Sunteți pe pagina 1din 1

xdvcdcdcdcdcdcdcUn domeniu- important gi indispensabir in activitatea economico_ sociald aumanitd{ii il constituie iransporturile.

Prin intermediul realizeazd acestora se deplasarea in- spafiu a oamenilor gi diferitelor categorii Je *d{yt,.. in scopur satisfacerii necesitdlilor materiaL 9i spirituale are societdtii umane.

S-ar putea să vă placă și