Se dau textele

:
a) ”- Acum, sublinie îndrâznind să se apropie de el, sunt fericită, însă în rest... Să auzim, se gândi Matei. Acum îmi va vorbi despre nefericile ei, ca Dora, şi evocând numele acesteia fu gata să o facă vinovată pe inocenta de lângă el de profanarea pe care avu conştiinţa că o săvârşeşte, ca Dora, că se plictiseşte, că viaţa îi este goală, fără orizont şi aşa mai departe. Nu-i spuse că se plictiseşte, n-ar fi fost adevărat, în schimb Matei putu afla că domnul acela nu-i era soţ, că o decepţionase destul de repede, înainte totuşi ca între ei să se fi petrecut ceva ireparabil şi că nu ştie cum să scape de el. Asteptă din partea lui o încurajare ce nu veni. Pentru că terminase ce avusese de spus, îi luă la rândul ei mâna s-o privească, pretext de a-i veni şi mai aproape.” b) “Nu ştiu dacă Nietzsche atunci când a formulat teoria supraomului a avut în minte şi o reprezentare a produsului său. Cred că aşa ar fi trebuit să arate superhomunculul lui, ca I., prietenul meu din studenţie, care atunci când nu mă face să vreau să plâng, mă face să vreau să-1 strâng de gât. Cred însă că acum am ajuns într-un punct în care am putea să plângem împreună în faţa omletei mele de pe masa de marmură. Pentru că tocmai mi-am amintit... Dacă nu mi-aş fi adus aminte de... Dar cum să nu-mi amintesc îngrozit acea sală de restaurant plină de ceilalţi, zeci de ceilalţi ca nişte animale de pradă la pândă, în care I. striga în gura mare ‘mie foame’! Se afla în situaţia descrisă de Orlando: ştia că tot ce e în farfurie trebuie trăit, dar nu avea puterea sau curajul să mănânce în faţa celorlalţi... Cei de la masă mâncau şi se lăsau mâncaţi. Numai I. nu voia să mănânce, nici să se lase mâncat şi nimeni nu înţelegea măreţia lui.”

Analizati morfo-sintactic cuvintele subliniate