Sunteți pe pagina 1din 4

c

s-a
cat? lata
[um gasiti e'roarea
Nu va panicati daca Windows-ul nu rnai rnonitorul ramane negru. Sfa
turile noastre va ajuta sa cAslTI PROBLEMA sa repuneti in functiune sistemul de
fect.
CATALIN CONSTANTIN
D
e cele mai multe ori, caderea catastro
faJa a sistemuJui prlnde utilizatorul
complet nepregiitit. Un PC care ruleaza
fara probJeme de ani de zile intra brusc In
vrie: fie Windows-ul nu mai fie
inunda utilizatorul cu mesaje de eroare.
Acest propune sa fie un ghid la
Indemima cuiva care se confrunta cu una
din urmatoarele erori grave ale sis
temului , probleme accidentale cauzate de
96 01/2011 WWW.CHIP.RO
aplicatii cu erori sau probleme de memo
rie. Uneori , simptomele sistemuJui nu in
dica foarte dar daca e yorba despre 0 pro
blema de hardware sau una software. Oricare
ar n, puteti gasi potrivita.
Rareori se poate prevedea iminenta unei
defecpuni a hard diskului. in continuare, Yeti
putea vedea cum, pe baza valorilor SMART,
determinati probabilitatea ca hard diskul
sa "crape" In curand. in cazul Windows-ului,
lucruril e sunt ceva mai complicate In con
tinuare Yeti gasi instrumentarul necesar.
Daune totale: ce faceti cand sistemul
nu boot-eaza?
Chiar daca sistemu'l nu da nici UP semn de
viata, Inca este departe de a fi dedarat mort
In mod oficial. Anumite simptome dezva
luie motivele pentru care Windows-ul pare
a fi in greva.
tions".
in a
covery .
rare carl
tionalit
Repair"
mod all
mineazi
de sisten
este
parti\itl
este

care boo!
de opeTal
fi dispan
un sistel1
pentruc
nu pare
starii hard diskului in zona "Health Status".
insa pentru a evalua in mod detaliat starea
componentei trebuie citite valorile individuale.
Valorile oferite de hard diskul dvs. - Current!
Worst trebuie sa se situeze intotdeauna dea
supra valorii Threshold. De supravegheat
sunt valorile pentru ID-urile 1,3,5.7,8 Si 10, a
caror situare in zona critica sugereaza 0 de
fectare iminenta a discului.

in caz de catastrofa iminenta este indicata
salvarea datelor dvs. pe un disc USB . Daca
aveti instalat Windows 7, puteti crea chiar
o imagine a partitiei sistemului pe hard diskul
Dad sistemul
nu mai de obicei problema rezida
in erori in sectorul de boot de pe hard disk.
Probleme de acest gen apar atunci dnd uti
un program de partitionare vechi care
nu d, spre deosebire de XP, Vista Win
dows 7 folosesc alt sector pentru a porni.
tvlesajele de eroare sunt diferite. in Vista
Windows 7, un cursor va clipi intermitent.
in Windows XP, mesajele sunt de genul
"NTLDR is missing" sau "Bootmgr is missing".
in XP rezolvati aceasta problema prin
intermediul funqiei Recovery Console de
pe discul de instalare al Windows-ului. In
aceasta, prin intermediul comenzii "fixmbr",
puteti incerca repararea sectorului de boot
defect. Dad aceasta comanda nu rezolva
problema, in pasul urmator se poate repara
intreaga procedura de boot prin interme
diul comenzii "fixboot c:". Utilizatorii de Vista
Windows 7 vor gasi pe DVD-ul de instalare
al sistemului optiunea "Repair your com
puter", iar de acolo "System Recovery Op
tions".
Windows-ul stie ce a
,
produs eroarea
in aceasta situatie va porni Windows Re
covery Environment, un mini-sistem de ope
rare care of era funqii de recuperare a func
tionalitatii sistemului. Cu un dic pe "Startup
Repair" incepeti operatiunea prin care, in
mod automat, mediul de recuperare exa
mineaza daca MBR-ul are erori, dad
de sistem lipsesc sau sunt deteriorate care
este starea sectorului de boot a tabelei de
partitii. in cazul apariPei unei erori, aceasta
este reparata imediat.
WltiOJlWLPAT DISPAruU; Exista cazuri in
care boot managerul dar sistemul
de operare nu mai este accesibil, ca cum ar
fi disparut. Acest lucru se intampla dnd pe
un sistem este instalat Vista sau Windows 7
pentru ca apoi sa instalati un XP. Chiar dad
nu pare un scenariu probabil, este foarte co
.,
3 : kd> !anC\lyze - 9
*.......................-w.............................. -.-.....................'.................... .
MEMORY_MANAGEMENT (10 )
I Any o t her- va lues
Arguae n ts
Arg l 0 00 0000 00 004179 0.
Arg2 II f ff .S0020 0d360
/lrg3 000 00000000 01111
Arg4 00 00000 0000 00000
Debugging ..
Bl1GCHECY._STR
Debugger. prin
ana I i za erori i pro
duse de Windows
poate fi detectat:!
sursa producerii ei.
MsMpEng.exe
Bugc heck Anal ys i s
f or 1 r:.: us t beo 1ndividually exalnned .
The " ubt ype of th" bugchec k .
Hard disk defect?
Pierderea de date in caz de defectare a hard disku
lui poate fi evitata deoarece informatiile oferite de
tehnologia SMART avertizeaza utilizatorul din timp.
in hard diskurile moderne este implementata
functia Self-Monitoring Analysis and Report
ing Technology. Aceasta monitorizeaza para
metrii cheie ai drive-ului cum ar fi erorile de
citire sau numarul sectoarelor defecte. Con
form datelor unui sondaj Google, doi
parametri pot prevedea cu 0 probabilitate
de 64% 0 defectiune pe cale sa i se intample
hard diskului dvs. 0 aplicatie precum Crystal
Disklnfo valorile SMART din disc, per
mitand astfel 0 evaluare a starii generale a
componentei.
INTERPRETAREA VALORtI.oR SMA.RT
La pornirea programului, acesta va
lorile SMART da 0 apreciere generala a
mun, utilizatori dutand ind familia
ritatea compatibilitatea XP-ului. in aceasta
situatie, din fereastra System Recovery Op
tions alegep Command Prompt
introduceti linia "bootrec /scanos". Progra
mul detecteaza instalarile de Windows pre
zente pe hard disk reface meniul care se
la boot-area sistemului.
Dad aplicatia bootrec nu rezolva proble
ma, eel mai probabil informatiile BCD (Boot
Configuration Data) lipsesc trebuie recon
stituite. in Command prompt introduce\i
extern. Dupa inlocuirea hard diskului defect.
reporniti sistemul cu ajutorul
DVD-ului de instalare allui Win
dows 7, formatati hard diskul Si
din System Recovery Options
alegeti optiunea System Image
Recovery.
CrystalDIs1dnfo: aplicatia afi$eilz:!
valorile SMART $i ofer:! $i 0 inter
pretare a acestora,
urmatoarele linii de comenzi
bcdedit /export c:\bcd.bak
c: cd boot
attrib c: \ boot\ bcd - 5 -h-r
ren C\boot\ bcd bcd.old
bootrec / rebuildbcd
Aplicatia informatiile BCD
de la zero Windows-urile disparute vor
face aparitia in meniul care apare la pornirea
sistemului.
Blocare In Windows: cum puteti
afla cauza
Chiar in cazul unei funqionari bune a sis
temului de operare, acesta nu este scutit de
aparitia unor eerane albastre sau a unui me
saj criptic de eroare. Aceste mesaje indica
rareori cauza clara a aparitiei erorii, fiind
astfel necesara 0 abordare mai variata pen
tru a gasi sursa erorii a 0 elimina.
DE SISTEM; Exista situa\ii [n care
Windows-ul se imediat dupa pornire
sau prezinta un scurt ecran albastru, pentru
ca apoi sa se blocheze. De cele mai multe
ori, cauza este un driver. in ambele situatii,
reporniti sistemul in Safe Mode eu ajutorul
tastei F8. Puteti obtine cauza blodrii anali
zand Jvlinidump (atata vreme cat
optiunea de creare a acestui este acti
vata). Aceste contin 0 mica imagine a
01 / 20]1 WWW.CHIP.RO B:ml 97

I'!!!!!!. ' QId< _
SAMSUNG HD502IJ 500.1 GB
FfmW'Jre lAA01U2
5e<iII_
S13Tl'J00622505
-.
S.... ATA
TOO>I.. _
SATA/JOO Power On
OrNe c: 0: E: f:
S_ d I<lNATAPl-l l ATA8ACS v..... 3b
Supported featUres SJr4.A.R.T. 4Bb1. LBA APH AAM IKQ
amen'
w'""
ReiKI EJrOf Rat'I!" 100
5J)I1..tlp Trne 85
St>rt/Stop c.ount 99
Sectors Count
..
100
100
100
100
85
99
100
100
100
Thf_
51
11
0
10
51
15
!!I E_RORI ALE SISTEMULUI Verificarea sistemului cu ajutorul programelor
prezente in Windows
memoriei sistemului la momentul erorii.
Dacii nu este acUvata, optiunea poate fi ga
sita in Control Panel ISystem' Advanced Sys
tem Properties' Advanced IStartup and Reco
very. Dati c!ic pe Settings in zona System
failure alege\i la Write debbuging informa
tion "Small memory dump". Dedesubt este
directorul in care sunt stocate aceste in
forma\ji , de obicei, C: \ Windows\Minidump.
Pentru a analiza minidump-ul, aveti ne
voie de aplicatia Windows Debugger dispo
nibila pe site-ullvticrosoft. Dupa instalare,
porni\:i debugger-ul la "File ' Symbol File
Path" adaugati serverul Microsoft folosind
urmatoarea sintaxa: "SRV ' c:\symbols
http:/ / m sdl.microso ft.com / down load/
symbols" . Pentru analiza, Debugger-ul ate
nevoie de simbolurile generate de compila
rea din componenta Windows-ului.
inGircati minidump-ul de la File ' Open Crash
Dump. in funqie de marimea in
carcarea poate dura pana la cateva minute.
Apoi la Bugcheck Analysis dati c!ic pe
,,!analyze -v" pentru a determina cauza
blocarii. Aceasta apare de cete mai multe ori
insotita de una din sintagmele "Process_
name" sau " Probably caused by". Determi
na\i astfel care este driver-ul problema il
puteti actualiza sau elimina. insa nu intot
deauna pute\i giisi cauza simplu. Uneori
este necesar ca de caractere de dupa
"BUGCHECK_STR" sa fie introdus intr-un
motor de cautare pentru a giisi 0 rezolvare.
COMPONENTE (U ERORI:. in spatele blocarii
unui driver sunt uneori chiar defectiuni
hardware. In cazul unui PC puterni c, atunci
cand este utilizat intensiv (In timpul unui
joc), apari\ia unei bJociiri poate insemna fie
suprainciilzirea unor componente, fie sub
alimentarea lor. Verificati dad e vorba des
pre supraincalzire cu ajutorullui CoreTemp
in cazul procesorului cu GPU-Z pentru
placa video. Valorile maxime depind de
modeJ; procesoarele moderne accepUi pana
la 70 de grade, iar placile grafice pot lucra
la 100 de grade. in cazul sub-alimentarii,
Windows 7 colecteaza informatii abundente despre el lata locurile pe care
trebuie sa Ie accesati pentru rezolvarea problemelor.
Performance Tools
Zona din care pot Ii accesate in
mod detaliat toate inlormatiile
despre performanta Windows-ului.
11.(16..201014:1&56

28,04.201014:17:24
2O.o.t.2010 16-..27:36
31D3.2010 08:58:20
01.o1.201010007.so
se these tools to get additional performance information
IPerformance issues
1\ Pf'rl' armim u: Cjn be Improved by chllngl ng \l6.Ut1 sett ingL Yww
iew advanced information about your computers performancl!!:
Our .U WlOdov.'S Indo- KOrts aTld .. the syste:m
Forcl!!: a complete rerun of all Windows Experience Index tests.
'ffYt pff'fOtrTlDn["1!!: dWJ1s 10 fvml l09
graphs of system performancl!!: and colll!!:ct data logs.
Monltorizarea performantei
Puteti vizualiza in mod gralic performanla
instantanee adileritelor componente.
View real-time system usage ,nd man491!!: adive services and
Monitorizarea resurselor
Get information about the programs and procl!!:sse5 tNt are currenlly running
View about the hardware and software components on your computer.
'AdJU!o. t lhf: "Wf'IU'lincr . :nd of WindOWl
Raport de activitate
Dupa 60 de secunde de monitorizare, Windows-ul verilica indicatorii
de performanla ai sistemului, cum ar Ii utilizarea medie aresurselor
hardware.
Collocting data for 60 soconds...
Masoara performanla sistemului in timp real, pentru
adetecta care sunt sUbsistemele cu probleme.
Detalii despre sistem
Inlormatii detaliate despre sistem, cum ar Ii
alocarea intreruperilor sau componentele cu
probleme ori cu drivere lipsa.
System Summary
.. Hardwar@ R@sources
a_eo
DMA
Forc@d Hardwar@
VO
IRQ,

Components
Muttimedia
I CD-ROM
R@sourc@
VO Port OxOOOOOOOO{OOJOOOCf
VO Port OxOOOOOOOO-QltOOOOOOOF
VO Port OxOOOOO3CO-ollOOOOO301
VO Port Ol<OOOOO3CO-()llOOOOOJill
Memory Addr@ss OXOOOO-{)).9FfF.
Memory Address OxOOOO-<h9fFfF
trebu

comp'
Jipsa
sistem
cate, ml
ne.
tati m
calea r
va baza
inlocuit ri
in ordine
Vista
de diagnOl
detectate
fj gasit in
IWindow.,
programul
reporni\i l
tecta erorH
ni progr;
tomal. in c
folosita ap
Diagno..
ror adreselo
ferite valor,
moria estec
va fi evide/l
nat cu exac
, ...4
manda oolin,
, ! i
rartile$l,ai:pina,la
Jules Verne
in
Editura Ere Press
Pret: 12,99 lei
Editura Nemira
Pret: 49,90 lei, volumull $i II
J:jolp
DE SOHWARE: De fiecare data cand
eroare. Windows
ul salveaza un bug-report. Cu ajutorul pro
gramului AppCrashView puteti vizualiza
informatiile stocate. Dupa pornire, progra
mul inca rca automat evenimentele de pe
sistem. in partea superioara a ferestrei se
lectati 0 eroare detaliile despre eroare vor
in partea inferioara. La coloana
Event Type erorile pot fi grupate dupa gen
pentru cele care s-au blocat
APPHANG pentru
cele care s-au blocat intr-un ciclu infinit.
Puteti vedea daca programul a gene
de unul singur sau a generat
biblioteca de functii:
dutati parametrul "Fault Module Name".
CATALlN.CONSTANTlN@(HIP.RO
Exception Code Exc
0xc0000005 0>6
o.cOOOOOO5 (bofi
o.cOOOOOO5 (bofi
0._5
0, v,
0.0
,

Detalii pe
www.chip.ro/librarie
Pentru comenzi: catalin lordache,
e-mail: catalin.iordache@3dmc.ro.
telefon: 0741-248.348, 0368.415.003
'oferta valabila in limita stocului disponibil
trebuie verificat daca nu cumva se irnbuna
situatia prin eliminarea anumitor
componente din sistem. Daca este evidenta
lipsa de putere a sursei, ea trebuie inlocuita
cu totul.
Sistemul dl erori: gasirea erorilor
hardware sau software
Windows-ul va arata un mesaj de eroare
atata vreme cat nu este 0 eroare a kemel-ului,
sistemul mai poate inca func(iona . Din pa
cate, mesajul spune. ca de obicei , prea puti
ne. Nu intotdeauna este necesar sa decrip
tati mesajele de eroare pentru a porni pe
calea rezolvarii. Uneori este mai simplu sa
va bazati pe bun-simt sa luati in conside
rare ceea ce faceati la momentul respectiv.
De exemplu, 0 eroare in ExpJorer.exe in
timpul unei operatiuni de copiere sugerea
za ca memoria sistemului ar putea fi defec
ta pentru ca portiuni din ea nu pot fi acce
sate pentru citire sau scriere.
ME.M...01W DEFECR; Din pacate, defectarea
unui modul de memorie are simp
tome cu 0 eroare de programare, avand ca
efect faptul ca Explorer.exe nu mai func(io
neaza. Daca ati mai facut upgrade sau ati
inlocuit memoria, verificati daca totul este
in ordine cu ea.
Vista Windows 7 includ un instrument
de diagnostic prin intermediul caruia pot fi
detectate memoriile defecte. Acesta poate
fi gasit in Control Panel IAdministrative Tools
IWindows Memory Diagnostic. La pornirea
programului sunteti intrebati daca vreti sa
repornit! sistemul pe moment pentru a de
tecta erorile. Sistemul de operare va repor
ni programul de diagnostic va pomi au
tomat. in cazul lui Windows XP, poate fi
folosita aplicatia freeware memtest.
Diagnosticu! se bazeaza pe scrierea tutu
ror adreselor di sponibile de memorie cu di
ferite valori, iar apoi lor. Daca me
moria este defecta, alerta data de program
va fj evidenta nu trebuie decat determi
nat cu exactitate care este modulul care
E3 AppCr.,hVitw
fit.
!;l @1 ci .5;) -'
Process
Explorer.EXE
V.hooMessengeJ,txe
",.hooMessmgrf.exe
V"hooMessiUlger.ece
svcllost.oe


zRil'ven.exe
WlNWORD.EXE
iexplore_exe
Photomop_oe
Photoshop.e:xe
01
version=!
conpne zona defecta. Procedura este simpla: Prin apasarea tastei F7 dezactivati diferitele
se deschide calculatorul se incearca pe extensii. Reporniti explorer-ul pentru a de
rand fiecare modul de memorie. Ideal ar fi termina care este programul cu probleme
sa fie incercate toate pentru a nu avea eliminati-1.
alte probleme pe vii tor. ERORI '
ERORI iN SOFTWARE DE S1S..tE.M.: Daca me un program genereaza 0
moria sistemului este in regula, aveti de-a
face cu 0 problema software - eroare de pro
gramare sau chiar prezenta malware-ului.
Cea de-a doua varianta ar trebui sa 0 exclu
deti imediat. Daca 0 scanare cu un antivirus
nu da rezultate, verificati ultimele progra
me instal ate. fi
De asemenea, verificati daca eroarea din
Explorer.exe nu apare la accesarea meniu APPCRASH
lui contextual. Extensii prost programate sau au generat 0 eroare
prost eliminate de pe sistem fac ca operati
unile cu date ale Explorer-ului sa genereze
erori. rat eroare
Cu ajutorul programului ShellExView de eroarea utilizand 0
terminati toate programele care au intrari
in meniul contextual. Cele care nu sunt ori
ginare din Windows vor fi marcate cu
Event Name Event Time Us.erName
User c.nceled II hung navigation. 15.11.2010 17:21Ul
Stopped working 11.11.l()10 16-.2&.17 catllin
Stopped woriting 11J1.2010 1SolU2 c.t,lin
Stopped working 11.11.201014:10:51 clt.lin
Windows Update installation problem 2710.201009:1_ All Users
Windows Upd.te inst.llation problem 2710.201009:1_
Stopped responding . ,nd closed 26.10.l()10 13:S3:4() uti
.. 1110.Xn.ollA""',U!..-.
Stopped responding lind was closed 1310.2010 15:0H2 catillin
Stopped working ll.lO.l()10 10;)9,58 cat.lin
Stopped working 07JO.l()10 09:01:26
Stopped responding ill'ld w.s closed 24.og.l()10 16:4MB c.talin
Stopped responding and w.s do,sed 24.09.201016:3057 cal,lin
?AJ)Q ?mn f"oIlt.lllin

ReportType= 3
Consent=!
Up1o.d'i ..e=12932 S S 7 3704 34 54 31
ReportIdenti fi er=cal4eSdS-eOdf-lldf-bOfd-001d7dd4Ofd2
I ntegr.torReport Ident i fi er=cal4eSc!6- eOdf-lldf-bOfd-001d7dd40fd2
Restonse -type::::4
Sig 0 .Nap1e=Application Name
.
=4oohcatlon Ver'S,
AppCrashVlew: programul detaliaza toate informatiile despre erori pe
care Windows-ulle colecteaza in mod automat.