Sunteți pe pagina 1din 36

Proiect

MINISTERUL FINANELOR PUBLICE


Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabil la 30 iunie 2013 a operatorilor economici n baza art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Finanelor Publice, cu modificrile i completrile ulterioare, n temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) i ale art. 28 alin. (2) din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul finanelor publice, emite prezentul ordin: Art. 1. Se aprob Sistemul de raportare contabil la 30 iunie 2013 a operatorilor economici, cuprins n anexa care face parte integrant din prezentul ordin. Art. 2. (1) Sistemul de raportare contabil la 30 iunie 2013 a operatorilor economici prevzut la art. 1 se aplic persoanelor crora le sunt incidente Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor Economice Europene, parte component a Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3.055/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, i care n exerciiul financiar precedent au nregistrat o cifr de afaceri peste 220.000 lei. (2) Sistemul de raportare contabil la 30 iunie 2013 a operatorilor economici prevzut la art. 1 se aplic, de asemenea, societilor comerciale crora le sunt incidente Reglementrile contabile conforme cu Standardele internaionale de raportare financiar, aplicabile societilor comerciale ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificrile i completrile ulterioare, i care n exerciiul financiar precedent au nregistrat o cifr de afaceri peste 220.000 lei. (3) Pentru ntocmirea raportrilor contabile la 30 iunie 2013, ncadrarea n criteriul prevzut la alin. (1) i (2) se efectueaz pe baza indicatorilor determinai din situaiile financiare anuale ale exerciiului financiar precedent, respectiv a balanei de verificare ncheiate la finele exerciiului financiar precedent. Aceleai prevederi se aplic i n cazul entitilor care au optat pentru un exerciiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. (4) Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite n nelesul acestuia entiti. Art. 3. Pentru asigurarea informaiilor destinate sistemului instituional al statului, prevederile prezentului ordin se aplic i subunitilor deschise n Romnia de societi rezidente n state aparinnd Spaiului Economic European, indiferent de exerciiul financiar ales, n condiiile legii. Subunitile deschise n Romnia de societi rezidente n state aparinnd Spaiului Economic European verific ncadrarea n criteriul prevzut la art. 2 pe baza indicatorilor determinai conform raportrii anuale la 31 decembrie 2012. Art. 4. Operatorii economici prevzui de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 79/2008 privind msuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 203/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, vor asigura i respectarea prevederilor acesteia.
Pag. 1/37

Proiect Art. 5. Instituiile de credit, instituiile financiare nebancare, definite potrivit reglementrilor legale, nscrise n Registrul general, instituiile de plat i instituiile emitente de moned electronic, definite potrivit legii, care acord credite legate de serviciile de plat i a cror activitate este limitat la prestarea de servicii de plat, respectiv emitere de moned electronic i prestare de servicii de plat, Fondul de garantare a depozitelor n sistemul bancar, precum i entitile autorizate, reglementate i supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiar vor depune la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice raportri contabile la 30 iunie 2013 n formatul i n termenele prevzute de reglementrile emise de Banca Naional a Romniei, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiar pentru domeniul asigurare, asigurare-reasigurare i reasigurare, pentru domeniul pensiilor private i pentru domeniul pieei de capital. Art. 6. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog: - Art. IV din Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.869/2010 pentru modificarea i completarea unor reglementri contabile, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 882 din 29 decembrie 2010; - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanelor publice nr. 879/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabil la 30 iunie 2012 a operatorilor economici, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 427 din 27 iunie 2012. Art. 7. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finanelor publice, Daniel CHIOIU


Bucureti, Nr.

Pag. 2/37

Proiect ANEXA SISTEMUL de raportare contabil la 30 iunie 2013 a operatorilor economici CAPITOLUL I A. Norme metodologice privind ntocmirea i depunerea raportrilor contabile la 30 iunie 2013 1. Generaliti 1.1. Entitile care ndeplinesc condiiile prevzute la art. 2 din ordin au obligaia s ntocmeasc i s depun raportri contabile la 30 iunie 2013 la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice, indiferent de forma de organizare i forma de proprietate. 1.2. Pentru asigurarea informaiilor destinate sistemului instituional al statului, prevederile pct. 1.1. se aplic i subunitilor deschise n Romnia de societi rezidente n state aparinnd Spaiului Economic European, indiferent de exerciiul financiar ales, n condiiile legii. 1.3. (1) Entitile depun raportrile contabile la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice, n format hrtie i n format electronic sau numai n form electronic pe portalul www.e-guvernare.ro, avnd ataat o semntur electronic extins. (2) Formatul electronic al raportrilor contabile depuse pe internet sau la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice const ntr-un fiier PDF la care este ataat un fiier xml. (3) Entitile pot depune raportrile contabile la registratura unitilor teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice sau la oficiile potale, prin scrisori cu valoare declarat, potrivit prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 627/1995 privind mbuntirea disciplinei depunerii bilanurilor contabile i a altor documente cu caracter financiarcontabil i fiscal, de ctre operatorii economici i ali contribuabili sau numai n form electronic pe portalul www.e-guvernare.ro, avnd ataat o semntur electronic extins. (4) Entitile depun raportrile contabile la registratura unitilor teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice sau la oficiile potale, prin scrisori cu valoare declarat, pe suport magnetic, mpreun cu raportrile contabile listate cu ajutorul programului de asisten elaborat de Ministerul Finanelor Publice, semnate i tampilate, potrivit legii. 2. Prezentarea i modul de completare a raportrilor contabile la 30 iunie 2013 2.1. (1) Entitile prevzute la art. 2 alin. (1) din ordin ntocmesc i depun la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice raportri contabile la 30 iunie 2013 care cuprind urmtoarele formulare, prevzute la Cap. II lit. A: a) Situaia activelor, datoriilor i capitalurilor proprii (cod 10); b) Contul de profit i pierdere (cod 20); c) Date informative (cod 30). (2) Entitile prevzute la art. 2 alin. (2) din ordin ntocmesc i depun la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice raportri contabile la 30 iunie 2013 care cuprind urmtoarele formulare, prevzute la Cap. II lit. B: a) Situaia activelor, datoriilor i capitalurilor proprii (cod 10); b) Situaia veniturilor i cheltuielilor (cod 20); c) Date informative (cod 30).
Pag. 4/37

Proiect (3) Prevederile alin. (1) i (2) se aplic i subunitilor deschise n Romnia de societi rezidente n state aparinnd Spaiului Economic European, indiferent de exerciiul financiar ales, n condiiile legii. 2.2. (1) Entitile completeaz datele de identificare (denumirea entitii, adresa, telefonul i numrul de nmatriculare la registrul comerului), precum i datele referitoare la ncadrarea corect n forma de proprietate i codul unic de nregistrare fr a folosi prescurtri sau iniiale. n csue se vor trece codurile care delimiteaz ncadrarea entitilor. (2) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate vor fi avute n vedere i de subunitile deschise n Romnia de societi rezidente n state aparinnd Spaiului Economic European, care vor completa forma de proprietate corespunztoare societilor comerciale crora le aparin. (3) Entitile care, potrivit actului constitutiv, reprezint filiale ale unor societi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat completeaz la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, dup caz. 2.3. Necompletarea corect pe prima pagin a formularului "Situaia activelor, datoriilor i capitalurilor proprii" cu datele prevzute la pct. 2.2. alin. (1) conduce la imposibilitatea identificrii entitii i, n consecin, se consider c raportarea contabil la 30 iunie 2013 nu a fost depus, entitatea fiind sancionat conform prevederilor art. 42 din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. 2.4. Entitile completeaz codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activiti), din Clasificarea activitilor din economia naional - CAEN, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 656/1997, cu modificrile ulterioare. 2.5. (1) Formularul "Situaia activelor, datoriilor i capitalurilor proprii" prezint, n form sintetic, elementele de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, grupate dup natur i lichiditate, respectiv dup natur i exigibilitate. (2) Formularul "Situaia activelor, datoriilor i capitalurilor proprii" se ntocmete pe baza balanei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2013, puse n acord cu soldurile din balana conturilor analitice, ncheiat dup nregistrarea tuturor documentelor n care au fost consemnate operaiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare. (3) Entitile care au ales un exerciiu financiar diferit de anul calendaristic completeaz formularul "Situaia activelor, datoriilor i capitalurilor proprii" cu informaiile corespunztoare datelor de la 01 ianuarie 2013 i 30 iunie 2013. 2.6. (1) Formularul "Contul de profit i pierdere" respectiv "Situaia veniturilor i cheltuielilor" cuprinde cifra de afaceri net, veniturile realizate i cheltuielile efectuate, precum i rezultatele financiare obinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri i cheltuieli cuprinse n balana de verificare la 30 iunie 2013. (2) Datele care se raporteaz n formularul "Contul de profit i pierdere", respectiv "Situaia veniturilor i cheltuielilor" sunt cumulate de la nceputul anului pn la sfritul perioadei de raportare. (3) Rndul 66 "Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)" din cadrul formularului "Contul de profit i pierdere" se completeaz numai de ctre microntreprinderi, ncadrate ca atare potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, cu suma reprezentnd impozitul pe venitul acestora. 2.7. (1) Entitile care au ales un exerciiu financiar diferit de anul calendaristic completeaz formularul "Contul de profit i pierdere" cu informaiile corespunztoare perioadelor 01 ianuarie 2012 - 30 iunie 2012, respectiv 01 ianuarie 2013 - 30 iunie 2013. Prevederile acestui punct se aplic i la completarea formularului "Situaia veniturilor i cheltuielilor".
Pag. 5/37

Proiect (2) Entitile nscriu la rndul 19 "Salarii i indemnizaii" din cadrul formularului "Contul de profit i pierdere", respectiv la rndul 24 "Salarii i indemnizaii" din cadrul formularului "Situaia veniturilor i cheltuielilor" toate cheltuielile reprezentnd drepturi salariale. La acelai rnd va fi cuprins i contravaloarea tichetelor de mas acordate salariailor n baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de mas, cu modificrile i completrile ulterioare. (3) Informaiile reprezentnd contravaloarea tichetelor de mas acordate salariailor sunt prezentate, de asemenea, la rndul 50 din formularul "Date informative" (cod 30). 2.8. (1) n formularul "Date informative", la rndurile 01, 02 i 03 coloana 1, entitile care au n subordine subuniti vor nscrie cifra 1, indiferent de numrul acestora. (2) Rndul 03 coloana 1 din formularul "Date informative", se completeaz numai de entitile care n perioada curent de raportare nu au nregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero). (3) La rndurile privind plile restante din formularul "Date informative" se nscriu sumele de la sfritul perioadei de raportare care au depit termenele de plat prevzute n contracte sau acte normative. 2.9. (1) Raportrile contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele n drept, cuprinznd i numele n clar al acestora. Rndul corespunztor calitii persoanei care a ntocmit raportrile contabile se completeaz astfel: - directorul economic, contabilul-ef sau alt persoan mputernicit s ndeplineasc aceast funcie, potrivit legii; - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia. Prin alt persoan mputernicit s ndeplineasc aceast funcie se nelege orice persoan angajat, potrivit legii, care ndeplinete condiiile prevzute de Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. (2) Raportrile contabile la 30 iunie 2013 se semneaz i de ctre administratorul sau persoana care are obligaia gestionrii entitii. 2.10. Persoanele juridice prevzute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, care au n subordine sucursale sau alte subuniti fr personalitate juridic, verific i centralizeaz informaiile aferente acestora, ntocmind raportrile contabile la 30 iunie 2013, cu respectarea prevederilor din prezentul ordin. 2.11. (1) Formatul electronic al raportrilor contabile la 30 iunie 2013, coninnd formularistica necesar i programul de verificare cu documentaia de utilizare aferent, se obine prin folosirea programului de asisten elaborat de Ministerul Finanelor Publice. (2) Programul de asisten este pus la dispoziia entitilor gratuit de unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice sau poate fi descrcat de pe portalul Ministerului Finanelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. 2.12. Formularele care compun raportrile contabile la 30 iunie 2013 se completeaz n lei. 2.13. Entitile care nu au desfurat activitate de la data nfiinrii pn la 30 iunie 2013, cei care n tot semestrul I al anului 2013 s-au aflat n inactivitate temporar, cei nfiinai n cursul anului 2013, precum i persoanele juridice care se afl n curs de lichidare, potrivit legii, nu ntocmesc raportri contabile la 30 iunie 2013.

Pag. 6/37

Proiect 3. Termenul pentru depunerea raportrilor contabile la 30 iunie 2013 3.1. Raportrile contabile la 30 iunie 2013 se depun la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice pn cel mai trziu la data de 16 august 2013. 3.2. Nedepunerea raportrilor contabile la 30 iunie 2013 n condiiile prevzute de ordin se sancioneaz conform prevederilor art. 42 din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. 4. Completarea raportrilor contabile la 30 iunie 2013 4.1. Entitile care aplic Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor Economice Europene, parte component a Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3.055/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, folosesc Planul de conturi general prevzut la cap. IV din reglementrile respective. 4.2. Entitile care aplic Reglementrile contabile conforme cu Standardele internaionale de raportare financiar, aplicabile societilor comerciale ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificrile i completrile ulterioare, folosesc Planul de conturi prevzut la cap. V din reglementrile respective. 5. Operatorii economici prevzui de Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.443/2011 privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economicofinanciari de ctre operatorii economici reclasificai n sectorul administraiei publice i de raportare a unor indicatori economico-financiari prevzui n bugetele de venituri i cheltuieli ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat, cu modificrile i completrile ulterioare, vor asigura i respecta prevederile acestui ordin. B. Nomenclator forme de proprietate ______________________________________________________________________ Codul Denumirea ______________________________________________________________________ 10 PROPRIETATE DE STAT 11 Regii autonome 12 Societi comerciale cu capital integral de stat 13 Institute naionale de cercetare-dezvoltare 14 Companii i societi naionale 15 Societi comerciale reprezentnd filiale ale unor societi comerciale cu capital integral de stat 16 Alte uniti economice de stat netransformate n societi comerciale sau regii autonome 20 PROPRIETATE MIXT (cu capital de stat i privat) PROPRIETATE MIXT (cu capital de stat - sub 50%) 21 Societi comerciale cu capital de stat autohton i de stat strin 22 Societi comerciale cu capital de stat i privat autohton i strin 23 Societi comerciale cu capital de stat i privat autohton 24 Societi comerciale cu capital de stat i privat strin PROPRIETATE MIXT (cu capital de stat - 50% i peste 50%) 25 Societi comerciale cu capital de stat autohton i de stat strin 26 Societi comerciale cu capital de stat i privat autohton i strin 27 Societi comerciale cu capital de stat i privat autohton 28 Societi comerciale cu capital de stat i privat strin
Pag. 7/37

Proiect 29 Societi comerciale reprezentnd filiale ale unor societi comerciale cu capital majoritar de stat 30 PROPRIETATE INDIVIDUAL - PRIVAT (cu capital: privat autohton, privat autohton i strin, privat strin, societi agricole) 31 Societi comerciale n nume colectiv 32 Societi comerciale n comandit simpl 33 Societi comerciale n comandit pe aciuni 34 Societi comerciale pe aciuni 35 Societi comerciale cu rspundere limitat 36 Societi agricole 37 Societi comerciale cu capital de stat, privatizate n cursul anului curent 40 PROPRIETATE COOPERATIST 41 Cooperative de consum 42 Cooperative meteugreti 43 Cooperative i asociaii agricole netransformate 44 Cooperative de credit 50 PROPRIETATE OBTEASC (societi comerciale aparinnd organizaiilor i instituiilor politice i obteti) ______________________________________________________________________ CAPITOLUL II Coninutul de informaii al formularelor de raportare contabil la data de 30 iunie 2013 A. Coninutul de informaii al formularelor de raportare contabil la data de 30 iunie 2013 ntocmite de entitile crora le sunt incidente Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor Economice Europene, parte component a Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3.055/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, i care n exerciiul financiar precedent au nregistrat o cifr de afaceri peste 220.000 lei 6.1. Structura formularului Situaia activelor, datoriilor i capitalurilor proprii (cod 10), prevzut la pct. 2.1. alin. (1) lit. a), este urmtoarea:
Judeul ____________________|_|_| Entitatea________________________ Adresa: localitatea ___,sectorul ______, str. __________________ nr. __, bl. __, sc. ___________, ap. ______________ Telefon _________, fax ___________ Numr din registrul comerului ______ Forma de proprietate ___________|_|_| Activitatea preponderent (denumire clas CAEN) _____________ Cod clas CAEN____________|_|_|_|_| Cod unic de nregistrare __________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SITUAIA ACTIVELOR, DATORIILOR I CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie 2013 cod 10 Denumirea elementului Nr. rd. B 01
Pag. 8/37

- lei Sold la: 01.01.2013 30.06.2013 2

A.

A ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 2071 +

Proiect
208 + 233 + 234 - 280 - 290 - 2933) II. IMOBILIZRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 223 + 224 + 231 + 232 - 281 - 291 - 2931) III. IMOBILIZRI FINANCIARE (ct. 261 + 263 + 265 + 267* - 296*) ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 321 + 322 + 303 +/- 308 + 323 + 326 + 327 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 +/- 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 + 4091 - 4428) II. CREANE (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 267* - 296* + 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187) III. INVESTIII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598) IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 19) TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12) DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 162 + 166+ 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519) PROVIZIOANE (ct. 151) VENITURI N AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22), din care: 1. Subvenii pentru investiii (ct. 475) 2. Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd. 19 + 20), din care: Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an (ct. 472*) Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an (ct. 472*) 3. Venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clieni (ct. 478) Fond comercial negativ (ct. 2075) CAPITAL I REZERVE I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27), din care: 1. Capital subscris vrsat (ct. 1012) 2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011) 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 4. Patrimoniul institutelor naionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 02 03 04 05

B.

06

07 08 09 10 11

C. D.

E. F. G.

12 13 14

H. I.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Pag. 9/37

J.

Proiect
IV. REZERVE (ct. 106) 30 Aciuni proprii (ct. 109) 31 Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 32 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 33 V. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C 34 REPORTAT() (ct. 117) SOLD D 35 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C 36 LA SFRITUL PERIOADEI DE SOLD D 37 RAPORTARE (ct. 121) Repartizarea profitului (ct. 129) 38 CAPITALURI PROPRII - TOTAL 39 (rd. 23 + 28 + 29 + 30 - 31 + 32 - 33 + 34 - 35 + 36 - 37 - 38) Patrimoniul public (ct. 1016) 40 CAPITALURI - TOTAL (rd. 39 + 40) 41 *) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. Rd. 06 - Sumele nscrise la acest rnd i preluate din contul 267 reprezint creanele aferente contractelor de leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte creane imobilizate, scadente ntr-o perioad mai mic de 12 luni.

ADMINISTRATOR, Numele i prenumele ___________ Semntura ___________________ tampila unitii

NTOCMIT, Numele i prenumele _________ Calitatea _________________ Semntura __________________ Nr. de nregistrare n organismul profesional

Raportrile contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele n drept, cuprinznd i numele n clar al acestora. Rndul corespunztor calitii persoanei care a ntocmit raportrile contabile la 30 iunie 2013 se completeaz astfel: - directorul economic, contabilul-ef sau alt persoan mputernicit s ndeplineasc aceast funcie, potrivit legii; - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia. Raportrile contabile la 30 iunie 2013 se semneaz i de ctre administratorul sau persoana care are obligaia gestionrii entitii. 6.2. Structura formularului "Contul de profit i pierdere" (cod 20), prevzut la pct. 2.1. alin. (1) lit. b), este urmtoarea: CONTUL DE PROFIT I PIERDERE la data de 30 iunie 2013
cod 20 Denumirea indicatorilor Nr. rd. - lei Realizri aferente perioadei de raportare Precedent Curent 01.01.2012 01.01.2013 30.06.2012 30.06.2013 1 2

1.

A Cifra de afaceri net (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) Producia vndut (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707) Reduceri comerciale acordate (ct. 709) Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din Registrul

B 01 02 03 04 05

Pag. 10/37

Proiect
general i care mai au n derulare contracte de leasing (ct. 766*) Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 2. Venituri aferente costului produciei n curs de execuie (ct. 711 + 712) Sold C Sold D 3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat (ct. 721 + 722) 4. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815) - din care, venituri din fondul comercial negativ VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10) 5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap) (ct. 605 - 7413) c) Cheltuieli privind mrfurile (ct. 607) Reduceri comerciale primite (ct. 609) 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care: 1 a) Salarii i indemnizaii (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414) b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct. 645 - 7415) 7. a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale (rd. 22 - 23) a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813) a.2) Venituri (ct. 7813) b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416) 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (ct. 635) 8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658) Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de entitile radiate din Registrul general i care mai au n derulare contracte de leasing (ct. 666*) Ajustri privind provizioanele (rd. 33 - 34) - Cheltuieli (ct. 6812) - Venituri (ct. 7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 12 - 35) - Pierdere (rd. 35 - 12) 9. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613) - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763) - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 11. Venituri din dobnzi (ct. 766*) - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768) VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile financiare deinute ca active circulante (rd. 47 - 48) - Cheltuieli (ct. 686) 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

1 La acest rnd se cuprind i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

Pag. 11/37

Proiect
- Venituri (ct. 786) Cheltuieli privind dobnzile (ct. 666* - 7418) - din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(): - Profit (rd. 45 - 52) - Pierdere (rd. 52 - 45) 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(): - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 15. Venituri extraordinare (ct. 771) 16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR: - Profit (rd. 57 - 58) - Pierdere (rd. 58 - 57) VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(): - Profit (rd. 61 - 62) - Pierdere (rd. 62 - 61) 18. Impozitul pe profit (ct. 691) 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A PERIOADEI DE RAPORTARE: - Profit (rd. 63 - 65 - 66) - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66); (rd. 65 + 66 - 63) *) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective. 13. 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

ADMINISTRATOR, Numele i prenumele ___________ Semntura ___________________ tampila unitii

NTOCMIT, Numele i prenumele _________ Calitatea _________________ Semntura __________________ Nr. de nregistrare n organismul profesional

Raportrile contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele n drept, cuprinznd i numele n clar al acestora. Rndul corespunztor calitii persoanei care a ntocmit raportrile contabile la 30 iunie 2013 se completeaz astfel: - directorul economic, contabilul-ef sau alt persoan mputernicit s ndeplineasc aceast funcie, potrivit legii; - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia. Raportrile contabile la 30 iunie 2013 se semneaz i de ctre administratorul sau persoana care are obligaia gestionrii entitii.

Pag. 12/37

Proiect 6.3. Structura formularului "Date informative" (cod 30), prevzut la pct. 2.1. alin. (1) lit. c), este urmtoarea: DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2013
cod 30 I. Date privind rezultatul nregistrat A Uniti care au nregistrat profit Uniti care au nregistrat pierdere Uniti care nu au nregistrat nici profit, nici pierdere Nr. rd. B 01 02 03 Din care: II. Date privind plile restante Nr. rd. Total (col. 2 + 3) Pentru activitatea curent 2 Pentru activitatea de investiii 3 1 2 Nr. uniti Sume - lei -

A Pli restante total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care: Furnizori restani total (rd. 06 la 08), din care: - peste 30 de zile - peste 90 de zile - peste 1 an Obligaii restante fa de bugetul asigurrilor sociale total (rd. 10 la 14), din care: - contribuii pentru asigurri sociale de stat datorate de angajatori, salariai i alte persoane asimilate - contribuii pentru fondul asigurrilor sociale de sntate - contribuia pentru pensia suplimentar - contribuii pentru bugetul asigurrilor pentru omaj - alte datorii sociale Obligaii restante fa de bugetele fondurilor speciale i alte fonduri Obligaii restante fa de ali creditori Impozite i taxe nepltite la termenul stabilit la bugetul de stat Impozite i taxe nepltite la termenul stabilit la bugetele locale

B 04 05 06 07 08 09 10

11

12 13 14 15

16 17

18

Pag. 13/37

Proiect
cod 30 Credite bancare nerambursate la scaden total (rd. 20 la 22), din care: - restante dup 30 de zile - restante dup 90 de zile - restante dup 1 an Dobnzi restante III. Numr mediu de salariai A Numr mediu de salariai Numrul efectiv de salariai existeni la sfritul perioadei, respectiv la data de 30 iunie IV. Pli de dobnzi, dividende i redevene A Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romne ctre persoanele fizice nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romne ctre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romne ctre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romne ctre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dividende pltite de persoanele juridice romne ctre persoane nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dividende pltite de persoanele juridice romne ctre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri din redevene pltite de persoanele juridice romne ctre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 19 20 21 22 23 Nr. rd. B 24 25 Nr. rd. B 26 27 28 Sume 1 30 iunie 2012 1 30 iunie 2013 2 - lei -

29 30

31 32

33 34

35 36

37 38

Pag. 14/37

Proiect
cod 30 - impozitul datorat la bugetul de stat Redevene pltite n cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite n concesiune, din care: - redevene pentru bunurile din domeniul public pltite la bugetul de stat Redeven minier pltit Subvenii ncasate n cursul perioadei de raportare, din care: - subvenii ncasate n cursul perioadei de raportare aferente activelor - subvenii aferente veniturilor, din care: - subvenii pentru stimularea ocuprii forei de munc**) Creane restante, care nu au fost ncasate la termenele prevzute n contractele comerciale i/sau n actele normative n vigoare, din care: - creane restante de la entiti din sectorul majoritar sau integral de stat - creane restante de la entiti din sectorul privat V. Tichete de mas A Contravaloarea tichetelor de mas acordate salariailor VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetaredezvoltare ***) A Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: - din fonduri publice - din fonduri private VII. Cheltuieli de inovare ****) A Cheltuieli de inovare total (rd. 55 la 57), din care: - cheltuieli de inovare finalizate n cursul perioadei - cheltuieli de inovare n curs de finalizare n cursul perioadei - cheltuieli de inovare abandonate n cursul perioadei VIII. Alte informaii A 49 Nr. rd. B 50 Nr. rd. B 51 52 53 Nr. rd. B 54 55 56 57 Nr. rd. B 30 iunie 2012 1 30 iunie 2013 2 30 iunie 2012 1 30 iunie 2013 2 Sume 1 48 47 39 40 - lei -

41 42 43 44 45 46

30 iunie 2012 1

30 iunie 2013 2
Pag. 15/37

Proiect
cod 30 Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale 234) Imobilizri financiare, n sume brute (rd. 61 + 69), din care: Aciuni deinute la entitile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate i obligaiuni, n sume brute (rd. 62 la 68), din care: - aciuni cotate emise de rezideni - aciuni necotate emise de rezideni - pri sociale emise de rezideni - obligaiuni emise de rezideni - aciuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezideni - aciuni i pri sociale emise de nerezideni - obligaiuni emise de nerezideni Creane imobilizate, n sume brute (rd. 70 + 71), din care: - creane imobilizate n lei i exprimate n lei, a cror decontare se face n funcie de cursul unei valute (din ct. 267) - creane imobilizate n valut (din ct. 267) Creane comerciale, avansuri acordate furnizorilor i alte conturi asimilate, n sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: - creane comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi i alte conturi asimilate, n sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) Creane comerciale nencasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) Creane n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 + 4282) Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 77 la 81), din care: - creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) - creane fiscale n legtur cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) - subvenii de ncasat (ct. 445) - fonduri speciale - taxe i vrsminte asimilate (ct. 447)
Pag. 16/37

- lei (ct. 58 59 60 61

Avansuri acordate pentru imobilizri corporale (ct. 232)

62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72

73

74 75 76

77 78 79 80

Proiect
cod 30 - alte creane n legtur cu bugetul statului (ct. 4482) Creanele entitii n relaiile cu entitile afiliate (ct. 451) Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului nencasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) Alte creane (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 85 la 87), din care: - decontri privind interesele de participare, decontri cu acionarii/asociaii privind capitalul, decontri din operaii n participaie (ct. 453 + 456 + 4582) - alte creane n legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele dect creanele n legtur cu instituiile publice (instituiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473) - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentnd avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii i nedecontate pn la data de 30.06.2013 (din ct. 461) Dobnzi de ncasat (ct. 5187), din care: - de la nerezideni Valoarea mprumuturilor acordate operatorilor economici*****) Investiii pe termen scurt, n sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 92 la 98), din care: - aciuni cotate emise de rezideni - aciuni necotate emise de rezideni - pri sociale emise de rezideni - obligaiuni emise de rezideni - aciuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente - aciuni emise de nerezideni - obligaiuni emise de nerezideni Alte valori de ncasat (ct. 5113 + 5114) Casa n lei i n valut (rd. 101 + 102), din care: - n lei (ct. 5311) - n valut (ct. 5314) Conturi curente la bnci n lei i n valut (rd. 104 + 106), din care: - n lei (ct. 5121), din care: 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
Pag. 17/37

- lei 81 82 83

84 85

86

87

Proiect
cod 30 - conturi curente n lei deschise la bnci nerezidente - n valut (ct. 5124), din care: - conturi curente n valut deschise la bnci nerezidente Alte conturi curente la bnci i acreditive (rd. 109 + 110), din care: - sume n curs de decontare, acreditive i alte valori de ncasat, n lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) - sume n curs de decontare i acreditive n valut (din ct. 5125 + 5412) Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150 + 155 + 156 + 157 + 163), din care: mprumuturi din emisiuni de obligaiuni, n sume brute (ct. 161), (rd. 113 + 114), din care: - n lei - n valut Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de obligaiuni, n sume brute (ct. 1681), (rd. 116 + 117), din care: - n lei - n valut Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119 + 120), din care: - n lei - n valut Dobnzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 122 + 123), din care: - n lei - n valut Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 125+ 126), din care: - n lei - n valut Dobnzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 128 + 129), din care: - n lei - n valut Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 131 + 132), din care: - n lei - n valut 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
Pag. 18/37

- lei 105 106 107 108 109

110 111

112 113 114 115

116 117 118 119 120 121

Proiect
cod 30 Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 134 + 135), din care: - n lei - n valut Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 137 + 138), din care: - n lei - n valut Dobnzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 140 + 141), din care: - n lei - n valut Credite de la trezoreria statului i dobnzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) Alte mprumuturi i dobnzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 144 + 145), din care: - n lei i exprimate n lei, a cror decontare se face n funcie de cursul unei valute - n valut Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) Datorii comerciale, avansuri primite de la clieni i alte conturi asimilate, n sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clieni externi i alte conturi asimilate, n sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) Datorii n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) Datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 151 la 154), din care: - datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) - datorii fiscale n legtur cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446) - fonduri speciale taxe i vrsminte asimilate (ct. 447) - alte datorii n legtur cu bugetul statului (ct. 4481) Datoriile entitii n relaiile cu entitile afiliate (ct. 451) Sume datorate acionarilor/asociailor (ct. 455) 155 156
Pag. 19/37

- lei 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

144 145 146 147

148

149 150

151 152 153 154

Proiect
cod 30 Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 158 la 162), din care: - decontri privind interesele de participare, decontri cu acionarii/asociaii privind capitalul, decontri din operaii n participaie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) - alte datorii n legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele dect datoriile n legtur cu instituiile publice (instituiile statului)1) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473) - subvenii nereluate la venituri (din ct. 472) - vrsminte de efectuat pentru imobilizri financiare i investiii pe termen scurt (ct. 269 + 509) - venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clieni (ct. 478) Dobnzi de pltit (ct. 5186) Valoarea mprumuturilor primite de la operatorii economici*****) Capital subscris vrsat (ct. 1012), din care: - aciuni cotate - pri sociale - capital subscris vrsat de nerezideni (din ct. 1012) Brevete i licene (din ct. 205) IX. Informaii privind cheltuielile cu colaboratorii A Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) X. Informaii privind bunurile din domeniul public al statului Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate n administrare Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate n concesiune Valoarea bunurilor din domeniul public al statului nchiriate XI. Capital social vrsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186), din care: - deinut de instituii publice, (rd. 177 + 178), din care: - deinut de instituii publice de subordonare central;
2)

- lei 157 158

159

160 161

162 163 164 165 166 167 168 169 170 Nr. rd. B 171 Nr. rd. 172 173 174 175 176 177 30 iunie 2012 30 iunie 2013 30 iunie 2012 1 30 iunie 2013 2

- aciuni necotate3)

Pag. 20/37

Proiect
cod 30 - deinut de instituii publice de subordonare local; - deinut de societi comerciale cu capital de stat, din care: - cu capital integral de stat; - cu capital majoritar de stat; - cu capital minoritar de stat; - deinut de regii autonome - deinut de societi comerciale cu capital privat - deinut de persoane fizice - deinut de alte entiti XII. Dividende ale societilor comerciale cu capital de stat i vrsminte ale regiilor autonome, din care: - dividende/vrsminte aferente anului 2012, repartizate ctre instituii publice, din care: - ctre instituii publice de subordonare central; - ctre instituii publice de subordonare local; - dividende/vrsminte din profitul anului 2011, pltite ctre instituii publice, din care: - ctre instituii publice de subordonare central; - ctre instituii publice de subordonare local; - dividende/vrsminte din profitul aferent exerciiilor anterioare anului 2011, pltite ctre instituii publice, din care: - ctre instituii publice de subordonare central; - ctre instituii publice de subordonare 196 local. *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea n vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. **) Subvenii pentru stimularea ocuprii forei de munc (transferuri de la bugetul statului ctre angajator) reprezint sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenilor instituiilor de nvmnt, stimularea omerilor care se ncadreaz n munc nainte de expirarea perioadei de omaj, stimularea angajatorilor care ncadreaz n munc pe perioad nedeterminat omeri n vrsta de peste 45 ani, omeri ntreintori unici de familie sau omeri care n termen de 3 ani de la data angajrii ndeplinesc condiiile pentru a solicita pensia anticipat parial sau de acordare a pensiei pentru limita de vrst, ori pentru alte situaii prevzute prin legislaia n vigoare privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamental, cercetarea aplicativ, dezvoltarea tehnologic i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiinific i dezvoltarea tehnologic, cu modificrile ulterioare. ****) Cheltuielile de inovare se determin potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere n aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European i a Consiliului
Pag. 21/37

- lei 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194

195

Proiect
privind producia i dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004. *****) Operatorii economici nu cuprind entitile prevzute la art. 5 din ordin, societile reclasificate n sectorul administraiei publice i instituiile fr scop lucrativ n serviciul gospodriilor populaiei. 1) n categoria "Alte datorii n legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele dect datoriile n legtur cu instituiile publice (instituiile statului)" nu se vor nscrie subveniile aferente veniturilor existente n soldul contului 472. 2) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care sunt negociabile i tranzacionate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt tranzacionate.

ADMINISTRATOR, Numele i prenumele ____________ Semntura ______________________ tampila unitii

NTOCMIT, Numele i prenumele ______________ Calitatea_________________________ Semntura_______________________ Nr. de nregistrare n organismul profesional ____________________

Raportrile contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele n drept, cuprinznd i numele n clar al acestora. Rndul corespunztor calitii persoanei care a ntocmit raportrile contabile la 30 iunie 2013 se completeaz astfel: - directorul economic, contabilul-ef sau alt persoan mputernicit s ndeplineasc aceast funcie, potrivit legii; - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia. Raportrile contabile la 30 iunie 2013 se semneaz i de ctre administratorul sau persoana care are obligaia gestionrii entitii.

Pag. 22/37

Proiect B. Coninutul de informaii al formularelor de raportare contabil la data de 30 iunie 2013 ntocmite de entitile crora le sunt incidente Reglementrile contabile conforme cu Standardele internaionale de raportare financiar, aplicabile societilor comerciale ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat, aprobate prin Ordinul viceprimministrului, ministrul finanelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificrile i completrile ulterioare, i care n exerciiul financiar precedent au nregistrat o cifr de afaceri peste 220.000 lei 6.4. Structura formularului "Situaia activelor, datoriilor i capitalurilor proprii" (cod 10), prevzut la pct. 2.1. alin. (2) lit. a), este urmtoarea:
Judeul ____________________|_|_| Entitatea________________________ Adresa: localitatea ___,sectorul ______, str. __________________ nr. __, bl. __, sc. ___________, ap. ______________ Telefon _________, fax ___________ Numr din registrul comerului ______ Forma de proprietate ___________|_|_| Activitatea preponderent (denumire clas CAEN) _____________ Cod clas CAEN____________|_|_|_|_| Cod unic de nregistrare __________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SITUAIA ACTIVELOR, DATORIILOR I CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie 2013 cod 10 Denumirea elementului Nr. rd. B 01 02 1 Sold la: 01.01.2013 A A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 2907 - 2908 - 2933) II. IMOBILIZRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935) III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294) IV. IMOBILIZRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968*) ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04) ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 397 - 398 - 4428) II. CREANE (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* 2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + 473** 491 - 495 - 496 + 5187) III. INVESTIII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598) IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) ACTIVE CIRCULANTE TOTAL 30.06.2013 2 - lei -

03 04 05 06

B.

07

08 09 10
Pag. 23/37

Proiect
C. D. (rd. 06 + 07 + 08 + 09) CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192+ 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12 - 20) TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13) DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198) PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518) VENITURI N AVANS (rd. 18 + 19 + 22), din care: 1. Subvenii pentru investiii (ct. 475) 2. Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd. 20 + 21), din care: Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an (ct. 472*) Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an (ct. 472*) 3. Venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clieni (ct. 478) CAPITAL I REZERVE I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 ), din care: 1. Capital subscris vrsat (ct. 1012) 2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011) 3. Capital subscris reprezentnd datorii financiare1 (ct. 1027) 4. Ajustri ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C SOLD D 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C SOLD D II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068) Diferene de curs valutar din conversia situaiilor SOLD C financiare anuale individuale ntr-o moned de SOLD D prezentare diferit de moned funcional (ct. 1072) Aciuni proprii (ct. 109) Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPIA SOLD C REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN SOLD D ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117) VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN SOLD C ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD D
1

11 12

E. F. G.

13 14 15

H. I.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

J.

n acest cont se evideniaz aciunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezint datorii financiare.
Pag. 24/37

Proiect
(ct. 118) VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFRITUL SOLD C PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD D Repartizarea profitului (ct. 129) CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 - 35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 42 + 43 - 44 - 45) Patrimoniul public (ct. 1026) CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47) *) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. 43 44 45 46 47 48

ADMINISTRATOR, Numele i prenumele ___________ Semntura ___________________ tampila unitii

NTOCMIT, Numele i prenumele _________ Calitatea _________________ Semntura __________________ Nr. de nregistrare n organismul profesional

Raportrile contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele n drept, cuprinznd i numele n clar al acestora. Rndul corespunztor calitii persoanei care a ntocmit raportrile contabile la 30 iunie 2013 se completeaz astfel: - directorul economic, contabilul-ef sau alt persoan mputernicit s ndeplineasc aceast funcie, potrivit legii; - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia. Raportrile contabile la 30 iunie 2013 se semneaz i de ctre administratorul sau persoana care are obligaia gestionrii entitii. 6.5. Structura formularului "Situaia veniturilor i cheltuielilor" (cod 20), prevzut la pct. 2.1. alin. (2) lit. b), este urmtoarea:
SITUAIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR la data de 30 iunie 2013 cod 20 Denumirea indicatorilor Nr. rd. - lei Realizri aferente perioadei de raportare Curent Precedent 01.01.2013 01.01.2012 30.06.2013 30.06.2012 1 2

1.

2. 3. 4.

A Cifra de afaceri net (rd. 02 + 03 - 04 + 05) Producia vndut (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707) Reduceri comerciale acordate (ct. 709) Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411) Venituri aferente costurilor stocurilor de produse Sold C (ct. 711) Sold D Venituri din producia de imobilizri i investiii imobiliare (rd. 09 + 10) Venituri din producia de imobilizri necorporale i corporale (ct. 721 + 722)

B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Pag. 25/37

Proiect
Venituri din producia de investiii imobiliare (ct. 725) Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedrii) deinute n vederea vnzrii (ct. 753) 7. Venituri din reevaluarea imobilizrilor necorporale i corporale (ct. 755) 8. Venituri din investiii imobiliare (ct. 756) 9. Venituri din active biologice i produse agricole (ct. 757) 10. Venituri din subvenii de exploatare n caz de calamiti i alte evenimente similare (ct. 7417) 11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419) VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16) 12. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608) b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap) (ct. 605 - 7413) c) Cheltuieli privind mrfurile (ct. 607) Reduceri comerciale primite (ct. 609) 13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 + 25), din care: a) Salarii i indemnizaii1 (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414) b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct. 645 - 7415) 14. a) Ajustri de valoare privind imobilizrile necorporale, corporale, investiiile imobiliare i activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28) a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817) a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816) b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31) b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41) 15.1. Cheltuieli privind prestaiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416) 15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (ct. 635) 15.3. Cheltuieli cu protecia mediului nconjurtor (ct. 652) 15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedrii) deinute n vederea vnzrii (ct. 653) 15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor necorporale i corporale (ct. 655) 15.6. Cheltuieli privind investiiile imobiliare (ct. 656) 15.7. Cheltuieli privind activele biologice i produsele agricole (ct. 657) 15.8. Cheltuieli privind calamitile i alte evenimente similare (ct. 6587) 15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588) Ajustri privind provizioanele (rd. 43 - 44) - Cheltuieli (ct. 6812) - Venituri (ct. 7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 18 la 21 - 22 + 23 + 26 + 29 + 32 + 42) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 17 - 45) - Pierdere (rd. 45 - 17) 16. Venituri din aciuni deinute la filiale (ct. 7611) 17. Venituri din aciuni deinute la entiti asociate i entiti controlate n comun (ct. 7613) 18. Venituri din operaiuni cu titluri i alte instrumente financiare (ct. 762)
1

5. 6.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

La acest rnd se cuprind i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
Pag. 26/37

Proiect
19. 20. 21. 22. Venituri din operaiuni cu instrumente derivate (ct. 763) Venituri din diferene de curs valutar (ct. 765) Venituri din dobnzi (ct. 766*) - din care, veniturile obinute de la entitile din grup Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768) 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55) 23. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile financiare deinute ca active circulante (rd. 58 - 59) - Cheltuieli (ct. 686) - Venituri (ct. 786) 24. Cheltuieli privind operaiunile cu titluri i alte instrumente financiare (ct. 661) 25. Cheltuieli privind operaiunile cu instrumente derivate (ct. 662) 26. Cheltuieli privind dobnzile (ct. 666* - 7418) - din care, cheltuielile n relaia cu entitile din grup 27. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 + 60 + 61 + 62 + 64) PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(): - Profit (rd. 56 - 65) - Pierdere (rd. 65 - 56) VENITURI TOTALE (rd. 17 + 56) CHELTUIELI TOTALE (rd. 45 + 65) 28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(): - Profit (rd. 68 - 69) - Pierdere (rd. 69 - 68) 29. Impozitul pe profit curent (ct. 691) 30. Impozitul pe profit amnat (ct. 692) 31. Venituri din impozitul pe profit amnat (ct. 792) 32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A PERIOADEI DE RAPORTARE: - Profit (rd. 70 - 72 - 73 + 74 - 75) - Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 - 74 + 75); (rd. 72 + 73 + 75 - 70 - 74) *) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.

ADMINISTRATOR, Numele i prenumele ___________ Semntura ___________________ tampila unitii

NTOCMIT, Numele i prenumele _________ Calitatea _________________ Semntura __________________ Nr. de nregistrare n organismul profesional

Raportrile contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele n drept, cuprinznd i numele n clar al acestora. Rndul corespunztor calitii persoanei care a ntocmit raportrile contabile la 30 iunie 2013 se completeaz astfel: - directorul economic, contabilul-ef sau alt persoan mputernicit s ndeplineasc aceast funcie, potrivit legii; - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia. Raportrile contabile la 30 iunie 2013 se semneaz i de ctre administratorul sau persoana care are obligaia gestionrii entitii.

Pag. 27/37

Proiect 6.6. Structura formularului "Date informative" (cod 30), prevzut la pct. 2.1. alin. (2) lit. c), este urmtoarea: DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2013
cod 30 I. Date privind rezultatul nregistrat A Uniti care au nregistrat profit Uniti care au nregistrat pierdere Uniti care nu au nregistrat nici profit, nici pierdere Nr. rd. B 01 02 03 Din care: II. Date privind plile restante Nr. rd. Total (col. 2 + 3) Pentru activitatea curent 2 Pentru activitatea de investiii 3 Nr. uniti 1 Sume 2 - lei -

A Pli restante total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care: Furnizori restani total (rd. 06 la 08), din care: - peste 30 de zile - peste 90 de zile - peste 1 an Obligaii restante fa de bugetul asigurrilor sociale total (rd. 10 la 14), din care: - contribuii pentru asigurri sociale de stat datorate de angajatori, salariai i alte persoane asimilate - contribuii pentru fondul asigurrilor sociale de sntate - contribuia pentru pensia suplimentar - contribuii pentru bugetul asigurrilor pentru omaj - alte datorii sociale Obligaii restante fa de bugetele fondurilor speciale i alte fonduri Obligaii restante fa de ali creditori Impozite i taxe nepltite la termenul stabilit la bugetul de stat Impozite i taxe nepltite la termenul stabilit la bugetele locale

B 04 05 06 07 08 09 10

11

12 13 14 15

16 17

18

Pag. 28/37

Proiect
cod 30 Credite bancare nerambursate la scaden total (rd. 20 la 22), din care: - restante dup 30 de zile - restante dup 90 de zile - restante dup 1 an Dobnzi restante III. Numr mediu de salariai A Numr mediu de salariai Numrul efectiv de salariai existeni la sfritul perioadei, respectiv la data de 30 iunie IV. Pli de dobnzi, dividende i redevene A Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romne ctre persoanele fizice nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romne ctre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romne ctre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romne ctre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dividende pltite de persoanele juridice romne ctre persoane nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dividende pltite de persoanele juridice romne ctre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri din redevene pltite de persoanele juridice romne ctre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 19 20 21 22 23 Nr. rd. B 24 25 Nr. rd. B 26 27 28 Sume 1 30 iunie 2012 1 30 iunie 2013 2 - lei -

29 30

31 32

33 34

35 36

37 38

Pag. 29/37

Proiect
cod 30 - impozitul datorat la bugetul de stat Redevene pltite n cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite n concesiune, din care: - redevene pentru bunurile din domeniul public pltite la bugetul de stat Redeven minier pltit Subvenii ncasate n cursul perioadei de raportare, din care: - subvenii ncasate n cursul perioadei de raportare aferente activelor - subvenii aferente veniturilor, din care: subvenii pentru stimularea ocuprii forei de munc**) Creane restante, care nu au fost ncasate la termenele prevzute n contractele comerciale i/sau n actele normative n vigoare, din care: - creane restante de la entiti din sectorul majoritar sau integral de stat - creane restante de la entiti din sectorul privat V. Tichete de mas A Contravaloarea tichetelor de mas acordate salariailor VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***) A Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: - din fonduri publice - din fonduri private VII. Cheltuieli de inovare ****) A Cheltuieli de inovare total (rd. 55 la 57), din care: - cheltuieli de inovare finalizate n cursul perioadei - cheltuieli de inovare n curs de finalizare n cursul perioadei - cheltuieli de inovare abandonate n cursul perioadei VIII. Alte informaii 56 57 Nr. rd. Nr. rd. B 50 Nr. rd. B 51 52 53 Nr. rd. B 54 55 30 iunie 2012 1 30 iunie 2013 2 30 iunie 2012 1 30 iunie 2013 2 Sume 1 49 48 47 39 40 - lei -

41 42 43 44 45 46

30 iunie 2012

30 iunie 2013

Pag. 30/37

Proiect
cod 30 A Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale (ct. 4094) Avansuri acordate pentru imobilizri corporale (ct. 4093) Imobilizri financiare, n sume brute (rd. 61 + 69), din care: Aciuni deinute la entitile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate i obligaiuni, n sume brute (rd. 62 la 68), din care: - aciuni cotate emise de rezideni - aciuni necotate emise de rezideni - pri sociale emise de rezideni - obligaiuni emise de rezideni - aciuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezideni - aciuni i pri sociale emise de nerezideni - obligaiuni emise de nerezideni Creane imobilizate, n sume brute (rd. 70 + 71), din care: - creane imobilizate n lei i exprimate n lei, a cror decontare se face n funcie de cursul unei valute (din ct. 267) - creane imobilizate n valut (din ct. 267) Creane comerciale, avansuri acordate furnizorilor i alte conturi asimilate, n sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: - creane comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi i alte conturi asimilate, n sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) Creane comerciale nencasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) Creane n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 + 4282) Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 77 la 81), din care: - creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) - creane fiscale n legtur cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) - subvenii de ncasat (ct. 445) 77 78 79 76 74 75 71 72 62 63 64 65 66 67 68 69 70 B 58 59 60 61 1 2 - lei -

73

Pag. 31/37

Proiect
cod 30 - fonduri speciale - taxe i vrsminte asimilate (ct. 447) - alte creane n legtur cu bugetul statului (ct. 4482) Creanele entitii n relaiile cu entitile din grup (ct. 451) Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului nencasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) Creane din operaiuni cu instrumente derivate (ct. 4652) Alte creane (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 86 la 88), din care: - decontri cu entitile asociate i entitile controlate n comun, decontri cu acionarii privind capitalul i decontri din operaiuni n participaie (ct. 453 + 456 + 4582) - alte creane n legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele dect creanele n legtur cu instituiile publice (instituiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473) - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentnd avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii i nedecontate pn la data de 30.06.2013 (din ct. 461) Dobnzi de ncasat (ct. 5187), din care: - de la nerezideni Valoarea mprumuturilor acordate operatorilor economici *****) Investiii pe termen scurt, n sume brute (ct. 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 93 la 99), din care: - aciuni cotate emise de rezideni - aciuni necotate emise de rezideni - pri sociale emise de rezideni - obligaiuni emise de rezideni - aciuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente - aciuni emise de nerezideni - obligaiuni emise de nerezideni Alte valori de ncasat (ct. 5113 + 5114) Casa n lei i n valut (rd. 102 + 103), din care: - n lei (ct. 5311) - n valut (ct. 5314) 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
Pag. 32/37

- lei 80 81 82 83

84 85 86

87

88

Proiect
cod 30 Conturi curente la bnci n lei i n valut (rd. 105 + 107), din care: - n lei (ct. 5121), din care: - conturi curente n lei deschise la bnci nerezidente - n valut (ct. 5124), din care: - conturi curente n valut deschise la bnci nerezidente Alte conturi curente la bnci i acreditive (rd. 110 + 111), din care: - sume n curs de decontare, acreditive i alte valori de ncasat, n lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) - sume n curs de decontare i acreditive n valut (din ct. 5125 + 5412) Datorii (rd. 113 + 116 + 119 + 122 + 125 + 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 144 + 148 + 150 + 151 + 156 + 157 + 158 + 159 + 165), din care: mprumuturi din emisiuni de obligaiuni, n sume brute (ct. 161), (rd. 114 + 115), din care: - n lei - n valut Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de obligaiuni, n sume brute (ct. 1681), (rd. 117 + 118), din care: - n lei - n valut Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 120 + 121), din care: - n lei - n valut Dobnzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 123 + 124), din care: - n lei - n valut Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 126+ 127), din care: - n lei - n valut Dobnzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 129 + 130), din care: - n lei - n valut 126 127 128 129 130 113 114 115 116 111 112 110 104 105 106 107 108 109 - lei -

117 118 119 120 121 122 123 124 125

Pag. 33/37

Proiect
cod 30 Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 132 + 133), din care: - n lei - n valut Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 135 + 136), din care: - n lei - n valut Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 138 + 139), din care: - n lei - n valut Dobnzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 141 + 142), din care: - n lei - n valut Credite de la trezoreria statului i dobnzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) Alte mprumuturi i dobnzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 145 + 146), din care: - n lei i exprimate n lei, a cror decontare se face n funcie de cursul unei valute - n valut Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) Datorii comerciale, avansuri primite de la clieni i alte conturi asimilate, n sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care: - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clieni externi i alte conturi asimilate, n sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419) Datorii n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) Datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 152 la 155), din care: - datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) - datorii fiscale n legtur cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446) - fonduri speciale taxe i vrsminte asimilate (ct. 447) 152 153 154
Pag. 34/37

- lei 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

145 146 147 148

149

150 151

Proiect
cod 30 - alte datorii n legtur cu bugetul statului (ct. 4481) Datoriile entitii n relaiile cu entitile din grup (ct. 451) Sume datorate acionarilor (ct. 455) Datorii din operaiuni cu instrumente derivate (ct. 4651) Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 160 la 164), din care: - decontri cu entitile asociate i entitile controlate n comun, decontri cu acionarii privind capitalul, dividende i decontri din operaiuni n participaie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) - alte datorii n legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele dect datoriile n legtur cu instituiile publice (instituiile statului)1) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473) - subvenii nereluate la venituri (din ct. 472) - vrsminte de efectuat pentru imobilizri financiare i investiii pe termen scurt (ct. 269 + 509) - venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clieni (ct. 478) Dobnzi de pltit (ct. 5186) Valoarea mprumuturilor primite de la operatorii economici *****) Capital subscris vrsat (ct. 1012), din care: - aciuni cotate - pri sociale - capital subscris vrsat de nerezideni (din ct. 1012) Brevete i licene (din ct. 205) IX. Informaii privind cheltuielile cu colaboratorii A Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) X. Informaii privind bunurile din domeniul public al statului Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate n administrare Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate n concesiune 175
2) 3)

- lei 155 156 157 158 159 160

161

162 163

164 165 166 167 168 169 170 171 172 Nr. rd. B 173 Nr. rd. 174 30 iunie 2012 30 iunie 2013 30 iunie 2012 1 30 iunie 2013 2

- aciuni necotate

Pag. 35/37

Proiect
cod 30 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului nchiriate XI. Capital social vrsat (ct. 1012), (rd. 178 + 181 + 185 + 186 + 187 + 188), din care: - deinut de instituii publice, (rd. 179 + 180 ), din care: - deinut de instituii publice de subordonare central; - deinut de instituii publice de subordonare local; - deinut de societi comerciale cu capital de stat, din care: - cu capital integral de stat; - cu capital majoritar de stat; - cu capital minoritar de stat; - deinut de regii autonome - deinut de societi comerciale cu capital privat - deinut de persoane fizice - deinut de alte entiti XII. Dividende ale societilor comerciale cu capital de stat i vrsminte ale regiilor autonome, din care: - dividende/vrsminte aferente anului 2012, repartizate ctre instituii publice, din care: - ctre instituii publice de subordonare central; - ctre instituii publice de subordonare local; - dividende/vrsminte din profitul anului 2011, pltite ctre instituii publice, din care: - ctre instituii publice de subordonare central; - ctre instituii publice de subordonare local; - dividende/vrsminte din profitul aferent exerciiilor anterioare anului 2011, pltite ctre instituii publice, din care: - ctre instituii publice de subordonare central; - ctre instituii publice de subordonare local. 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 - lei -

*) Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea n vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. **) Subvenii pentru stimularea ocuprii forei de munc (transferuri de la bugetul statului ctre angajator) reprezint sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenilor instituiilor de nvmnt, stimularea omerilor care se ncadreaz n munc nainte de expirarea perioadei de omaj, stimularea angajatorilor care ncadreaz n munc pe perioad nedeterminat omeri n vrsta de peste 45 ani, omeri ntreintori unici de familie sau omeri care n termen de 3 ani de la data angajrii ndeplinesc condiiile pentru a solicita pensia anticipat parial sau de acordare a pensiei pentru limita de vrst, ori pentru alte situaii prevzute prin legislaia n vigoare privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc.
Pag. 36/37

Proiect
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamental, cercetarea aplicativ, dezvoltarea tehnologic i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiinific i dezvoltarea tehnologic, cu modificrile ulterioare. ****) Cheltuielile de inovare se determin potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere n aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind producia i dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004. *****) Operatorii economici nu cuprind entitile prevzute la art. 5 din ordin, societile reclasificate n sectorul administraiei publice i instituiile fr scop lucrativ n serviciul gospodriilor populaiei. 1) n categoria "Alte datorii n legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele dect datoriile n legtur cu instituiile publice (instituiile statului)" nu se vor nscrie subveniile aferente veniturilor existente n soldul contului 472. 2) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care sunt negociabile i tranzacionate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt tranzacionate.

ADMINISTRATOR, Numele i prenumele ____________ Semntura ______________________ tampila unitii

NTOCMIT, Numele i prenumele ______________ Calitatea_________________________ Semntura_______________________ Nr. de nregistrare n organismul profesional ____________________

Raportrile contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele n drept, cuprinznd i numele n clar al acestora. Rndul corespunztor calitii persoanei care a ntocmit raportrile contabile la 30 iunie 2013 se completeaz astfel: - directorul economic, contabilul-ef sau alt persoan mputernicit s ndeplineasc aceast funcie, potrivit legii; - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia. Raportrile contabile la 30 iunie 2013 se semneaz i de ctre administratorul sau persoana care are obligaia gestionrii entitii.

Pag. 37/37