Sunteți pe pagina 1din 18

PRIECTAREA ASISTATA A REPERULUI FURCA1 LIM 12B 2009 02

INDRUMATOR: PROF.

ELEV: CLASA a XII-a B

2009

ECRANUL AUTOCAD

ETAPE IN CONSTRUIREA DESENULUI


1. CONSTRUIREA STRATURILOR
Comanda care poate creea si modifica straturi este Layers. Aceasta comanda determina afisarea casetei de dialog Layer Properties Manager,prin care se pot selecta proprietatile asociate straturilor: vizibilitatea, accesul la editare, culoarea, tipul si grosimea liniei, obtiuni de plotare Se construiesc pe rand straturile alegand New. Se modifica numele predefinit si se trece numele dorit pentru fiecare strat in parte. In final se obtin urmatoarele straturi :

TRASAREA LIMITELOR DESENULUI A4


Se fixeaza ca strat activ stratul limite A4
Se selecteaza instrumentul linie si se

pleaca din punctul 0,0 In continuare folosind coordonate polare se scrie : @210<0 @297<90 @210<180 0,0

TRASAREA CHENARULUI DESENULUI


Se fixeaza ca strat activ stratul O . Pentru trasarea chenarului se va lasa o distanta de 20 mm in

stanga(pentru indosariere), si in rest cate 5 mm. Se selecteaza instrumentul linie si se pleaca din punctul 20,5. In continuare, folosind coordonate polare se scrie : @185<0 @287<90 @185<180 20, 5

INTRODUCEREA INDICATORULUI
Se poate realiza in doua moduri, si anume: se insereaza un bloc cu numele indicator in punctul 20,5;

se deseneaza pe rand fiecare linie a indicatorului.


Se recomanda prima metoda , deoarece indicatorul este utilizat la fiecare

desen, este standardizat, si prin urmare nu are rost sa se repete anumite operatii. Indiferent de metoda aleasa va rezulta desenul alaturat.

DESENAREA AXELOR
Se alege ca strat curent stratul axe.
Folosind instrumentul linie si

coordonate polare se traseaza axele conform cotelor din desen . Rezulta desenul alaturat.

DESENAREA CONTURULUI DESENULUI


Se alege stratul 0 ca strat activ. Se deseneaza cercurile selectand comanda :

Circle/D/<valori > Valorile diametrelor : 42 ,44 , 60 ; 20 , 22 , 30 . Pe axa de simetrie situata la 100 fata de verticala se construieste jumatate din bratul furcii folosind comenzile ,, line si ,,arc , tinand cont de cotele desenului . Prin ,, oglindire se construieste si a doua jumatate . Se duc tangentele la cele doua cercuri in partea de sus si de jos a desenului cu ajutorul comenzii ,, line/tangent . Linia tangenta din partea de jos se va racorda cu R5 cu bratul furcii , cu comanda ,, fillet si raza . Tesirile 1x450 se executa cu comanda ,, chamfer .

DESENAREA SECTIUNII DESENULUI


Se alege stratul 0 ca strat activ.
Comenzile folosite sunt ,, line , ,, fillet , ,, arc , ,, circle ,

specificand coordonatele polare .

COTAREA DESENULUI
Cotarea este operatia de inscriere pe desen a dimensiunilor

formelor geometrice simple din care este alcatuita piesa . Se trece pe stratul cote si se coteaza in ordine conform desen folosind instrumentele de cotare din AutoCAD. Daca acestea nu sunt vizibile pe ecran ,se alege din meniu : view / toolbar / dimension.

HASURAREA DESENULUI IN SECTIUNE


Hasurarea se foloseste pentru suprafetele sectionate .
Pentru hasurare se trece mai intai pe stratul

hasurare si se alege instrumentul Hatch. Apare o fereastra din care se va alege tipul de hasura :ANSI31. Se apasa butonul Pick Points, se da clic in zona de hasurat si apoi se apasa butonul OK.

SCRIEREA CONDITIILOR TEHNICE


Se alege ca strat activ stratul text.
Folosind instrumentul Multiline Text, se traseaza mai

intai o caseta in locul unde dorim scrierea textului, dupa care se scrie textul dorit

Completarea indicatorului
Se va lucra in continuare pe acelasi strat. In cazul indicatorului

este de preferat ca textul sa fie introdus cu comanda text , datorita unui control mai bun. Dupa ce se scrie comanda text , se da clic cu mouse-ul in locul in care dorim sa apara textul, si apoi se fiseaza marimea literelor si directia de scriere, dupa care se va introduce textul dorit. In final se apasa ENTER.

SALVAREA DESENULUI
Pentru salvarea desenului din AutoCAD se pot folosi una

dintre urmatoarele variante : tastarea in linia de comanda sau selectarea din meniul File a comenzii Save As actiunea are ca efect aparitia casetei de dialog Save Drawing As alegerea din meniul File a comenzii Save. Din linia derulanta Save in se poate alege catalogul in care va fi salvat desenul , iar la rubrica File name se tasteaza numele desenului .