Sunteți pe pagina 1din 1

NR.

2
PRESCHIMBAREA
PERMISULUI DE CONDUCERE

Documente necesare:
> Fisa detinatorului permisului de conducere, completata de catre solicitant cu scris de mna, cu majuscule, folosind pix cu cerneala de culoare albastra, fara fotografie; > Permisul de conducere; > Dovada platii contravalorii permisului de conducere si a taxei de eliberare a acestui document; > Fisa medicala completata de autoritatea competenta, incheiata cu concluzia APT CONDUCATOR AUTO", cu mentiunea obligatorie a categoriei (categoriilor) pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, daca solicitarea preschimbarii s-a facut dupa expirarea valabilitatii administrative a permisului de conducere; > Documentul de identitate al solicitantului, in original si copie; > Dupa caz, originalul si copia documentului care atesta schimbarea numelui sau prenumelui (certificatul de casatorie, hotarrea judecatoreasca de divort sau alte documente care atesta schimbarea datelor). * La solicitarea preschimbrii permisului de conducere model al Uniunii Europene, motivate de schimbarea domiciliului titularului, solicitanii vor prezenta: o Actul de identitate original i copie o Fia deintorului permisului de conducere completat

Click here to get your free novaPDF Lite registration key