Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE AUTOEVALUARE

Sper\m c\ temele privind ap\rarea mpotriva incendiilor ]i s-au p\rut interesante [i c\ ai nv\]at foarte multe lucruri privind m\surile de prevenire a incendiilor pe care trebuie s\ le iei n via]a de zi cu zi. Pentru a recapitula ceea ce ai nv\]at pe parcursul acestui an [colar ]i propunem urm\torul test de autoevaluare. NR CRT 1 2 3 4 5 6 7 INTREBARE Enumer\ 3 materiale combustibile din locuin]a ta. Ce surse de aprindere cu flac\r\ cuno[ti ? Ce rol are aerul pe timpul unei arderi ? Care este num\rul de telefon al pompierilor profesioni[ti ? Cum anun]i un incendiu ? RASPUNS Lec]ia SURSE DE APRINDERE Lec]ia SURSE DE APRINDERE Lec]ia SURSE DE APRINDERE E INCENDIU CE SA E INCENDIU CE SA E INCENDIU CE SA LA TARA

8 9 10

Lec]ia FAC ? Lec]ia FAC ? Ce faci dac\ te afli la [coal\ [i ai auzit Lec]ia alarma de incendiu ? FAC ? Copii dintr-o tab\r\ mpreun\ cu Lec]ia profesorul lor au f\cut un foc ntr-un loc amenjat special din p\dure. La plecare, au strns toate hrtiile din jur, dar au l\sat focul aprins. Crezi c\ au procedat corect ? Argumenteaz\ r\spunsul dat. De ce este interzis s\ verifici cu Lec]ia flac\ra etan[eitatea buteliei cu gaz ? Care este rolul siguran]ei electrice ? Lec]ia Care sunt avantajele listei de Lec]ia autocontrol ?

LA TARA LA TARA LA TARA

Incearc\ s\ r\spunzi la test f\r\ s\ te ui]i la r\spuns. Verific\ apoi r\spunsurile date (le vei g\si n lec]ia marcat\ n dreptul fiec\rei ntreb\ri).

Pentru fiecare r\spuns corect vei primi cte 1 punct. Cte puncte ai ob]inut ? La ntreb\rile la care nu ai reu[it s\ r\spunzi, ]i se recomand\ s\ mai cite[ti o dat\ lec]ia.