Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei Domeniul de studiu Specializarea Codul disciplinei Titularul disciplinei Colaboratori Catedra Facultatea Sem. Tipul disciplinei LUCRARE DE DISERTATIE Inginerie civil-masterat Inginerie structural Nu e cazul Nu e cazul Mecanica Constructiilor Construcii TOTAL Curs Aplicaii Curs Aplicaii [ore/sem.] S L P Credit 10 Stud. Ind. Forma de verificare

obligatorie

[ore/spt.] S L -

P -

Examen

Competene dobndite: Cunotine teoretice, (Ce trebuie sa cunoasc) Cum se valideaza rezultatele obtinute Cum se finalizeaza cercetarile realizate Cum se evidentiaza contributiile personale Cum se intocmeste continutul unei lucrari de disertatie Deprinderi dobndite: (Ce tie s fac) Sa realizeze minim o validare a rezultatelor obtinute Sa elaboreze concluziile unei activitati de cercetare Sa evidentieze contributiile personale obtinute in urma unei activitati de cercetare Sa evidentieze posibilitatile ce continuare a cercetarilor prin doctorat Abiliti dobndite: (Ce echipamente, instrumente tie s mnuiasc) Instrumente software de modelare matematica si structurala Aparatura experimentala, specifica domeniului de cercetare abordat in lucrarea de dizertatie Instrumente de documentare in baze de date internationale Software de birotica Instrumente de navigare pe internet Sa intocmeasca lucarea de disertatie Cerine prealabile ( Dac este cazul) Absolvirea tuturor disciplinelor prevazute in Planul de invatamant A. Curs (titlul cursurilor + programa analitica) Nu e cazul 1 B1. Aplicaii LUCRARE DE DISERTATIE-TEMATICA 1 Metoda elementelor finite in analiza structurala 2 Stabilitatea structurala Analiza structurala avansata 3 Inginerie seismica 4 Structuri din beton 5 Proiectarea avansata a structurilor metalice 6 Analiza structurala neliniara 7 Betoane si tehnologii moderne pentru beton Structuri inalte si structuri cu deschideri mari 8 Proiectarea avansata a betonului structural 9 Metode experimentale in ingineria structurala 10 Structuri din beton precomprimat 11 Structuri prefabricate din beton 12 Structuri cu sectiune mixta otel-beton Teoria placilor si invelitorilor subtiri

13

B2. Sala proiect, laborator Toate laboratoarele facultatii C. Studiul individual (tematica studiilor bibliografice, materiale de sintez, proiecte, aplicaii etc.) Documentare asupra temei de disertatie, stabilirea obiectivelor cercetarii,realizarea programelor de cercetare.

FISA DISCIPLINEI
Structura studiului individual Nr. ore Studiu materiale curs Rezolvri teme, lab., proiecte Pregtire aplicaii Timp alocat examinrilor Studiu bibliografic suplimentar Total ore pregtire individual -

Bibliografie (Cursuri, ndrumtoare de lucrri, proiect, culegeri de probleme) Se stabileste de catre fiecare indrumator de proiect de disertatie in parte Modul de examinare i atribuire a notei Modul de examinare Examenul consta din verificarea raportului de sinteza a activitatilor derulate Componentele notei Material de sinteza(nota MS) Formula de calcul a notei N=MS Conditia de obtinere a creditelor; MS>6

Responsabil program master Conf.dr.ing.Titu Dorel Hodisan