Sunteți pe pagina 1din 11

ORDONANTA DE URGENTA nr.

54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 30 iunie 2006

Avnd n vedere necesitatea i urgenta compatibilizarii depline a legislaiei naionale n domeniul concesiunilor cu reglementrile i practica comunitara, recomandarea Comisiei Europene de abrogare total i expres a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificrile i completrile ulterioare, odat cu intrarea n vigoare a Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, precum i prevederile art. 136 alin. (4) din Constituia Romniei, republicat, se impune adoptarea prezentei ordonane de urgenta care reglementeaz regimul concesiunilor de bunuri proprietate publica i care trebuie sa ntre n vigoare ncepnd cu data de 30 iunie 2006, n temeiul art. 115 alin. (4) din Constituia Romniei, republicat, Guvernul Romniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. CAP. I Dispoziii generale ART. 1 (1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaz regimul juridic al contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica. (2) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publica, denumit n continuare contract de concesiune, este acel contract ncheiat n forma scris prin care o autoritate publica, denumita concedent, transmite, pe o perioada determinata, unei persoane, denumite concesionar, care acioneaz pe riscul i rspunderea sa, dreptul i obligaia de exploatare a unui bun proprietate publica n schimbul unei redevene. ART. 2 (1) Dispoziiile prezentei ordonane de urgenta nu se aplica contractelor reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii. (2) n cazul unui contract a crui atribuire intra sub incidenta prevederilor Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 pentru a crui executare este necesar exploatarea unui bun proprietate publica, dreptul de exploatare a respectivului bun se transmite n cadrul i potrivit procedurii aplicate pentru atribuirea contractului n cauza. (3) n cazul prevzut la alin. (2) autoritatea contractant ncheie un singur contract guvernat de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 . ART. 3 Fac obiectul contractului de concesiune bunurile care sunt proprietate publica a statului sau a unitilor administrativ-teritoriale, potrivit Constituiei i reglementrilor legale privind proprietatea publica. ART. 4 (1) Redeventa obinut prin concesionare se face venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, dup caz. (2) Modul de calcul i de plata a redeventei se stabilete de ctre ministerele de resort sau de alte organe de specialitate ale administraiei publice centrale ori de ctre autoritile administraiei publice locale. ART. 5 Au calitatea de concedent, n numele statului, judeului, oraului sau comunei: a) ministerele sau alte organe de specialitate ale administraiei publice centrale, pentru bunurile proprietate publica a statului; b) consiliile judeene, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureti sau instituiile publice de interes local, pentru bunurile proprietate publica a judeului, oraului sau comunei.

ART. 6 Calitatea de concesionar o poate avea orice persoana fizica sau persoana juridic, romana ori strin. ART. 7 (1) Contractul de concesiune se ncheie n conformitate cu legea romana, indiferent de naionalitatea sau de cetenia concesionarului, pentru o durata care nu va putea depi 49 de ani, ncepnd de la data semnrii lui. (2) Durata concesiunii se stabilete de ctre concedent pe baza studiului de oportunitate. (3) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumtate din durata sa iniial, prin simplul acord de vointa al prilor. ART. 8 Subconcesionarea este interzis, cu excepia situaiilor expres prevzute de prezenta ordonanta de urgenta. CAP. II Procedura administrativ de iniiere a concesionarii ART. 9 (1) Concesionarea are loc la initiativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri nsuite de acesta. (2) Propunerea de concesionare prevzut la alin. (1) trebuie sa fie fundamentat din punct de vedere economic, financiar, social i de mediu. ART. 10 (1) Initiativa concesionarii trebuie sa aib la baza efectuarea unui studiu de oportunitate, care sa cuprind, n principal, urmtoarele elemente: a) descrierea i identificarea bunului care urmeaz sa fie concesionat; b) motivele de ordin economic, financiar, social i de mediu, care justifica realizarea concesiunii; c) nivelul minim al redeventei; d) procedura utilizata pentru atribuirea contractului de concesiune i justificarea alegerii procedurii; e) durata estimat a concesiunii; f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare; g) avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale i al Statului Major General privind ncadrarea obiectului concesiunii n infrastructura sistemului naional de aprare, dup caz; h) avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, n cazul n care obiectul concesiunii l constituie bunuri situate n interiorul unei arii naturale protejate, respectiv al autoritii teritoriale pentru protecia mediului competente, n cazul n care aria naturala protejata nu are structura de administrare/custode. (2) Concedentul este obligat ca, ntr-un termen de 30 de zile de la nsuirea propunerii de concesionare formulate de orice persoana interesat, sa procedeze la ntocmirea studiului de oportunitate. (3) n cazurile n care autoritatea publica nu deine capacitatea organizatoric i tehnica pentru elaborarea studiului de oportunitate prevzut la alin. (1), aceasta poate apela la serviciile unor consultani de specialitate. (4) Contractarea serviciilor prevzute la alin. (3) se face cu respectarea prevederilor Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 , ale Legii concurentei nr. 21/1996 , republicat, i ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificrile i completrile ulterioare. ART. 11 n msura n care, dup ntocmirea studiului de oportunitate, se constata ca exploatarea bunului ce va face obiectul concesionarii implica n mod necesar i executarea unor lucrri i/sau prestarea unor servicii, concedentul are obligaia ca, n funcie de scopul urmrit i de activitile desfurate, sa califice natura contractului potrivit prevederilor Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 . n acest scop, concedentul poate solicita punctul de vedere al Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice. ART. 12 (1) Studiul de oportunitate se aproba de ctre concedent. (2) Concesionarea se aproba, pe baza studiului de oportunitate prevzut la alin. (1), prin hotrre a Guvernului, a consiliilor locale, judeene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureti, dup caz. (3) n baza studiului de oportunitate prevzut la alin. (1) concedentul elaboreaz caietul de sarcini al concesiunii.

(4) Principalele elemente ale caietului de sarcini se stabilesc n normele metodologice de aplicare a prezentei ordonane de urgenta. CAP. III Atribuirea contractului de concesiune SECIUNEA 1 Principii i reguli generale pentru atribuirea contractului de concesiune ART. 13 Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune sunt: a) transparenta - punerea la dispoziie tuturor celor interesai a informaiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune; b) tratamentul egal - aplicarea, ntr-o maniera nediscriminatorie, de ctre autoritatea publica, a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune; c) proportionalitatea - presupune ca orice msura stabilit de autoritatea publica trebuie sa fie necesar i corespunztoare naturii contractului; d) nediscriminarea - aplicarea de ctre autoritatea publica a acelorai reguli, indiferent de naionalitatea participanilor la procedura de atribuire a contractului de concesiune, cu respectarea condiiilor prevzute n acordurile i conveniile la care Romnia este parte; e) libera concurenta - asigurarea de ctre autoritatea publica a condiiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire sa aib dreptul de a deveni concesionar n condiiile legii, ale conveniilor i acordurilor internaionale la care Romnia este parte. ART. 14 Procedurile de atribuire a contractului de concesiune sunt urmtoarele: a) licitaia - procedura la care orice persoana fizica sau juridic interesat are dreptul de a depune oferta; b) negocierea directa - procedura prin care concedentul negociaza clauzele contractuale, inclusiv redeventa, cu unul sau mai muli participani la procedura de atribuire a contractului de concesiune. ART. 15 Concedentul are obligaia de a atribui contractul de concesiune, de regula, prin aplicarea procedurii licitaiei. ART. 16 Fr a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei ordonane de urgenta, concedentul are obligaia de a asigura protejarea acelor informaii care i sunt comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu confidenial, n msura n care, n mod obiectiv, dezvaluirea informaiilor n cauza ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, n special n ceea ce privete secretul comercial i proprietatea intelectual. ART. 17 (1) Concedentul are obligaia de a preciza n cadrul documentaiei de atribuire orice cerinta, criteriu, regula i alte informaii necesare pentru a asigura ofertantului o informare completa, corecta i explicita cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. (2) Informaiile pe care trebuie sa le conin documentaia de atribuire sunt prevzute n normele metodologice la prezenta ordonanta de urgenta. ART. 18 Concedentul are dreptul de a impune n cadrul documentaiei de atribuire, n msura n care acestea sunt compatibile cu obiectul contractului, condiii speciale de ndeplinire a contractului prin care se urmrete obinerea unor efecte de ordin social sau n legatura cu protecia mediului i promovarea dezvoltrii durabile. ART. 19 Orice persoana interesat are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune. ART. 20 (1) Concedentul are obligaia sa asigure obinerea documentaiei de atribuire de ctre orice persoana interesat, care nainteaz o solicitare n acest sens. (2) Concedentul are dreptul de a opta pentru una dintre urmtoarele modaliti de obinere a documentaiei de atribuire de ctre persoanele interesate:

a) asigurarea accesului direct, nerestrictionat i deplin, prin mijloace electronice, la coninutul documentaiei de atribuire; b) punerea la dispoziie oricrei persoane interesate care a naintat o solicitare n acest sens a unui exemplar din documentaia de atribuire, pe suport hrtie i/sau pe suport magnetic. (3) n cazul prevzut la alin. (2) lit. b) concedentul are dreptul de a stabili un pre pentru obinerea documentaiei de atribuire, cu condiia ca acest pre sa nu depeasc costul multiplicrii documentaiei, la care se poate adauga, dac este cazul, costul transmiterii acesteia. SECIUNEA a 2-a Licitaia ART. 21 (1) n cazul procedurii de licitaie concedentul are obligaia sa publice n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a, ntr-un cotidian de circulaie nationala i ntr-unul de circulaie local anunul de licitaie. (2) Informaiile pe care trebuie sa le conin anunul de licitaie sunt prevzute n normele metodologice la prezenta ordonanta de urgenta. (3) Anunul de licitaie se trimite spre publicare cu cel puin 20 de zile calendaristice nainte de data limita pentru depunerea ofertelor. ART. 22 (1) Orice persoana interesat are dreptul de a solicita i de a obine documentaia de atribuire. (2) n cazul prevzut la art. 20 alin. (2) lit. b) concedentul are obligaia de a pune documentaia de atribuire la dispoziia persoanei interesate cat mai repede posibil, ntr-o perioada care nu trebuie sa depeasc 4 zile lucrtoare de la primirea unei solicitri din partea acesteia. (3) Persoana interesat are obligaia de a depune diligenele necesare, astfel nct respectarea de ctre concedent a perioadei prevzute la alin. (2) sa nu conduc la situaia n care documentaia de atribuire sa fie pus la dispoziia sa cu mai puin de 4 zile lucrtoare nainte de data limita pentru depunerea ofertelor. ART. 23 (1) Orice persoana interesat are dreptul de a solicita clarificri privind documentaia de atribuire. (2) Concedentul are obligaia de a rspunde, n mod clar, complet i fr ambiguiti, la orice clarificare solicitat, ntr-o perioada care nu trebuie sa depeasc 4 zile lucrtoare de la primirea unei astfel de solicitri. (3) Concedentul are obligaia de a transmite rspunsurile nsoite de ntrebrile aferente ctre toate persoanele interesate care au obinut, n condiiile prezentei ordonane de urgenta, documentaia de atribuire, lund msuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificrile respective. ART. 24 (1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 23 alin. (2), concedentul are obligaia de a transmite rspunsul la orice clarificare cu cel puin 4 zile lucrtoare nainte de data limita pentru depunerea ofertelor. (2) n cazul n care solicitarea de clarificare nu a fost transmis n timp util, punnd astfel concedentul n imposibilitatea de a respecta termenul prevzut la alin. (1), acesta din urma are totui obligaia de a rspunde la solicitarea de clarificare n msura n care perioada necesar pentru elaborarea i transmiterea rspunsului face posibila primirea acestuia de ctre persoanele interesate nainte de data limita de depunere a ofertelor. ART. 25 (1) Procedura de licitaie se poate desfasura numai dac n urma publicrii anunului de licitaie au fost depuse cel puin 3 oferte valabile. (2) n cazul n care n urma publicrii anunului de licitaie nu au fost depuse cel puin 3 oferte valabile, concedentul este obligat sa anuleze procedura i sa organizeze o noua licitaie. SECIUNEA a 3-a Negocierea directa ART. 26 Concedentul are dreptul de a aplica procedura de negociere directa numai n situaia n care, dup repetarea procedurii de licitaie conform prevederilor art. 25 alin. (2), nu au fost depuse cel puin 3 oferte valabile. ART. 27

(1) n cazul procedurii negocierii directe se aplica corespunztor prevederile art. 21 alin. (1). (2) Informaiile pe care trebuie sa le conin anunul negocierii directe sunt prevzute n normele metodologice la prezenta ordonanta de urgenta. (3) Anunul negocierii directe se trimite spre publicare cu cel puin 10 zile calendaristice nainte de data limita pentru depunerea ofertelor. ART. 28 (1) Orice persoana interesat are dreptul de a solicita i de a obine documentaia de atribuire. (2) n cazul prevzut la art. 20 alin. (2) lit. b) concedentul are obligaia de a pune documentaia de atribuire la dispoziia persoanei interesate, ntr-o perioada care nu trebuie sa depeasc doua zile lucrtoare de la primirea unei solicitri din partea acesteia. (3) Persoana interesat are obligaia de a depune diligenele necesare astfel nct respectarea de ctre concedent a perioadei prevzute la alin. (2) sa nu conduc la situaia n care documentaia de atribuire sa fie pus la dispoziia sa cu mai puin de doua zile lucrtoare nainte de data limita pentru depunerea ofertelor. ART. 29 (1) Orice persoana interesat are dreptul de a solicita clarificri privind documentaia de atribuire. (2) Concedentul are obligaia de a rspunde, n mod clar, complet i fr ambiguiti, la orice clarificare solicitat, ntr-o perioada care nu trebuie sa depeasc doua zile lucrtoare de la primirea unei astfel de solicitri. (3) Concedentul are obligaia de a transmite rspunsurile nsoite de ntrebrile aferente ctre toate persoanele interesate care au obinut, n condiiile prezentei ordonane de urgenta, documentaia de atribuire, lund msuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificrile respective. ART. 30 (1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 29 alin. (2), concedentul are obligaia de a transmite rspunsul la orice solicitare de clarificare cu cel puin doua zile lucrtoare nainte de data limita pentru depunerea ofertelor. (2) n cazul n care solicitarea de clarificare nu a fost transmis n timp util, punnd astfel concedentul n imposibilitatea de a respecta termenul prevzut la alin. (1), acesta din urma are totui obligaia de a rspunde la solicitarea de clarificare n msura n care perioada necesar pentru elaborarea i transmiterea rspunsului face posibila primirea acestuia de ctre persoanele interesate nainte de data limita de depunere a ofertelor. ART. 31 Concedentul deruleaz negocieri cu fiecare ofertant care a depus o oferta valabil. SECIUNEA a 4-a Reguli privind oferta ART. 32 (1) Ofertantul are obligaia de a elabora oferta n conformitate cu prevederile documentaiei de atribuire. (2) Ofertantul are obligaia de a depune oferta n conformitate cu prevederile normelor metodologice la prezenta ordonanta de urgenta. ART. 33 Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al coninutului, pe toat perioada de valabilitate stabilit de concedent. ART. 34 (1) Persoana interesat are obligaia de a depune oferta la adresa i pana la data limita pentru depunere, stabilite n anunul procedurii. (2) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forta major, cad n sarcina persoanei interesate. (3) Oferta depusa la o alta adresa a concedentului dect cea stabilit sau dup expirarea datei limita pentru depunere se returneaz nedeschis. (4) Coninutul ofertelor trebuie sa rmn confidenial pana la data stabilit pentru deschiderea acestora, concedentul urmnd a lua cunostinta de coninutul respectivelor oferte numai dup aceasta data. SECIUNEA a 5-a Determinarea ofertei ctigtoare

ART. 35 Evaluarea ofertelor depuse se realizeaz potrivit normelor metodologice la prezenta ordonanta de urgenta. ART. 36 (1) Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redeventei. (2) Concedentul poate tine seama i de alte criterii precum: a) capacitatea economico-financiar a ofertanilor; b) protecia mediului nconjurtor; c) condiii specifice impuse de natura bunului concesionat. ART. 37 Concedentul are obligaia de a stabili oferta ctigtoare pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizate n documentaia de atribuire. ART. 38 (1) Pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire, concedentul are dreptul de a solicita clarificri i, dup caz, completri ale documentelor prezentate de ofertani pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerinele solicitate. (2) Concedentul nu are dreptul ca prin clarificrile ori completrile solicitate sa determine apariia unui avantaj evident n favoarea unui ofertant. ART. 39 Concedentul are obligaia de ncheia contractul de concesiune cu ofertantul a crui oferta a fost stabilit ca fiind ctigtoare. ART. 40 Concedentul are obligaia de a transmite spre publicare n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a, un anun de atribuire a contractului de concesiune, n cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea oricreia dintre procedurile de atribuire a contractului de concesiune prevzute de prezenta ordonanta de urgenta. ART. 41 (1) Concendentul are obligaia de a informa ofertanii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de concesiune, n scris, cu confirmare de primire, nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la emiterea acestora. (2) n cadrul comunicrii prevzute la alin. (1) concedentul are obligaia de a informa ofertantul/ofertanii ctigtor/castigatori cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate. (3) n cadrul comunicrii prevzute la alin. (1) concedentul are obligaia de a informa ofertanii care au fost respinsi sau a cror oferta nu a fost declarata ctigtoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective. ART. 42 Concedentul poate sa ncheie contractul de concesiune numai dup mplinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizrii comunicrii prevzute la art. 41 alin. (1). SECIUNEA a 6-a Anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune ART. 43 (1) Prin excepie de la prevederile art. 39, concedentul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de concesiune, dac ia aceasta decizie, de regula, nainte de data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii de atribuire i, oricum, nainte de data ncheierii contractului, numai n urmtoarele cazuri: a) se ntrunesc condiiile prevzute la art. 25 alin. (2); b) se constata abateri grave de la prevederile legale care afecteaz procedura de atribuire sau fac imposibila ncheierea contractului. (2) n sensul prevederilor alin. (1) lit. b), procedura de atribuire se considera afectat n cazul n care sunt ndeplinite n mod cumulativ urmtoarele condiii: a) n cadrul documentaiei de atribuire i/sau n modul de aplicare a procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni care au ca efect nclcarea principiilor prevzute la art. 13; b) concedentul se afla n imposibilitate de a adopta msuri corective, fr ca acestea sa conduc, la rndul lor, la nclcarea principiilor prevzute la art. 13.

ART. 44 nclcarea prevederilor prezentei ordonane de urgenta privind atribuirea contractului de concesiune poate atrage anularea procedurii, potrivit dispoziiilor legale n vigoare. ART. 45 Concedentul are obligaia de a comunica, n scris, tuturor participanilor la procedura de atribuire, n cel mult 3 zile lucrtoare de la data anulrii, att ncetarea obligaiilor pe care acetia i le-au creat prin depunerea ofertelor, cat i motivul concret care a determinat decizia de anulare. SECIUNEA a 7-a Reguli privind conflictul de interese ART. 46 (1) Pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire concedentul are obligaia de a lua toate msurile necesare pentru a evita situaiile de natura sa determine apariia unui conflict de interese i/sau manifestarea concurentei neloiale. (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sancioneaz potrivit dispoziiilor legale n vigoare. ART. 47 Persoana care a participat la ntocmirea documentaiei de atribuire are dreptul de a fi ofertant, dar numai n cazul n care implicarea sa n elaborarea documentaiei de atribuire nu este de natura sa distorsioneze concurenta. ART. 48 Persoanele care sunt implicate direct n procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sanciunea excluderii din procedura de atribuire. ART. 49 Nu au dreptul sa fie implicate n procesul de verificare/evaluare a ofertelor urmtoarele persoane: a) so/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, persoana fizica; b) so/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administraie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertani, persoane juridice; c) persoane care dein pri sociale, pri de interes, aciuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertani sau persoane care fac parte din consiliul de administraie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertani; d) persoane care pot avea un interes de natura sa le afecteze imparialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor. CAP. IV Contractul de concesiune ART. 50 (1) Neincheierea contractului de concesiune ntr-un termen de 20 de zile calendaristice de la data implinirii termenului prevzut la art. 42 poate atrage plata daunelor-interese de ctre partea n culpa. (2) Refuzul ofertantului declarat ctigtor de a ncheia contractul de concesiune poate atrage dup sine plata daunelor-interese. ART. 51 (1) Contractul de concesiune cuprinde clauzele prevzute n caietul de sarcini i clauzele convenite de prile contractante, n completarea celor din caietul de sarcini, fr a contraveni obiectivelor concesiunii prevzute n caietul de sarcini. (2) Coninutul contractului de concesiune este prezentat, cu titlu orientativ, n cadrul normelor metodologice la prezenta ordonanta de urgenta. (3) Contractul de concesiune trebuie sa conin interdicia pentru concesionar de a subconcesiona, n tot sau n parte, unei alte persoane obiectul concesiunii, cu excepia cazurilor n care subconcesionarea este permis, potrivit prezentei ordonane de urgenta. (4) Contractul de concesiune va cuprinde i clauze contractuale referitoare la mprirea responsabilitilor de mediu ntre concedent i concesionar. ART. 52 n contractul de concesiune trebuie precizate n mod distinct categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar n derularea concesiunii, respectiv:

a) bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit i libere de orice sarcini concedentului la ncetarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au fcut obiectul concesiunii; b) bunurile proprii care la ncetarea contractului de concesiune rmn n proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparinut concesionarului i au fost utilizate de ctre acesta pe durata concesiunii. ART. 53 (1) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a contractului de concesiune, cu notificarea prealabil a concesionarului, din motive excepionale legate de interesul naional sau local, dup caz. (2) n cazul n care modificarea unilaterala a contractului i aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul sa primeasc fr ntrziere o justa despgubire. (3) n caz de dezacord ntre concedent i concesionar cu privire la suma despgubirii, aceasta va fi stabilit de ctre instanta judectoreasc competenta. Acest dezacord nu poate n niciun caz sa permit concesionarului sa nu isi execute obligaiile contractuale. ART. 54 (1) Raporturile contractuale dintre concedent i concesionar se bazeaz pe principiul echilibrului financiar al concesiunii ntre drepturile care i sunt acordate concesionarului i obligaiile care i sunt impuse. (2) Concesionarul nu va fi obligat sa suporte creterea sarcinilor legate de execuia obligaiilor sale, n cazul n care aceasta cretere rezulta n urma: a) unei msuri dispuse de o autoritate publica; b) unui caz de forta major sau unui caz fortuit. ART. 55 (1) Concesionarul isi executa obligaiile potrivit termenilor i condiiilor prevzute n contractul de concesiune i n acord cu prevederile legale specifice bunului concesionat. (2) Concedentul are dreptul sa verifice n perioada derulrii contractului de concesiune modul n care sunt respectate clauzele acestuia de ctre concesionar. ART. 56 (1) Concesionarul are obligaia ca n termen de cel mult 90 de zile de la data semnrii contractului de concesiune sa depun, cu titlu de garanie, o suma fixa reprezentnd o cota-parte din suma obligaiei de plata ctre concedent, stabilit de acesta i datorat pentru primul an de exploatare. (2) Din aceasta suma sunt reinute, dac este cazul, penalitile i alte sume datorate concedentului de ctre concesionar, n baza contractului de concesiune. (3) Concesionarul poate constitui drept garanie i titluri de credit, asupra crora se va institui garanie real mobiliar, cu acordul concedentului. ART. 57 (1) ncetarea contractului de concesiune poate avea loc n urmtoarele situaii: a) la expirarea duratei stabilite n contractul de concesiune; b) n cazul n care interesul naional sau local o impune, prin denunarea unilaterala de ctre concedent, cu plata unei despgubiri juste i prealabile n sarcina acestuia, n caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata; c) n cazul nerespectrii obligaiilor contractuale de ctre concesionar, prin reziliere de ctre concedent, cu plata unei despgubiri n sarcina concesionarului; d) n cazul nerespectrii obligaiilor contractuale de ctre concedent, prin reziliere de ctre concesionar, cu plata unei despgubiri n sarcina concedentului; e) la disparitia, dintr-o cauza de forta major, a bunului concesionat sau n cazul imposibilitii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunare, fr plata unei despgubiri. (2) La ncetarea contractului de concesiune concesionarul este obligat sa restituie, n deplina proprietate, liber de orice sarcina, bunul concesionat. ART. 58 (1) Contractul de concesiune va fi ncheiat n limba romana, n doua exemplare, cte unul pentru fiecare parte. (2) n cazul n care concesionarul este de o alta naionalitate sau cetenie dect cea romana i dac prile considera necesar, contractul de concesiune se va putea ncheia n patru exemplare, doua n limba romana i doua ntr-o alta limba aleas de ele. (3) n situaia prevzut la alin. (2) fiecare parte va avea cte un exemplar n limba romana i un

exemplar n limba strin n care a fost redactat contractul. (4) n caz de litigiu, exemplarele n limba romana ale contractului prevaleaz. ART. 59 (1) Prin excepie de la prevederile art. 14, bunurile proprietate publica pot fi concesionate prin atribuire directa companiilor naionale, societilor naionale sau societilor comerciale aflate n subordinea, sub autoritatea sau n coordonarea entitatilor prevzute la art. 5, care au fost nfiinate prin reorganizarea regiilor autonome i care au ca obiect principal de activitate gestionarea, ntreinerea, repararea i dezvoltarea respectivelor bunuri, dar numai pana la finalizarea privatizrii acestora. (2) n cazurile prevzute la alin. (1) nu este necesar ntocmirea studiului de oportunitate. (3) Concesionarea prevzut la alin. (1) se aproba prin hotrre a Guvernului, a consiliilor locale, judeene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureti, dup caz. (4) n msura n care se constata ca exploatarea bunului ce face obiectul concesiunii prevzute la alin. (1) implica n mod necesar i executarea unor lucrri i/sau prestarea unor servicii, concesionarul bunului are obligaia de a ncheia contracte pe care, n funcie de scopul urmrit i de activitile desfurate, sa le califice conform prevederilor Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 . (5) Prin excepie de la prevederile art. 5 i 8, companiile naionale, societile naionale sau societile comerciale prevzute la alin. (1) pot subconcesiona bunurile proprietate publica care le-au fost concesionate potrivit alin. (1). (6) Studiul de oportunitate al subconcesionarii se aproba de ctre persoanele care, potrivit art. 5, au calitatea de concedent n contractul de concesiune. (7) Subconcesionarea prevzut la alin. (5) se aproba, pe baza studiului de oportunitate, prin hotrre a Guvernului, a consiliilor locale, judeene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureti, dup caz. (8) Prin hotrrea de aprobare a concesionarii prevzut la alin. (3) poate fi aprobat i subconcesionarea prevzut la alin. (5). (9) Fr a aduce atingere prevederilor alin. (6)-(8), regimul juridic al subconcesionarii prevzute la alin. (5) este cel instituit de prezenta ordonanta de urgenta pentru concesionare. (10) Redeventa obinut prin subconcesionare se face venit la bugetul companiilor naionale, societilor naionale sau societilor comerciale care au subconcesionat bunurile aparinnd proprietii publice. (11) Sumele reprezentnd redeventa prevzut la alin. (10) sunt utilizate numai pentru ntreinerea, repararea, reabilitarea, modernizarea i/sau dezvoltarea bunurilor proprietate publica care au fcut obiectul concesionarii i nu pot fi recuperate prin amortizare conform prevederilor legale n vigoare. CAP. V Dosarul concesiunii ART. 60 Concedentul are obligaia de a ntocmi dosarul concesiunii pentru fiecare contract atribuit. ART. 61 Dosarul concesiunii se pstreaz de ctre concedent att timp cat contractul de concesiune produce efecte juridice, dar nu mai puin de 5 ani de la data ncheierii contractului respectiv. ART. 62 Dosarul concesiunii trebuie sa cuprind cel puin urmtoarele elemente: a) studiul de oportunitate al concesiunii; b) hotrrea de aprobare a concesiunii i, dup caz, hotrrea de aprobare a subconcesiunii; c) anunurile prevzute de prezenta ordonanta de urgenta referitoare la procedura de atribuire a contractului de concesiune i dovada transmiterii acestora spre publicare; d) documentaia de atribuire; e) nota justificativ privind alegerea procedurii de atribuire, n cazul n care procedura aplicat a fost alta dect licitaia deschis; f) denumirea/numele ofertantului/ofertanilor a crui/a cror oferta/oferte a/au fost declarata/declarate ctigtoare i motivele care au stat la baza acestei decizii; g) justificarea hotrrii de anulare a procedurii de atribuire, dac este cazul; h) contractul de concesiune semnat. ART. 63 (1) Dosarul concesiunii are caracter de document public. (2) Accesul persoanelor la aceste informaii se realizeaz cu respectarea termenelor i procedurilor

prevzute de reglementrile legale privind liberul acces la informaiile de interes public i nu poate fi restrictionat dect n msura n care aceste informaii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectual, potrivit legii. CAP. VI Dispoziii privind exercitarea controlului i soluionarea litigiilor privind concesionarea ART. 64 Orice persoana care considera ca un contract a fost calificat drept contract de concesiune de bunuri proprietate publica, cu nerespectarea prevederilor Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 , poate solicita punctul de vedere al Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice. ART. 65 Ministerele de resort i Ministerul Finanelor Publice, prin structurile cu atribuii specifice de control, realizeaz verificarea concesiunilor de bunuri proprietate publica de interes naional, iar Direcia general de administrare a marilor contribuabili, direciile generale ale finanelor publice judeene i a municipiului Bucureti realizeaz verificarea concesiunilor de bunuri proprietate publica de interes local, urmrind n special respectarea dispoziiilor referitoare la: a) aplicarea hotrrii de concesionare; b) publicitatea; c) documentaia de atribuire; d) aplicarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune; e) dosarul concesiunii; f) ndeplinirea obligaiilor contractuale de ctre concedent i concesionar. ART. 66 (1) Soluionarea litigiilor aprute n legatura cu atribuirea, ncheierea, executarea, modificarea i ncetarea contractului de concesiune, precum i a celor privind acordarea de despgubiri se realizeaz potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificrile ulterioare. (2) Aciunea n justiie se introduce la secia de contencios administrativ a tribunalului n a crui jurisdicie se afla sediul concedentului. (3) Impotriva hotrrii tribunalului se poate declara recurs la secia de contencios administrativ a curii de apel, conform prevederilor legale. CAP. VII Sanciuni ART. 67 Constituie contravenii la dispoziiile prezentei ordonane de urgenta: a) nerespectarea termenului prevzut la art. 10 alin. (2); b) atribuirea contractului de concesiune prin aplicarea altor proceduri dect cele prevzute la art. 14; c) nclcarea prevederilor art. 16; d) nclcarea prevederilor art. 20 alin. (1); e) nerespectarea termenelor prevzute la art. 21 alin. (3), art. 27 alin. (3), art. 40 i 42; f) aplicarea procedurii de negociere directa n alte cazuri dect cele prevzute de prezenta ordonanta de urgenta; g) nclcarea prevederilor art. 36 alin. (1); h) nclcarea prevederilor art. 39; i) nclcarea prevederilor art. 41; j) nclcarea prevederilor art. 45; k) nclcarea prevederilor art. 56; l) nclcarea prevederilor art. 59 alin. (11); m) nclcarea prevederilor art. 60 i 61. ART. 68 (1) Pentru svrirea contraveniilor prevzute la art. 67 se aplica o amenda de la 5.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON). (2) Amenzile prevzute la alin. (1) pot fi aplicate att persoanelor fizice, cat i persoanelor juridice.

(3) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se fac de ctre persoane mputernicite de structurile cu atribuii de control. ART. 69 Prevederile art. 67 i 68 referitoare la contravenii se completeaz cu dispoziiile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat i modificat prin Legea nr. 180/2002 , cu modificrile i completrile ulterioare. CAP. VIII Dispoziii tranzitorii i finale ART. 70 Contractele de concesiune ncheiate pana la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgenta rmn supuse reglementrilor n vigoare la data ncheierii lor. ART. 71 Contractele de concesiune a terenurilor de orice natura vor fi nregistrate de ctre concesionar n registrele de publicitate imobiliar sau n Cartea funciar. ART. 72 n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei ordonane de urgenta Ministerul Finanelor Publice i Ministerul Justiiei vor elabora i vor propune spre adoptare Guvernului norme metodologice. PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU Contrasemneaz: --------------Ministrul finanelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu Bucureti, 28 iunie 2006. Nr. 54.