Cheltuielile de transport si indemnizatia de deplasare in strainatate

1. Consideratii introductive – cadrul legal in materie Potrivit reglementarilor Titlului II din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile se impart in trei grupe: • • • deductibile; cu deductibilitate limitata; nedeductibile.

Conform dispozitiilor art. 21 din Codul fiscal, cheltuielile deductibile sunt acele cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare. Cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile sunt cheltuielile inregistrate cu realizarea si comercializarea bunurilor, prestarea serviciilor sau executarea lucrarilor. Sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri, potrivit prevederilor art. 21 alin. (2) lit. e) si cheltuielile de transport si de cazare, in tara si strainatate, efectuate pentru salariati si administratori, precum si pentru alte persoane fizice asimilate acestora. Acestea din urma, potrivit Normelor metodologice elaborate in aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare rezultate din Hotararea Guvernului nr. 1.579/2007 si O.G. nr. 106/2007, se refera, dar nu limitativ, la: • • directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat, conform legii; persoanele fizice rezidente si/sau nerezidente detasate, potrivit legii, in situatia in care contribuabilul suporta drepturile legale cuvenite acestora.

Calitatea de administrator rezulta din actul constitutiv al contribuabilului sau contractul de administrare/mandat. Angajatii trimisi in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiaza de: • • indemnizatia zilnica in valuta in vederea acoperirii cheltuielilor de hrana, a celor marunte uzuale, precum si a costului transportului in interiorul localitatii in care isi desfasoara activitatea; o suma zilnica in valuta, in limita careia personalul trebuie sa-si acopere cheltuielile de cazare (plafon de cazare).

Salariatii trimisi in delegare sau detasare in strainatate au dreptul sa primeasca un avans in numerar, stabilit in functie de numarul zilelor de detasare. Acest numar nu poate fi mai mare decat totalul cheltuielilor de delegare sau de detasare pentru 30 de zile calendaristice. Acordarea avansului si justificarea acestuia se face in conditiile prevazute de reglementarile legale privind operatiunile de incasari si plati in numerar prin casieria unitatilor. Justificarea sumelor acordate se face pe baza de documente, cu exceptia cheltuielilor pentru diurna, in termen de 3 zile de la inapoierea din delegatie.

dovedita prin certificat medical. 3. comisioanele platite pentru rezervarea locurilor in camerele de hotel si in mijloacele de transport. autogara sau port. . Mijloacele de transport cu care se poate face deplasarea in strainatate Salariatii trimisi in strainatate pot sa calatoreasca cu trenul. cand persoana intrerupe delegarea sau detasarea si se inapoiaza in localitatea locului de munca obisnuit din cauza incapacitatii temporare de munca. nu se elibereaza documente sau acestea sunt retinute de autoritati. taxele pentru trecerea podurilor.In cazul in care. un loc in cuseta de 2-4 locuri. in unele tari. Recuperarea avansului nejustificat sau a sumelor ramase necheltuite si nedepuse sau depuse peste termenele prezentate de lege. Eventualele penalitati de intarziere in decontare se calculeaza in lei. pe distanta dintre gari. in cazul in care acestea sunt situate in alta localitate. convorbiri telefonice. dus-intors. pe baza cursului de schimb valutar la data depunerii sumei datorate. furate. cheltuieli de protocol. Sumele in valuta folosite in alte scopuri. daca pentru obtinerea acestei confirmari nu sunt necesare cheltuieli de deplasare. necesare indeplinirii misiunii in afara tarii. gara. in conditiile legii. avionul sau mijloacele auto. pierdute. din localitatea unde se afla in delegare sau detasare. cheltuieli de transport pe distanta dintre locul de cazare si locul delegarii sau detasarii. cu mijloace de transport in comun. inclusiv a penalitatilor de intarziere. in cazul calatoriei cu trenul la nivelul tarifului la vagon de dormit. autogara sau port. taxele de aeroport. taxele de traversare cu bacul. declaratia se confirma de catre aceste reprezentante. comisioane de schimb. aerogara. cheltuieli de transport efectuate in localitatea unde se executa delegarea sau detasarea. indiferent de unitatea la care este incadrat in munca titularul avansului. cand persoana este chemata. gara. 2. alte taxe privind circulatia pe drumurile publice. sumele cheltuite se justifica pe baza de declaratie data pe propria raspundere a celui in cauza. autogara sau port si locul delegarii sau detasarii ori locul de cazare. potrivit politicii existente pe plan local. inainte de terminarea misiunii. telex. la propunerea compartimentului financiarcontabil al unitatii care a acordat avansul in valuta. Cheltuielile de transport care mai sunt considerate deductibile din punct de vedere fiscal sunt urmatoarele: • • • • • • • • • • • cheltuieli de transport efectuate cu mijloace de transport in comun la si de la aeroport. Sumele deductibile cu mijloacele de transport Sumele deductibile sunt: • • in cazul transportului cu avionul. prevazute in dispozitiile legale in vigoare. In statele in care tara noastra are reprezentante. indiferent de nivelul tarifului. se face pe baza de dispozitie emisa de conducatorul unitatii emitatoare. sau cheltuite fara respectarea conditiilor in care au fost acordate se recupereaza de la cei care nu pot face dovada cheltuirii lor.

ambasadorii. seful Statului Major General. Pentru fractiunile de timp care nu insumeaza 24 de ore. cu acordul prealabil al conducatorului unitatii trimitatoare.• in cazul transportului cu mijloace auto se admit la deducere in situatia in care cheltuielile totale care trebuie suportate de catre unitate sunt inferioare tarifelor practicate la calatoria cu avionul. la plecarea in strainatate. si/de pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a tarii noastre. loctiitorii secretarilor de stat din cadrul unitatilor care au aceste functii. cat si la inapoierea in tara. seful Satului Major General. cat si diferite mijloace de comunicatii. presedintii si vicepresedintii Consiliilor Judetene. prim loctiitorul si loctiitorii acestuia. Acordarea indemnizatiei zilnice de deplasare in valuta: Perioada pentru care se acorda diurna in valuta se determina in functie de mijlocul de transport folosit. astfel: In categoria a II-a se incadreaza: • • • • • • • • • • ministri. pentru indeplinirea programului stabilit se pot inchiria atat mijloace de transport in vederea deplasarii in grup in interiorul tarii de destinatie. In cazul personalului care se deplaseaza cu mijloace auto. actualizate.G. b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloace auto prin punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei. . personalul incadrat in functii asimilate acestora prin acte normative. atat la plecarea in strainatate. in functie de consumul specific al acestora. inclusiv asigurarea pentru raspunderea civila. academicienii si membrii corespondenti ai Academiei Romane. secretarii generali. 1 din H. subsecretarii de stat. seful Statului Major al Marinei militare. seful Statului Major al Trupelor de Uscat. seful Statului Major al Aviatiei si Apararii Antiaeriene. privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate. primarul general si viceprimarul Capitalei. inspectorul general al Inspectoratului General al Ministerului Apararii Nationale. Indemnizatia de deplasare in valuta se diferentiaza pe doua categorii de cheltuieli si se acorda la nivelul prevazut pentru fiecare tara in care are loc deplasarea potrivit Anexei nr. indemnizatia de deplasare in valuta se acorda astfel: 50% pana la 12 ore si 100% pentru perioada care depaseste 12 ore. decontarea urmand sa se faca pe baza de documente justificative. nr. prefectii. subprefectii. 518 din 10 iulie 1995. secretarii de stat. De asemenea. sefii departamentelor Ministerului Apararii Nationale si loctiitorii acestora. la sosirea in tara. si momentul aterizarii avionului. avandu-se in vedere: a) momentul decolarii avionului. de transportare sau a altor asemenea cheltuieli. inclusiv cu cele proprietate personala. unitatile trimitatoare avanseaza sumele necesare pentru cota carburantilor si a lubrifiantilor. precum si de plata taxelor rutiere. emisarul special pe langa coordonatorul special al pactului de stabilitate pentru Europa de Sud-Est. prim-loctiitorul si loctiitorii acestora.

Prin depunerea decontului de cheltuieli pentru deplasari externe. utilizate cu privire la regimul cheltuielilor de transport cazare in strainatate sunt: • • decontul de cheltuieli (pentru deplasari externe – cod 14-5-5).G. in limita de 2. precum si a celor pentru convorbiri telefonice.850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile. Pentru salariatii din unitatile economice se aplica prevederile art. consideram ca. nr. In categoria I se incadreaza restul personalului din domeniul bugetar. nr. 518/1995. (3) lit. cu modificarile si completarile ulterioare. se acorda in limita unei sume de pana la 50% din totalul diurnei si al plafonului de cazare la are care dreptul personalul. In limita a de 2. chitanta pentru operatiunile in valuta (cod 14-4-1/a). .Pentru primul-ministru. 11 din H.5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice“. Apreciem ca mai aproape de DEX si in special de prevederile din Codul fiscal. denumirea proprie continutului sau economic este indemnizatia zilnica de deplasare in valuta. 21 alin. 1. Aceste formulare au rol de document justificativ pentru inregistrarea in evidenta contabila a cheltuielilor pentru transport si cazare efectuate in strainatate. comisioane de schimb. 5 a). telex. Potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. de rezultatele obtinute.G. indemnizatia de deplasare in valuta se majoreaza cu 50%. In H. potrivit legii nu trebuie justificata. in final de succesul deplasarii. conducatorii unitatilor economice pot stabili nivelul indemnizatiei zilnice in valuta fara sa aiba in vedere functiile detinute de persoanele din cadrul societatilor comerciale si alte persoane juridice. Diferentierea acestor niveluri se poate face in functie de calitatea activitatii in strainatate. inclusiv pentru indemnizatia zilnica de deplasare in valuta. valuta necesara pentru acoperirea unor eventuale cheltuieli neprevazute. Potrivit dispozitiilor art. 518/1995. la art. b): „suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate. indemnizatia zilnica in valuta este denumita diurna. Suma cheltuielilor neprevazute se calculeaza a procent aplicat la indemnizatia zilnica de deplasare in valuta si cazare. cu modificarile ulterioare. diferente de tarif la cazare si altele asemenea necesare indeplinirii misiunii. pe verso-ul formularului sunt justificate toate cheltuielile. consideram ca acestea nu sunt de natura indemnizatiei zilnice de deplasare care.5 ori nivelul stabilit pentru institutii publice. Referitor la necesitatea justificarii cheltuielilor neprevazute.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful