Sunteți pe pagina 1din 35

GRILE LICENTA TEHNICA DENTARA SEPTEMBRIE 2009 TEHNOLOGIA PROTEZELOR UNIDENTARE 1. Onlay-ul 4/5 este: A. o reconstituire corono-radiculara B.

o incrustatie intratisulara; C. o piesa protetica ce se indica pe dintii frontali cu fata vestibulara integra; D. o incrustatie extratisulara E. o coroana mixta. R- D 2. Caseta coroanei de substitutie se caracterizeaza prin: A. form geometrica cu deschidere vestibulara: B. asigurarea rezistentei si retentiei pentru coroana de invelis: C. dimensiuni mai mici dect ale dintelui natural. D. piesa protetica total fizionomica E. indicatia de utilizare pe dinti voluminosi R-A 3. Aplicarea stratului de opaquer pe componenta metalic a coroanei mixte: A. asigura crearea de retentii mecanice pe componente metalica. B. asigura retentia componentei acrilice. C. asigura ecranarea componentei metalice. D. se realizeaza numai pe infrastructurile din aliaje nobile E. se realizeaza numai pe infrastructurile din aliaje nenobile R-C 4. Macheta coroanei turnate cu grosime nedirijata: A. are pereti laterali de grosime mica si uniforma; B. se modeleaza din ceara roz; C. agregare coronara partiala. D. se modeleaza din elemente preconformate E se indica pe dinti laterali cu dimensiune cervico-ocluzala mica. R-E 5. Pivotul radicular compus: A. are agregare radiculara partiala; B. lungime egala cu 2/3 din lungimea radacinii; C. este format din placuta, si pivot;. D. lungime egala cu 1/3 din lungimea radacinii; E. diametru egal cu cel al radacinii R-B 6. Modelele de lucru n realizarea protezelor unidentare: A. se pot obtine prin turnarea unei paste de gips in macheta; B. pot avea bonturi fixe sau bonturi mobilizabile; C. se pot obtine prin injectie. D. se pot turna din mase ceramice 1

E. se pot obtine prin condensare. R-B 7. Tehnica Probond se foloseste in modelarea machetei: A. componentei metalice a coroanei metalo-ceramice; B. componentei metalice a coroanei metalo-compozite; C. componentei metalice a coroanei de substitutie. D. coroanei turnate cu grosime nedirijata E. coroanei integral ceramice R-A 8. Reactia de polimerizare medie a polimetacrilatului de metil: A. se desfasoara intr-un interval de 2 ore si 30 minute; B. in mediu uscat, sub influenta presiunii: C. este o reactie endoterma. D. se desfasoara intr-un cuptor cu curenti de inalta frecventa E. se desfasoara pana la temperaturi de 780 C R-A 9. Ambalarea orizontala n cazul protezelor unidentare: A. se adreseaza machetei coroanei metalo-compozite; B. permite dozarea culorilor pe fata vestibulara; C. permite obtinerea tiparului pentru coroana din mase compozite; D. permite obtinerea tiparului pentru coroana din mase ceramice E- permite obtinerea incrustatiilor din aliaje nobile R-B 10. Modelul duplicat din masa de ambalat se foloseste pentru realizarea: A. machetei coroanei turnate cu grosime nedirijata B. machetei coroanei de substitutie; C. machetei coroanei turnate cu grosime dirijata; D. machetei coroanei fizionomice din acrilat; E. machetei coroanei mixte R-C 11.Tehnologia CAD-CAM: A.permite realizareacomponentei metalice prin galvanizare B. elimina etapa de amprentare, C. este o tehnica computerizata de realizare a protezelor unidentare. D. elimina etapa de ambalare orizontala E. elimina etapa de turnare R-C 12. Inlay-ul obtinut prin tehnica AGC este: A. o restaurare plastica; B. o incrustatie intratisulara din aliaje nobile C. o restaurare coronara morfologica si fizionomica. D. o incrustatie extratisulara din titan E. o incrustatie fizionomica. R-B 13. Coroana turnata cu grosime nedirijata se indica pe: 2

A. dinti laterali cu dimensiune cervico-ocluzala redusa; B. dinti frontali cu fata vestibulara integra; C. dinti cu leziuni coronare intinse in suprafata si profunzime, ce pot fi corect tratati endodontic. D. dinti laterali cu dimensiune cervico-ocluzala mare E. dinti frontali. R-A 14. Pentru machetarea prin aditie a coroanelor turnate modelele de lucru trebuie montate: A. in ocluzor. B. in articulator; C. pe masuta vibratorie. D. pe masuta paralelografului E. pe arcul facial R-B 15. Tehnica moderna de ambalat a machetei coroanei turnate presupune: A. utilizarea unei mase de ambalat cu un coeficient de dilatare mai mic decat coeficientul de contractie al aliajului. B. utilizarea unei mase de ambalat specifice aliajului; C. folosirea a doua tipuri de masa de ambalat; D. utilizarea unei mase de ambalat cu un coeficient de dilatare egal cu coeficientul de contractie al aliajului. E. utilizarea unei mase de ambalat cu un coeficient de dilatare mai mare decat coeficientul de contractie al aliajului. R-B 16. Edificarea machetei coroanei turnate cu grosime nedirijata se obtine prin: A. picurare de ceara, aditie; B. picurare, elemente prefabricate; C. aditie, elemente prefabricate D. picurare de ceara ivoire E. picurare de ceara alba 17. Dispozitivul coronar al coroanei de substituie cu pseudobont: A. are dimensiuni egale cu ale dintelui natural B. are form tronconica C. asigura refacerea fizionomic a dintelui D. asigur refacerea funciei fonetice E. se realizeaz din rini acrilice R-B 18. Ambalarea machetei coroanei turnate presupune: A. izolarea, detensionarea si spalarea machetei; B invelirea machetei intr-un material refractar, numit masa de ambalat specifica; C. acoperirea machetei cu pasta de gips dur. D. acoperirea machetei cu pasta de gips extradur E. izolarea machetei cu Izodent. R-B 19. Coroana din acrilat reprezinta: A. o solutie de protezare tranzitorie; 3

B. o solutie de protezare nefizionomica; C. o solutie de protezare definitiva. D. o solutie de protezare care asigura refacerea transluciditatii si opalescentei E. o solutie de protezare care satisface criteriul bio-mecanic R-A 20. Detensionarea machetei coroanei turnate are ca scop: A. eliminarea tensiunilor reziduale din ceara machetei; B. asigurarea expansiunii masei de ambalat; C. asigurarea aderentei masei de ambalat la suprafata machetei. D. compensarea contractiei aliajului la racire E. eliminarea substantelor grase de pe suprafata machetei R-A 21. Macheta infrastructurii metalice a coroanei mixte metalo-ceramice se realizeaza din: A. elemente prefabricate; B. ceara alba sau ivoire; C. aliaje nobile; D. aliaje pe baza de titan E. gips extradur R-A 22. Sursele de topire a aliajelor pot fi: A. arcul voltaic; forta centrifuga; B. flacara oxihidrica,vidul; C. flacara oxiacetilenica, laserul, plasma. D. becul Bunsen E. rotaxul R- C 23. Ambalarea verticala n tehnologia protezelor unidentare: A.se adreseaza machetei coroanei metalo-ceramice; B.se adreseaza machetei coroanei acrilice; C.are avantajul dozarii nuantelor de acrilat la nivelul fetei vestibulare a viitoarei coroane. D. are avantajul obtinerii unei coroane cu grosime uniforma E. se adreseaza machetei coroanei metalo-compozite R-B 24. Macheta unei coroane reprezinta: A. imaginea pozitiva a viitoarei piese protetice; B. imaginea pozitiva a campului protetic; C. imaginea negativa a viitoarei piese protetice,realizata din ceara. D. imaginea negativa a viitoarei piese protetice,realizata din rasini acrilice E. imaginea pozitiva asubstructurii organice; R-A 25. Modelul de studiu n tehnologia protezelor unidentare se foloseste pentru : A. modelarea machetei; B. document medico-legal; C. realizarea modelului duplicat. D. realizarea tiparului E. realizarea amprentei optice R-B 4

26. Silanizarea se foloseste: A. in vederea optimizarii legaturii metalo-acrilice; B. pentru conditionarea componentei metalice a coroanei metalo-compozite; C. pentru curatarea coroanei turnate. D. pentru eliminarea tijelor de turnare E. pregatirea machetei in vederea ambalarii R-B 27.Amprenta reprezinta: A. imaginea pozitiva a viitoarei piese protetice. B. imaginea negativa a campului protetic; C. imaginea pozitiva amachetei; D. imaginea pozitiva a campului protetic E. imaginea pozitiva a tiparului R-B 28. Turnarea aliajului dentar in tipar se realizeaza: A. folosind Castomatul, forta de compresiune; B. prin polimerizare; C. prin injectare. D. prin vibrare E. prin folosirea vacuum malaxorului R-A 29 Dezambalarea unei proteze unidentare presupune: A. indepartarea din tipar a machetei; B. indepartarea din tipar a piesei protetice; C. sectionarea machetei tijelor de turnare. D. aplicarea machetei canalelor de evacuare a gazelor E. indepartarea din tipar a modelului R-B 30. Retentia componentei de placare pentru coroanele metalo-acrilice se realizeaza prin: A. conditionarea scheletului metalic; B. macroretentii mecanice C. oxidare, perle, solzi de peste. D. ceramizare e. lustruire electrochimica R-B 31. Macheta infrastructurii metalice a coroanei metalo-ceramice se realizeaza prin tehnica de: A. polimerizare B. stantare; C. utilizare de folie de ceara calibrata, elemente preformate. D. prin injectie E. spatulare R-C

32. Modelajul ocluzal al unei proteze unidentare aplicate pe molarul 1 superior presupume: A. modelarea a 5 cuspizi B. modelajul tuberculului lui Carabelli C. modelajul a 4 cuspizi D. modelajul a 4 fosete E. modelajul a 4 santuri R-C 33. Refacerea morfologiei si reliefului fetelor proximale in cazul protezarii unidentare presupune: A. amplasarea convexitatilor maxime in treimea cervicala B. amplasarea convexitatilor maxime in treimea ocluzala C. amplasarea convexitatilor maxime in treimea medie D. amplasarea convexitatilor maxime in treimea meziala E. amplasarea convexitatilor maxime in treimea distala R-B 34. Refacerea morfologiei si reliefului fetelor vestibulare in cazul protezarii unidentare presupune: A. amplasarea convexitatilor maxime in treimea cervicala B. amplasarea convexitatilor maxime in treimea ocluzala C. amplasarea convexitatilor maxime in treimea medie D. amplasarea convexitatilor maxime in treimea orala E. amplasarea convexitatilor maxime in treimea distala R-A TEHNOLOGIA PROTEZELOR DENTARE FIXE PLURALE 1.Corpul de punte suspendat este indicat in: A. Edentaii clasa a III-a Kennedy mandibulare, B. Edentaii clasa a III-a Kennedy maxilare, C. Edentaii clasa a IV-a mandibulare, D. Edentaii clasa a IV-a maxilare, E. Edentaii clasa a II-a Kennedy mandibulare, R-A 2. Tiparul protezei fixe plurale reprezint : A. Imaginea pozitiv a viitoarei construcii protetice, B. Imaginea negativ a viitoarei construcii protetice, C. Imaginea pozitiv a cmpului protetic. D Imaginea negativ a cmpului protetic. E. Imaginea pozitiv a machetei R-B 3. Condiionarea infrastructurii metalice a punilor metalo-ceramice se realizeaz prin: A. Realizarea de perle,bare, butoni, B. Oxidare, agenti bonding C. Sablare, realizarea de perle,bare . D. Retentii mecanice E. Lustrire electrochimica 6

R-B 4. Macheta infrastructurii metalice a punilor cu contact tangenial se modeleaz prin: A. Utilizarea de machete prefabricate, condensarea cerii la periferie, B. Picurare de cear, turnare, C. Ambalare, polimerizare. D.Aditie de ceara E.Picurare de ceara ivoire R-A 5. Ambalarea machetei unei puni se realizeaz n scopul obinerii: A.- Modelului duplicat, B. -Tiparului, C. -Imaginii pozitive a machetei. D.-Modelului de studiu E. Modelului cu bont mobilizabil R-B 6. Ambalarea orizontal a machetei unei puni se adreseaz : A. Machetei punii acrilice, B. Machetei punii metalo-compozite, C. Punii Targis-Vectris. D.Machetei puntii metalo-ceramice E.Machetei puntii integral compozite R-A 7. Caseta corpului de punte reprezint: A. Infrastructura corpului de punte punctiform, B. Infrastructura corpului de punte tangenial, C. Infrastructura corpului de punte acrilic. D. Infrastructura corpului de punte suspendat E. Infrastructura corpului de punte integral ceramic R-B 8. Corpul de punte punctiform este indicat n: A. Edentaii clasa a III-a Kennedy maxilare, B. Edentaii clasa a IV-a mandibulare, C. Edentaii clasa a III-a Kennedy mandibulare. D.Atunci cand dintii stalpi au diametru cervico-ocluzal de 7-8 mm E.In edentatii clasa I Kennedy mandibulare R-C 9. Puntea Targis Vectris reprezint: A. O punte mixt metalo-ceramic, B. O punte integral ceramic, C. O punte din ceromeri. D. O punte fizionomica din rasini acrilice E. O punte fizionomica din rasini compozite R-C 10. Pregtirea machetei infrastructurii metalice a punii, pentru ambalare se realizeaz prin: A. Sablare 7

B. Detensionare, degresare, oxidare C. Aplicarea machetelor canalelor de turnare i de evacuare a gazelor, detensionare, degresare D.Conditionare E. Gravaj electrochimic R-C 11. Ambalarea orizontal a machetei unei puni permite: A. Eliminarea uoar a cerii din tipar, B. Controlul vizual al dozrii nuanelor la nivelul feei orale C. Izolarea uoar a tiparului. D. Obtinerea unei punti cu distributie judicioasa a nuantelor pe fata vestibulara E. Obtinerea unei punti cu rezistenta crescuta R-D 12. Retenia punilor dentare pe cmpul protetic este asigurat de: A.Utilizarea coroanelor partiale ca elemente de agregare, B. Friciunea dintre elementele de agregare i dinii stlpi C. Paralelismul dintre dinii stlpi. D. Utilizarea de dinti stalpi amplasati in planuri diferite E.Utilizarea dintilor stalpi cu coroane scurte R-B 13. In cazul ambalrii machetei corpului de punte dup metoda Heraeus ,macheta rezervorului de aliaj fluid este reprezentata de : A.Cte o sfer pentru fiecare element al machetei, B. Macheta canalului intermediar, C. Macheta canalelor principale D. Macheta canalelor secundare E.. Macheta canalelor secundare si intermediare R-B 14. Puntea din elemente separate se caracterizeaz prin: A. Numr redus de faze de lucru in tehnologia de realizare, B. Rezisten crescut, C. Consum redus de biomateriale. D. Algoritm facil de realizare E. Rezistenta redusa la nivelul zonei de jonctiune elemente de agregare-corp de punte R-E 15. Corpul de punte suspendat asigur: A. Refacerea funciilor fonetic i fizionomic, B. Refacerea funciilor fonetic i masticatorie, C. Refacerea funciilor igienic i masticatorie. D. Refacerea morfologica integrala a arcadei edentate E. Refacerea pantelor de ghidaj anterior R-C 16. Relieful ocluzal al corpului de punte trebuie s fie realizat: A. Moderat cuspidat, B. In acord cu stereotipul de masticaie al pacientului,individualizat, in raport corect cu arcada antagonista C. In acord cu diametrul vestibulo-oral al dinilor stlpi. 8

D. Aplatizat E. Cu cuspizi inalti si santuri intercuspidiene adanci R-B 17. Intalnirea dintre elementele de agregare si corpul de punte la nivelel infrastructurii puntii mixte metalo-ceramice se realizeaz: A. In unghiuri largi ascuite, B. In unghiuri largi rotunjite, C. Printr-un sistem de capse. D. Prin adeziune E. Prin sudura R-B 18. Tehnica Heraeus este: A. Tehnica de modelare a machetelor cu elemente prefabricate, B. Metoda de ambalare clasic, C. Metoda de ambalare cu o distributie specifica a canalelor de turnare. D. Tehnica de ambalare ce utilizeaza doua mase de ambalat E. Tehnica de ambalare a machetei puntii din rasini acrilice R-C 19. Temperatura de topire a aliajului din care se toarna infrastructura puntii metaloceramice trebuie s fie: A. Inferioar temperaturii de ardere a maselor ceramice de placare, B. Superioar temperaturii de ardere a maselor ceramice de placare C. Egal cu temperatura de ardere a maselor ceramice de placare. D. Inferioar sau egala cu temperatura de ardere a maselor ceramice de placare, E. Superioar sau egala cu temperatura de ardere a maselor ceramice de placare R-B 20. Punile realizate prin tehnica monolit se caracterizeaz prin: A. Rezistenta redus la nivelul zonei de lipire B. Modificari de culoare la jonctiunea element de agregare-corp de punte, C.Numar redus de etape de lucru in algoritmul clinico-tehnologic de realizare D..Rezistenta redus E. Imposibilitatea refacerii functiei fizionomice R-C

TEHNOLOGIA PUNTILOR METALO-CERAMICA 1. Componenta de baz a maselor ceramice clasice este: A. caolinul B. cuarul C. feldspatul D. siliciu E. colorani, fondani R- B 2. Protezarea provizorie: A. se face n scopul refacerii temporare a morfologiei i funciilor sistemului stomatognat B. nu este o etap obligatorie 9

C. este indicat numai in protezarea fix D. se realizeaz numai cu materiale compozite E. se realizeaz numai din rini acrilice autopolimerizabile R-A 3. Igienizarea amprentei se realizeaz prin: A. splare sub jet de ap B. splare sub jet de ap i antiseptizarea amprentei prin mijloace chimice C.splare sub jet de ap, antiseptizarea amprentei prin mijloace chimice i nglobarea n amprent a unor substane cu potenial antimicrobian D. introducerea amprentei n ap oxigenat E. introducerea amprentei n alcool R-B 4. Modelele cu bonturi fixe: A. nu se utilizeaz n tehnologia metalo-ceramic B. se pot utiliza pentru realizarea modelului de studiu C. se utilizeaz pentru realizarea modelului arcadei cu substructurile organice preparate D. nu se utilizeaz n protezarea fix E. se realizeaz numai dup amprente globale cu ghidaj unitar R-B 5. Realizarea modelelor cu bont mobilizabil prin metoda clasic: A. utilizeaz pinuri dowel B. utilizeaz pinuri ceramice C. nu utilizeaz pinuri D. necesit conformatoare speciale E. se utilizeaz numai n protezarea unidentar R-C 6. Modelul cu fals gingie din silicon se realizeaz n vederea: A. crerii unui parodoniu artificial B. completrii defectelor osoase de la nivelul crestei edentate C. aprecierii mai corecte a nuanelor de culoare alese D. crerii unui parodoniu artificial i aprecierii mai corecte a nuanelor de culoare a componentei ceramice E.nu se utilizeaz n tehnologia metalo-ceramic R-D 7. n tehnologia de realizare a modelelor cu bonturi mobilizabile prin metoda cu pinuri: A. pinurile se introduc n pasta de gips moale din amprent B. pinurile se introduc n amprent dup priza gipsului C.pinurile se introduc n amprent i apoi se aplic pasta de gips D. se foreaz orificii i se introduc pinurile n baza modelului E. se intoduc pinurile n amprent utiliznd paralelograful, pentru a sigura paralelismul perfect al acestora R-C 8. n tehnologia de realizare a modelelor cu bonturi mobilizabile prin metoda Pindex: A. pinurile se introduc n amprent dup priza gipsului B. pinurile se introduc n amprent nainte priza gipsului 10

C. nu se folosesc pinuri D. se utilizeaz conformatoare speciale E.se utilizeaz pinuri ceramice, rezistente la temperaturi nalte R-A 9. Metoda Tray se utilizeaz n realizarea: A. modelelor cu bonturi fixe B. modelelor duplicat C. modelelor cu bonturi mobilizabile D. modelelor din mas de ambalat E. modelelor de studiu R-C 10. Metoda Accu-Tracc: A. utilizeaz pentru obinerea modelelor cu bonturi mobilizabile pinuri Dowell B. utilizeaz pentru obinerea modelelor cu bonturi mobilizabile pinuri duble cu teac C. utilizeaz pentru obinerea modelelor cu bonturi mobilizabile conformatoare speciale D. nu se folosete la pobinerea modelelor cu bonturi mobilizabile E. este o metod de protezare provizorie R-C 11. Arcul facial : A. este o pies accesorie ocluzorului B. permite nregistrarea relaiilor mandibulo-craniene C. permite transferul datelor de la pacient la un simulator al sistemului stomatognat D.corecteaz rapoartele de ocluzie anormale E.permite depistarea interferenelor n ocluzia dinamic R-C 12. Articulatorul tip arcon: A. are panta condilian poziionat la nivelul braului inferior B. are panta condilian poziionat la nivelul braului superior C. nu asigur superpozabilitatea ntre axa mecanic de nchidere-deschidere i axa balama n jurul creia se realizeaz micrile mandibulei D. nu permit utilizarea unui arc facial E. utilizeaz un arc facial tip arcon R-B 13. Ocluzorul: A. permite doar micri n plan vertical B. permite doar o parial programare n raport cu axa bicondilian C. permite reproducerea parial a micrilor de lateralitate D. nu se utilizeaz n tehnologia metalo-ceramic E. utilizeaz un arc facial simplu R-A 14. Metoda de elecie pentru obinerea scheletelor metalice din titann tehnologia metaloceramic sunt: A. galvanoformarea B. turnarea C. electroscintieroziunea sau tehnologiile computerizate D. sinterizarea 11

E. ambutisarea R-C 15. Condiionarea infrastructurii metalice a punilor metalo-ceramice este etapa de: A. prelucrare mecanic a suprafeei metalice B. sablare a suprafeei metalice C. pregtire specific a suprafeei metalice n vederea aplicrii maselor ceramice D. ceramizare E. silanizare R-C !6. Condiionarea infrastructurii a metalice punilor metalo-ceramice se realizeaz prin: A. sablare i oxidare B. oxidare C. oxidare sau aplicare de ageni bonding D. sablare i silanizare E. oxidare i ceramizare R-C 17. Parametrii optimi ai sablrii n tehnologia metalo-ceramic: A. se stabilesc n funcie de natura aliajului B. se stabilesc n funcie de efectul pe care dorim s-l obinem n urma acestei manopere C. nu influeneaza calitile suprafeei metalice D. se stabilesc n funcie de natura masei ceramice E. se stabilesc n funcie natura sursei de turnare R-A 18. Dup aplicarea straturilor ceramice de baz: A. nu mai este permis nici o corectur B. este posibil realizarea unor artificii de culoare C. se mai pot realiza doar modificri morfologice D. se realizeaz modificri morfologice i artificii de culoare E. piesa protetic se lustruiete pn la luciu de oglind R-D 19. Metoda de elecie pentru realizarea machetei elementelor de agregare n protezarea plural metalo-ceramic este: A. prin picurare B. prin picurare i radiere C. prin utilizarea elemetelor prefabricate sau a foliei de cear precalibrat D. prin aditie E. a blocului de cear R-.C 20. Metoda cea mai puin indicat n realizarea machetei elementelor de agregare n protezarea metalo-ceramic este: A. prin picurare B. prin radiere C. step- by- step D. prin imersie E. prin adiie R-A 12

21. Macheta infrastructurii metalice a punilor mixte metalo-ceramice are urmtoarele caracteristici: A. subdimensionat, cu suprafaa neted B. grosime uniform C. grosime uniform, prevzut cu macroretenii D. grosime variabil E. subdimensionat, cu suprafaa condiionat specific R-A 22. Macheta corpului de punte a punilor mixte metalo-ceramice se realizeaz: A. n form de cup B. cu intermediari bine individualizai C. sub form de bar D. prin adiie E. din acrilat R-B 23. Grosimea machetei infrastructurii metalice a punilor mixte metalo-ceramice este de: A. 0,3-0,4 mm B. 0,5-0,8 mm C. depinde de dimensiunile spaiului protetic potenial D. 0,6-0,9 E. 1-2 mm R-A 24. Metoda Probond de realizare a infrastructurii metalice a punilor mixte metalo-ceramice: A. utilizeaz machete prefabricate cu aspect ajurat i suprafee concave B. utilizeaz machete prefabricate sub form de plas, att la nivelul elementelor de agregare, ct i la nivelul corpului de punte C. utilizeaz machete prefabricate sub form de plas elastic la nivelul elementelor de agregare i sub form de bar la nivelul corpului de punte D. nu este indicat n tehnologia metalo-ceramic E. utilizeaz machete sub form de bar R-B 25. Ambalarea machetei infrastructurii metalice a punilor mixte metalo-ceramice se realizeaz cu: A. past de gips B. mas de ambalat specific aliajului i maselor ceramice utilizate C. mas de ambalat specific aliajului folosit D. gipsuri dure E. mas de ambalat specific maselor ceramice utilizate R-C 26. Sablarea n tehnologia metalo-ceramic: A. este contraindicat B. se realizeaz n vederea curirii suprafeei metalice C. se realizeaz n vederea obinerii unor macroretenii suplimentare D. se realizeaz n scopul lustruirii scheletului metalic E. se realizeaz prin proiectarea unui jet de particule ceramice asupra infrastructurii metalice R-B 13

27. Metoda de obinere a infrastructurii metalice prin electroformare: A. nu se aplic n tehnologia metalo- ceramic B. conduce la obinerea unor schelete subiri care se vor deforma n timpul sinterizrii maselor ceramice C. conduce la obinerea unor schelete subiri, cu grosime redus, dar cu rezisten mecanic mare D. conduce la obinerea unor schelete cu grosime mare E. se aplic numai n cazul scheletelor din aliaje nobile R-C 28. Metoda de elecie pentru obinerea infrastructurii metalice a punilor mixte metaloceramice este: A. sinterizarea B. turnarea C. galvanizarea, ambutisarea D. duplicarea E. electroscintieroziunea R-B 29. Masele de ambalat utilizate cel mai frecvent n tehnologia metalo-ceramic sunt pe baza de: A. sulfai de calciu B. fosfai C. silicai D. oxalai E. siliconi R-B 30. Realizarea machetei infrastructurii metalice prin metoda Inzoma: A. nu se utilizeaz n tehnologia metalo-ceramic B. utilizeaz elemente de agregare ce prezint n treimea ocluzal o proeminen sub form de gulera C. prezint elemente de agregare i corp de punte cu aspect ajurat i suprafee laterale concave D. utilizeaz machete prefabricate sub form de plas, att la nivelul elementelor de agregare, ct i la nivelul corpului de punte E. utilizeaz machete prefabricate sub form de plas elastic la nivelul elementelor de agregare i sub form de bar la nivelul corpului de punte R-B TEHNOLOGIA PROTEZELOR TOTALE 1. Modelul maxilar n edentaia total este pregtit prin folierea urmtoarelor zone: A. muchia crestei i cele 2/3 dinspre muchie ale versanilor B. papila retroincisiv, pachetul vasculo-nervos palatin anterior, torusul palatin C. rafeul median D. torusul palatin E. linia Ah R-B

14

2. Modelul preliminar n protezarea amovibil are urmtoarele roluri: A. completarea examenului clinic i realizarea portamprentei individuale B. realizarea machetei de ocluzie C. parte component a tiparului D. realizarea machetei protezei E. nregistrarea relaiilor intermaxilare R-A 3. Butonii de presiune sunt: A. elemente accesorii ale portamprentei mandibulare B. elemente de ntrire C. situai pe mijlocul crestei la portamprenta maxilar D. necesari pentru nregistrarea relaiilor intermaxilare E. situai n dreptul feei distale a molarului 1 R-A 4. 5. Dinii artificiali din porelan au urmtoarele caracteristici: A. sunt uor de frezat i lustruit B. nu se abrazeaz C. au retenie chimic i mecanic n baza protezei D. nu sunt casani E. nu abrazeaz antagonitii R-B 6. Succiunea protezei totale maxilare este afectat cnd torusul palatin este situat n: A. 1/3 anterioar a bolii palatine B. 2/3 anterioare ale bolii palatine C.1/3 posterioar a bolii palatine D.1/3 medie a bolii palatine E. n dreptul premolarilor R-C 7. Gipsurile dure si extradure: A. au granulaie mai mare dect cele obinuite B. au duritatea de 10 ori mai mare dect cele obinuite C. au duritatea de 20 de ori mai mare dect cele obinuite D. poart denumirea de gips alabastru E. sunt indicate pentru realizarea modelelor preliminare R-B 8. Ambalarea direct n protezarea amovibil avantaje: A. izolarea este uoar B. conserv distana dintre model i dinii artificiali C. ndeprtarea cerii se realizeaz uor D. introducerea acrilatului se face uor E. este o tehnica uoar R-B 9. Fenomenul de adeziune A. favorizeaz stabilitatea protezei totale 15

B. favorizeaz sprijinul protezei totale C. favorizeaz meninerea protezei totale D. reprezint fora de atracie dintre moleculele aceluiai material E. apare la nivelul feei externe a protezei R-C 10. n cadrul regimului termic de polimerizare al rinilor acrilice: A. temperatura se menine la 100 C timp de 60 de minute B. temperatura se menine la 60 C timp de 30 de minute C. temperatura se menine la 60 C timp de 60 de minute D. temperatura se menine la 30 C timp de 60 de minute E. temperatura se ridic la 100C timp de 60 minute R-C 11. Bazele protezelor amovibile din acrilat au urmtoarele avantaje: A. pot fi cptuite B. se pot fractura C. sufer fenomenul de mbtrnire D. pot produce reacii alergice E. i modific culoarea n timp R-A 12. Bazele protezelor amovibile din rini acetalice: A. sunt de 6-12 ori mai rezistente dect cele din acrilat B. conin mai puin monomer dect cele din acrilat C. absorb apa D. sunt toxice i alergenice E. necesit incint de fotopolimerizare R-A 13. Bordura de ocluzie A. este fixat obligatoriu pe mijlocul crestei B. are forma literei V C. are limita distal la nivelul tuberculului piriform sau a tuberozitii maxilare D. are limita distal secionat oblic E. poate fi realizat din acrilate fotopolimerizabile R-D 14. Machetele de ocluzie se utilizeaz la: A. nregistrarea amprentei funcionale B. nregistrarea relaiilor intermaxilare C. montarea dinilor artificiali D. ambalarea indirect E. rebazarea protezei totale R-B 15. La montarea n ocluzor a complexului modele funcionale-machete de ocluzie se respect urmtoarele reguli: A. linia median a modelelor trebuie s coincid cu linia median a ocluzorului B. linia median a celor dou modele trebuie s fie paralel cu linia median a ocluzorului C. linia median a modelelor trebuie s fie perpendicular pe planul de ocluzie D. se gipseaz nti modelul superior 16

E. nainte de montare machetele de ocluzie se desolidarizeaz R-A 16. Portamprenta individual din plac de baz este indicat pentru: A. amprenta preliminar cu alginat B. amprenta preliminar cu past de oxid de zinc-eugenol C. amprenta funcional cu past de oxid de zinc-eugenol D. amprenta funcional cu mase termoplastice E. amprenta funcional cu alginat R-C 17. Pe bordura de ocluzie medicul traseaz urmtoarele repere: A. linia median, linia sursului, planul de ocluzie, planul lui Camper B. linia median, linia sursului, planul de ocluzie, planul de la Frankfurt C. linia median, linia sursului, liniile caninilor D. linia median, linia sursului, liniile caninilor, planul lui Camper E. linia sursului, liniile caninilor, planul lui Camper, planul de la Frankfurt R-C 18. Modelul funcional n protezarea edentaiei totale: A. red cu exactitate zona de sprijin a cmpului protetic B. red cu exactitate zona de sprijin i zona de succiune C. este copia negativ a cmpului protetic D. este necesar pentru realizarea portamprentei individuale E. are rol de document medico-legal R-B 19. Bolta palatin plat favorizeaz: A. fenomenul de succiune B. fenomenul de adeziune C. fenomenul de coeziune D. stabilitatea protezei E. funcia fonetica R-B 20. Ocluzorul: A. are un bra superior (fix) i unul inferior (mobil) B. braul inferior are o angulaie de 100-120 C. imit micrile mandibulei de coborre-ridicare i propulsie-retropulsie D. imit micrile mandibulei de coborre-ridicare i lateralitate E. se utilizeaz mpreun cu arcul facial 21. Protezele amovibile din rini termoplastice au urmtoarele caracteristici: A. sunt biocompatibile B. conin monomer rezidual C. nu pot fi reparate i optimizate D. se realizeaz prin fotopolimerizare E. au rezisten mecanic redus R-A 22. Un articulator tip Arcon are: A. bilele condiliene ataate la braul superior 17

B. bilele condiliene ataate la braul inferior C. ambele brae mobile D. ambele brae fixe E. un bra suplimentar R-B 23. Dinii artificiali din acrilat: A. au o bun stabilitate cromatic B. se leag chimic de eaua acrilic a protezei C. se leag chimic i mecanic de eaua acrilic a protezei D. au rezisten mecanic foarte mare E. au retenii sub form de crampoane R-B 24. Alametrul este un instrument cu care se msoar: A. dimensiunea vertical de ocluzie B. nlimea etajului inferior al feei C. distana interalar D. distana intercondilian E. distana intercomisural R-C 25. Papilametrul este un instrument cu care se msoar: A. distana interpapilar B. diatana intercondilian C. nlimea buzei superioare n repaus D. nlimea buzei inferioare E. nlimea etajului inferior al feei R-C 26. Montarea dinilor artificiali dup Gysi: A. utilizeaz dini anatoformi B. utilizeaz dini cu panta cuspidian 0 C. folosete o plcu special (plcua Gysi) D. ncepe totdeauna cu dinii mandibulari E. montarea se face obligatoriu pe mijlocul crestei R-A 27. Arcul facial este : A. un cadru metalic n form de U deschis posterior B. un cadru metalic n form de U deschis anterior C. o placuta metalic n form de semicerc D. necesar pentru montarea n ocluzor E. necesar pentru montarea dinilor artificiali R-A 28. In etapa de definitivare a machetei protezei totale se modeleaz n scop fizionomic: A. papilele interdentare i festonul gingival B. papilele interdentare i papila bunoid C. festonul gingival i rugile palatine D. rugile palatine, papilele interdentare i rafeul median E. festonul gingival, rugile palatine i papila bunoid 18

R-A 29. Rezistena mecanic a bazei protezei acrilice poate fi crescut prin: A. armarea intrinsec cu fibre de sticl B. armarea extrinsec cu fibre de carbon C. armarea intrinsec cu plase metalice D. armarea intrinsec cu fibre de polietilen E. armarea intrinsec cu fibre de carbon R-B 30. Montarea dinilor artificiali dup repere antropometrice : A. se utilizeaz n cazul dinilor maxilari B. se utilizeaz n cazul dinilor mandibulari C. se recomand n cazul unei atrofii accentuate a crestelor D. utilizeaz ca repere papila bunoid i rafeul median E. utilizeaz o placu special R-A 31. Durata regimului de termopolimerizare medie a rinilor acrilice este : A. 45 minute B. 150 minute C. 3 ore D. 3,5 ore E. 4,5 ore 32. Dinii artificiali din ceramic- avantaje: A. rezisten foarte mare la abrazie B. sunt foarte duri si casani C. nu-i modific culoarea n timp D. abrazeaz antagonitii E. produc un zgomot caracteristic R-C 33. Macheta protezei totale adjuncte elemente componente: A. macheta bazei i arcada artificial B. croete de srm i arcada artificial C. bordura de ocluzie D. elementele accesorii E. elemente de ntrire R-A 34. Macheta portamprentei individuale se realizeaz n cazul n care portamprenta final va fi realizat din: A. plac de baz B. acrilat autopolimerizabil C. acrilat termopolimerizabil D. acrilat fotopolimerizabil E. rini acetalice R-C 35. Cptuirea protezei totale acrilice este contraindicat n cazul: A. protezelor vechi, cu reparaii multiple 19

B. protezrii imediate C. instalrii incongruenei ntre protez i cmpul protetic din cauza atrofiei i resorbiei D. protezelor armate E. protezelor din materiale termoplastice R-A 36. Regula de grup pentru montarea premolarilor superiori: A. linia care unete cuspizii premolarului 1 intersecteaz linia median a bolii anterior de premolarul 1 iar linia care unete cuspizii premolarului 2 intersecteaz linia median a bolii n dreptul premolarului 2 B. linia care unete cuspizii premolarului 1 intersecteaz linia median a bolii posterior de premolarul 1 iar linia care unete cuspizii premolarului 2 intersecteaz linia median a bolii n dreptul premolarului 2 C. linia care unete cuspizii premolarului 1 intersecteaz linia median a bolii posterior de premolarul 2 D. linia care unete cuspizii premolarului 1 intersecteaz linia median a bolii n dreptul premolarului 2 E. premolarii se monteaza vestibularizati R-B 37. Montarea dinilor inferiori, dup Gysi, se face n urmtoarea succesiune: A. incisiv central, incisiv lateral, canin, premolar 1, premolar 2, molar 1, molar 2, molar 3 B. molar 1, molar 2, canin, incisiv central, incisiv lateral, premolar 1, premolar 2 C. molar 1, canin, incisiv central, incisiv lateral, premolar 1, premolar 2, molar 2 D. molar 1, canin, incisiv central, incisiv lateral, premolar 1, premolar 2, molar 2, molar 3 E. incisiv central, incisiv lateral, canin, premolar 1, premolar 2, molar 1, molar 2, R-C 38. Directia planului de orientare protetic n regiunea lateral este paralel cu: A. Planul Frankfurt B. Planul Camper C. Ambele D. Linia bipupilar E. Panta retroincisiva R-B 39. Portamprenta individual din acrilat autopolimerizabil are avantajele: A. rezisten mecanic foarte bun B. tehnic laborioas C. condiioneaz materialul de amprent D. timp de lucru nelimitat E. necesita incinta de polimerizare R-A 40. Cheia de ocluzie a lui Angle: A. Cuspidul mezio-vestibular al molarului 2 superior se articuleaz ntre cuspizii meziovestibular i disto-vestibular ai molarului 2 inferior B. Cuspidul mezio-vestibular al molarului 1 superior se articuleaz ntre cuspizii meziovestibular i disto-vestibular ai molarului 2 inferior C. Cuspidul mezio-vestibular al molarului 1 superior se articuleaz ntre cuspizii meziovestibular i centro-vestibular ai molarului 1 inferior

20

D. Cuspidul mezio-vestibular al molarului 1 superior se articuleaz ntre cuspizii centrovestibular i disto-vestibular ai molarului 1 inferior E. Cuspidul disto-vestibular al molarului 2 superior se articuleaz ntre cuspizii meziovestibular i disto-vestibular ai molarului 2 inferior R-C 41. Regula lui Pound: A. se refer la montarea dinilor laterali maxilari B. se refer la montarea dinilor frontali mandibulari C. feele orale ale dinilor laterali mandibulari nu trebuie s depeasc linia care unete faa mezial a caninului cu faa lingual a tuberculului piriform D. feele orale ale dinilor laterali maxilari nu trebuie s depeasc linia care unete faa mezial a caninului cu faa mezial a tuberozitii maxilare E. feele orale ale dinilor laterali mandibulari nu trebuie s depeasc linia care unete faa distal a caninului cu faa distal a tuberculului piriform R-C 42. Montarea invers a dinilor artificiali se impune cnd : A. atrofia crestelor este minim B. unghiul dintre planul de ocluzie i linia interalveolar este mai mic de 80 C. unghiul dintre planul de ocluzie i linia interalveolar este mai mare de 80 D. unghiul dintre planul de ocluzie i linia interalveolar este egal cu 80 E. cand atrofia crestelor maxilar i mandibular este identic R-B 43. Croetele nefizionomice pot fi realizate din: A. srm de vipla B. rini acetalice C. rini acrilice D. materiale termoplastice E. rasini fotopolimerizabile R-A 44. Proteza parial acrilic este indicat n cazul edentaiei: A. reduse B. ntinse C. unidentare D. totale E. reduse intercalate frontale R-B 45. Croetele din srm: A. sunt elemente de meninere, sprijin i stabilizare B. sunt elemente care asigur doar meninerea C. sunt elemente de meninere i stabilizare D. se realizeaza prin turnare E. asigura transmiterea fortelor dento-parodontal R-C 46. Migrrile orizontale ale dinilor limitani breei edentate pot fi: A. prin egresiune B. prin extruzie 21

C. prin basculare D. prin rotatie E. prin inclinare vestibulo-orala R-C 47. La nivelul dinior restani placa palatin a protezei pariale acrilice vine n contact cu zona: A. supraecuatorial B. ecuatoriala C. subecuatorial D. la nivelul parodontiului marginal E. ocluzala/incizala R-A TEHNOLOGIA PROTEZELOR SCHELETATE 1. Croetele turnate: A. sunt elemente de meninere i stabilizare B. sunt elemente de meninere, sprijin i stabilizare C. asigur retenia protezelor pariale scheletate prin friciunea dintre matrice i patrice D. se realizeaz din srm de wipla de 0,3 mm E. se realizeaz din srm de wipla cu grosime de 0,6 mm R-B 2. Culisele: A. sunt sisteme speciale care asigur meninerea protezei pariale scheletate B. asigur retenia protezelor pariale scheletate prin friciunea dintre matrice i patrice C. sunt constituite din elemente componente care se pot deplasa una fa de cealalt att n plan orizontal ct i n plan vertical D. sunt constituite dintr-o poriune coronar i una radicular E. sunt sistemele speciale elastice R-B 3. Croetul Ackers este format din: A. un bra elastic, un brat opozant, pinten ocluzal i conector secundar B. dou brate elastice, pinten ocluzal i conector secundar C. un bra elastic, dou brate opozante D. dou brae rigide i doi pinteni ocluzali E. ase brae elastice i doi pinteni ocluzali R-A 4. Telescoapele: A. sunt sisteme speciale care permit realizarea unei conexiuni elastice ntre elementele dentare ale protezei i eile mixte B. folosesc friciunea care apare ntre suprafaa extern a unor cape, fixate pe dinii restani i suprafata intern a unei coroane ce face parte din scheletul metalic al protezei C. permit deplasarea protezelor n mai multe sensuri, fr ca micarea s se transmit integral dinilor stlpi D. nu asigur o refacerea fizionomiei E. se realizez numai din aliaje nobile R-B 22

5. Conectorii principali ai protezelor scheletate: A. sunt realizai din aliaje nobile sau nenobile B. sunt realizai din rini acrilice C. sunt micti, realizai dintr-o component metalic, ce asigur rezistena, i o component acrilic D. fac legtura ntre elementele protezei i dinii restani E. se pot realiza rini elastice R-A 6. Plcua palatin mucozal a protezelor scheletate: A. are contact cu dinii restani supracingular B. are contact cu dinii restani supracingular i supraecuatorial C. nu are contact cu dinii restani D. se utilizeaz numai n protezarea mandibular E. se utilizeaz att n protezarea maxilar ct i n protezarea mandibular R-C 7. Conectorii principali ai protezelor scheletate sub form de placu metalic: A. au grosime de 0,2-0,4 mm i lime de 4-10 mm B. au grosime de 2-4 mm i lime de 3-5 mm C. au grosime de 2-4 mm i lime de 4-10 mm D. au grosime variabil, n funcie de duritatea aliajului E. au grosime standard R-A 8. Bara lingual a protezelor scheletate are, pe seciune, o form: A. semirotund, semiovalar,semipiriform B. variabil C. dreptunghiular D. ptrat E. semielips R-A 9. Cea mai indicat bar lingual este cea cu forma pe seciune: A. rotund B. ovalar C. semipiriform D. semirotund E. dreptunghiular F. R10. Croetele turnate divizate: A. au elasticitate mai mare dect croetele circulare B. sunt mai puin elastice dect alte tipuri de croete, asigurnd o ncercuire mai bun a dintelui C. au un bra elastic ce pornete direct din corpul croetului D. nu se utilizeaz n protezarea scheletat E. sunt mixte, avnd braele active din srm de wipla R-A 11. Analiza modelului la paralelograf este o operaie realizat de: A. medic, pe modelul preliminar i tehnician, pe modelul funcional 23

B. tehnician pe modelul preliminar C. medic, pe modelul funcional D. numai de tehnicianul dentar E. numai de medic, n cabinet R-A 12. Bara lingual a protezelor scheletate: A. se poate indica n condiiile unui proces alveolar cu nlime de minimum 10 mm B. se poate indica n condiiile unui proces alveolar cu mare nclinare spre ligual C. se poate indica n orice situaie, alegerea nefiind influenat de aspectul procesului alveolar D. se poate aplica lingual, vestibular sau dentar E. se spijin pe dinii restani R-A 13. Modelul duplicat: A. se realizeaz din gipsuri dure i extradure de clasa a III-a i a IV-a B. se realizeaz din mas de ambalat C. reprezint copia fidel a modelului de lucru D. completeaz examenul clinic E. se monteaz n articulator, pentru o corect realizare a scheletului metalic R-B 14. Sablarea scheletului protezei amovibile: A. este operaia de netezire a suprafeei metalice a scheletului B. se realizeaz prin proiectarea unui jet de particule, sub presiune, pe suprafaa scheletului metalic C. se realizeaz n baia de ultrasunete D. nu este indicat n cazul protezei scheletate E. realizeaz o condiionare eficient a suprafeei metalice R-B 15. Macheta scheletului metalic a protezei scheletate se realizeaz pe: A. modelul preliminar B. modelul duplicat C. modelul funcional D. modelul funcional pregtit n prealabil E. modelul duplicat montat n articulator R-B 16. Modelul preliminar n protezarea scheletat are urmtoarele roluri: A. realizarea machetei scheletului metalic B. realizarea machetelor de ocluzie C. realizarea portamprentei individuale D. realizarea componentei acrilice a eilor E. realizarea machetei elementelor speciale ale protezei pariale scheletate R-C 17. Croetul Bonwill este format din: A. un bra elastic, un brat opozant, pinten ocluzal i conector secundar B. dou brate elastice, pinten ocluzal i conector secundar C. un bra elastic, dou brate opozante D. dou brae rigide, dou brae elastice i doi pinteni ocluzali 24

E. ase brae elastice i doi pinteni ocluzali R- D 18. Capsele: A. Sunt alctuite dintr-o matrice tubular si o patrice B. Sunt vizibile, deci nu respect aspectul fizionomic C. Sunt indicaia de elecie pentru protezrile overlay D. Sunt de diferite forme pe sectiune: H, T, trapez, oval, rotund E. sunt formate dintr-o coroan primar i una secundar R-C 19. Protezele pariale scheletate au dezavantajul c: A. au elasticitate mare B. necesit pregtiri speciale ale cmpului protetic, n vederea aplicrii elementelor de meninere, sprijin i stabilizare i implic un sacrificiu mai mare de substan amelo-dentinar dect n cazul protezei acrilice C. au grosime mai mare dect proteza parial acrilic D. sunt mai puin confortabile pentru pacient E. au rezisten mecanic redus R-B 20. Elementele speciale de meninere, sprijin i stabilizare: A. sunt mai puin estetice fa de croetele turnate B. nu necesit un sacrificiu mai mare de substan dentar dect n cazul croetelor turnate C. necesit o mare precizie, att n pregtirea cmpului protetic, ct i n execuia tehnologic D. elimin etapa de analiz a modelului la paralelograf E. asigur o meninere i stabilizare mai redus dect croetele turnate R-C 21. Croetele circulare: A. cel mai frecvent utilizate sunt tip Ackers i Bonwill B. cel mai frecvent utilizate sunt n T i Y C. au elasticitate mare D. nu au pinten ocluzal, ncercuind dintele pe toat circumferina lui E. se indic numai la aparatele orodontice R-A 22. Axa de inserie a protezei pariale scheletate: A. este vertical deoarece forele masticatorii au direcie vertical B. condiioneaz montarea modelelor n articulator C. este funcie de poziia dinilor restani pe arcad D. se nregistreaz cu ajutorul arcului facial E. este influenat de convexitile maxime ale dinilor restani R-C 23. Barele, ca elemente de meninere, sprijin i stabilizare n protezarea scheletat: A. se indic n protezarea over-lay B. sunt indicate n cazul unor dini restani cu nlime coronar redus C. se aplic n cazul unui proces alveolar cu nlime de minimum 9-10 mm D. se compun dintr-o parte fix-bara-agregat pe dinii restani i o parte detaabil, sub form de jgheab metalic, fixat pe faa mucozal a protezei E. au o meninere i stabilitate bune, dar realizeaz un sprijin ineficient 25

R-D 24. Croetele turnate: A. nu necesit preparri importante la nivelul dinilor stlpi B. asigur meninerea i stabilizarea protezei, dar nu realizeaz un sprijin eficient C. se activeaz uor D. necesit preparri importante la nivelul dinilor stlpi E. au elasticitate mare R-A EDENTATIE TOTALA 1. Zona primar de sprijin a cmpului protetic edentat total este: A.tuberozitatea maxilar stng B.linia oblic intern C.tuberculul piriform drept D.muchia crestei E.versantul vestibular al crestei R:D pag150, vol.I 2. Printre zonele funcionale periferice linguale ale cmpului protetic edentat total se numr i: A.punga Eisering B.nia Neill i Bowen C.bolta palatin D.creasta alveolar E.mucoasa lingual R:B pag 160, vol.I 3. La nivelul bolii palatine, pe linia median, ia natere uneori o formaiune osoas, numit: A.papil bunoid B.gaura retroincisiv C.tubercul piriform D.tuberozitate E.torus palatin R:E pag.151 vol.I 4.Butonii de distanare, realizai din mase termoplastice sau cear roz, sunt plasai pe faa mucozal a portamprentei standard n regiunea: A.tuberozitilor B.tuberculilor piriformi C.regiunea incisivo-canin i a M1 D.M2 E.PM1-PM2 R:C pag.163 volI 5. n cazul unui edentat total, portamprentele individuale pot fi confecionate din A.plac de baz B.plastic C.metal D.folii de aluminiu 26

E.combinaie de plastic cu folie de aluminiu R.A pag.195 vol II 6. Marginile portamprentei individuale a unui edentat total trebuie s: A.ajung n mucoasa mobil a cmpului protetic B.ajung n fundurile de sac C. ajung n mucoasa fix a cmpului protetic D.fie ascuite E.s prezinte neregulariti R:B pag.208 vol II 7. Machetele de ocluzie ale unui edentat total bimaxilar sunt alctuite din: A.o baz confecionat din plac de baz/acrilat i bordur de ocluzie din cear roz/mas termoplastic B.o baz din cear roz i dini de acrilat C.o baz din cear roz D. o baz confecionat din plac de baz/acrilat i dini de acrilat E.o bordur confecionat din acrilat R:A pag.232 volII 8. Bazele machetelor de ocluzie ale unui edentat total bimaxilar trebuie s fie: A.deformabile la temperatura cavitii orale B.incomplet adaptate pe modelele funcionale C.bine adaptate pe modelele preliminare D.rigide, nedeformabile la temperatura cavitii orale E.retentive R:D pag.233 vol.II 9. Bordurile de ocluzie ale machetelor de ocluzie ale unui edentat total bimaxilar: A.trebuie montate unde permite modelul funcional B.nu trebuie solidarizate la baza machetelor C.nu corespund ca form, mrime cu arcadele naturale D.sunt montate pe mijlocul crestei i bine solidarizate la baze E.pot lipsi in n etapa de machet de ocluzie R:D pag.233 vol.II 10. Nivelul planului de ocluzie maxilar la un edentat total este: A.n zona frontal la 1,5-2mm sub marginea inferioar a buzei superioare B.n zonele laterale dup cum consider clinicianul C.n zona frontal l alege tehnicianul D.n zona frontal i lateral l alege pacientul E.nu este important unde se stabilete nivelul R:A pag.236 volII 11.Orientarea planului de ocluzie n zona frontal la un edentat total este A.paralel cu planul Camper B.divergent cu planul Camper C.convergent cu planul Camper D.paralel cu linia bipupilar E.aleas de tehnicianul dentar R:D pag.237 vol.II

27

12.Ocluzorul ofer posibilitatea micrii de : A.rotaie n ax B.nchidere i deschidere C.lateralitate dreapta-stnga D. nchidere i deschidere, lateralitate dreapta-stnga E. lateralitate dreapta-stnga, rotaie n ax R:B pag.257 volII 13.Montarea dinilor artificiali dup Gysi are ca principiu de baz: A.realizarea contactelor dento-dentare pe ct este posibil B. realizarea contactelor dento-dentare pe jumtate de arcad C.realizarea unui contact tripodal ntre suprafeele ocluzale ale arcadelor dentare artificiale D. realizarea contactelor dento-dentare doar frontal E. realizarea contactelor dento-dentare doar lateral R:C pag.274 vol.II 14.Regulile de montare a dinilor artificiali ale lui Gysi sunt: A.dinii artificiali se monteaz vestibularizai, cu refacerea curburilor transversal i frontal B. dinii artificiali se monteaz dup cum are posibilitatea tehnicianul, fr s refac curburile transversal i frontal C. dinii artificiali se monteaz pe mijlocul crestei D.cuspizii vestibulari ai dinilor maxilari ptrund n anul mezio distal ai celor mandibulari E. cuspizii palatinali ai dinilor maxilari ptrund n anul vestibulo-palatinal ai celor mandibulari R:C pag.274 vol II 15. Regulile de montare a dinilor artificiali ale lui Gysi sunt: A. dinii artificiali se monteaz vestibularizai cei maxilari i lingualizai cei mandibulari B. dinii artificiali se monteaz dup cum are posibilitatea tehnicianul, fr s refac curburile transversal i frontal C. cuspizii vestibulari ai dinilor maxilari ptrund n anul mezio distal ai celor mandibulari D. cuspizii palatinali ai dinilor maxilari ptrund n anul vestibulo-palatinal ai celor mandibulari E. cuspizii palatinali ai dinilor maxilari ptrund n anul mezio-distall ai celor mandibulari R:E pag.274 vol.II 16.Metoda de montare a dinilor artificiali a lui Gysi utilizeaz: A.dini anatomorfi B.dini semianatomorfi C. dini neanatomorfi D. dini cu faa ocluzal abrazat E. dini maxilari complet decuspidai R:A pag.276 vol.II 17. Metoda de montare a dinilor artificiali a lui Gysi se mai numete: A.principiul helicoidului B.ocluzia unilateral echilibrat C.ocluzia bilateral echilibrat D.ocluzia linear E.montare monoplan R:C pag.279 vol.II

28

18.Machetele din cear ale viitoarelor proteze total amovibile trebuie s: A.nu respecte limitele funcionale ale cmpului protetic B.aib papilele modelate convex C.aib versantele vestibulare modelate concav D.aib versantele linguale modelate convex E.nu aib modelate papila bunoid i rugile palatine R:B pag.282 vol.II 19.n zona vestibular frontal a machetelor din cear ale viitoarelor proteze total amovibile se verific: A.montarea celor doi incisivi frontali, unul n poziie vestibularizat i unul n poziie palatinizat B.dac dinii frontali s-au ncadrat n curbura sagital C.dac dinii laterali sunt montai pe mijlocul crestei D. forma, dimensiune i culoare dinilor frontali este cea indicat n fia de laborator E.dac s-a respectat dimensiunea i culoarea dinilor laterali R:D pag.285 vol.II 20. n zona vestibular lateral a machetelor din cear ale viitoarelor proteze total amovibile se verific: A.dac s-a trasat linia sursului B.daca s-a trasat linia median C.dac s-au trasat liniile caninilor D.dac s-au montat cei doi incisivi de o parte i de alta a liniei mediene E.dac pozii dinilor laterali este corect pe creast R.E pag.285 vol.II

EPI, PMF 1. eile mixte n protezarea EPI A. Debuteaz din conectorul principal, la baza versantului oral al crestei edentate, printr-o treapt de 1mm pe ambele fee.. B. Fora ocuzal se va transmite strict la nivelul zonei din a asupra creia acioneaz, fiind amortizat de ctre conectorul secundar C. Prezint avantajul unei rezistene crescute dar nu pot fi retuate i nici cptuite. D. pot fi realizate prin tanarea unor folii metalice cu grosime 0,3 mm sau prin turnare n folii de 0,4-0,6 mm E. Atunci cnd eaua este terminal va fi prevzut la nivelul molarului 1 cu un buton de distanare ce va fi n contact cu mucoasa crestei R- A 2. Chayes demonstreaz c A. suprafaa unei ei trebuie s fie cel puin dubl fat de suprafaa de seciune, la colet, a dinilor pe care i nlocuiete. B. fora de solicitare ocluzal trebuie s cad n mijlocul eii, la nivelul centrului geometric sau s fie ct mai aproape de dintele limitrof edentatiei i care contribuie la sprijinul dento-parodontal al aparatului gnato protetic. C. Atunci cnd se realizeaz aparate protetice fr sprijin ocluzal, forele vor trebui s cad n centrul geometric al eii. D. Suprafaa ocluzal decuspidat nseamn fore ce cad n axul dintelui ceea ce duce la o solicitare egal a suportului muco-osos. 29

E. Feele ocluzale cuspidate duc la descompunerea forei verticale de presiune cu rezultante orizontale paraxiale ce destabilizeaz aua protetic. R- A. 3. In edentaia ntins frontal se utilizeaz cu succes: A. Un conectorul principal acrilic palatinal ce poate fi ameliorat prin rscroire distal sau decupare, prin decoletare sau fenestrare. B. Un conector principal acrilic ce poate avea forma de T la care cele dou prelngiri laterale ofer sprijin pentru croete. C. Conectorulul Every, format dintr-un conector central ce trimite prelungiri n zonele edentate. D. Un tip special de conector principal acrilic maxilar sub forma unei benzi centrale ce se dilat spre centrul bolii palatine E. Conectorul principal acrilic lingual se prezint sub form de plac lingual semilunar n U deschis posterior

R- D.
4. Conectorul principal sub forma de bara lingual A. se plaseaz ntre limb, dini i parodoniu, planeul bucal i versantul vestibular al crestei alveolare B. Distana de la parodoniul marginal la bar va fi de cel puin 2 mm C. nltimea versantului lingual al crestei alveolare trebuie s depeasc 9-10 mm. D. Cnd versantul lingual este orizontal bara se va plasa la 0,5mm de acesta, E. n cazul cnd este oblic bara va fi distanat de versant la 0,5mm. R- C, 5. In ce priveste axa de insertie : A. coala francez, susine ideea c axa de inserie trebuie s fie totdeauna orizontala n timp ce planul ocluzal al modelului se orienteaz cu o nclinare antero-posterioar de 30o fa de verticala. B. coala francez, susine ideea c axa de inserie a protezei poate fi aleas n funcie de zonele de minima convexitate ale modelului i de posibilitile de realizare practic a aparatului protetic. C. Concepia american consider c axa de inserie a protezei poate fi aleas n funcie de zonele de retenie ale modelului i de posibilitile de realizare practic a aparatului protetic D. Maria Chiru i colaboratorii propun o metod de alegere a axului de inserie plecnd de la ideea c se poate obine un ax bisector corect prin metoda Scolii franceze E. Dupa Maria Chiru i colaboratori axa de inserie se realizeaz prin stabilirea nclinrii medii fa de nclinarea celor dou axe. R- E 6. Croetul Ney numrul 1 A. este aplicat pe dinii cu linia ghid nr. 2 ce pornete aproape de jumtatea feei proximale adiacente edentaiei i urc spre ocluzal la nivelul feei proximale opuse. B. este aplicat pe dinii cu linia ghid nr. 1 ce pornete nalt, aproape de pe faa ocluzal proximal limitrof edentaiei i coboar oblic pe feele laterale aproape de colet, spre faa proximal opus. C. Indicat pe dinii n versie sau rotaie i pe molarii conic D. Prezint excelent ncercuire, bun sprijin, retenie i reciprocitate satisfctoare. E. Are sprijin foarte bun, retenie bun prin cele dou brae elastice, dar slab ncercuire R- D

30

7. Croetul inelar A. este utilizat n special pe molarul 2 ce delimiteaz mezial edentaia. B. Linia ghid este relativ cobort pe una din feele laterale i nalt pe cealalt. C. linia ghid este foarte nalt pe o fa i cobort pe cealalt. D. linia ghid fiind nalt, orizontal aproape de faa ocluzal E. Prezint un bra rigid cu extremitate liber i un sprijin ocluzal n zona distal.. R- B 8. Coroana Steiger A. este o coroan ce se aplic pe dini sau resturi radiculare care au fost preparai ca pentru coroane de substituie. B. este realizat dintr-un element conjunct (coroan semifizionomic sau metalic) la care jumtatea oral este realizat ase-mntor preparrii substructurii organice pentru o coroan parial. C. Feele laterale ale cuspidului oral sunt divergente, telescoparea realizndu-se n jumtatea oral a dintelui. D. Prezint o nervur ce intr n anul n form de L care i ofer o bun retentivitate. E. este o variant a coroanei Kelly, care prezint un an de retenie pe bontul metalic n care se fixeaz un arc metalic. R- B 9. Bara Gilmore A. este o bar ce se aplic n edentaiile subtotale pe ultimii dini restani, de obicei ultimii doi canini B. este o bar ovalara pe seciune ce se plaseaz ntr-o bre edentat, fiind susinut la capete de elemente de agregare (coroane de nveli metalice sau semifizionomice). C. este o bar angulat ce se aplic n cazurile n care creasta edentat ntre dinii restani nu este rectilinie, ci curb D. Pe aceast bar se va aplica aua protezei n care se afl doi cavaleri din srm elastic sub form de bucl ce ptrund pe bar i retenioneaz aua E. . Este plasat ntre doi sau mai muli dini de pe arcad, avnd o grosime de minimum 1 mm i urmrind curbura arcadei. R- D 10. In cazul utilizarii barei Dolder : A.. Dinii vor fi tratai radicular i preparai pentru a primi coroane de invelis B. Elementele de susinere sunt cape cu pivoturi radiculare peste care se aplic bara Dolder. C. Aceasta retenioneaz proteza printr-o gutier metalic cu extremiti rigide D. Are marele dezavantaj c prelungete solicitarea dento-parodontal dincolo de poligonul de sprijin. E.Aceasta este cunoscut sub denumirea de bar de friciune, este o construcie simpl de form dreptunghiular pe seciune. R-B, 11. Croetul n form de balansoar descris de Kennedy A. este un sprgtor de for foarte util la protezarea maxilara. B. realizeaz unirea unui croet Ackers cu conectorul principal printr-un conector secundar n form de S. C. este realizat din dou croete Ackers, care sunt unite cu conectorul principal printr-un conector secundar prelungit n form de bucl, inserate n partea opus. D. este un croet a crui bra elastic depete dinii vecini edentaiei fiind plasat pe dinii restani la distan de brea edentat, ceea ce i confer o elasticitate crescut. 31

E. Este alctuit din dou croete Ackers fixate la conectorul principal prin doi conectori secundari prelungii ce confer o elasticitate foarte bun. R- E 12. Sistemul Ax-Ro A. este un sistem compus dintr-un croet prelungit terminat distal cu dou croete Ackers B. Cealalt component a sistemului este realizat din dou ei unite printr-o bar care n dreptul orificiilor prezint dou patrici ce culiseaz. C. Cnd se aplic n cavitatea oral, se aplic nti croetul cu orificiile de culisare care ptrund pe patrice, apoi eile cu patricele, retenionnd aparatul mobil. D. Cnd se aplic n cavitatea oral, se aplic nti croetul cu orificiile de culisare care ptrund pe patrice, retenionnd aparatul mobil, apoi eile cu patricele. E..Acioneaz mpotriva forelor de solicitare verticala a aparatelor gantoprotetice. R- B, 13. Suportul dento-parodontal posed ca indici clinico-biologici pozitivi: A. absenta dinilor pe arcad; B. puncte de contact prezente C.distribuirea lor grupat D. numrul redus de dini; E. implantarea deficitar R-B 14. Alegeti afirmatia incorecta: Diagrama static ne indic A. localizarea centrului de greutate a cmpului protetic sugerndu-ne zona de stabilitate maxim a bolii B. dac edentaia este simetric sau asimetric echilibrat i dispunerea arcului de stabilizare. C. situaii de neprevzut, proteze ce nu pot fi echilibrate dect cu mare efort din partea cmpului protetic. D. In cazul edentaiei biterminal, este necesar prelungirea arcului de stabilizare pe arcada restant, dei poziia optim nu este acolo. E. O situaie deficitara cnd forma clinic a cazului ofer n zona de echilibrare un arc de stabilizare reprezentat de dini restani prezeni R-E.

15. Diagrama dinamic urmrete:


A.punerea n valoare a capacitii suportului muco-osos de a suporta solicitri B. sumeaz mai nti coeficienii de masticaie ai dinilor absenti , dup Duchange C.utilizarea indicilor lui Watt, Ante, etc. care evealueaz suprafeele membranei desmodontale, ceea ce reprezint de fapt expresia forei de rezistenta de solicitare a cmpului protetic. D.Se sumeaz apoi coeficienii dinilor restani limitrofi edentaiei i ai celor ce ar putea fi necesari n sprijinul i stabilizarea aparatelor gnatoprotetice, ceea ce reprezint valoarea forei active E. Compararea forei active (Fa) i a forei de rezisten (Fr), verific valabilitatea relaiei Fa - Fr. Dac aceast relaie nu este satisfcut, se adaug dini suport ai cror coeficieni mresc valoarea polinomului Fr Fa. R-E 16. Elementele de meninere i stabilizare se aplic: A.Ca o prim regul general, pe dinii limitrofi arcului de stabilizare 32

B. A doua regul o completeaz pe prima i se refer la includerea dinilor limitrofi edentatiei C. A treia regul de aplicare a elementelor de meninere, sprijin i stabilizare pe toti ditii prezenti pe arcada D.La nivelul dinilor neindicati de sgeata vectorului RP. E. Ultimul criteriu de stabilire a dinilor ce trebuiesc inclui l reprezint forele i tendinele de dislocare a protezelor. R- E 17. Edentaia parial de clasa I este ntlnit mai frecvent: A. la nivelul mandibulei B. la maxilar C. att la mandibul ct i la maxilar D. nu exist o anumit frecven E. la nivel mandibular, maxilarul antagonist prezentnd o edentaie de acelai tip R-A 18. Edentaia parial de clasa a V-a dup clasificarea Applegate-Kennedy: A. apare n mod frecvent la nivelul arcadei mandibulare B. apare n special la nivelul arcadei maxilare C. se caracterizeaz prin prezena spaiului edentat delimitat anterior de dinti D. prezint dini restani, n special cei limitofi, foarte bine implantai E. nu se asociaz cu tulburri funcionale R-B 19. Dimensiunea vertical de ocluzie se pierde n condiiile: A. modificrii tonusului muscular; B. pierderii stopurilor ocluzale frontale; C. pierderii stopurilor ocluzale laterale; D. abraziei patologic generalizat; E. pierderii stopurilor ocluzale frontale i laterale. R- E,

20. Resorbtia osoas este mai putin accentuat n cazurile: A. pierderea unor dini parodontotici; B. pacieni n vrst ; C. afeciuni generale cu influien asupra esutului osos: carene nutritive, endocrinopatii, diabet, afeciuni vasculare, etc.; D. edentaii vechi, neprotezate ; E. extraciile unor dini cu carii complicate, irecuperabili. R- E 21. Fa de mucoasa procesului alveolar ,bara lingual trebuie s fie plasat la o distan variabil n funcie de sprijinul protezei , forma anatomic a procesului alveolar i reziliena mucoasei crestelor alveolare,astfel: A. cnd proteza scheletat are sprijin dento-parodontal, folierea va fi de 0,70 mm; B. cnd exist torus mandibular ,grosimea folieriieste de 0,50-2,5 mm; C. dac procesul alveolar este orizontal i reziliena este maxima ,folierea va fi de 1 mm; D. dac procesul alveolar este oblic,folierea va fi de 1,5 mm; 33

E. dac procesul alveolar este convex sau dinii sunt uor vestibularizati ,folierea va fi cuprins ntre 1,5 i 2 mm. R-D 22..La maxilar, zonele protetice pozitive sunt reprezentate de : A. parodoniul marginal; B. papila incisiv i rugile palatine; C. rafeul median,torusul palatin; D. zonele grsoase Schreder i bridele laterale ; E. tuberozitile R- E, 23. Pierderile de substanta traumatice sunt efectul A. unor accidente grave, care au antrenat disparitia unui segment osos, sau eliminarea secundara a eschilelor. B. agenti fizici C. tumorilor benigne D. tumori maligne E. agenti infectiosi R- A. 24. Pierderile de substanta patologice se datoreaza A.unei necroze osoase:infectioasa, toxica, agenti fizici. B. tumorilor benigne C. tumorilor maligne D. accidentelor rutiere E. actelor de violenta R-A. 25. Protezarea imediat A. face parte din arsenalul terapeutic al pregtirilor preprotetice. B. va trebui reluat sub forma tratamentului protetic definitiv C. parametrii generali ai unui astfel de aparat sunt aproximativi, generali i nu este necesar corecia D Prima etapa este reprezentata de radierea de catre tehnician a dinii restani de pe model E. Prima etapa este reprezentata inregistrarea corecta aq relatiilor mandibulo-craniene R:B 26. Amprenta funcional cu portamprent decupat incizal A. Dup adaptarea portamprentei individuale i amprentarea crestelor edentate cu zinc-oxideugenol, cu ajutorul unei seringi, se introduce materialul alginic la nivelul fetei vestibulare, care s acopere spaiul peridentar. B. alginatul se aplic partial pe suprafaa ocluzal a portamprentei, n scopul nregistrrii concomitente a relaiei de ocluzie. C. La nivelul materialului siliconic, se plaseaz un fir metalic, pentru a uura ndeprtarea amprentei. D.Acesta tehnica de amprentare utilizeaza modelul obinuit E. Acesta tehnica de amprentare nu utilizeaza modelul obinuit R-D 34

35

S-ar putea să vă placă și