Sunteți pe pagina 1din 19

METODOLOGIE de atestare a persoanelor care proiecteaz, execut, verific, ntretin si/sau repar sisteme si instalatii de aprare mpotriva incendiilor,

efectueaz lucrri de termoprotectie si ignifugare, de verificare, ntretinere si reparare a autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice destinate aprrii mpotriva incendiilor
Cuprins * Cap. 1. Dispozitii generale * Cap. 2. Desfsurarea activittii de atestare a persoanelor * Cap. 3. Supravegherea persoanelor * Cap 4. Suspendarea, retragerea si anularea atestrii persoanelor * Cap.5. Mentinerea atestrii persoanelor * Cap. 6. Contestatii * Cap.7. nregistrri privind atestarea * Cap.8. Dispozitii finale * ANEXA 1 * ANEXA 2 * ANEXA 3 * ANEXA 4 * ANEXA 5 * ANEXA 6 * ANEXA 7 * ANEXA 8 * ANEXA 9 * ANEXA 10
CAPITOLUL I Dispozitii generale
Art. 1. (1) Prezenta metodologie stabileste cadrul de desfsurare a activittii de atestare a persoanelor care proiecteaz, execut, verific, ntretin si/sau repar sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare n caz de incendiu, proiecteaz, execut, verific, ntretin si/sau repar sisteme de instalatii de limitare si stingere a incendiilor, efectueaz lucrri de termoprotectie cu vopsele termospumante sau cu produse de torcretare, de ignifugare a materialelor combustibile, de verificare, rencrcare si reparare a stingtoarelor de incendiu, de verificare, ntretinere si reparare a autospecialelor destinate aprrii mpotriva incendiilor. (2) Atestarea persoanelor care desfsoar activitti de proiectare, executare, verificare, ntretinere si reparare a mijloacelor tehnice destinate aprrii mpotriva incendiilor, altele dect cele prezente la alin. (1), se face prin metodologii specifice, aprobate n conditiile legii. Art. 2. n sensul prezentei metodologii, termenii si expresiile de mai jos au urmtoarele semnificatii:

a) certificat de atestare documentul emis pe baza regulilor unui sistem de certificare, ce indic existenta ncrederii adecvate c persoana numit este competent s efectueze anumite servicii; b) evaluare examinarea sistematic a msurii n care persoana este capabil s satisfac conditiile specifice; c) referat de supraveghere documentul n care se consemneaz dac se mentin sau nu conditiile tehnico-organizatorice care au stat la baza atestrii persoanei; d) persoane atestate persoanele juridice, persoanele fizice care desfsoar activitti economice n mod independent, denumite n continuare persoane fizice autorizate, precum si asociatii familiale; e) personal operatorii responsabili cu executarea lucrrilor si care au obtinut un certificat de competent profesional n acest sens. Sunt considerati operatori responsabili cu executarea lucrrilor: angajatii persoanelor juridice, membrii asociatiilor familiale sau persoanele fizice autorizate; f) certificat de competent profesional documentul care atest pregtirea profesional n domeniul pentru care se solicit certificatul de atestare. Art. 3. - Certificarea competentelor profesionale ale personalului care execut, verific, ntretine si/sau repar sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare n caz de incendiu, execut, verific, ntretine si/sau repar sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor, efectueaz lucrri de termoprotectie cu vopsele termospumante sau cu produse de torcretare, de ignifugare a materialelor combustibile, de verificare, rencrcare si reparare a stingtoarelor de incendiu, de verificare, ntretinere si reparare a autospecialelor destinate aprrii mpotriva incendiilor se realizeaz n conformitate cu prevederile legislatiei n vigoare privind formarea profesional a adultilor, pe baza standardelor ocupationale specifice, n centre de formare si evaluare a competentelor profesionale. Art. 4. - n conformitate cu art. 5 alin. (1) din Hotrrea Guvernului nr. 259/2005 privind nfiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civil, atestarea persoanelor reprezint prestare de servicii care se efectueaz contra cost, la cererea solicitantului. [top]

CAPITOLUL II Desfsurarea activittii de atestare a persoanelor


Art. 5. - Pentru atestare, solicitantul depune dosarul de atestare la Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civil, denumit n continuare Centrul National, unitate specializat din structura Inspectoratului General pentru Situatii de Urgent, denumit n continuare Inspectoratul General, personal sau printr-o persoan mputernicit. Art. 6. - (1) Dosarul de atestare a persoanelor juridice care execut, verific, ntretin si/sau repar sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare n caz de incendiu, execut, verific, ntretin si/sau repar sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor, efectueaz lucrri de termoprotectie cu vopsele termospumante sau cu produse de torcretare, de ignifugare a materialelor combustibile, de verificare, rencrcare si reparare a stingtoarelor de incendiu, de verificare, ntretinere si reparare a autospecialelor destinate aprrii mpotriva incendiilor trebuie s cuprind urmtoarele documente: a) cerere-tip de atestare, conform anexei nr.1; b) copie de pe certificatul de nregistrare emis de oficiul registrului comertului;

c) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului n luna solicitrii atestrii, care trebuie s cuprind obiectul de activitate conform codului CAEN, n original; d) list cu personalul care detine un certificat emis conform art. 3, semnat si stampilat de persoana juridic, si copii de pe certificate; e) list cu mijloacele tehnice din dotare, semnat si stampilat de persoana juridic, ntocmit conform anexei nr. 2; f) buletine de verificare metrologic, certificate de etalonare emise de laboratoare autorizate metrologic, dup caz, contract de nchiriere pentru minimum 3 ani pentru mijloacele tehnice din dotare; pentru mijloacele tehnice achizitionate cu cel mult 6 luni nainte de solicitarea atestrii/reatestrii, se admit copii de pe facturile fiscale, declaratiile de conformitate si certificatele de calitate si garantie; g) procedur de lucru specific activittii pentru care se solicit atestarea, semnat si stampilat din partea persoanei juridice; h) copie de pe autorizatia I.S.C.I.R. pentru efectuarea activittilor de umplere, reparare, verificare tehnic, scoatere din uz si casare a recipientelor - butelii stingtoare de incendiu, n cazul persoanelor juridice care solicit atestarea pentru efectuarea lucrrilor de verificare, rencrcare si reparare a stingtoarelor de incendiu; i) etichete autocolante, n original, pentru fiecare tip de stingtor, conform standardelor n vigoare, n cazul persoanelor juridice care solicit atestarea pentru efectuarea lucrrilor de verificare, rencrcare si reparare a stingtoarelor de incendiu. (2) Dosarul de atestare a persoanelor juridice pentru efectuarea lucrrilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare n caz de incendiu si/sau a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor va cu prinde urmtoarele documente: a) cerere-tip de atestare; b) copie de pe certificatul de nregistrare emis de oficiul registrului comertului; c) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului n luna solicitrii atestrii, care trebuie s cuprind obiectul de activitate conform codului CAEN, n original; d) list cu personalul, semnat si stampilat de persoana juridic, si copii legalizate de pe diplomele de absolvire a unei institutii de nvtmnt superior cu profil electric, instalatii pentru constructii sau conexe cu acestea; e) procedur de lucru specific activittii pentru care se solicit atestarea, semnat si stampilat de persoana juridic. (3) Dosarul de atestare a asociatii lor familiale sau a persoanelor fizice autorizate, c are execut, verific, ntretin si/sau repar sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare n caz de incendiu, execut, verific, ntretin si/sau repar sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor, efectueaz lucrri de termoprotectie cu vopsele termospumante sau cu produse de torcretare, de ignifugare a materialelor combustibile, de verificare, rencrcare si reparare a stingtoarelor de incendiu, de verificare, ntretinere si reparare a autospecialelor destinate aprrii mpotriva incendiilor, trebuie s cuprind urmtoarele documente: a) cerere-tip de atestare, conform anexei nr. 1;

b) copii legalizate de pe urmtoarele documente: certificatul de nregistrare emis de oficiul registrului comertului si autorizatia de functionare care trebuie s cuprind obiectul de activitate conform codului CAEN; c) certificatul emis conform art. 3, n copie; d) list cu mijloacele tehnice din dotare, semnat si stampilat de asociatia familial sau de persoana fizic autorizat, ntocmit conform anexei nr. 2; e) buletine de verificare metrologic, certificate de etalonare emise de laboratoare autorizate metrologic, dup caz, contract de nchiriere pentru minimum 3 ani pentru mijloacele tehnice din dotare; pentru mijloacele tehnice achizitionate cu cel mult 6 luni nainte de solicitarea atestrii/reatestrii, se admit copii de pe facturile fiscale, declaratiile de conformitate si certificatele de calitate si garantie; f) procedur de lucru specific activittii pentru care se solicit atestarea, semnat si stampilat de asociatia familial sau de persoana fizic autorizat; g) copie de pe autorizatia I.S.C.I.R. pentru efectuarea activittilor de umplere, reparare, verificare tehnic, scoatere din uz si casare a recipientelor-butelii stingtoare de incendiu, n cazul asociatiilor familiale sau persoanelor fizice autorizate care solicit atestarea pentru efectuarea lucrrilor de verificare, rencrcare si reparare a stingtoarelor de incendiu; h) etichete autocolante, n original, pentru fiecare tip de stingtor, conform standardelor n vigoare, n cazul asociatiilor familiale sau persoanelor fizice autorizate care solicit atestarea pentru efectuarea lucrrilor de verificare, rencrcare si reparare a stingtoarelor de incendiu. (4) Dosarul de atestare a asociatiilor familiale sau a persoanelor fizice autorizate pentru efectuarea lucrrilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare n caz de incendiu si/sau a sistemelor si instalatiilor de limitare si s tingere a incendiilor va cuprinde urmtoarele documente: a) cerere-tip de atestare; b) copii legalizate de pe urmtoarele documente: certificatul de nregistrare emis de oficiul registrului comertului; autorizatia de functionare care trebuie s cuprind ob iectul de activitate conform codului CAEN; c) copii legalizate de pe diplomele de absolvire a unei institutii de nvtmnt superior cu profil electric, instalatii pentru constructii sau conexe cu acestea; d) procedur de lucru specific activittii pentru care se solicit atestarea, semnat si stampilat de asociatia familial sau persoana fizic autorizat. (5) n cazul n care dosarul de atestare nu cuprinde toate documentele prevzute la alin. (1) -(4), Centrul National comunic n scris solicitantului neconformittile constatate, n cel mult 20 de zile de la data nregistrrii cererii. (6) n cazul n care solicitantul nu rezolv neconformittile n cel mult 60 de zile de la comunicare, cererea de atestare se respinge. Art. 7. - (1) Atestarea persoanelor prevzute la art. 1 se efectueaz pe baza dosarului de atestare de ctre Centrul National, prin comisia de atestare care este desemnat anual, prin ordin, de ctre inspectorul general al Inspectoratului General.

(2) Presedintele comisiei de atestare este seful Centrului National. (3) Componenta comisiei si modul de lucru al acesteia sunt stabilite prin procedur aprobat de inspectorul general al Inspectoratului General. Art. 8. - (1) Com isia de atestare are urmtoarele atributii: a) studiaz si analizeaz dosarul de atestare si hotrste asupra emiterii certificatului de atestare; b) hotrste asupra suspendrii atestrii, retragerii si anulrii certificatului de atestare. (2) Membrii comisiei de atestare trebuie s asigure pstrarea secretului profesional asupra informatiilor din documentele studiate, potrivit legii. (3) Modelul certificatului de atestare este prezentat n anexa nr.3. Art. 9. - Comisia de atestare se ntruneste cel putin o dat pe lun sau ori de cte ori este necesar. Art. 10. - Certificatul de atestare se acord pentru o perioad de 3 ani. Art. 11. - Decizia comisiei de atestare se comunic solicitantului n scris, n term en de 30 de zile de la data prezentrii documentatiei complete. [top]

CAPITOLUL III Supravegherea persoanelor


Art. 12. - (1) Auditul persoanelor atestate se efectueaz cel putin o dat pe an, de ctre specialisti nominalizati din Centrul National si/sau din inspectoratele pentru situatii de urgent judetene, respectiv al municipiului Bucuresti. (2) Lista specialistilor nominalizati din inspectoratele pentru situatii de urgent judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru efectuarea auditului se aprob de inspectorul general al Inspectoratului General dup efectuarea de ctre acestia a unei pregtiri specifice la Centrul National. Art. 13. - (1) Persoanele atestate trebuie s permit accesul neconditionat al auditorilor n spatiile de lucru aflate n proprietate, la toate documentele referitoare la atestatul acordat, dup caz, documente de provenient, certificate de calitate, declaratii de conformitate pentru toate reperele si substantele utilizate si altele asemenea. (2) Persoanele atestate trebuie s asigure accesul neconditionat al auditorilor, cu acordul beneficiarului, la toate lucrrile efectuate. (3) Controlul calittii lucrrilor efectuate se realizeaz pe baza procedurilor de lucru ntocmite n conformitate cu reglementrile tehnice specifice n vigoare, la minimum 3 lucrri alese de auditor, si se consemneaz ntr-un referat de supraveghere. Art. 14. - (1)Auditul de supraveghere poate fi planificat sau inopinat.

(2) Auditul de supraveghere planificat se comunic de Centrul National sau de inspectoratele pentru situatii de urgent judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, persoanei n cauz cu cel putin 15 zile nainte de a fi efectuat. (3) Auditul de supraveghere inopinat se execut: a) n urma reclamatiilor unui beneficiar cu privire la calitatea lucrrilor efectuate de persoana atestat; b) pe timpul verificrii auditorilor din inspectoratele pentru situatii de urgent judetene si al municipiului Bucuresti de ctre reprezentantii Inspectoratului General, prin structura specializat de supravegherea pietei; c) ori de cte ori exist dovezi care impun efectuarea supravegherii. Art. 15. - La auditul de supraveghere se verific mentinerea conditiilor care au stat la baza atestrii. Art. 16. - (1) n urma auditului de supraveghere se ntocmeste referat de supraveghere. (2) Modelul referatului de supraveghere este prezentat n anexa nr. 4. [top]

CAPITOLUL IV Suspendarea, retragerea si anularea atestrii persoanelor


Art. 17. - (1) Dac pe timpul auditului de supraveghere se constat abateri de la conditiile care au stat la baza atestrii, Centrul National suspend atestarea si atentioneaz persoana ca n cel mult 30 de zile s remedieze deficientele constatate. (2) Abaterile constatate, atentionarea si termenul de suspendare se consemneaz ntr -un raport ntocmit n 3 exemplare, dup caz, care se distribuie astfel: a) un exemplar la persoana n cauz; b) un exemplar la inspectoratul pentru situatii de urgent judetean sau a l municipiului Bucuresti; c) un exemplar la Centrul National. (3) Constatrile din raport se vor mentiona si n registrul de audit aflat la persoana n cauz. (4) Modelul registrului de audit este prezentat n anexa nr. 5. Art. 18. - (1) Suspendarea atestrii se ridic dac n urma unei verificri persoana n cauz dovedeste c au fost eliminate cauzele care au dus la luarea msurii de suspendare. (2) Perioada de suspendare nu se adaug duratei de valabilitate a certificatului de atestare.

(3) Verificarea n vederea ridicrii suspendrii se efectueaz de ctre persoanele mentionate la art. 12. Art. 19. - (1) Pe perioada suspendrii persoana n cauz nu are dreptul de a mai efectua lucrri n domeniul n care era atestat. n caz contrar, certificatul de atestare se retrage si se anuleaz. (2) Dac n termen de 30 de zile persoana creia i s-a aplicat suspendarea nu face dovada nlturrii cauzelor care au stat la baza suspendrii, comisia de atestare retrage si anuleaz certificatul de atestare. Art. 20. - n cazul n care se constat efectuarea de lucrri de verificare, rencrcare si reparare a stingtoarelor de incendiu necertificate, precum si utilizarea de substante sau componente necertificate la ntretinerea, repararea autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate aprrii mpotriva incendiilor ori la lucrri de termoprotectie si ignifugare, certificatul de atestare se retrage si se anuleaz. Art. 21. - Retragerea si anularea certificatului de atestare se comunic n scris persoanei n cauz si inspectoratului pentru situatii de urgent judetean sau al municipiului Bucuresti n termen de 10 zile de la luarea deciziei. Art. 22. - (1) Persoana creia i-a fost anulat certificatul de atestare poate solicita o nou atestare numai dup expirarea unui an de la comunicarea msurii de anulare rmase definitiv. (2) n cazul n care persoana solicit o nou atestare fr respectarea termenului prevzut la alin. (1), cererea va fi respins ca prematur. (3) Persoana creia i-a fost anulat a doua oar certificatul de atestare nu mai poate solicita o nou atestare. [top]

CAPITOLUL V Mentinerea atestrii persoanelor


Art. 23. - (1) Atestarea persoanelor poate fi mentinut prin prelungirea cu nc 3 ani a termenului de valabilitate al certificatului de atestare de ctre Centrul National. (2) Mentinerea atestrii se face pe baza dosarului de atestare actualizat si a referatului/referatelor de supraveghere. Art. 24. - Pentru mentinerea atestrii, persoana trebuie s depun la Centrul National, cu cel putin 90 de zile naintea expirrii termenului de valabilitate al certificatului de atestare, urmtoarele documente: a) cerere de mentinere a atestrii; b) certificatul de atestare, n original; c) referatul/referatele de supraveghere; d) documentele prevzute la art. 6, dup caz, actualizate.

Art. 25. - n cazul n care persoana nu solicit mentinerea atestrii n termenul mentionat la art. 24 si solicit o nou atestare dup expirarea termenului de valabilitate al certificatului de atestare, aceasta trebuie s depun la Centrul National, pe lng documentele prevzute la art. 6, si referatul/referatele de supraveghere. Art. 26. - Decizia cu privire la mentinerea atestrii este luat de comisia de atestare si se comunic, n scris, n termen de 15 zile de la data ntrunirii acesteia. [top]

CAPITOLUL VI Contestatii
Art. 27. - (1) Cu privire la decizia de respingere a atestrii sau de anulare a certificatului de atestare, luat de ctre comisia de atestare, persoana poate s solicite revocarea acesteia n termen de 30 de zile de la data comunicrii actului. Contestatia se poate adresa n egal msur sefului Centrului National sau inspectorului general al Inspectoratului General. (2) Decizia de respingere a atestrii sau de anulare a certificatului de atestare rmne definitiv la data mplinirii termenului prevzut la alin. (1), dac aceasta nu a fost contestat, sau la data solutionrii contestatiei, dup caz. (3) Solutionarea contestatiilor se face conform procedurii aprobate de inspectorul general al Inspectoratului General. [top]

CAPITOLUL VII nregistrri privind atestarea


Art. 28. - Centrul National pstreaz dosarele de atestare o durat de 10 ani dup expirarea termenului de valabilitate al certificatului de atestare. Art. 29. - Dosarele de atestare pstrate n arhiva Centrului National cuprind documentatia ce justific atestarea, completat cu documentele provenite din auditurile de supraveghere, cererile de mentinere, contestatii etc. Art. 30. - Persoanele au drept de consultare a dosarului propriu n prezenta unui reprezentant desemnat, pe baza unei cereri scrise adresate sefului Centrului National. [top]

CAPITOLUL VIII Dispozitii finale


Art. 31. - (1) Persoanele atestate au urmtoarele obligatii:

a) s asigure pstrarea n permanent a conditiilor tehnice si organizatorice pe baza crora s -a emis certificatul de atestare; b) s pun la dispozitia organelor de control registrul de audit; c) s mentin la zi registrele cu evidenta lucrrilor efectu ate, pentru fiecare domeniu; d) s comunice n scris Centrului National modificrile survenite n sistemul propriu de calitate sau n conditiile care au stat la baza atestrii, n termen de 15 zile de la data producerii acestora; e) s transmit Centrului National documentele actualizate, respectiv buletine de verificare metrologic, autorizatii si altele asemenea; f) s transmit Centrului National, semestrial, lista cu proiectele puse n oper, pentru persoanele juridice care proiecteaz sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare n caz de incendiu si/sau sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor; g) s achite n avans contravaloarea prestrilor de servicii incluse n activitatea de analiz a dosarului si/sau de audit de supraveghere. (2) Modelele registrelor cu evidenta lucrrilor efectuate sunt prezentate n anexele nr. 6 -10. (3) Certificatele de atestare acordate pn la data aprobrii prezentei metodologii sunt valabile pn la expirarea termenului de valabilitate. Art. 32. - Persoanele atestate poart ntreaga rspundere pentru activittile desfsurate ori n legtur cu acestea si nu se pot prevala de certificatul de atestare acordat de Centrul National pentru a fi exonerate de rspundere sau pentru mprtirea rspunderii ce le revine potrivit legii. Art. 33. - (1) Persoanele juridice atestate trebuie s asigure pentru fiecare sucursal mijloacele tehnice. (2) Fiecare filial constituit conform legii se atest conform prevederilor prezentei metodologii. Art. 34. - Verificarea activittii auditorilor din inspectoratele pentru situatii de urgent judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si din Centrul National se face de ctre reprezentantii Inspectoratului General, prin structura specializat de supravegh ere a pietei, pe baza procedurii aprobate de inspectorul general al Inspectoratului General. Art. 35. - Pentru aplicarea prezentei metodologii, Centrul National elaboreaz proceduri specifice aprobate de inspectorul general al Inspectoratului General. Art. 36. - Centrul National transmite periodic publicatiilor de specialitate n vederea publicrii listele cu persoanele juridice atestate, precum si cele crora li s -a anulat certificatul de atestare. Art. 37. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrant din prezenta metodologie. [top]

ANEXA Nr.1 la metodologie

CERERE TIP DE ATESTARE


Ctre Seful Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civil Subsemnatul/Subsemnata........................................., n calitate de .......................................................al................................persoan juridic/ asociatie familial/ persoan fizic autprizat n conditiile legii, cu sediul n localitatea....................................judetul................... ........, str....................... nr......................, nregistrat la registrul comertului sub nr.........................., solicit atestarea/reatestarea pentru executarea lucrrilor de ............................................................................................. ...................... . n sustinerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde un numr de............documente, care atest ndeplinirea conditiilor si criteriilor prevzute n Metodologia de atestare a persoanelor care proiecteaz, execut, verific, ntretin si/sau repar sisteme si instalatii de aprare mpotriva incendiilor, efectueaz lucrri de termoprotectie si ignifugare, de verificare, ntrtinere si reparare a autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice destinate aprrii mpotriva incendiilor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 252/2007. Declar c am luat la cunostiint de obligatiile ce mi revin potrivit prevederilor metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 252/2007. Localitatea................. Data.......... Semntura............ [top]

ANEXA Nr.2
la metodologie

LISTA mijloacelor tehnice din dotare


1. Lista cuprinznd dotarea minim necesar persoanelor care execut sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare n caz de incendiu 1. Multimetru de msur pentru mrimi electrice diverse (tensiunea, intensitatea curentului, rezistenta electric etc.) verificat metrologic de un laborator autorizat 2. Truse de scule diverse (electronist, electrician etc.) 3. Masin de gurit portabil (rotopercutoare)
NOT: Se vor indica seriile aparatelor din dotare.

2. Lista cuprinznd dotarea minim necesar persoanelor care verific, ntretin si/sau repar sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare n caz de incendiu 1. Multimetru de msur pentru mrimi electrice diverse (tensiunea, intensitatea curentului, rezistenta electric etc.) verificat metrologic de un laborator autorizat 2. Truse de scule diverse (electronist, electrician etc.) 3. Masin de gurit portabil (rotopercutoare)
NOT: Se vor indica seriile aparatelor din dotare.

3. Lista cuprinznd dotarea minim necesar persoalelor care execut sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor 1. Generator de sudur cu acetilen 2. Transformator (convertizor) pentru sudur 3. Masin de gurit portativ (cu percutie) 4. Trus de Ictusrie 5. Polizor de banc (dublu, simplu) 6. Dispozitiv de tiat metale cu disc abraziv 7. Electrocompresor - manometru verificat metrologic de un laborator autorizat 8. Cntar (50-200 kg) - verificat metrologic de un laborator autorizat 9. Pomp hidraulic (cel putin 15 bari) 10. Trus de chei (fixe, inelare)
NOT: Se vor indica seriile aparatelor din dotare.

4. Lista cuprinznd dotarea minim necesar persoanelor care verific, ntretin si/sau repar sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor 1. Generator de sudur cu acetilen 2. Transformator (convertizor) pentru sudur 3. Masin de gurit portativ (cu percutie) 4. Trus de Ictusrie

5. Polizor de banc (dublu, simplu) 6. Dispozitiv de tiat metale cu disc abraziv 7. Electrocompresor-manometru verificat metrologic de un laborator autorizat 8. Cntar (50-200 kg) - verificat metrologic de un laborator autorizat 9. Pomp hidraulic (cel putin 15 bari) 10. Trus de chei (fixe, inelare)
NOT: Se vor indica seriile aparatelor din dotare.

5. Lista cuprinznd dotarea minim necesar persoanelor care efectueaz lucrri de verificare, rencrcare si reparare a stingtoarelor de incendiu 1. Instalatie de vopsit (manometrul compresorului verificat metrologic de un laborator autorizat) 2. Mijloace tehnice pentru msurarea cantittii de substant de stingere sau agent propulsor, adecvat dimensional (balant, cntar, etc.) - verificat metrologic de un laborator autorizat: - o bucat n intervalul 5 - 50 kg - o bucat de minimum 100 kg 3. Trus de chei (fixe, inelare, tubulare) 4. Cilindru gradat pentru ap, spumant
NOT: Se vor indica seriile aparatelor din dotare.

6. Lista cuprinznd dotarea minim necesar persoanelor care efectueaz lucrri de termoprotectie cu vopsele termospumante 1. Instalatie de sablare omologat sau documente similare 2. Instalatie de aplicare a vopselelor cu presiune nominal de minimum 240 atm, cu presiune la pistol de minimum 4 atm, debit minim de lucru de 5I/min., raport de compresie minimum 1/30 - omologat sau documente similare 3. Set duze de la 0,48 mm - 0,84 mm 4. Dispozitiv de determinare a aderentei grundului, conform SR ISO 2409-1994 - verificat metrologic de un laborator autorizat 5. Dispozitive de msurat grosimea stratului umed verificate metrologic de un laborator autorizat

6. Aparate de msurat umiditatea si temperatura suprafetei metalului - verificate metrologic de un laborator autorizat 7. Aparat electronic de msurat grosimea stratului uscat - verificat metrologic de un laborator autorizat 8. Etaloane pentru grade de curtare conform SR EN ISO 8501-1 :2002 9. Dispozitive pentru pregtirea suportului metalic (perii mecanice, manuale etc.)
NOT: Se vor indica seriile aparatelor din dotare.

7. Lista cuprinznd dotarea minim necesar persoanelor care efectueaz lucrri de termoprotectie cu produse de torc retare 1. Instalatie de punere n oper a produsului de torcretare omologat sau documente similare 2. Aparat de msurare a grosimii stratului umed - verificat metrologic de un laborator autorizat 3. Dispozitiv de msurare a aderentei stratului uscat verificat metrologic de un laborator autorizat 4. Aparat de msurat umiditatea si temperatura aerului (termohigrometru) - verificat metrologic de un laborator autorizat 5. Dispozitive pentru pregtirea suportului metalic (perii mecanice, manuale etc.)
NOT: Se vor indica seriile aparatelor din dotare.

8. Lista cuprinznd dotarea minim necesar persoanelor care efectueaz lucrri de ignifugare a materialelor combustibile 1. Instalatie de aplicare a vopselelor - manometru verificat metrologic de un laborator autorizat 2. Aparat de cntrit de minimum 5 kg si maximum 10 kg verificat metrologic de un laborator autorizat 3. Aparat de msurat umiditatea lemnului (umidometru) verificat metrologic de un laborator autorizat 4. Aparat de msurat umiditatea si temperatura aerului (termohigrometru) - verificat metrologic de un laborator autorizat 5. Mijloace pentru pregtirea suportului de ignifugat (perii de srm etc.)
NOT: Se vor indica seriile aparatelor din dotare.

9. Lista cuprinznd dotarea minim necesar persoanelor care efectueaz lucrri de verificare, ntretinere si reparare a autospecialelor destinate aprrii mpotriva incendiilor 1. Macara rulant de cel putin 5 t/f - verificat metrologic de un laborator autorizat 2. Palan pn la 5 t/f - verificat metrologic de un laborator autorizat 3. Trus mecanic auto 4. Trus electric auto 5. Utilaje pentru prelucrri prin aschiere (strung, frez, masin de gurit, polizor) 6. Aparat de sudur autogen 7. Aparat de sudur electric 8. Instalatie de vopsit (manometrul compresorului verificat metrologic de un laborator autorizat)
NOT: Se vor indica seriile aparatelor din dotare.

[top]

ANEXA Nr.3
la metodologie ROMNIA MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENT Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civil CERTIFICAT DE ATESTARE Nr..din... n baza Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgent, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificrile si completrile ulterioare, si a Hotrrii Guvernului nr. 259/2005 privind nfiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civil, n urma Cererii nregistrate sub nr .............din............. si a Referatului nr .............din................,se acord atestatul din localitatea ............................. judetul .........., str ......nr ........., nregistrat la registrul comertului cu nr ca persoan juridic/ asociatie familial/ persoan fizic autorizat n conditiile legii, pentru executarea lucrrilor de ...................... Perioada pentru care se acord atestarea .....................

Nerespectarea cerintelor obligatorii atrage anularea certificatului de atestare. Seful Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civil,
....................................................................................................

[top]

ANEXA Nr.4
la metodologie MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENT Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civil/Inspectoratul pentru Situtii de Urgent..................al judetului...................
VZUT, Seful centrului national/inspectorul sef, .....................................

REFERAT DE SUPRAVEGHERE Nr...din Noi,................................................., auditori din C.N.S.I.P.C./I.S.U.


(gradul, numele si prenumele)

al judetului......................./municipiului Bucuresti, si domnul/doamna.........., avnd functia de.......................................,din partea........................., cu sediul n localitatea str...............................nr........, bl......., sc........,ap ..........., judetul (sectorul) ..............., telefon/fax...................., care efectueaz lucrri de .........................................................., n baza Certificatului de atestare nr , eliberat de .......................Ia data de .............................., am procedat la verificarea conditiilor tehnico-organizatorice si a lucrrilor executate pentru ndeplinirea cerintelor obligatorii din Metodologia de atestare a persoanelor care proiecteaz, execut, verific, ntretin si/sau repar sisteme si instalatii de aprare mpotriva incendiilor, efectueaz lucrri de termoprotectie si ignifugare, de verificare, ntretinere si reparare a autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice destinate aprrii mpotriva incendiilor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 252/2007, si am constatat: - personalul: (numele, prenumele, numrul certificatului - perioada de valabilitate):.............................................................................................; - buletinele de verificare metrologic/certificate de etalonare emise de cu numerele:............................................................................................;

- lista cuprinznd mijloacele tehnice din dotare corespunde/nu corespunde cu lista cu dotarea minim impus si cuprinde ........................................................................................................................................................................ ..................................................................., - registrul de evident a lucrrilor este/nu este tinut la zi; - personalul respect/nu respect procedura de lucru; - spatiul de lucru este/nu este adecvat conditiilor de lucru; - persoana are/nu are implementat sistemul calittii........................ - documente de provenient, certificate de calitate si conformitate pentru toate reperele si substantele utilizate................................................ Pentru lucrri de verificare, ncrcare si reparare a stingtoarelor de incendiu se vor mai mentiona: - Autorizatia de functionare I.S.C.I.R. nr din data de .................expir la data de ; - tipul produsului de stingere utilizat conform tipului de stingtor certificat...............................................; - Avizul nr...............din...................al produsului de stingere. Pentru lucrrile de ignifugare a materialelor combustibile se vor mentiona si numerele si data emiterii rapoartelor de ncercare emise de ctre un laborator autorizat si acreditat:.................................. Au fost verificate lucrrile executate la urmtoarele obiective: 1....................................................................................................... 2....................................................................................................... 3....................................................................................................... Constatri n urma verificrii lucrrilor:............................................ Prezentul referat de supraveghere s-a ncheiat n 3 exemplare, dup cum urmeaz: - un exemplar la Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civil; - un exemplar la Inspectoratul pentru Situatii de Urgent.............. al judetului ................................./municipiului Bucuresti; - un exemplar la persoana juridic/asociatia familial/persoana fizic ............................................................................................................. Auditor, Am luat la cunostiint.

.............. (Persoan juridic/asociatia familial/ persoan fizic autorizat n conditiile legii)

..................................
[top]

ANEXA Nr.5
la metodologie

Model de registru de audit


Nr. crt. Denumirea Date Observatii Institutia, Perioada Semntura obiectivului generale privind numele si (data) de luare la la care s-a despre lucrarea prenumele efecturii cunostiint executat lucrarea executat persoanei auditului lucrarea executat si care a si msurile efectuat semntura propuse auditul persoanei care a efectuat auditul

NOT: Registrul de audit va fi numerotat si nregistrat.

[top]

ANEXA Nr. 6
la metodologie Model de registru cu evidenta de ignifugare a materialelor combustibile Datele de Nr. identificare Data Nr. de raportului ale receptiei probe de beneficiarului la trimise ncercare Semntura (denumire/ Nr. Data terminarea Nr. Suprafata Produsul la un primit de responsacontractului/ nceperii lucrrii/ crt. ignifugat utilizat laborator la un bilului cu adres/ comenzii lucrrii acreditat laborator executia si acreditat garantia telefon/ autorizat si lucrrii specificul autorizat activittii)
NOT: Registrul de audit va fi numerotat si nregistrat.

[top]

ANEXA Nr. 7
la metodologie Model de registru cu evidenta lucrrilor de termoprotectie Datele de identificare ale Numele, beneficiarului Data prenumele (denumire/ Nr. Data receptiei si Nr. Suprafata Produsul Garantia contractului/ nceperii la semntura crt. protejat utilizat lucrrii comenzii lucrrii terminarea responsaadres/ lucrrii bilului cu executia telefon/ specificul activittii)
NOT: Registrul de audit va fi numerotat si nregistrat.

[top]

ANEXA Nr. 8
la metodologie Model de registru cu evidenta lucrrilor de proiectare, executare si verificare, ntretinere si/sau reparare la sistemele si instalatiile de semnalizare, alarmare si alertare n caz de incendiu/sistemele si instalatiile de limitare si stingere a incendiilor Datele de identificare ale Numele, beneficiarului Descrierea Data Data prenumele si Nr. (denumire/adres/ Nr. Garantia sistemului/ nceperii finalizrii semntura crt. contractului lucrrii instalatiei lucrrii lucrrii responsabilului cu executia telefon/ specificul activittii)
NOT: Registrul de audit va fi numerotat si nregistrat.

[top]

ANEXA Nr. 9
la metodologie Model de registru cu evidenta lucrrilor de verificare, rencrcare si reparare a stingtoarelor de incendiu

Datele de identificare ale Numele, Produsul beneficiarului prenumele si Nr. (denumire/adres/ Tipurile de Tipul de Nr. Garantia semntura crt. stingtoare lucrrii stingere contractului lucrrii responsabilului utilizat cu executia telefon/ specificul activittii)
NOT: Registrul de audit va fi numerotat si nregistrat.

[top]

ANEXA Nr. 10
la metodologie Model de registru cu evidenta lucrrilor de verificare, ntretinere s i reparare a autospecialelor destinate aprrii mpotriva incendiilor Datele de identificare ale Numele, beneficiarului prenumele si Nr. (denumire/adres/ Tipul Tipul Nr. Garantia semntura crt. autospecialei lucrrii contractului lucrrii responsabilului cu executia telefon/ specificul activittii)
NOT: Registrul de audit va fi numerotat si nregistrat.