se afla sub forma de proteine, care Proteinele nu sunt de obicei descompuse
In alimentatie. Tabelul din partea de jos, nu pot fi folosite sau absorbite de organis- pentru a produce energie. Cu toate acestea,
dreapta, prezinta o lista cu aminoacizii mele noastre. A5adar, ele trebuie descompuse cand rezervele de hidrati de carbon :jl grasimi
esentiali ~i neesentiali. in aminoacizi. sunt epuizate, datorita infometarii sau bolilor,
Pentro a forma proteine, aminoacizii se Digestia proteinelor incepe in stomac. organismul incepe sa descompuna proteinele
leaga prin legaturi chimice. Legatura dintre Acolo, enzima pepsina rupe unele legaturi pentru a obtine minimum 2000 kilocalorii pe
aminoacizii adiacenti poarta denumirea de peptidice, divizand proteinele in lanturi zi, necesaresupravietuirii. Procesul este reglat
legatura peptidica. Cind doi aminoacizi sunt polipeptidice mai mici. Acest proces continua de hormoni, care determina descompunerea
uniti In acest mod, se formeaza o dipeptida. in intestinul subtire, unde doua enzime tripsi- mai degraba a proteinelor din mu:jchi, splina
Mai multi aminoacizi alcatuiesc un lant na ~i erepsina, completeaza descompunerea :ji ficat, decat din celelalte organe vitale.
polipeptidic. Lanturile polipeptidice ale celor polipeptidelor in aminoacizi. Descompunerea proteinelor nu poate con-
mai multe proteine contin cel putin 100 de tinua la nesfar:jit. in cazurile de subnutritie
aminoacizi, iar masa moleculara a unei pro- Dezaminarea totala, moartea survine la aproximativ :jase
teine, calculata ca greutatea atomilor din Aminoacizii sunt absorbiti in sange prin saptamani dupa epuizarea completa a
fiecare molecula, poate fi de 120 de ori mai peretele intestinului subtire ~i transportati in resurselor de grasime.
mare decit greutatea unei molecule de zahar. tot organismul. Acolo unde este nevoie de
proteine, acesteasunt sintetizate din aminoa-
Structura secundari cizi in celulele corpului. Excesul de aminoa- AMINOACIZI
Lantul polipeptidic este descris ca structura cizi nu este depozitat. in schimb, ace~tiasunt Esen~iali Neesen~iali
primara a proteinei. Toate moleculele pro- degradati in ficat printr-un proces numit deza- leucina alanina
teinei sufera modificari In continuare, minare. Azotul pe care il contin este transfe- izoleucina acid aspartic
form~nd o stroctura secundara. in unele rat sub forma de ammoniac, care este transfor- lizina arginina
cazuri, lanturile polipeptidice paralele sunt mat in uree; aceasta este transportata de
sustinute de legaturile de hidrogen. metionina prolina
sange la rinichi pentru excretie.
in mod obi~nuit, lantul de proteine se Proteinele au mai multe roluri in organism. hidroxiprolina glicina
rasuce~tesub forma de spirala, sau helix. Ca Enzimele, catalizatorii biologici care !egleaza treonina serina
~i In cazul anterior, helixul este sprijinit de reactiile chimice vitale din corp, sunt toate triptofan acid glutamic
legaturi labile de hidrogen care se pot rope proteine. Multi hormoni, mesagerii chimici fenilalanina
u~or datorita unei schimbari de tempetatura care ajuta la coordonarea functiilor organis- valina
sau aciditate, avind ca rezultat despiralarea mului, sunt de asemeneaproteine. O alta pro- histidina
moleculei. De obicei, proteina se coaguleaza teina importanta este colagenul. Acesta este
~i se spune ca a fost denaturata. De exemplu, tesutul fibros conector, care leaga alte tesu- Tirozina -nu este esentiala daca
albumina Intr-un ou, cind este Incalzita, turi, cum ar fi oasele, cartilajele, mu~chii, pie- exista destula fenilalanina.
devine o substanta solida alba. Unele pro- lea ~i ligamentele, intre ele. Mucoproteinele Cisteina ~i cistina -nu sunt esentiale
teine sunt denaturatede catre substantechim- sunt lubrifiantii corpului. deoarece permit daca exista destula metionina.
ice salt radiatii nucleate. alunecarea legaturilor ~i u~ureazadegluti!ia.
76
Corpul omenesc 54 -AUMENTE PENTRU CRE.5TERE.51ENERG1E