Sunteți pe pagina 1din 3

CURS 1 8. 10.

2012 Principiile fundamentale ale procesului civil Procesul civil reprezinta o activitate desfasurata de instantele de jude cata si de organelle de executare silita in vederea protejarii drepturilor subie ctive sau a intereselor legitime ale partilor Procesul civil parcurge 2 etape: 1. Faza judecatii: - judecata in prima instanta - judecata in caile de atac 2. Faza de executare silita: are loc in cazul in care paratul sa u debitorul nu-si executa de buna voie obligatiile stabilite prin hotararea jude catoreasca - faza judecatii presupune urmatoarele etape: 1. etapa scrisa: formularea actiunii, raspunsul la actiunea formulate (i ntampinare), daca exista pretentii proprii se formuleaza o cerere reconventional a (actiunea paratului) 2. etapa dezbaterilor: partile administreaza probe si ajung sa dezbata f ondul pretentiei supuse judecatii, (inainte se dezbat exceptiile judecatii, daca nu presupun administrarea de probe, judecatorul poate sa uneasca exceptia cu fo ndul) Exceptiile preced fondul 3. etapa deliberarii si a pronuntarii: - deliberarea se realizeaza in secret, grefierul nu participa - grefierul nu semneaza minuta - are loc pronuntarea hotararii intotdeauna in sedinta publica, inclusiv atunci cand judecata nu s-a facut in sedinta publica 4. etapa cailor de atac - presupune ca regula ca dupa comunicarea hotararii partile pot formula cale de atac impotriva hotararii - regula este apelul - termen: regula generala este 15 zile de la comunicare - impotriva hotararii pronuntate in apel se poate formula recurs - exista hotarari supuse exclusive recursului - NCPC se va suprima ca regula generala recursul, hotararile fiind supuse numai apelului Principiile fundamentale ale procesului civil 1. Legalitatii - compunerea instantelor, competenta instantelor si procedura de judecata sunt p revazute numai prin lege - justitia se infaptuieste in numele legii 2. Independenta judecatorului - modul de recrutare - durata numirii: de regula pana la pensionare - recunoasterea inamovabilitatii: judecatorul nu poate sa fie mutat, transferat etc. decat pentru prevederile legii si pe durata limitata - judecatorul are obligatia pregatirii profesionale si are dreptul la o indemniz atie 3. organizarea sistemului dublului grad de jurisdictie - o pricina sau o cauza poate fi judecata de doua ori in fond - desi exista trei grade de jurisdictie (prima instanta, apel, recurs) in recurs examinam legalitatea hotararii si nu temeinicia ei 4. egalitatea partilor in fata justitiei - acest principiu presupune ca partile au aceleasi drepturi cu ocazia solutionar ii cauzei, aplicarea acestui principiu ca regula generala 5. liberul acces la justitie - nicio lege nu poate ingradi accesul la justitie, respectiv formularea unei act iuni sau pretentii - stabilirea unor taxe de timbru sau a unor procedure prealabile judecatii nu co

nstituie o ingradire - accesul la justitie trebuie sa fie unul efectiv 6. dreptul la un proces echitabil si solutionarea cauzei intr-un termen rezonabi l - s-a nascut din jurisprudenta CEDO si presupune respectarea unor garantii ale p artilor cum ar fi dreptul la aparare, contradictorialitatea sau egalitatea - termenul rezonabil trebuie examinat in concret de la caz la caz si are in vede re durata procedurilor prin raportare la natura cauzei, complexitate, incarcarea rolului instantelor sau la conduit partilor - NCPC nu foloseste notiunea de termen rezonabil, ci termen optim si previzibil 7. gratuitatea justitiei - acest principiu nu este incalcat prin stabilirea unor taxe judiciare de timbre sau taxe judiciare care trebuie achitate anterior inceperii procedurilor - nici stabilirea unor cautiuni sau plata onorariului expertului sau avocatului nu contravine acestui principiu pentru ca partea care a castigat procesul isi po ate recupera costurile de la partea care a pierdut procesul 8. jurisdictiile sunt permanente si sedentare - activitatea se desfasoara in mod continuu cu exceptia zilelor declarate nelucr atoare - instantele judecatoresti sunt infiintate de regula in anumite localitati unde au un sediu determinat si cunoscut 9. colegialitatea - in Romania se manifesta numai in cazul judecarii in caile de atac, apel sau re curs, pentru ca regula generala este ca judecata in prima instanta se face de un judecator - la ICCJ anumite cauze se solutioneaza in complete de 5 judecatori 10. contradictorialitatea - judecatorul trebuie sa asculte atat pe cel care a sesizat instanta, cat si pe cel care se apara - aplicatii practice: a. cererea de chemare in judecata sau intampinarea se depune pentru a se comunica cu partea adversa b. procedurile se deruleaza numai dupa citarea partilor c. probele se incuviinteaza in sedinta de judecata dupa ascultarea partilor d.orice chestiune pe care instanta se pronunta se pune in prealabil in discutia partilor 11. respectarea dreptului la aparare - nu se rezuma doar la asistarea partilor de catre un avocet, la posibilitatea c a partile sa-si angajeze un aparator - presupune obligatia judecatorului de a avea un rol active in dezlegarea cauzei si de a pune in discutia partilor inclusiv din oficiu necesitatea administrarii unor probe chiar daca nu au fost propuse de parti - o garantie o constituie si acordarea de asistenta juridica gratuita (ajutorul public judiciar) pentru persoanele fizice OUG 51/2008, pentru persoanele juridic e Lg. 146/1997 art. 21-22 - ajutorul public judiciar presupune acordarea de asistenta juridica din partea unui aparator, acoperirea costurilor expertizelor, costurile executarii silite, acordarea facilitatilor platii taxei de timbru scutirea, reducerea, esalonarea p latii taxei 12. rolul activ al judecatorului - art. 129 CPC art. 22 NCPC - in executarea rolului activ judecatorul poate sa puna in discutie calificarea (temeiul de drept) sau sa schimbe - la prima zi de infatisare judecatorul va pune in paratului sa arate exceptiile si dovezile, apararile, in raportul de actiunea formulate, putand chiar sa disp una administrarea de probe din oficiu - judecatorul poate da indrumari partilor: impacare, mediere sau explicarea cons ecintelor actelor de dispozitie ale partilor 13. disponibilitatea - posibilitatea partilor de a dispune de obiectul procesului si de mijloacele pr

ocesuale - reclamantul stabileste cadrul procesual prin cererea de chemare in judecata - obiectul cererii: judecatorul este limitat la cat a cerut partea - partile hotarasc ce probe se administreaza 14. publicitatea - in afara de deliberare, procesul civil se desfasoara in prezenta partilor sau a altor persoane care doresc sa asiste la dezbateri - dezbaterile si pronuntarea hotararii au loc in sedinta publica 15. oralitatea - dezbaterile au loc verbal in sedinta de judecata 16. nemijlocirea - presupune obligatia instantei de a cerceta in mod direct toate elementele care duc la dezlegarea cauzei - in principiu audierea efectiva a martorului - instanta verifica si se convinge