Sunteți pe pagina 1din 1

Str. Ioan Slavici nr.

47, 300 521 Timişoara


Tel: +4 0256 22 80 62, + 4 0356 42 12 16
Fax: +4 0356 42 12 15
E-mail: pentruvoi@pentruvoi.ro
Web: www.pentruvoi.ro
www.youtube.com/user/FundatiaPentruVoi

Comunicat de presă - Timişoara, 28 aprilie 2009


Fundaţia „Pentru Voi organizează simpozionul

Adresat medicilor de familie şi rezidenţilor din Timişoara

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 16 mai 2009, între orele 9.00 – 16.00
În sala de conferinţe a Hotelului Boavista

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Autismul nu dispare la 18 ani!”, finanţat de Uniunea
Europeană şi Guvernul României prin programul PHARE 2006 – Suport pentru dezvoltarea serviciilor
comunitare de sănătate mintală si dezinstituţionalizarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală.

Experienţa din teren ne arată că deseori, medicii de familie şi rezidenţii se confruntă cu o carenţă în ceea ce
priveşte problematica tulburărilor de spectru autist, atat la copii, cât şi la adulţi. Aşadar, nevoia organizării
acestui simpozion emerge din existenţa a numeroase dificultăţilor întâmpinate de specialişti în lucrul cu
persoanele care prezintă tulburări din spectrul autist, scopul acestei manifestari ştiinţifice fiind acela de a
facilita înţelegerea medicilor de familie din comunitate faţă de problematica adulţilor care au fost diagnosticaţi
cu autism în copilărie.

La simpozion vor participa 25 de medici de familie şi rezidenţi din Timişoara, care, în urma participării la
eveniment, vor primi credite de Educaţie Medicală Continuă.

În cadrul simpozionului vor fi prezentate:


• Problematica adulţilor cu tulburări de spectru autist
• Aspecte ale stării de sănătate a adulţilor cu tulburări de spectru autist
• Perspective psiho-sociale şi intervenţii multidisciplinare

Simpozionul va fi susţinut de:


• D-na Violeta Stan, medic primar neuropsihiatru, doctor în ştiinţe medicale
• D-na Simona Tămăşan, medic primar psihiatru, doctor în ştiinţe medicale
Participanţii la simpozion vor primi credite de Educaţie Medicală Continuă. Nu se percepe taxă de
participare. Organizatorii vor asigura masa de prânz din ziua simpozionului precum şi un coffee break.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactati: Andreea Sterea, Fundaţia “Pentru Voi” –
0256.22.80.62 sau 0722.70.49.74, andreea.sterea@pentruvoi.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. Pentru eventualele informaţii şi sesizări
legate de proiectele Phare contactaţi: cfcu.phare@mfinante.ro

Uniunea Europeanå reprezintå o entitate politicå, socialå si economicå compuså din 27 ţări.
Statele Membre au decis împreunå, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, så
construiascå o zonå de stabilitate, democratie si dezvoltare durabilå, mentinând diversitatea
culturală, toleranta si libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească
realizårile si valorile sale cu ţările si popoarele de dincolo de graniţele ei.
Proiect finantat de
UNIUNEA EUROPEANA

Fundaţia „Pentru Voi” este câştigătoarea Marelui Premiu al Galei Societăţii Civile în 2008