Sunteți pe pagina 1din 15

HOME CUPRINS BLOG DICT IONA R RA DIO DESPRE NOI CONT A CT

Calauza » Credinta » Duminici si Sarbatori Istorie si Teologie » Maica Domnului » Media » Ştiri

subscribe: Posts | Comments | Email search the site

CITATUL SĂPTĂMÎNII

Lecţia Nr.1 de Religie Ortodoxă 0 comments

pentru clasa a II-a Du m n ezeu t r i m i t e bol i l e pen t r u


sa n a t a t ea su fl et u l u i . (Sfa n t u l Isa a c
Si r u l )

Posted by Călăuză Ortodoxă on Oct 2, 2010 in Credinta, Istorie si Teologie, Lectia de


Religie | 0 comments CALENDAR ORTODOX

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
Duminica, 9 iunie
Bună! Dacă eşti nou pe aici poate vei X SFINTII ZILEI
vrea să te abonezi la RSS pentru a fi la • Sf. Chiril, Patriarh al Alexandriei
curent cu actualizările de pe blog. • Sf. Cinci fecioare canonice:
Tecla, Mariamni, Marta, Maria si
Enata
• Sf. Mc. Alexandru, episcopul
Brusiei
• Sf. Mc. Anania
• Sf. Cuv. Chir
• Sf. Trei Fecioare Mucenite din
Hio
CASA LUI DUMNEZEU – BISERICA Click pe sf inti pe ntru S inaxarul zile i
sau click aici pentru sinaxarul in
Dacă Îl iubim pe Dumnezeu şi vrem să aflăm cât mai multe despre El, trebuie ca în format audio mp3
fiecare Duminică şi sărbătoare aă mergem la Biserică. Biserica este CASA SFÂNTĂ A
LUI DUMNEZEU.
SFANTUL ZILEI
Locul cel mai important din biserică este ALTARUL. Peretele plin de icoane care
desparte Altarul de restul bisericii, se numeşte ICONOSTAS.

Intrând în Sfântul Altar, se observă de la distanţă o masă pe care se află câteva


obiecte:
- o carte groasă cu coperţi aurii din care preotul citeşte în timpul slujbei;
- mai multe sfinte cruci;
- o biserică mică din metal;
- două sfeşnice cu lumânări;
- două candele ce ard.
Masa din Sfântul Altar se numeşte SFÂNTA MASĂ.
Cartea din care citeşte preotul se numeşte SFÂNTA EVANGHELIE.
Bisericuţa mică de pe Sfânta Masă se numeşte SFÂNTUL CHIVOT.

În Sfântul Chivot se află permanent într-o cutiuţă SFÂNTA ÎMPĂRTĂŞANIE, adică


TRUPUL şi SÂNGELE Domnului nostru Iisus Hristos, pentru ca oamenii grav
bolnavi şi copiii mici să poată fi împărtăşiţi în orice moment.

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
În orice biserică, Altarul se află în partea de răsărit pentru că locul Naşterii lui Iisus
Hristos se află în răsăritul Ţării Sfinte.
Când trecem pe lângă o biserică trebuie să ne facem semnul SFINTEI CRUCI. Prin ARTICOLE RECENTE
acest semn Îl salutăm pe Domnul nostru Iisus Hristos Care este permanent prezent
în Casa Sa – Biserica.
Cu v â n t la Du m in ica a 6 -a du pă Pa șt i – A
DICŢIONAR:
Or bu lu i din n a șt er e
- Sfânta Evanghelie = cartea ce cuprinde fragmente din Biblie, în care sunt
prezentate viaţa şi învăţătura Mântuitorului nostru Hristos. Biser ica a pă r ă şi pr om ov ea ză fa m ilia
t r a diţ ion a lă
LECTURĂ – NU LĂSA BISERICA PENTRU MAI TÂRZIU. Fiind dusă de
mică la Biserică, o tânără din părinţi credincioşi, a îndrăgit atât de mult rugăciunea, Hom osex u a lit a t ea , o discr im in a r e la
a dr esa copilu lu i
încât mereu alerga la Sfânta Liturghie. Însă diavolul, care se luptă sub toate formele
spre a ne abate din calea binelui, i-a ieşit în drum sub chipul unei bătrâne şi, V r ei du h ? Dă sâ n g e!
apropiindu-se de ea, i-a zis:
- Acum eşti tânără, de ce mergi toată ziua la Biserică? Mai bine te găteşte, te A ca t ist u l Sfâ n t u lu i IOA N RUSUL

înfrumuseţează pentru ca să fi pe placul băieţilor, ca să te poţi mărita cu un tânăr Dia log pr ofesor -elev la disciplin a Relig ie
frumos şi bogat. Lasă acum Biserica, trăieşte-ţi tinereţea! Or t odox ă p.7 3

Urmând sfatul bătrânei, fata începe a nu merge la Biserică şi, într-adevăr nu peste Cu v â n t la Du m in ica a 4 -a du pă Pa șt i – A
mult timp se mărită. Slă bă n og u lu i

Începând iar să frecventeze Biserica, din nou diavolul, deghizat, îi apare în cale şi-i Ma r ele Du h ov n ic Ra fa il Noica v a elog ia la
zice: Clu j per son a lit a t ea A r h im . Sofr on ie
- Ascultă sfatul unei bătrâne, nu-ţi mai risipi tot timpul şi toată tinereţea cu Biserica, Sa h a r ov

ai grijă mai bine de soţ şi de copii, iar când vor creşte mari şi soţul tău va îmbătrâni,
Biser ica cr eșt in ă în t im pu l Sf. ÎMPĂ RA Ț I
vei avea destul timp pentru rugăciune! CONST A NT IN ȘI ELENA

Şi iar a ascultat sfatul diavolului deghizat în bătrână, fără a se gândi măcar că ar Du m n ezeu t e ca u t ă !
putea fi înşelătorie diavolească. Având copii mai mulţi, până i-a crescut pe toţi, a
îmbătrânit, s-a îmbolnăvit, dar, gândindu-se la sfârşitul vieţii, a reînceput să meargă
la Biserică.
COMENTARII RECENTE
Întâmpinând-o şi acum, bătrâna-diavol i-a zis:
- Ce te duci acum la Biserică, mereu tuşeşti şi strici liniştea celorlalţi, nu e bine să-i

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
tulburi, mai bine stai acasă şi lasă copiii să meargă, ei au nevoie să audă ce se spune Cu v â n t la Du m in ica a 6 -a du pă Pa șt i – A
la Biserică, tu te poţi ruga şi acasă! Or bu lu i din n a șt er e | CĂ LĂ UZĂ
ORT ODOX Ă on Per ioa da Pen t icost a r u lu i
Aşa că, biata femeie s-a lăsat înşelată şi de data aceasta şi a părăsit Biserica definitiv, (V I) – Du m in ca Or bu lu i din n a st er e
iar sfârşitul vieţii a aflat-o îndepărtată de Dumnezeu.
Pr eot Gh eor g h e Să lă g ia n on
Din păcate, în situaţia acestei nefericite femei sunt încă foarte multe şi foarte mulţi Hom osex u a lit a t ea , o discr im in a r e la
care nu merg cu regularitate la Biserică din diferite motive, ascultând îndemnuri din a dr esa copilu lu i

afară sau dinăuntru, cum ar fi: Pr eot Gh eor g h e Să lă g ia n on


- Am de mers la cumpărături. Hom osex u a lit a t ea , o discr im in a r e la
- Am de gătit. a dr esa copilu lu i
- Am de terminat cutare lucru.
Că lă u ză Or t odox ă on V r ei du h ? Dă sâ n g e!
- Nu am haine frumoase ca altele sau alţii.
- Mai bine mă uit la televizor, etc. Că lă u ză Or t odox ă on Un de să că u t ă m
m â n g â ier e de n eca zu r i?
Trebuie să ştim că a lipsi de la Sfânta Liturghie, când nu avem motive deosebite, este
un sacrilegiu (bătaie de joc de cele sfinte). Canoanele Sfinţilor Părinţi spun că un om
bolnav, doar atunci este scutit de a merge la Biserică, când s-ar aprinde casa pe el şi
n-ar putea fugi. Creştinul care nu merge trei duminici la rând la Biserică ar trebui să SPOVEDANIA – INDRUMAR
fie excomunicat (exclus) din rândul credincioşilor!
Dacă din anumite motive nu putem merge la Biserică în timpul în care se săvârşeşte
Sfânta Liturghie, să nu facem altceva decât rugăciuni, să citim Paraclisul Maicii
Domnului, Acatistul Mântuitorului şi alte multe rugăciuni.
Să ne ajute Dumnezeu ca până în ultima zi a vieţii noastre să ne putem împărtăşi de
harul mântuitor al Sfintei Liturghii!
BIBLIOGRAFIE:
- MAN, Arhimandrit Serafim – UN BUCHET DE PILDE ŞI ÎNVĂŢĂTURI
CREŞTINE PENTRU TINERI – Ediţie îngrijită şi postfaţă de Preot Dorel Man, cu
binecuvântarea P.S.Sale IUSTINIAN, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului;
Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului – 1995;
- MUHA, Camelia – RELIGIE CREŞTIN-ORTODOXĂ – Caiet pentru elevi – Clasa
a II-a; Editura Sf. Mina – 2009. SFATURI DUHOVNICESTI

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
de Preot Prof. Gheorghe-Radu Sălăgian – Şcoala cu clasele I-VIII
“Avram Iancu”, Satu-Mare

Recommend Sign Up to see what your friends recommend. 0

Share

0 0

Articole asemanatoare:
1. Lecţia Nr.1 de Religie Ortodoxă pentru clasa a III-a
2. Lecţia Nr.1 de Religie Ortodoxă pentru clasa a VI-a
3. Lecţia Nr.2 de Religie Ortodoxă pentru clasa a V-a * Ce t r ebu i e să fa că fi eca r e cr eșt i n
4. Lecţia Nr.3 de Religie Ortodoxă pentru clasa a VII-a zi l n i c pen t r u m â n t u i r e?
5. Lecţia Nr.3 de Religie Ortodoxă pentru clasa a VI-a * T r ept el e pă ca t u l u i , Ră zboi u l
n ev ă zu t , Cr u cea cel or 12 v i r t u ţ i

* Cel e șa pt e t r ept e a l e r u gă ci u n i i

* Dou ă zeci de pr i ci n i pen t r u ca r e


Leave a Reply t r ă i esc oa m en i i

* T a i n a Nu n ţ i i – Sfa t u r i şi r â n du i el i
Na m e (r equ ir ed)
fol osi t oa r e

Ma il (w ill n ot be pu blish ed) (r equ ir ed) * Rol u l fem ei i î n fa m i l i e, soci et a t e şi


Bi ser i că
W ebsit e
* Cu v â n t despr e a v or t

DESPRE IERARHI BISERICII

Despr e ci n st ea cu v en i t ă epi scopi l or şi


despr e sm i n t el i

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
Su bm it Com m en t
SANATATEA NOASTRA
A n u n ță -m ă pe em a il câ n d su n t com en t a r ii n oi

FECIORIE PANA LA CASATORIE

CATEDRALA MANTUIRII

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
DONAŢII PT COMUNITATEA
ROMÂNEASCĂ DIN SFÂNTUL MUNTE
ATHOS

AJUTOR PENTRU GABRIELA TUDORACHE

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
PENTRU GABI NEAMTU

AJUTATI-L PE SILUAN !

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
IOANA MIRUNA ENACHE

IOANA MARIA ARE NEVOIE DE NOI !

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
SALVATI-O PE ALINA!

AJUTATI-L PE ANDREI!

ARHIVA

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
Select Mon t h

BLOG-URI

Du lce Ca sa

Gig el Ch ia zn a

La u r en t iu Du m it r u

Pr . Iu lia n Nist ea

Sa v a t ie Ba st ov oi

ORGANIZATII

A SCOR A r a d

A SCOR Br a sov

A SCOR Bu cu r est i

A SCOR Clu j

A SCOR Cr a iov a

A SCOR Ia si

A SCOR Moldov a

A SCOR Or a dea

A SCOR T im isoa r a
open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
Cen t r u l Sfin t ii A r h a n g h eli

Pr ov it a Bu cu r est i

Pr ov it a Con st a n t a

Pr ov it a Cr a iov a

Pr ov it a Ga la ţ i

Pr ov it a Gor j

Pr ov it a V a lea Plopu lu i

ORTODOX MEDIA

A g en t ia "Ba silica "

A r h iv a Or t odox a

Ca t eh eze Or t odox e

E-Mist ic

In t er fa x Relig ion

Or t odox Media

Or t odox Ra dio

Or t odox T V

Pa t r im on iu Rom a n esc

Sfa t u r i Or t odox e

Sfin t ii Rom a n i

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
PUBLICATII

Cr edin t a Or t odox a

Fa m ilia Or t odox a

Libr ă r ie On lin e de Că r ţ i

Lu m ea Cr edin ţ ei

Pr esa Or t odox a

Rev ist a Sca r a

Zia r u l T oa ca

RESURSE ORTODOXE

A ca t ist ier W eb

Biblia Or t odox a

Biblia Or t odox a (v er siu n e A n a n ia )

Biser ica Secr et a

Ca len da r Or t odox

Ca r t i Or t odox e

Cu v in t e de folos CREDO

Despr e A v or t

Filoca lia
open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
Icoa n e Or t odox e

Ma r t ir i Rom â n i

Nou t a t i Or t odox e

Or t odox ia T in er ilor

Or t odox ie si Ca t olicism

Or t odox ie si Ecu m en ism

Pa t er ic CREDO

Poezie Cr est in a

Por t a l CREDO

Psa lt ir ea – T â lcu ir i

Ra zboiu l Nev a zu t

Resu r se Or t odox e

Sfâ n t a Mă n ă st ir e Pa n t ocr a t or (Gr ecia )

Sfâ n t u l Mu n t e A t h os

Sin a x a

Sin a x a r – A u dio

T a in a Ca sa t or iei

T a n a r u l Or t odox

VIETILE SFINTILOR

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
Sf. Cu v . Pa r a sch ev a

Sf. Ioa n cel Nou Su cea v a

Sf. Ioa n Gu r a de A u r

Sf. Ioa n Ia cob Rom a n u l (Hozev it u l)

Sf. Ser a fim de Sa r ov

Sf. St efa n cel Ma r e

Sf. V a sile cel Ma r e

Sfin t i si Pa r in t i

Sfin t ii In ch isor ilor

© 2 0 0 8 -2 0 1 3 Ca la u za Or t odox a .r o | Desig n ed by Eleg a n t T h em es | Sit e g a zdu it de MX HOST .r o

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com

S-ar putea să vă placă și