Sunteți pe pagina 1din 8

1. Mecanismele de producere a traumatismelor toracice cuprind: a) Strivire b) Penetrare c) Explozie d) Entorsa e) Inhalare de apa 2.

Leziunile toracice potentialletale descoperite la examinarea secundara sunt urmatoarele: a) Ruptura diafragmatica b) Ruptura de ligament c) Ruptura traheobron~ica d) Ruptura esofagiana e) Perforatia esofagiana 3. In obstructia cailor aeriene superioare se practica: a) Protezarea intema a respiratiei b) Oxigenoterapia cu debit mic c) Aspirarea faringelui urmata de instalarea unei pipe d) Aspirarea bronhiilor urmata de instalarea unei pipe e) Nici 0 varianta nu este corecta 4. Obiectivele tratamentului in voletul toracic sunt: a) Mentinerea unei bune ventilatii b) Tratarea leziunilor pulmonare asociate c) Prevenirea insuficientei respiratorii acute d) Tratarea leziunilor cardiace e) Prevenirea complicatiilor infectioase 5. Care din urmatoarele sunt cauze ale emfizemului subcutanat? a) Difuzarea unui pneumomediastin cauzat de ruptura traheo-bron~ica b) Difuzarea unui pneumomediastin cauzat de ruptura esofagiana c) Efractia pleurei parietale in cadrul unui pneumotorax consecutiv unei fracturi costale d) Efractia pleurei parietale in cadrul unui pneumotorax consecutiv unei fracturi ulnare e) Toate afirmatiile sunt corecte 6. Unul dintre obiectivele mobiliziirii in traumatismele bazinului este stimularea circulatiei sanguine pentru profilaxia: a) Contracturilor b) Pneumoniilor c) Trombozelor d) Escarelor e) Toate variantele sunt corecte 7. 0 fractura nu se identifica cu certitudine prin urmatoarele semne: a) Mobilitate anormala in focar b) Perceperea ausculatorie de crepitatii osoase c) Evidentierea la inspectie a continuitatii osoase

d) Netransmiterea mi~carilor in imediata apropiere focarului de fractura e) Mobilitate normala in focar 8. Tipuri de bandaje pot fi urmatoarele: a) Bandaj pentru nas b) Bandaj pentru barbie c) Capelina d) Bandajulin pra~tie e) Bandajul capului 9. Referior la mecanismele de actiune directa in producerea traumatismelor cranio-cerebraleputem afirma: a) Compresiunea bilaterala se realizeaza in imprejurari rare b) Acceleratia rotatorie se realizeaza prin deceleratia care genereaza capului 0 mi~care de rotatie c) Un exemplu de acceleratie rotatorie este lovitura laterala aplicata la barbie d) Compresiunea simultana are loc atunci cand capul este prins intre doua forte simultane identice ce realizeaza 0 redresare lenta a curburilor osoase craniene e) Deceleratia este atunci cand un obiect in mi~care love~te capul aflat in repaus ~iii transmite energia sa kinetica 10. Cateva din interventiile nursei in faza initiala a traumatismelor cranio-cerebrale sunt: a) Monitorizarea frecventa a semnelor neurologice vitale b) Mentinerea capului 'inpozitie verticala c) Tratamentul prompt al hipotermiei d) Prevenirea tremuratului e) Controlul tusei 11. Obiectivele tratamentului in ~oc urmaresc: a) Asigurarea functiilor vitale b) Terapia dezechilibrelor hemodinamice c) Tratamentul etiolrgic d) Asigurarea mobilitatii articulare e) Toate variantele sunt corecte 12. In cadrul spitalului, rolul nursei 'in ~ocnu consta in: a) Urmiirirea evolutiei bolnavului b) Sa transporte bolnavulla sectia de medicina intema c) Sa a~eze capul bolnavului 'in pozitie decliva d) Sa pregateasca tot ce trebuie pentru tratamentul bolnavului e) Sa pregateasca perfuzii de noradrenalina 13. Socul hipovolemic se caracterizeaza prin: a) Hipertensiune b) PuIs lent c) Piele palida ~i rece d) Obnubilare e) Hipoventilatie

14. Caracteristicele solutiilor coloidale sunt urmatoarele, exceptand: a) Au remanenta intravasculara mica b) Se folosesc volume foarte mari pentru resuscitare volemica adecvata c) Mentin presiunea coloidosmotica intravasculara d) Sunt utile 'in insuficienta renala e) Sunt urile 'in insuficienta cardiaca 15. In ~ocul septic, conduita este urmatoarea: a) Oxigenoterapie ~i securizarea caii aeriene b) Reechilibrare volemica c) Antibioterapie empirica cu spectru 'ingust, bazata pe sursa infectiei d) Identificarea ~i drenajul oricarei surse a infectiei e) Corectarea dezechilibrelor acido-bazice 16. Sindroamele care pot determina abdomenul acut chirurgical sunt urmatoarele, cu exceptia: a) Sindromul ocluziv b) Sindrom de torsiune a organelor normale c) Sindrom de torsiune a tumorilor d) Abdomen acut de origine vasculara e) Abdomen cronic traumatic 17. Urmarirea postoperatorie a bolnavului 'in reanimare cuprinde: a) Mentinerea balantei hidro-electrolitice b) Monitorizarea tensi unii arteriale ~i a pulsului c) Prevenirea complicatiilor urinare d) Reluarea alimentatiei artificiale e) Reluarea tranzitului intestinal doar pentru gaze 18. Conduita de urgenta a nursei la internarea pacientului cu abdomen acut chirurgical cuprinde: a) Va a~eza bolnavul 'in repaus la pat b) Va recolta sange pentru examenele de urgenta c) Pentru calmarea durerii, nursa va pregati medicamentele ~i instrumentarul steril necesar d) Va administra bolnavului calmante e) Va administra medicatia prescrisa de medic 19. In pregatirea explorarilor functionale, rolul nursei este urmatorul: a) Va pregati psihic bolnavul explicandu-i necesitatea examenului, conditiile 'in care se va realiza ~i ca este important pentru confirmarea diagnosticului ~i instituirea unui tratament corespunzator b) Va trimite pacientul la sala unde au loc investigatiile c) Ii va spune sa se dezbrace ~i sa se 'intinda comod pe masa de examinare d) La smr~it Ii va spune sa se 'imbrace e) Va 'insoti bolnavulla salon 20. Rolul nursei 'in supravegherea postoperatorie este urmatorul:

a) Supravegherea permanenta, 'in vederea depistarii precoce a eventualelor complicatii b) Dupa terminarea operatiei, nursa se va interesa cum a decurs interventia c) Va supraveghea trezirea bolnavului dupa anestezie pe baza datelor clinice ~i a rezultatelor examenelor complementare d) Nursa va supraveghea sonda nazo-gastrica e) La sosirea bolnavului de la sara, ea va bran~a sonda la sursa de aspiratie continua ~i la borcanul gradat (daca este necesar); 21. Parametrii fiziologici monitorizati postoperator sunt urmatorii: a) Tensiuneaarteriala se masoara ori de cate ori este nevoie'inprimeledoua ore dupaoperatie, din 15 'in 15 minute b) Pulsul se masoara la 1 ora, urmarind frecventa, ritmicitatea, amplitudinea, care se noteaza; c) Respiratia, frecventa, amplitudinea, ritmicitatea ~i se sesizeaza medicul 'in caz de tuse sau expectoratie d) Temperatura se masoara numai dimineata e) Pierderile lichidiene sau sanguine 22. In colecistita acuta se poate administra: a) Scobutil b) Algocalmin c) Mialgin d) Morfina e) Fortral 23. Tratamentul medical 'in pancreatita acuta consta'in: a) Antiinflamatoare b) Antispastice c) Antitermice d) Anticoagulante e) Antibiotice 24. La debut, tabloul clinic al ulcerului perforat evidentiaza: a) Respiratie superficiala b) Durere violenta epigastrica c) Extremitati calde d) Eructatii puternice e) Durere 'in hipocondru stang 25. Alegeti afirmatiile corecte: a) Hiperestezia cutanata este caracteristica apendicitei acute b) Apararea musculara 'in fosa iliaca dreapta este caracteristica ulcerului perforat c) Pancreatita acuta se poate manifesta prin durere 'in bara cu iradiere dorsala d) Combaterea durerii 'in colecistita acuta se face la indicatia medicului pentru a nu masca 0 perforatie e) In colecistita acuta se poate administra No-Spa

Testare Rand 2 1. Mecanismele de producere a traumatismelor toracice cuprind: a) Penetrare b) Strivire c) Inhalare de fum d) Inhalare de apa e) Nici una din cele de mai sus 2. Leziunile toracice poten~ialletale descoperite la examinarea secundara nu sunt: a) Disec~iade carotida b) Contuzia cerebrala c) Contuzie pulmonara d) Ruptura diafragmatica e) Ruptura traheobron~ica 3. In obstruc~ia cailor aeriene superioare se practica: a) Intuba~ie endotraheala b) Traheostomie daca se decide de la Inceput c) Protezarea externa a respira~iei d) Cricotiroidotomie cu ac sau chirurgicala e) Toate variantele sunt adevarate 4. Obiectivele tratamentului In voletul toracic nu cuprind: a) Prevenirea complica~iilor infec~ioase b) Prevenirea insuficien~ei venoase cronice c) Tratarea leziunilor cutanate asociate d) Men~inerea unei bune ventila~ii e) Tratarea leziunilor pulmonare asociate 5. Dintre cauzele emfizemului subcutanat putem enumera: a) Efrac~iapleurei parietale In cadrul unui pneumotorax consecutiv unei fracturi costale b) Efrac~iapleurei parietale In cadrul unui pneumotorax consecutiv unei fracturi radiale c) Difuzarea unui pneumomediastin cauzat de ruptura esofagiana d) Difuzarea unui pneumomediastin cauzat de ruptura traheo-bron~ica e) Toate afirma~iile sunt adevarate 6. In ostruc~ia cailor aeriene superioare nu se practica: a) Manevre neinvazive, precum traheostomia b) Oxigenoterapia cu debit mic c) Aspirarea bronhiilor urmata de instalarea unei pipe d) Protezarea interna a respira~iei e) Aspirarea faringelui urmata de instalarea unei pipe 7. Fractura se poate identifica prin urmatoarele semne de certitudine: a) Intreruperea evidenta a continuita~ii osoase b) Mobilitate anormala In focar c) Netransmiterea mi~carilor distal de focarul de fractura d) Perceperea palpatorie de crepita~ii osoase e) Toate variantele sunt false 8. Enumera~i cateva tipuri de bandaje: a) bandajul circular: se ancoreaza bandajul prin amplasarea capatului pe zona afectata, realizand cateva ture verticale suprapuse;

bandajulln forma de opt: se ancoreaza bandajul cu zece ture circulare In jurul zonei afectate; urmatoarele ture se vor piasa oblic, In forma cifrei 8, fiecare tura alaturandu-se celeilate cu Z din la~imea benzii; In final se fixeaza; c) bandajul umarului d) bandajul pentru urechi e) bandajul pentru ochi 9. La examenul clinic al traumatismelor craniocerebrale se analizeaza: a) Modificarile oculare b) Tulburarile trofice c) Nervii cranieni d) Sensibilitatea e) Tulburarile vegetative 10. Care din urmatoarele afirmaW sunt false referitoare la interven~iile nursei In faza ini~iala a traumatismelor cranio-cerebrale? a) Monitorizarea semnelor neurologice vitale b) A nu se provoca accidental manevre Valsalva c) Nu se va hiperventila daca PC02 nu este normala d) Men~inerea capului In pozi~ie neutra e) Tratamentul hipertermiei 11. In afara spitalului, rolul nursei In primul ajutor In ~oc este urmatorul: a) Trebuie sa calmeze bonavul b) Sa combata durerea cu antibiotice c) Sa a~eze bolnavulln pozi~ie decliva d) Sa controleze tensiunea arteriala e) Tncaz de hemoragie sa faca 0 hemosataza provizorie imediata 12. Infarctul miocardic se caracterizeaza prin urmatoarele simptome: a) Durerea se poate extinde pana la din~i ~i mandibula b) Episoade de durere abdominal a c) Disfagie d) Varsaturi e) Pierderea con~tiin~ei 13. Tratamentul ~ocului hipovolemic are ca ~i obiective: a) Oxigenarea pulmonara adecvata b) Sus~inereafunc~iei renale c) Reechilibrare electrolitica d) Monitorizarea efectelor terapiei e) Controlul hemoragiei 14. Conduita In ~ocul neurogen este urmatoarea: a) Evaluare ABC la pacientul traumatizat b) Oxigenoterapie pe masca c) Administrare intramusculara a unui agent vasopresor cu ac~iune alfa-agonista, daca nu se poate men~ine tensiunea arteriala peste 80mmHg dupa 0 resuscitare volemica adecvata d) Evaluare neurologica e) Administrare de solu~ii cristaloide izotone 15. Dintre principiile genera Ie de diagnostic ~i tratament In abdomenul acut chirurgical, putem enumera: a) Diagnosticul pozitiv de abdomen acut chirurgical este decisiv pentru supravietuirea bolnavului ~i pentru interven~ia chirurgicala

b)

Diagnosticul etiologic al abdomenului acut chirurgical este important dar nu hotarator c) Se a~teapta instarea tabloului clinic complet d) Semnele de debut pot sugera natura dramei abdominale recent instalata e) Diagnosticul abdomenului acut chirurgical cuprinde 3 etape 16. Primele masuri de pregatire ~i terapie In abdomenul acut chirurgical sunt urmatoarele: a) Oxigenoterapie b) Antibioterapie c) Repaus la pat d) Montarea unei perfuzii e) Toate afirmatiile sunt corecte 17. La examneul clinic al pacientului, nursa are urmatorul rol: a) Va pregati psihic bolnavul b) TIva ajuta sa se dezbrace c) Are grija ca In timpul examinarii geamurile sa fie deschise pentru a intra aer curat d) Pentru a tine seama de simtul pudorii bolnavului ea va izola patul unde are loc examenul cu un paravan e) La cererea medicului va rasuci bolnavul In decubit lateral drept ~i decubit lateral stang, aducand In acela~i timp mana In fata 18. La recoltarea produselor biologice, nursa are urmatorul rol: a) Va avea 0 eVidenta precisa a bolnavilor la care urmeaza sa faca recoltari b) Va urmari pacientii Indeaproape ca sa respecte conditiile necesare: sa nu manance, sa nu fumeze c) La recoltarea produselor va respecta strict to ate masurile septice, folosind un instrumentar steril d) Orice prod us va fi recoltat In cantitate mare e) Dupa recoltare va com pi eta buletinul de analiza care va cuprinde: numele ~i prenumele bolnavului, numarul salonului ~i al patului, diagnosticul clinic, natura produsului, analiza ceruta ~i data recoltarii 19. Rolul nursei In administrarea medicamentelor este urmatorul, exceptand: a) Va administra bolnavului doze mici din orice medicament, pe care acesta Ie va lua In prezenta ei b) TI va informa pe bolnav asupra efectului ~i reactiilor adverse ale medicamentelor pe care Ie are de luat c) La administrarea parenterala asistenta va lucra In conditii de stricta asepsie, folosind materia Ie ~i instrumente de unica folosinta sau sterilizate d) Va taia ~i va aspira In seringa toate fiolele In absenta bolnavului e) Va remedia singura imediat gre~elile produse In administrarea medicamentului legate de doza, calea ~i tehnica de administrare. 20. Tn supravegherea postoperatorie a bolnavului, nursa are urmatorul rol:

b)

21.

22.

23.

24.

25.

a) Va observa de mai multe ori pe zi starea venelor ~iva recolta sange, la indicatia medicului pentru a repeta diferitele investigatii de laborator b) Va prepara toate substantele medicamentoase ce intra In cadrul tratamentului, executa injectiile ~i monteaza perfuziile c) Va urmari ca perfuzia sa nu se opreasca, sa aiba un debit In jur de 5 picaturif minut d) Va observa starea bolnavului In timpul perfuziei, aparitia unor accidente locale sau fenomene generale, intervenind prompt In functie de situatie e) Va ruga medicul sa calculeze bilantul hidric al bolnavului Postoperator sunt monitorizati urmatorii parametri fiziologici: a) Pulsul se masoara la 2 ore, urmarind frecventa ~i ritmicitatea b) Se urmare~te respiratia, frecventa, amplitudinea, ritmicitatea c) Temperatura se masoara dimineata ~iseara d) Tensiuneaarteriala se masoara ori de cate ori este nevoielnprimeledoua ore dupaoperatie, din 15 In 15 minute; din 30 In 30 minute Inurmatoarele 6 ore ~idinoralnorapentruurmatoarele 16 ore, notanddatelelnfoaia de reanimare e) Toateafirmatiilesuntcorecte Pancreatita acuta se poate manifesta prin: a) Tulburari respiratorii b) Tulburari circulatorii c) Varsaturi bilio-alimentare d) Diaree e) Icter Triada simptomatica In apendicita acuta este reprezentata de: a) Hiperestezie cutanata b) Hipoestezie cutanata c) Aparare musculara In fosa iliaca dreapta d) Durere In fosa iliaca dreapta e) Durere In fosa iliaca stanga Care afirmatii sunt false referitoare la c1inica de debut a ulcerului perforat? a) Pacientul poate avea un trecut epigastric dureros b) 25% din pacienti nu prezinta un trecut ulceros c) Pacientul poate prezenta un facies rece ~i transpirat d) Pacientul poate resimti 0 durere In varful unuia sau ambilor umeri e) Toate afirmatiile sunt adevarate Urmatoarele afirmatii referitoare la morfina nu sunt adevarate: a) Tn colecistita acuta poate accentua spasmul cailor biliare b) Tn colecistita acuta poate diminua spasmul cailor biliare c) Se administreaza frecvent In colecistita acuta d) Nu se administreaza In colecistita acuta e) Tn colecistita acuta poate contribui la diminuarea durerii provocate de procesul inflamator

1. Leziuni cu risc vital imediat sunt urmatoarele: a) Obstructia respiratorie b) Pneumotoraxul sufocant c) Pleurezia d) Voletul toracic e) Pancreatita cronica 2. Leziuni1e toracice rara potentialleta1 sunt: a) Fractura stemala b) Fractura de clavicula c) Fractura scapulara d) Fractura humeral a e) Fractura radiala 3. Tablou1 clinic a1hemotoraxului masiv cuprinde: a) Paloare b) Tahicardie c) Bradicardie d) Hipertensiune arterial a e) Tahipnee 4. Tabloul clinic al tamponadei cardiace cuprinde urmatoarele elemente: a) Paloare b) Pulsul poate fi absent c) Pulsul poate fi filiform d) Tensiunea arteriala cre~te e) Bolnavul poate fi cianotic 5. Obiectivele mobilizarii in traumatismele bazinu1ui sunt: a) Favorizarea eliminarii de urina ~i fecale b) Normalizarea tousului muscular c) Asigurarea starii de bine a pacientului d) Asigurarea independentei pacientului e) Mentinerea mobilitatii articulare 6. Clasificarea traiectului fracturii dupa mecanismul de producere cuprinde: a) Fracturi partiale b) Fracturi incomplete c) Fracturi spiralate d) Fracturi ce intereseaza intreaga circumferinta a osului e) Toate varinatele sunt corecte 7. Care din urmatoarele nu reprezinta complicatii imediate ale fracturilor? a) Infectia focarului de fractura b) Lezarea vaselor aflate la distanta de fractura c) Transformarea unei fracturi inchise intr-o fractura deschisa d) Lezarea nervilor aflati distal de fractura e) Infectia organelor situate distal de fractura 8. Mecanisme1e de actiune directa in producerea traumatisme10r cranio-cerebrale sunt: a) Acceleratie b) Deceleratie c) Compresiune unilaterala ~i simultana d) Acceleratie rotatorie e) Toate cele de mai sus 9. Examenul clinic in traumatismele cranio-cerebrale analizeaza: a) Sensibilitatea b) Motilitatea c) Modificarile oculare d) Starea de con~tiinta

e) Tulburari1e vegetative 10. Socul se poate clasifica in functie de agentul etiologic, astfe1: a) Soc hipervolemic b) Soc cardiogen c) Soc neurovegetativ d) Soc septic e) Soc hipoxic 11. In acordarea primu1ui ajutor in ~ocin afara spitalu1ui, rolu1nursei consta in: a) Lini~tirea bo1navului b) A~ezarea bo1navul in pozitie verticala c) Colaborarea cu cel mai apropiat medic d) Combaterea durerii cu antibiotice ~ipsihotice e) Utilizarea de mijloace de incalzire energetica pentru bo1nav 12. Tabloul clinic al infarctului miocardic nu cuprinde: a) Senzatie de durere sub forma de presiune b) Strangere in mijlocul toracelui care dureaza cateva secunde c) Episoade recurente de durere toracica d) Transpiratie e) Durere prelungita in abdomenul inferior 13. Care sunt obiectivele in tratamentul ~ocu1ui hipovolemic? a) Controlul hemoragiei b) Inlocuirea pierderilor c) Reechilibrarea acido-bazica d) Sustinerea functiei respiratorii e) Monitorizarea efectelor terapiei 14. Conduita in ~ocul neurogen cuprinde: a) Intubatie orotraheala cu ventilatie daca pacientu1 este con~tient b) Evaluare ABC la pacientul traumatizat cu imobilizarea coloanei cervicale c) Administrare de solutii crista10ide izotone d) Eva1uare neurologica e) Evaluare secundara 15. Principiile genera1e de diagnostic ~itratament in abdomenul acut chirurgical sunt: a) Abdomenul acut chirurgica1 cuprinde sindroamele abdominale cronice din care bolnavul este salvat numai prin interventie chirurgicala b) Abdomenu1 acut chirurgica1 cuprinde sindroamele abdominale acute din care bolnavul este salvat numai prin interventie chirurgicala efectuata in timp util (variabil de la 0 afectiune la alta) c) Abdomenul acut chirurgical reprezinta 0 urgenta chirurgicala abdominala d) Diagnosticul abdomenului acut chirurgical cuprinde 4 etape e) Diagnosticul etiologic al abdomenului acut chirurgical este important dar nu hotarator 16. Dintre primele masuri de pregatire ~i terapie in abdomenul acut chirurgical, enumeram urmatoarele, exceptand: a) Repausu1la pat b) Instalarea unei cai venoase c) Instalarea unei sonde urinare d) Ana1getice

e) A~ezarea bolnavului la marginea patului 17. Rolul nursei la examenul clinic al pacientului este urmatorul: a) Realizeaza un climat de intelegere intre medic ~ibolnavi b) Lini~te~te ~i explica bolnavului cu solicitudine ~i fermitate in ce constii examenul ~i importanta lui c) II indeamna sa se dezbrace rapid d) Va a~eza bolnavul in pozitia adecvata examinarii e) Pe parcursul consultatiei nursa va sta alaturi de medic, de aceea~i parte a patului 18. Rolul nursei in recoltarea produselor biologice este urmatorul: a) Asistenta medicala trebuie sa aiM cuno~tinte teoretice precise ~i manualitatea corespunzatoare b) Va pregati psihic bolnavul, explidindu-i ca orice recoltare se face in interesullui ~i dandu-i informatii asupra modului de desIa~urare a tehnicii c) Va avea 0 evidenta precisa a bolnavilor la care urmeaza sa faca recoltari d) Va urmari indeaproape ca pacientii sa respecte conditiile necesare: sa nu mauance, sa nu fumeze e) La recoltarea produselor va respecta strict toate masurile de sepsie 19. La administrarea medicamentelor, rolul nursei este urmatorul: a) Va respecta toate medicamentele prescrise de medic b) Va indentifica medicamentele prescrise dupa eticheta, forma de prezentare, culoare, miros ~i consistenta c) Inainte de administrare va verifica calitatea medicamentelor, observand integritatea, culoarea medicamentelor solide, sedimentarea, tulburarea, opalescenta medicamentului sub forma de solutie ~itermenul de valabilitate; d) Va respecta cu strictete calea de administrare prescrisa de medic, doza de medicament e) Va administra bolnavului doze mari din orice medicament, pe care acesta Ie va lua in prezenta ei sau in absenta ei 20. Rolul nursei in supravegherea postoperatorie este urmatorul, exceptand: a) Va goli la 10 ore, notand in foaia de observatie cantitatea ~i aspectul urinii, anuntand medicului orice semne ale unei eventuale infectii (hematurie, urina tulbure, febra) b) Nursa va efectua toaleta genitala externa, respectand conditiile de asepsie c) La indicatia medicului nursa va suprima cat mai precoce sonda pentru a preveni infectia urinara d) Va supraveghea tubul de dren ~i plaga operatorie e) Va verifica tubul de dren sa nu fie cudat ~i sa fie permeabil, notand in foaia de observatie volumul ~i aspectullichidului scurs

Nursa va observa zilnic plaga, semnaland medicului orice semn de complicatie ~i va efectua pansamentul steril al plagii ~i al orificiului dinjurul tubului 21. Pentru combaterea durerii in colecistita acuta se poate administra: a) Antispastic b) Nitroglicerina sublingual c) Antalgic d) Antitermic e) Toate variantele sunt false 22. Tabloul clinic al pancreatitelor acute evidentiaza: a) Ileus abdominal b) Constipatie c) Hemoragie digestiva d) Tulburari cardiace e) Jeter 23. In pancreatita acuta, tratamentul consta in urmatoarele, exceptand: a) Combaterea durerii b) Sonda nazo-gastrica c) Repaus alimentar d) Combaterea ~ocului neurogen e) Antisecretorii gastrice 24. Ulcerul perforat se caracterizeaza prin urmatoarele, exceptand: a) Sindrom dispeptic de tip ulceros b) Durere in fosa iliaca dreapta c) Facies cald d) Facies transpirat e) Varsaturi puternice 25. Care afirmatii sunt false referitoare la fracturi? a) Fracturile pot interesa intreaga circumferinta a osului b) Se pot identifica printr-o mobilitate normala in focar c) Se pot identifica la inspectie sau palpare d) Pot leza nervii din vecinatate e) Toate afirmatiile sunt adevarate
f)

8.

Mecanismele de actiune directa In produce rea traumatismelor cranio-cerebrale sunt: a} Acceleratie b) c} Deceleratie Compresiune bilaterala

1.

Dintre leziunile cu rise vital imediat nu fac parte: a) Tamponada cardiaca b) Voletul toracic c} d) Hemotoraxul masiv Pneumotoraxul7nchis sunt:

d) Compresiune simultana e) Acceleratie rotatorie 9. Tnfaza initiala a traumatismelor cranio-cerebrale , interventia nursei consta In: a) c) Oxigenoterapie doar Inainte de aspiratie Aspiratie pentru mentinerea permeabilitatii dlilor aeriene d) Supravegherea asimetriei dintre mi~carile respiratorii ~i ventilatie e) Mentinerea ridicata a capului la 60 10. Clasificarea ~ocului In funqie de agentul etiologic este urmatoarea: a) ~oc hipoxic mat la b) ~oc neurogen c) ~oc septic d) ~oc hipovolemic e) Toate afirmatiile sunt false 11. Tnspital, rolul nursei In ~oc consta In: a) b) Pregatirea de analgetice Pregatirea de sange intensiva d) Urmarirea evolutiei bolnavului e) Toate cele de mai sus 12. ~ocul hipovolemic se caracterizeaza prin: a) b) c) e) a) c) d) Hipertensiune Hipoventilatie Piele rece Puis normal Reactii anafilactice Efect plachetar Blocarea sistemului histiocitar b) Tntoarcerea pacientului la fiecare 4 ore

e} Cardiopatie ischemica 2. Leziunile toracice fara potentialletal a} Contuzia peretelui toracic b} Asfixia traumatica c} d) e) 3. a) Luxatia coxala Fracturi costale complexe Hemotorax redus Murmur vezicular accentuat la auscultatie bombat asimetric c) d} 4. Hemitorace de partea traumatismului percutie Hipertensiune arteriala e} Tahicardie Clinica tamponadei cardiace cuprinde: a} Vene jugulare turgescente b) Scaderea matitatii cardiace c} d} e} 5. Asurzirea zgomotelor cardiace Presiunea venoasa centrala este peste 16 em
H20

Clinica hemotoraxului masiv cuprinde: b} Hemitorace de partea traumatismului

c) Transportul bolnavului la serviciul de terapie

Pulsul poate fi absent

Obiectivele mobilizarii In traumatismele bazinului sunt: a} Stimularea metabolismului b} c} Mentinerea mobilitatii articulare Normalizarea tonusului muscular

d) Anxietate 13. Solutiile coloidale pot determina: b) Transmiterea infectiilor

d) Stimularea circulatiei sanguine e) Toate variantele sunt adevarate 6. Clasificarea traiectului fracturii dupa mecanismul de producere cuprinde: a} c} d) 7. Fracturi cu 7nfundare Fracturi partiale Fracturi complete b) Fracturi cu deplasare

e) Toate afirmatiile sunt corecte 14. Tn~ocul septic, conduita este urmatoarea: a) Ventilatie mecanica cu mentinerea In parametri norrr a gazelor arteriale daca exista b) Reechilibrare volemica (bolus de 1-2 I la adult ~i 10mljkgc la copilL cu continua rea administrarii de fluide functie de parametrii de monitorizare: tensiune arteria presiune venoasa centrala ~i adaptata patologiei pulmona

e) Toate variantele sunt adevarate Dintre complicatiile imediate ale fracturilor putem enumera: a) Transformarea unei fracturi deschise Intr-o fractura Inchisa b} Lezarea nervilor aflati In vecinatate c) d) Lezarea vaselor aflate In vecinatate Infectia focarului de fractura

e} Toate variantele sunt adevarate

c) Antibioterapie sursa d) infeqiei,

empirica cu spectru ingust, comparata ulterior cu

bazata pe rezultatul

e) Va supraveghea

sonda vezicala a bolnavului; monitoriza!i postoperator

sa,
I

colector va fi plasat deasupra nivelului vezicii 20. Dintre parametrii fiziologici parte pierderile Iichidiene sau sanguine, astfel: a) c) Daca emisia de urina se reia a doua zi este un semn but
0

antibiogramei ~i continuata conform acesteia Identificarea ~i drenajul oricarei surse a infec!ie coagularii extravasculare diseminate, acut corticoterapie in doza mica 15. Urmatoarele chirurgical: a) Sindrom de irita!ie peritoneala b) Sindrom ocluziv c) Abdomen cronic traumatic d) Sindrom abdominal supraacut e) Toate cele de mai sus 16. Urmarirea postoperatorie cuprinde: a) Administrarea de antibiotice b) Monitorizarea diurezei c) d} Mobilizare tardiva Heparinoterapie a bolnavului in reanimare poate sindroame pot determina abdomenul e) Tratamentul

b) Scaunul se reia dupa aproximativ

saptamana

Scaunul este precedat de elominare de gaze importante de apa

d) Transpira!ia daca este abundenta poate antrena pierd e) Tncazul varsaturilor se noteaza cantitatea ~i aspectul 21. Durerea din colecistita acuta se poate combate cu: a) b) c) d) e) a) b} c} No-Spa Morfina Scobutil Fortral Nitroglicerina Blocan!i H2 inhibitori ai pompei de protoni Doar repaus Iichidian Reducerea secre!iei pancreatice

22. Tratamentul medical al pancreatitei acute cuprinde:

e} Aspira!ia secre!iilor 17. Conduita de urgen!a a nursei la internarea pacientului cu abdomen acut chirurgical este urmatoarea: a} Va a~eza bolnavulin repaus pe scaun b) Va recolta sange pentru examenele de urgen!a c) Va pregati medicamentele ~i instrumentarul steril necesar d) Va administra de urgen!a un calmant e) Toate variantele sunt adevarate 18. Tncadrul explorarilor func!ionale, rolul nursei consta in: a} Va explica bolnavului necesitatea examenului, condi!iile in care se va realiza ~i ca este important corespunzator b} Va inso!i pacientulla sala unde au loc investiga!iile c) pe masa de examinare d) Va efectua investiga!iile necesare pacientului e) a} Lasfar~it va trimite pacientulinapoi la salon 19. Rolul nursei in supravegherea postoperatorie este: La sosirea bolnavului de la sala, ea va bran~a sonda la sursa de aspira!ie continua ~i la borcanul gradat (daca este necesar) b} Va verifica buna func!ionare sonda este bine fixata permeabilitatea a sursei de aspira!ie, daca ~i
0

d} Anticoagulante e) Sonda nazo-gastrica

23. La debut, ulcerul perforat se poate manifesta astfel: a} b} c} d} e} Frecvent durere violenta in fosa iliaca dreapta Durere violenta epigastrica aparuta brusc Pacient cu aspect livid Pacient cu aspect cenu~iu Respira!ie profunda

24. Pancreatita acuta se poate trata cu: a) Antibiotice b} Antispastice c} Antisecretorii gastrice d) Antiinflamatoare e} Anticoagulante a) c} d} e) Mialgin 100-150mg la 6-8 ore Nitroglicerina injectabil 5 mg la 15-20 de minute Nitroglicerina sublingual 1 tableta No-Spa 5 fiole in 24 de ore

pentru

confirmarea diagnosticului ~i instituirea unui tratament

Va ajuta pacientul sa se dezbrace ~i sa se intinda comod25. Tncolecistita acuta se poate administra: b) Algocalmin 4 fiole pe zi

aspectul

narinei, ser

sondei (aspira cu

seringa Iichid din

cavitate; daca este infundata c)

nursa va introduce volumul

fiziologic pe sonda dupa care aspira) Va nota in foaia de observa!ie Iichidului aspirat d} Va supraveghea permanent bolnavului confortul fizic ~i psihic al ~i aspectul