Sunteți pe pagina 1din 1

SCARA 2

AX TUNEL PIETONAL km. 282+535.00


AX SCARA 2 A

15 TREPTE 15,8/30cm

15 TREPTE 15,8/30cm

SECTIUNE A-A
AX TUNEL PIETONAL km. 282+535.00

B A
NUME/SEMNATURA PROIECTAT NUME/SEMNATURA VERIFICAT

NUME/SEMNATURA SEF PROIECT

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME/SEMNATURA

CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA NR/DATA

BENEFICIAR Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" S.A.

AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE

AUTORITATEA CONTRACTANTA

CONTRACT

Nr. 502777 / 30.11.2008

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Directia Generala de Relatii Financiare Externe

Ministerul Finantelor Publice Oficiul de Plati si Contractare Phare

NUMAR PROIECT PROIECTANT

PROIECTANT

500 /0300 / 2009

Proiect finantat de UNIUNEA EUROPEANA

DATA

04.2010
DESENAT

ing.Valentina BARBU
VERIFICAT

PROIECT PHARE RO 2006 / 018-147.04.03 - LOT 1 Asistenta tehnica pentru pregatirea unor lucrari de modernizare a unor statii de cale ferata din Romania

SCARA

1:100 ing. Mar icel Iacob


SEF PROIECT

OBIECT

FAZA PROIECT

STATIA DE CALE FERATA TRGU MURE

PT

PLANSA

NUMAR PLANSA

ing. Mar icel Iacob

SECTIUNE SCARA PERON LINIILE III-V

TMPT05AR0400 420x297