Cheltuielile de transport si indemnizatia de deplasare in strainatate

1. Consideratii introductive – cadrul legal in materie Potrivit reglementarilor Titlului II din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile se impart in trei grupe: • • • deductibile; cu deductibilitate limitata; nedeductibile.

Conform dispozitiilor art. 21 din Codul fiscal, cheltuielile deductibile sunt acele cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare. Cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile sunt cheltuielile inregistrate cu realizarea si comercializarea bunurilor, prestarea serviciilor sau executarea lucrarilor. Sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri, potrivit prevederilor art. 21 alin. (2) lit. e) si cheltuielile de transport si de cazare, in tara si strainatate, efectuate pentru salariati si administratori, precum si pentru alte persoane fizice asimilate acestora. Acestea din urma, potrivit Normelor metodologice elaborate in aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare rezultate din Hotararea Guvernului nr. 1.579/2007 si O.G. nr. 106/2007, se refera, dar nu limitativ, la: • • directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat, conform legii; persoanele fizice rezidente si/sau nerezidente detasate, potrivit legii, in situatia in care contribuabilul suporta drepturile legale cuvenite acestora.

Calitatea de administrator rezulta din actul constitutiv al contribuabilului sau contractul de administrare/mandat. Angajatii trimisi in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiaza de: • • indemnizatia zilnica in valuta in vederea acoperirii cheltuielilor de hrana, a celor marunte uzuale, precum si a costului transportului in interiorul localitatii in care isi desfasoara activitatea; o suma zilnica in valuta, in limita careia personalul trebuie sa-si acopere cheltuielile de cazare (plafon de cazare).

Salariatii trimisi in delegare sau detasare in strainatate au dreptul sa primeasca un avans in numerar, stabilit in functie de numarul zilelor de detasare. Acest numar nu poate fi mai mare decat totalul cheltuielilor de delegare sau de detasare pentru 30 de zile calendaristice. Acordarea avansului si justificarea acestuia se face in conditiile prevazute de reglementarile legale privind operatiunile de incasari si plati in numerar prin casieria unitatilor. Justificarea sumelor acordate se face pe baza de documente, cu exceptia cheltuielilor pentru diurna, in termen de 3 zile de la inapoierea din delegatie.

convorbiri telefonice. avionul sau mijloacele auto. un loc in cuseta de 2-4 locuri. taxele pentru trecerea podurilor. sau cheltuite fara respectarea conditiilor in care au fost acordate se recupereaza de la cei care nu pot face dovada cheltuirii lor. in cazul calatoriei cu trenul la nivelul tarifului la vagon de dormit. gara. Sumele in valuta folosite in alte scopuri. alte taxe privind circulatia pe drumurile publice. din localitatea unde se afla in delegare sau detasare. Cheltuielile de transport care mai sunt considerate deductibile din punct de vedere fiscal sunt urmatoarele: • • • • • • • • • • • cheltuieli de transport efectuate cu mijloace de transport in comun la si de la aeroport. declaratia se confirma de catre aceste reprezentante. taxele de traversare cu bacul. comisioanele platite pentru rezervarea locurilor in camerele de hotel si in mijloacele de transport. aerogara. autogara sau port. In statele in care tara noastra are reprezentante. cheltuieli de transport pe distanta dintre locul de cazare si locul delegarii sau detasarii. autogara sau port si locul delegarii sau detasarii ori locul de cazare. cand persoana este chemata. taxele de aeroport. potrivit politicii existente pe plan local. pe baza cursului de schimb valutar la data depunerii sumei datorate. Mijloacele de transport cu care se poate face deplasarea in strainatate Salariatii trimisi in strainatate pot sa calatoreasca cu trenul. pe distanta dintre gari. daca pentru obtinerea acestei confirmari nu sunt necesare cheltuieli de deplasare. la propunerea compartimentului financiarcontabil al unitatii care a acordat avansul in valuta. 2. . cand persoana intrerupe delegarea sau detasarea si se inapoiaza in localitatea locului de munca obisnuit din cauza incapacitatii temporare de munca. Recuperarea avansului nejustificat sau a sumelor ramase necheltuite si nedepuse sau depuse peste termenele prezentate de lege. Sumele deductibile cu mijloacele de transport Sumele deductibile sunt: • • in cazul transportului cu avionul. autogara sau port. gara. dovedita prin certificat medical. furate. nu se elibereaza documente sau acestea sunt retinute de autoritati. indiferent de nivelul tarifului. sumele cheltuite se justifica pe baza de declaratie data pe propria raspundere a celui in cauza. in conditiile legii. prevazute in dispozitiile legale in vigoare. cheltuieli de transport efectuate in localitatea unde se executa delegarea sau detasarea. in unele tari. cu mijloace de transport in comun. 3. comisioane de schimb. in cazul in care acestea sunt situate in alta localitate. cheltuieli de protocol. indiferent de unitatea la care este incadrat in munca titularul avansului. se face pe baza de dispozitie emisa de conducatorul unitatii emitatoare.In cazul in care. inainte de terminarea misiunii. pierdute. Eventualele penalitati de intarziere in decontare se calculeaza in lei. necesare indeplinirii misiunii in afara tarii. dus-intors. inclusiv a penalitatilor de intarziere. telex.

loctiitorii secretarilor de stat din cadrul unitatilor care au aceste functii. subprefectii. inspectorul general al Inspectoratului General al Ministerului Apararii Nationale. seful Statului Major al Trupelor de Uscat. primarul general si viceprimarul Capitalei. presedintii si vicepresedintii Consiliilor Judetene. secretarii generali. astfel: In categoria a II-a se incadreaza: • • • • • • • • • • ministri. atat la plecarea in strainatate. cat si la inapoierea in tara. pentru indeplinirea programului stabilit se pot inchiria atat mijloace de transport in vederea deplasarii in grup in interiorul tarii de destinatie. prefectii. inclusiv cu cele proprietate personala. personalul incadrat in functii asimilate acestora prin acte normative. precum si de plata taxelor rutiere. prim-loctiitorul si loctiitorii acestora. seful Statului Major al Aviatiei si Apararii Antiaeriene. si/de pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a tarii noastre. seful Statului Major General.• in cazul transportului cu mijloace auto se admit la deducere in situatia in care cheltuielile totale care trebuie suportate de catre unitate sunt inferioare tarifelor practicate la calatoria cu avionul. la plecarea in strainatate.G. seful Statului Major al Marinei militare. avandu-se in vedere: a) momentul decolarii avionului. 1 din H. emisarul special pe langa coordonatorul special al pactului de stabilitate pentru Europa de Sud-Est. nr. . actualizate. De asemenea. de transportare sau a altor asemenea cheltuieli. Indemnizatia de deplasare in valuta se diferentiaza pe doua categorii de cheltuieli si se acorda la nivelul prevazut pentru fiecare tara in care are loc deplasarea potrivit Anexei nr. privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate. inclusiv asigurarea pentru raspunderea civila. la sosirea in tara. decontarea urmand sa se faca pe baza de documente justificative. Acordarea indemnizatiei zilnice de deplasare in valuta: Perioada pentru care se acorda diurna in valuta se determina in functie de mijlocul de transport folosit. prim loctiitorul si loctiitorii acestuia. unitatile trimitatoare avanseaza sumele necesare pentru cota carburantilor si a lubrifiantilor. ambasadorii. si momentul aterizarii avionului. secretarii de stat. seful Satului Major General. In cazul personalului care se deplaseaza cu mijloace auto. in functie de consumul specific al acestora. 518 din 10 iulie 1995. cu acordul prealabil al conducatorului unitatii trimitatoare. b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloace auto prin punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei. indemnizatia de deplasare in valuta se acorda astfel: 50% pana la 12 ore si 100% pentru perioada care depaseste 12 ore. cat si diferite mijloace de comunicatii. sefii departamentelor Ministerului Apararii Nationale si loctiitorii acestora. academicienii si membrii corespondenti ai Academiei Romane. subsecretarii de stat. Pentru fractiunile de timp care nu insumeaza 24 de ore.

Pentru primul-ministru. nr. in final de succesul deplasarii. 21 alin. In limita a de 2. diferente de tarif la cazare si altele asemenea necesare indeplinirii misiunii. pe verso-ul formularului sunt justificate toate cheltuielile. cu modificarile ulterioare. 518/1995. conducatorii unitatilor economice pot stabili nivelul indemnizatiei zilnice in valuta fara sa aiba in vedere functiile detinute de persoanele din cadrul societatilor comerciale si alte persoane juridice. denumirea proprie continutului sau economic este indemnizatia zilnica de deplasare in valuta. 11 din H. Pentru salariatii din unitatile economice se aplica prevederile art.G. de rezultatele obtinute. indemnizatia de deplasare in valuta se majoreaza cu 50%. Aceste formulare au rol de document justificativ pentru inregistrarea in evidenta contabila a cheltuielilor pentru transport si cazare efectuate in strainatate. in limita de 2. potrivit legii nu trebuie justificata. Diferentierea acestor niveluri se poate face in functie de calitatea activitatii in strainatate. se acorda in limita unei sume de pana la 50% din totalul diurnei si al plafonului de cazare la are care dreptul personalul. indemnizatia zilnica in valuta este denumita diurna.5 ori nivelul stabilit pentru institutii publice. chitanta pentru operatiunile in valuta (cod 14-4-1/a). la art. consideram ca. Potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 5 a). Potrivit dispozitiilor art. cu modificarile si completarile ulterioare. nr. utilizate cu privire la regimul cheltuielilor de transport cazare in strainatate sunt: • • decontul de cheltuieli (pentru deplasari externe – cod 14-5-5).G. (3) lit. comisioane de schimb. Apreciem ca mai aproape de DEX si in special de prevederile din Codul fiscal. Prin depunerea decontului de cheltuieli pentru deplasari externe. b): „suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate. In H. 1.5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice“.850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile. precum si a celor pentru convorbiri telefonice. 518/1995. Suma cheltuielilor neprevazute se calculeaza a procent aplicat la indemnizatia zilnica de deplasare in valuta si cazare. telex. Referitor la necesitatea justificarii cheltuielilor neprevazute. valuta necesara pentru acoperirea unor eventuale cheltuieli neprevazute. inclusiv pentru indemnizatia zilnica de deplasare in valuta. consideram ca acestea nu sunt de natura indemnizatiei zilnice de deplasare care. In categoria I se incadreaza restul personalului din domeniul bugetar. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful