Sunteți pe pagina 1din 1

Furnizor: CONTACT DIRECT SRL Nr.R.C: J23/1091/2010 C.U.I: 24790080 Cap.

Soc: 200 Sediu: ILFOV, Popesti-Leordeni, Cont:RO14CECEB40101RON2144160 Banca: CEC APARATORI Nr. crt
1 2

Cumparator: IRCAT-CO S.R.L.

FACTURA
Nr.fact. CONTACT90 Data(zi,luna,an) 20/02/2013 Nr.aviz insotire marf.

Nr.R.C: J23 /450 /2007 C.U.I: RO15992039 Sediul: SOS. BUCURESTI CIOROGARLA

Denumirea produselor sau a serviciilor


CAMPANIE SCRISORI avans timbre

Judet: ILFOV Cont: Banca: Pret unitar U.M. Cantitatea (fara T.V.A)
BUC 1.0000 1.0000 425.00 1,500.00

Valoarea - lei 425.00 1,500.00

Data scd.20/02/2013 Date privind expeditia Total Numele delegatului Semnatura din care CNP si stampila accize BI/CI seria nr furnizorului Mijloc de transport Nr Semnatura Expedierea s-a efectuar in prezenta noastra de la data 20/02/2013 ora 11:44:38 primire Semnaturile

1,925.00