ANEXĂ I.

Ordinele de ministru în vigoare pentru anul şcolar 2012 - 2013 privind planurile de învăţământ şi programele şcolare pe ani de studii/calificări profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar – învăţământ de zi La clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică , unde pregătirea se realizează pe domenii de pregătire de bază, se aplică planul - cadru de învăţământ aprobat prin OMECI nr. 3411 din 16.03.2009, planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală şi pregătire practică comasată aprobate prin OMECI nr. 3331 din 25.02.2010 şi programele şcolare aprobate prin ordine de ministru conform tabelului de mai jos: Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Domeniul de pregătire de bază Mecanică Electromecanică Electronică automatizări Chimie industrială Materiale de construcţii Electric Construcţii, instalaţii şi lucrări publice Agricultură Silvicultură Protecţia mediului Comerţ Turism şi alimentaţie Industrie alimentară Fabricarea produselor din lemn Industrie textilă şi pielărie Tehnici poligrafice Estetica şi igiena corpului omenesc Producţie media Nr. ordin ministru pentru programa şcolară 4857/31.08.2009 4857/31.08.2009 4857/31.08.2009 4857/31.08.2009 4857/31.08.2009 4857/31.08.2009 4857/31.08.2009 4857/31.08.2009 4857/31.08.2009 4857/31.08.2009 4857/31.08.2009 4857/31.08.2009 4857/31.08.2009 4857/31.08.2009 4857/31.08.2009 4857/31.08.2009 4857/31.08.2009 3330/25.02.2010

La clasa a X-a, ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică , unde pregătirea se realizează pe domenii de pregătire generală, se aplică planurile cadru aprobate prin OMECTS nr. 3081/27.01.2010, Anexa 2, planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală şi pregătire practică comasată aprobate prin OMECTS nr. 3331 din 25.02.2010 şi programele şcolare aprobate prin OMECTS nr. 4463/12.07.2010. La stagiile de pregătire practică – nivelul 2 de calificare, se aplică planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi programele şcolare aprobate prin OMECTS nr. 3646 din 04.02.2011. La clasa a X-a învăţământ profesional de 2 ani - se aplică planurile cadru aprobate prin OMECTS nr. 3168 din 03.02.2012, planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică, aprobate prin OMECTS nr. 3749 din 19.04.2012 şi programele şcolare aprobate prin OMECTS nr. 4681 din 29.06.2012 La anul de completare, învăţământ special, forma de învăţământ zi, rămân valabile planurile cadru din învăţământul de masă, iar pentru anul de completare, forma de învăţământ seral, se aplică planurile cadru de învăţământ aprobate prin OMEC nr. 4051/24.05.2006.

1

La clasa a XI-a, ciclul superior al liceului – filiera tehnologică, se aplică planurile cadru de învăţământ aprobate prin OMECI nr. 3412/16.03.2009 – Anexa 4, planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică – Tehnologii, aprobate prin OMECI nr. 3423/18.03.2009 – Anexele 1 şi 3. La clasa a XII-a ciclul superior al liceului – filiera tehnologică, se aplică planurile cadru de învăţământ aprobate prin OMECI nr. 3412/16.03.2009 – Anexa 4, planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică – Tehnologii, aprobate prin OMECI nr. 3423/18.03.2009 – Anexele 2 si 4. Programele şcolare sunt aprobate prin ordine de ministru conform tabelului următor: Clasele a XI-a şi a XII-a – ciclul superior al liceului Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Profilul Calificarea profesională Tehnician în turism Tehnician în activităţi de poştă Tehnician în activităţi economice Tehnician în administraţie Tehnician în achiziţii şi contractări Coafor stilist Tehnician în hotelărie Tehnician în activităţi de comerţ Tehnician în gastronomie Organizator banqueting Tehnician agronom Tehnician horticultor Tehnician zootehnist Tehnician în agricultură ecologică Tehnician în agroturism Tehnician agromontan Tehnician veterinar Tehnician pentru animale de companie Nr. ordin ministru OMEC 3172/30.01.2006

Servicii

OMECT 1847/29.08.2007

Resurse Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere naturale şi protecţia Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului mediului Tehnician hidrometeorolog Tehnician chimist de laborator Tehnician analize produse alimentare Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase Tehnician în industria alimentară fermentativă şi în prelucrarea legumelor şi fructelor Tehnician în industria alimentară extractivă Tehnician în agricultură Tehnician în industria alimentară

OMEC 4947/23.08.2006 OMECT 1847/29.08.2007 OMEC 3172/30.01.2006

OMECT 1847/29.08.2007

OMEC 3172/30.01.2006 2

01. 41. 48. 39. 31. OMECI 4857/31.08.2006 OMECT 1847/29.08. 63.01.2009 OMEC 3172/30.2009 OMEC 3172/30. 64.30.2006 3 .2009 OMEC 3172/30. 36. 51. 57. 47.2007 OMECI 4857/31.2009 OMEC 3172/30. 32.08. 54.2006. 60.2009 OMEC 3172/30.2006 OMECT 1847/29.2007 OMECI 4857/31.08. OMECT 1847/29.2006 OMEC 3172/30. 56. 46.2007 OMECI 4857/31. 62. 59.08. 40.01.01.08.01.08. 42.2009 OMEC 3172/30. 61. 55.2006.08. 65.2006 OMECT 1847/29.2006 OMEC 4947/23. 50. 38.08. 43. 58.01.2006 OMEC 3172/30.08.2006 OMECT 1847/29.01. 44. 35. Tehnic Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare Tehnician proiectant produse finite din lemn Tehnician operator tehnică de calcul Tehnician operator procesare text/imagine Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii Tehnician mecatronist Tehnician de telecomunicatii Tehnician proiectant CAD Tehnician electrician electronist auto Tehnician designer vestimentar Tehnician în industria sticlei şi ceramicii Tehnician în instalaţii electrice Tehnician operator telematică Tehnician în automatizări Tehnician în prelucrarea lemnului Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Tehnician prelucrări mecanice Tehnician electronist Tehnician electrotehnist Tehnician electromecanic Tehnician energetician Tehnician în construcţii şi lucrări publice Tehnician instalator pentru construcţii Tehnician în industria textilă Tehnician în industria pielăriei Tehnician transporturi Tehnician metrolog Tehnician operator roboţi industriali Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică Tehnician în industria materialelor de construcţii Tehnician în chimie industrială Tehnician poligraf Tehnician audio .video Tehnician producţie film şi televiziune Tehnician multimedia Tehnician producţie poligrafică OMEC 4947/23. 34.08.01.2007 OMECI 4857/31.2007 OMEC 3172/30. 45.08.2006 OMECI 4857/31. 37.08. 33. 53.01. 52. 49.

08.2008 OMECT 2288/29. 24. 25.2009 OMECT 1847/29. 10.2007 OMECT 5173/29.2007 OMEC 3172/30.2008 4 .08.2006 OMECT 5173/29. 20. 12. crt.07. 9. 5. 69.66.2007 OMEC 4760/26. 15. 18.09.2006 OMECT 1847/29. Tehnician construcţii navale Tehnician aviaţie Tehnician instalaţii de bord (avion) Tehnician prelucrări la cald OMECT 1847/29. 8.2006 Anul I . Calificarea profesională Tehnician proiectant în construcţia de maşini Tehnician tehnolog mecanic Tehnician operator maşini cu comandă numerică Tehnician optometrist Tehnician ortoprotezist Optician Administrator reţele locale şi de comunicaţii Analist programator Tehnician echipamente periferice şi birotică Nr. 11.2007 OMECI 4857/31. 3. 19. 23. 68.07.2007 Mecanică Informatică Tehnician echipamente de calcul Tehnician infrastructură reţele telecomunicaţii Tehnician electronist telecomunicaţii Electronică Tehnician electronist echipamente de automatizare auto Tehnician electronist electronică industrială matiz Tehnician aparate electromedicale ări Tehnician în echipamente biomedicale Tehnician electroenergetician Energetică Tehnician termoenergetician Tehnician hidroeneregtician Construcţii. 17.08.07.08.08. 67. 7. 4. 22.2006 OMECT 1847/29. 16. Normator în construcţii instalaţii şi lucrări Topograf în construcţii publice Tehnician devize şi măsurători în construcţii Desenator în construcţii şi arhitectură Tehnician în industria cimentului Laborant pentru construcţii Tehnician edilitar Tehnician construcţii hidrotehnice OMEC 4760/26. 26. 2.01.08.2008 OMECT 5173/29.08.08.2008 OMECT 1847/29.Şcoala postliceală Domeniul (grupe de calificări profesionale) Nr. 13. 27.07.2006 OMECT 1847/29.07.2009 OMEC 4760/26.08. 21. 6.08.2007 OMEC 4760/26.08. ordin ministru OMEC 4760/26.2007 OMECT 5173/29.08.2006 OMECI 4857/31. 14. 1.

2006 OMEC 4271/13.2006 Tehnician în comerţ internaţional Agent de turism – ghid OMECT 1847/29. 29.2 006 5 Turism şi alime Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi ntaţi alimentaţie e .2007 OMEC 4760/26.07.2006 OMECT 1847/29. 56.07. 34.2006 OMECT 5173/29.07. 55. 38.2008 OMEC 4760/26.28.08. 51.06.08.07.2006 OMECT 5173/29. 39.2009 Tehnician activităţi comerciale OMEC 4760/26.08.2006 OMEC 4760/26.07.2006 OMECT 1847/29.2007 OMEC 4760/26.07.08.07. Comerţ Servicii Protecţia mediului Fabricarea produselor din lemn Transporturi Tehnician drumuri şi poduri Tehnician proiectant urbanism şi amenajarea teritoriului Tehnician electromecanic auto Tehnician transporturi auto interne şi internaţionale Tehnician diagnostic auto Asistent de gestiune în transporturi Agent feroviar Tehnician instructor auto Tehnician exploatări forestiere Tehnician produse finite din industria lemnului Designer în industria lemnului Constructor-restaurator de orgi şi tâmplărie artizanală Tehnician silvic Tehnician activităţi de agroturism montan Tehnician cadastru funciar – topograf Tehnician protecţia plantelor Tehnician în prelucrarea cărnii şi a laptelui OMEC 4760/26.07.08.08. 50. 45. 49. 42.2007 OMEC 4760/26.2007 OMEC 1847/29. 35.07. 44.08. 54.08.2006 Silvicultură Agricultură Industrie alimentară Tehnician siloz.2007 Bibliotecar studii medii OMECT 5173/29. 31.07.2007 OMEC 4760/26.07. 52. 40. 58.2006 Asistent manager OMECI 4857/31.2006 Detectiv particular Agent comercial OMEC 4760/26. 59. 36.07.2006 Tehnician chimist OMECT 5173/29.2008 Tehnician în activităţi de secretariat OMEC 4760/26. 43.08.08.08. morărit şi procesare nutreţ Tehnician pentru panificaţie şi produse făinoase Tehnician dietetician Tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului OMEC 4760/26. 33. 60. 47.2008 Proiectant decoraţiuni interioare OMECT 1847/29.2006 OMECT 1847/29.2008 OMEC 4760/26. 41. 32. 46. 53. 30. 57. 37. 48.

75.2009 6 .2006 OMECI 4857/31. 92. 77. 79.proiectant articole din piele şi înlocuitori Creator – structura şi proiectarea tricoturilor Creator – proiectant îmbrăcăminte Designer vestimentar Tehnician iluminare filmare Cameraman – fotoreporter Asistent producător film TV Operator sunet Asistent regizor artistic Editor de imagine Asistent de gestiune Funcţionar bancar Agent fiscal Agent vamal Operator economic diriginte oficiu poştal Cosmetician Stilist Tehnician maseur Ergoterapeut Asistent medical de radiologie Asistent pentru ocrotirea persoanelor vârstnice Asistent medical generalist Asistent medical de igienă şi sănătate publică Asistent medical de laborator Asistent medical de farmacie Pedagog de recuperare Asistent medical balneo .2007 OMEC 4760/26. 67. 73.2009 OMECT 2288/29. 82.08.2008 OMEC 4760/26. 66.07.2008 OMECT 5173/29. 90.fiziokinetoterapie şi recuperare Asistent medical de nutriţie şi dietetică OMECT 1847/29.2008 OMEC 4760/26.09.08.2006 OMECI 4857/31.08.08.08.07.2007 OMEC 5042/27. 81.2008 OMEC 4760/26. 76.07.08.61. 87. 71. Asistent manager unităţi hoteliere Tehnician nutriţionist Organizator de conferinţe. 89.2008 OMECT 2288/29. 64.2007 OMECT 5173/29.07. 74.2006 OMECT 5173/29.08. 84.2008 Textilepielărie Producţie media Economic Estetica şi igiena corpului omenesc Sănătate şi asistenţă pedagogică OMECT 1847/29. 85.09.07.09.07.2005 OMECT 5173/29.2007 OMECT 5173/29.2006 OMECT 5173/29. 88. 68. 62. 65.08.2006 OMECT 5173/29.08.2007 OMEC 4760/26. congrese. 91.2006 OMEC 4760/26.11. 63. târguri şi expoziţii Creator – structura şi proiectarea ţesăturilor Creator . 86. 72. 78. 83. 69.08. 70.2008 OMECT 2713/29.08. 80.

2008 OMECT 1847/29. 10.2007 OMECT 5173/29. 22. 8.08.2007 Maistru mecanic la exploatarea.07. transportul şi tratarea ţiţeiului OMEC 4760/26. 2.08.2007 7 . 20.07.08.08. 16.2008 OMECT 1847/29. 1. 6. 18.07. intervenţii şi reparaţii sonde Maistru la extracţia.08.Anul I . ordin ministru OMEC 4760/26. 3.08. Chimie Electric Maistru construcţii navale Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi instalaţii de exploatarea lemnului Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi instalaţii în industrializarea lemnului Maistru poligraf Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări Maistru maşini şi aparate electrice Maistru telecomunicaţii Maistru chimist la tratarea apei tehnologice din centrale Maistru pentru tehnologia chimică organică Maistru pentru tehnologia chimică anorganică Maistru la prelucrarea ţiţeiului şi petrochimie Maistru electromecanic minier Maistru miner Minier. transportul.2007 OMEC 4760/26.08.08.07.2006 OMECT 5173/29. staţii şi reţele electrice OMECT 1847/29. 11.Şcoala de maiştri Domeniul (grupe de calificări profesionale) Nr. 14. 9. petrol şi gaze Maistru sondor la forajul sondelor Maistru sondor la probe de producţie. 23. Calificarea profesională Maistru cazangerie.07. 15. 4. 21. 17. 12.07.2006 Maistru electrician centrale.2006 Maistru la extracţia.2006 OMECT 5173/29.2008 Mecanic 5.08.2007 OMECT 5173/29. 7.2006 OMECT 1847/29. crt.2006 OMECT 1847/29.2007 OMEC 4760/26. 13. construcţii metalice şi sudură Maistru mecanic Maistru frigotehnist Maistru turnător Nr. tratarea şi distribuţia OMECT gazelor 1847/29. 19.2008 OMEC 4760/26.08. întreţinerea şi repararea OMEC utilajelor şi echipamentelor de foraj-extracţie 4760/26.

07.07.07.08. 48. placajului.2007 Maistru instalator în construcţii OMECT 5173 /29.electrice Maistru mecanic montare şi reparare agregate energetice OMECT 5173/29.08. 46. Transporturi Materiale de construcţii Metalurgie OMEC 4760/26.08.2008 Maistru electromecanic locomotive OMECT 5173/29.2007 Maistru fabricarea furnirului. Construcţii. panelului OMEC 4760/26.07.2007 Maistru construcţii civile. 45.07. lucrări publice 40. lemn 44.2006 Maistru laminator OMEC 4760/26.2006 Maistru la construcţii de căi ferate. drumuri şi poduri OMEC 4760/26.2006 Maistru ceramist (ceramică fină) OMEC 4760/26.08.07.07. 37. industriale şi agricole OMECT 5173/29.08.2008 Maistru electromecanic auto OMEC 4760/26. Energetic Maistru electrician protecţii prin relee şi automatizări în centrale electrice Maistru electrician exploatare şi întreţinere centrale nuclearo .2006 Maistru modelor pentru turnătorie OMEC 4760/26.2006 OMEC 4760/26. instalaţii şi 39.08.2007 Maistru mecanic pentru utilaje de construcţii şi OMECT terasamente 5173/29.07.2008 Maistru electrician în construcţii OMECT 1847/29. 38. Fabricarea produselor din 43.2006 Maistru furnalist OMEC 4760/26.2007 Maistru ceramist (ceramică brută) OMEC 4760/26. 28.07.24.08. 30.07.08.07. 31. 35.2008 OMEC 4760/26.2006 Maistru oţelar OMEC 4760/26.07.08. 32.2008 Maistru fabricarea cherestelei OMECT 1847/29.2006 Maistru exploatări şi transporturi forestiere OMECT 1847/29.08. 42.2006 Maistru sticlar OMECT 1847/29.2006 8 Maistru termoenergetic .2006 27. 34. 47.08. 36. 33. 41.2006 Maistru tâmplar mobilă şi binale OMEC 4760/26.07.07.2006 Maistru la fabricarea cocsului şi chimizarea gazului OMECT de cocs 1847/29.2007 Maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii OMECT 1847/29. 29. 26. 25.2006 Maistru la producerea metalelor neferoase OMEC 4760/26.

instalaţii. 15. arhitectură şi sistematizare Tehnician devize şi măsurători în construcţii Desenator în construcţii şi arhitectură Tehnician în industria cimentului Laborant pentru construcţii OMEC 4760/26. 12.07. 17.08. crt.2006 OMECT 1847/29.08. 7. Maistru agronom Maistru mecanic agricol Anul al II-lea – Şcoală postliceală Domeniul (grupe de calificări profesionale) Nr.08.08. 23. 2. 8.2007 OMECT 1847/29.49.2007 Mecanică Informatică Electronică Energetică Construcţii.07.07.2006 OMECT 1847/29.07.07. 4. 21. 3.2007 OMECT 5173/29.2006 OMECT 1847/29. ordin ministru OMEC 4760/26. 6.07. 14. 16.08.2007 9 . 1.08.2007 OMECT 1847/29. 18.08. 19. 20.2007 OMEC 4760/26. 9.2007 OMECT 1847/29.2006 OMECI 4857/31.08. Agricultură 53.2006 OMECT 1847/29.2008 OMEC 4760/26.08. 10.2007 OMECT 5173/29.08.2007 52.08. 5. 22. 11.2009 OMEC 4760/26.08.2009 OMECT 1847/29.09. Textile-pielărie Industrie alimentară Maistru confecţii îmbrăcăminte (maistru croitor) Maistru confecţii încălţăminte (maistru cizmar) Maistru pentru produse făinoase şi panificaţie OMEC 4760/26. 51. 24. 13.08.2008 OMECI 4857/31. 25. 50.2007 OMECT 2288/29. Calificarea profesională Tehnician proiectant în construcţia de maşini Tehnician tehnolog mecanic Tehnician operator maşini cu comandă numerică Optician Tehnician optometrist Tehnician ortoprotezist Administrator reţele locale şi de comunicaţii Analist programator Tehnician echipamente periferice şi birotică Tehnician echipamente de calcul Tehnician infrastructură reţele telecomunicaţii Tehnician electronist telecomunicaţii Tehnician electronist echipamente de automatizare Tehnician electronist electronică industrială Tehnician aparate electromedicale Tehnician în echipamente biomedicale Tehnician electroenergetician Tehnician termoenergetician Tehnician hidroeneregetician Topograf în construcţii Normator în construcţii Nr.2006 OMECT 1847/29.

07.2006 Tehnician silvic OMECT 5173/29.2006 Tehnician controlul calităţii produselor OMEC agroalimentare 4760/26.07. 47.08. 37.2006 Agent feroviar Tehnician instructor auto OMECT 1847/29. 40.2006 Constructor .07.07.2007 Asistent de gestiune în transporturi OMEC 4760/26.07.07.08. 28. 45. 32.08. 38.2006 Designer în industria lemnului OMEC 4760/26.08.2006 Tehnician diagnostic auto OMECT 1847/29.2006 Tehnician protecţia plantelor OMEC 4760/26.08. 31.2006 Tehnician chimist OMECT 5173/29. 44.2006 Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului OMEC 4760/26.2006 Tehnician în prelucrarea cărnii şi a laptelui OMEC 4760/26. 52. morărit şi procesare nutreţ OMECT 5173/29.restaurator de orgi şi tâmplărie OMECT artizanală 4271/13.08.2006 Tehnician cadastru funciar-topograf OMEC 4760/26. 36.2007 Tehnician exploatări forestiere OMEC 1847/29.2008 Proiectant decoraţiuni interioare OMECT 1847/29. 27.07.07.07.2008 Tehnician dietetician OMEC 4760/26.08. 34.2006 Tehnician siloz. 35.06. 49.2008 Tehnician activităţi de agroturism montan OMEC 4760/26.2006 OMECT 1847/29. 43.2007 30. 39. 42. Tehnician edilitar Tehnician construcţii hidrotehnice Tehnician drumuri şi poduri Tehnician proiectant urbanism şi amenajarea teritoriului OMECT 5173/29.2007 Tehnician produse finite din industria lemnului OMEC 4760/26.2006 10 .07.07. 51.07. 50.08.07. 33. 29.07. 41.08. 48.26.08.2008 Tehnician pentru panificaţie şi produse făinoase OMECT 5173/29.2007 Tehnician în activităţi de secretariat OMEC 4760/26. Servicii Protecţia mediului Industrie alimentară Agricultură Silvicultură Fabricarea produselor din lemn Transporturi Tehnician electromecanic auto OMEC 4760/26.2006 Tehnician transporturi auto interne şi internaţionale OMEC 4760/26. 46.2008 OMEC 4760/26.

2006 OMECT 5173/29.08.07.08.07.2008 Producţie media OMECT 5173/29.2007 OMEC 4760/26.2006 OMEC 4760/26. 81. 83. 59. 73. 79.2006 OMECT 5173/29. 54. Comerţ Detectiv particular Bibliotecar studii medii Agent comercial Tehnician coordonator activităţi comerciale Tehnician în comerţ internaţional Asistent manager Agent de turism-ghid Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie Turism şi Asistent manager unităţi hoteliere alime ntaţi Tehnician nutriţionist e Organizator de conferinţe.08.2006 61.2009 OMECT 1847/29. 75.2009 OMECT 2288/29.08.07.07. 70. 71.07.2008 OMEC 4760/26.2006 OMECI 4857/31. 85.09. 65. 58. 60. 55.fotoreporter Tehnician iluminare-filmare Editor de imagine Asistent producător film TV Operator sunet Asistent regizor artistic Asistent de gestiune Funcţionar bancar Agent vamal Operator economic diriginte poştă Agent fiscal Cosmetician Stilist Tehnician maseur Ergoterapeut Asistent medical de radiologie Asistent pentru ocrotirea persoanelor vârstnice OMEC 4760/26.2007 OMEC 4760/26. congrese.07.08.08.09.2 006 OMEC 4760/26. 84.07.08. 63. 56.2007 OMECT 5173/29. 76. 64.08.2008 OMEC 4760/26.08.2008 11 .structura şi proiectarea tricoturilor Designer vestimentar Cameraman .07. târguri şi expoziţii Creator – proiectant îmbrăcăminte Textilepielărie Creator structura şi proiectarea ţesăturilor Creator – proiectant articole din piele şi înlocuitori Creator. 57. 78.2008 OMEC 4760/26.2 006 OMECT 1847/29.2007 OMECT 2288/29. 74. 72. 82.2007 OMECT 5173/29.53. 77. 69. 62. 67. 66.2008 OMECT 1847/29.2006 Economic Estetica şi igiena corpului omenesc Sănătate şi asistenţă pedagogică OMECT 5173/29.08.08. 80. 68. OMECI 4857/31.

07.2007 OMECT 2288/29. ordin ministru OMEC 4760/26.08.2007 OMECT 5173/29.2007 OMECT 5173/29.86.08.11.07. 3. 10.2006 OMECT 1847/29.2008 OMECI 4857/31.08.2006 OMECT 1847/29. 11.2005 OMEC 4760/26. crt.2006 OMECT 5173/29.fiziokinetoterapie şi recuperare Pedagog de recuperare Asistent medical de igienă şi sănătate publică Asistent medical de nutriţie şi dietetică OMECT 2713/29. 88. Asistent medical generalist Asistent medical de laborator Asistent medical de farmacie Asistent medical balneo . 14. 4.08.07. intervenţii şi petrol şi gaze reparaţii sonde OMEC 4760/26. 2.2007 12 .09.09.07. 9.07.2008 Mecanic Maistru frigotehnist Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi instalaţii de exploatarea lemnului Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi instalaţii în industrializarea lemnului Maistru poligraf Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări Maistru maşini şi aparate electrice Maistru telecomunicaţii Maistru chimist la tratarea apei tehnologice din centrale Maistru pentru tehnologia chimică organică Maistru pentru tehnologia chimică anorganică Maistru la prelucrarea ţiţeiului şi petrochimie Electric Chimie Minier.08. 15. Calificarea profesională Maistru cazangerie.07. 87. 92.08. 7. 1. 90.2006 OMEC 4760/26.2007 OMECT 1847/29. 5.2009 Anul al II-lea – Şcoală de maiştri Domeniul (grupe de calificări profesionale) Nr.08.2007 OMEC 4760/26.2006 OMECT 1847/29.2007 OMECT 1847/29. Maistru sondor la probe de producţie.08. 12. construcţii metalice şi sudură Maistru mecanic Maistru turnător Maistru construcţii navale Nr.08. 8.2007 OMEC 5042/27. 91.2006 OMEC 4760/26. 13. 6.2008 OMECT 1847/29. 16. 89.08.

34.2006 OMEC 4760/26. 26. 39.2006 OMEC 4760/26.2008 Maistru la extracţia. Energetic 25. 31.2006 OMEC 4760/26. 21.2008 OMECT 1847/29.07.electrice Maistru mecanic montare şi reparare agregate energetice Maistru termoenergetic Maistru modelor pentru turnătorie Maistru furnalist Maistru la producerea metalelor neferoase Maistru oţelar Maistru laminator Maistru la fabricarea cocsului şi chimizarea gazului de cocs Maistru ceramist (ceramică brută) Maistru ceramist (ceramică fină) Maistru sticlar Maistru instalator în construcţii Maistru electrician în construcţii Maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii Maistru construcţii civile.08. 20. 18.07.07.2006 OMEC 4760/26. 33.2006 OMEC 4760/26.2006 OMEC 4760/26.07. întreţinerea şi repararea OMEC utilajelor şi echipamentelor de foraj – extracţie 4760/26. 28.2006 Maistru electromecanic minier Maistru minier Maistru sondor la forajul sondelor OMECT 5173/29.07.2007 OMECT 5173/29.2007 OMECT 1847/29.07. transportul şi tratarea ţiţeiului 23.2006 OMECT 1847/29.2008 OMEC 4760/26.2006 OMEC 4760/26.08. 37. 32.08. 36.2007 OMECT 5173/29.08.08.2007 OMEC 4760/26. 24. 27. 38. OMEC 4760/26. transportul. staţii şi reţele electrice Maistru electrician protecţii prin relee şi automatizări în centrale electrice Maistru electrician exploatare şi întreţinere centrale nuclearo .2006 Maistru la extracţia.08.07. 29.2007 OMECT 5173/29. 41.08.08.07.08. tratarea şi distribuţia OMECT gazelor 1847/29.2007 13 .07.2006 OMECT 1847/29.2008 OMECT 1847/29.08.17.07.07. 22.08. Construcţii montaj Materiale de construcţii Metalurgie Maistru electrician centrale. industriale şi agricole Maistru fabricarea cherestelei OMECT 1847/29.07. 30. 40.2007 Maistru mecanic la exploatarea. 35.2006 OMEC 4760/26. 19.

08. 2.2007 OMECT 1847/29. 45.08. panelului Fabricarea 43. 5. 50.11.2007 OMECT 5173/29.08.2006 Sănătate şi asistenţă pedagogică Asistent medical de farmacie Asistent medical de laborator Asistent medical de radiologie Asistent medical de igienă şi sănătate publică Asistent medical de nutriţie şi dietetică Fabricarea produselor din lemn Constructor . 1.07.08.2009 OMECT 4271/13.2008 OMECI 4857/31. ordin ministru OMEC 4760/26.08.2007 OMECT 1847/29. 7.06.07.08.2006 Transporturi Maistru mecanic pentru utilaje de construcţii şi OMECT terasamente 5173/29.2007 OMEC 5042/27. 6.restaurator de orgi şi tâmplărie artizanală 14 .2006 OMEC 4760/26.08. 47.2006 Maistru la construcţii de căi ferate.2007 Anul al III-lea – Şcoală postliceală Domeniul (grupe de calificări profesionale) Nr. Agricultură 52. crt. Textile-pielărie Industrie alimentară Maistru confecţii îmbrăcăminte (maistru croitor) Maistru confecţii încălţăminte (maistru cizmar) Maistru pentru produse făinoase şi panificaţie Maistru agronom Maistru mecanic agricol OMEC 4760/26.2006 Maistru electromecanic auto OMEC 4760/26. 46.07.2005 OMECT 2288/29. 51.2006 OMECT 2713/29.42. placajului. OMEC 4760/26.2006 OMECT 1847/29.09. 8.07.09. 49.07.07. Maistru fabricarea furnirului.2007 OMECT 1847/29. 4. drumuri şi poduri OMEC 4760/26. 3. Calificarea profesională Asistent medical balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare Asistent medical generalist Nr.2008 Maistru electromecanic locomotive 48. produselor din Maistru tâmplar mobilă şi binale lemn 44.

mediile se încheie la sfârşitul semestrului I al clasei a XI-a.02.03.2009. 3331 din 25. mediile se încheie la sfârşitul clasei a X-a. învăţământ seral. 4051/2006. ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică şi respectiv clasa a XI-a semestrul I. pentru învăţământul seral. cu privire la aprobarea planurilor cadru.2010 şi programele şcolare aprobate prin ordine de ministru valabile pentru învăţământ zi. modulul/modulele care se va/vor parcurge în clasa a X-a şi modulul/modulele care se va /vor parcurge în clasa a XI-a semestrul I.2009. unde pregătirea se realizează pe domenii de pregătire generală. Anexa 3. se aplică planurile cadru aprobate prin OMECTS nr. filiera tehnologică. articolul 14 aliniatul 3. filiera tehnologică.01. Mediile generale se încheie la sfârşitul clasei a X-a. 3331 din 25. Se va urmări încadrarea cât mai apropiată în numărul total de ore stabilit prin OMECTS nr. unde pregătirea se realizează pe domenii de pregătire de bază. ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică . se finalizează la sfârşitul clasei a X-a. 3081/27.cadru de învăţământ aprobat prin OMECI nr. 3081/27. ciclul inferior al liceului.02.2010. La clasa a X-a. Modulul/modulele care se decide/decid a fi studiate în clasa a X-a. după încheierea mediilor la modulul/modulele studiat/e în acest semestru.01. se vor stabili în şedinţa de catedră Tehnologii. Pentru clasa a X-a şi respectiv clasa a XI-a semestrul I (care funcţionează începând cu anul şcolar 2011-2012) învăţământ seral. prevederile ordinului ministrului educaţiei nr.2010 care reglementează planul cadru. planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate.II. se finalizează la sfârşitul semestrului I al clasei a XI-a. pregătire practică săptămânală şi pregătire practică comasată aprobate prin OMECI nr. pregătire practică săptămânală şi pregătire practică comasată aprobate prin OMECTS nr.07. Conform OMECI nr. se aplică planul . 3412 din 16.2010 şi programele şcolare aprobate prin OMECTS nr.2010.2013 privind planurile de învăţământ şi programele şcolare pe ani de studii/calificări profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar – ÎNVĂŢĂMÂNT SERAL La clasa a IX-a. 3411 din 16. Ordinele de ministru în vigoare pentru anul şcolar 2012 .03. Modulul/modulele care se decide/decid a fi studiate în clasa a XI-a semestrul I. după încheierea mediilor la modulul/modulele studiat/e în clasa a X-a şi respectiv la sfârşitul semestrului I al clasei a XI-a. rămân valabile până la finalizarea studiilor pentru elevii aflaţi în următoarele situaţii: 15 . planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate. învăţământ seral. 4463/12.

10. planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate. 23. 24. crt. se aplică planurile cadru de învăţământ aprobate prin OMEC nr. 14.07. 1. 4. 7. 28. 29.2006 – Anexa 7. 11.03.2005 OMECT 1847/29. şi programele şcolare aprobate prin ordine de ministru conform tabelului următor: Clasa a XII– a (semestrul I – an de completare)– nivelul 2 de calificare Nr.montator de structuri metalice Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice Tinichigiu vopsitor auto Strungar Frezor – rabotor – mortezor Rectificator Sculer matriţer Sudor Turnător Forjor – tratamentist Modelier Furnalist Oţelar Metalurgist neferoase Laminorist Trefilator trăgător Constructor cuptoare metalurgice Mecanic aeronave Lăcătuş construcţii structuri aeronave Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie Mecanic agregate rotative termoenergetice Mecanic echipamente pentru foraj extracţie Motorist nave Mecanic auto Mecanic de mecanică fină Optician montator aparatură optico . 3. 8.07. ordin ministru OMEC 4705/29.2009 – Anexa 2. 16.08.05. 9. clasa a XI-a şi clasa a XII-a semestrul I – nivelul 2 de calificare . 13. 4051/24. aprobate prin OMECI nr. 17. 12. 20. din aria curriculară Tehnologii.• La an de completare.1. 26. Domeniul Mecanică Calificarea profesională Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic Lăcătuş construcţii navale Tubulator naval Constructor . 21. 18. 27. 5. 3313/02.2005 OMECT 1847/29. 30. pregătire practică şi stagii de pregătire practică. 15. 6.2007 16 . 19. 25. 2.mecanică Operator la maşini cu comandă numerică Nr.2007 OMEC 4705/29. 22.08.

52.2005 OMECT 1847/29. 32.2007 OMEC 4705/29. 33. 54. electrocasnice şi din industria alimentară Frigotehnist Lucrător trafic feroviar Agent comercial feroviar Electronist aparate şi echipamente Electronică automatizări Electronist reţele de telecomunicaţii Operator industria chimică anorganică Operator industria de medicamente şi produse cosmetice Operator industria chimică organică Operator industria de prelucrare a ţiţeiului şi petrochimie Operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor Operator fabricarea şi prelucrarea celulozei şi hârtiei Operator în industria ceramicii brute Operator ceramică fină Sticlar Operator lianţi şi prefabricate Electrician constructor Electrician exploatări miniere Electrician nave Confecţioner produse electrotehnice OMECT 1847/2. Operator cazane.07. 39. Operator la extracţia.2005 OMEC 4705/29.08. 65.2007 OMEC 4705/29. 42. 45. 47.31.08. 60.2005 OMEC 4947/23.07.07. 61. 58. 66. 37.07. 36. 62. 41. 48. 44. 53. 64. 51. 49. 57. turbine cu aburi.2007 OMECI 4857/31. 38. 59.07. 55. 56. transportul şi distribuţia gazelor Operator sonde Maşinist utilaje cale şi terasamente Maşinist utilaje portuare Marinar Mecanic agricol Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice Lăcătuş mecanic prestări servicii Mecanic forestier OMEC 4705/29. instalaţii auxiliare şi de termoficare Operator în centrale hidroelectrice Electromecanic instalaţii şi aparatură de bord aeronave Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale Electromecanic nave Electromecanică Electromecanic material rulant Electromecanic centrale electrice Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale.08. 35.2009 OMEC 4705/29.2005 OMECT 1847/29.08.2005 Chimie industrială Materiale de construcţii Electric OMEC 4705/29.07.2005 17 . 46. 34. tratarea. 50.07.2005 40.08.2006 OMEC 4705/29. 63. 43.

2005 OMEC 4705/29.2005 OMECT 1847/29.2007 18 Recepţioner – distribuitor .08.2007 73.07.07. 71. 95. 72.07. 83.08.2007 OMEC 4705/29.08. 75.2005 OMEC 4705/29.2005 OMECT 1847/29.07. 86. 81. staţii şi reţele electrice Electrician echipamente pentru foraj – extracţie Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică OMECT 1847/29.2005 OMECI 4857/31. 80. Electrician exploatare joasă tensiune Electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice Electrician protecţii prin relee. 92. automatizări şi măsurători în instalaţii enegetice Electrician exploatare centrale.67. Silvicultură 96. 91.08. 79. 87. 85.2009 OMEC 4705/29. 74. 82. instalaţii şi lucrări publice Constructor structuri monolite Fierar betonist – montator prefabricate Zidar .07. 76. tapetar Instalator reţele de distribuţie locale şi magistrale de gaze Instalator instalaţii tehnico .2005 OMEC 4947/23.sanitare şi de gaze Instalator instalaţii de încălzire centrală Instalator instalaţii de ventilare şi de condiţionare Izolator Constructor căi ferate Constructor drumuri şi poduri Constructor lucrări hidrotehnice Agricultor culturi de câmp Lucrător în agroturism Lucrător în agricultură ecologică Piscicultor şi prelucrător de peşte Horticultor Fermier montan Zootehnist Apicultor – sericicultor Pădurar OMEC 4705/29. 77. 89.08.2005 OMECI 4857/31.2009 OMEC 4705/29. 78.2005 OMECT 1847/29. vopsitor.07. 84. 90.08. ipsosar. Comerţ Agricultură Construcţii.07.2007 OMEC 4705/29. 68. 93. 70.07.08. 88.pietrar-tencuitor Dulgher –tâmplar-parchetar Mozaicar – montator placaje Zugrav.2006 OMEC 4705/29. 94. 69.

2005 OMECT 1847/29. 116. 118. 130.08. şi pielărie 122. 103. 119. lemn 114. 105. se aplică planurile cadru de învăţământ aprobate 19 .07. 109.07. 117. 111. Industrie textilă 121.2007 OMEC 4705/29. Comerciant vânzător Lucrător hotelier Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie Cofetar – patiser Bucătar Morar – silozar Brutar – patiser – preparator produse făinoase Preparator produse din carne şi peşte Operator în prelucrarea legumelor şi fructelor Preparator produse din lapte Operator în industria uleiului Operator în industria zahărului şi produselor zaharoase Operator în industria vinului şi băuturilor spirtoase Operator în industria malţului şi a berii Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn Operator la fabricarea cherestelei Tâmplar universal Tapiţer – plăpumar – saltelar Sculptor – intarsier Filator Ţesător Finisor produse textile Tricoter – confecţioner Confecţioner produse textile Croitor îmbrăcăminte după comandă Cizmar Confecţioner articole din piele şi înlocuitori Confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori Marochiner Finisor piele Operator montaj copiat tipar de probă Tipăritor ofset Legător Frizer . 125. 120.07. 106. 100. 108. 129.2005 Tehnici poligrafice OMEC 4705/29. 124. 110. 101.08. 98. ciclul superior al liceului – filiera tehnologică. 107. Producţie media Operator producţie şi exploatare film • La clasele a XI-a – semestrul II. 115. 104. 99.07.07.2005 OMECI 4857/31.2005 Turism şi alimentaţie Industrie alimentară OMEC 4705/29.coafor – manichiurist – pedichiurist OMEC 4705/29. 123. 102. produselor din 113.07.2009 OMEC 4705/29.97. Fabricarea 112. 126. 127. a XII-a şi a XIII-a ruta directă de calificare.2005 Estetica şi igiena corpului omenesc 131.2005 OMEC 4705/29. 128.

privind ”Metodologia pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2012-2013” pentru învăţământul profesional şi tehnic. pe semestru. pregătire practică şi stagii de pregătire practică – Tehnologii. ore de laborator). 8: “Pentru fiecare disciplină de învăţământ se alocă.03. 6694/20. din care una sa fie obţinută prin evaluare scrisă. 6: “La învăţământul liceal cu frecvenţă redusă se aplică planurile de învăţământ şi programele şcolare valabile în anul şcolar respectiv pentru învăţământul liceal cursuri serale.1999. “Orele pentru susţinerea lucrărilor scrise se adaugă în norma cadrelor didactice la numărul de ore de pregătire prevăzute la art.2006 – Anexa 8. lecţii de sinteză. aprobate prin OMECI nr. iar evaluarea scrisă se desfăşoară în afara orelor alocate disciplinei/modulului. iar încheierea situaţiei se face la momentul finalizării modulelor. 3313/02. un număr de ore de pregătire (consultaţii.prin OMEC nr. 4051/24. 20 .03. a XIII-a şi a XIV-a ruta progresivă de calificare. nu sunt alocate clase frecvenţă redusă. şi programele şcolare aprobate prin ordine de ministru valabile pentru învăţământ zi.05. 38 ale OMECTS nr. se aplică planurile cadru de învăţământ aprobate prin OMEC nr. aprobate prin OMECI nr. • La clasele a XII-a –semestrul II.2009 – Anexele 3 şi 4. 35.2009 – Anexele 5 şi 6. 2. filieră tehnologică.12. art.1. privind Metodologia de organizare şi funcţionare a claselor cu frecvenţă redusă din instituţiile de învăţământ liceal. pentru fiecare modul.” Evaluarea elevilor de la învăţământ liceal cu frecvenţă redusă trebuie să se efectueze prin examinări scrise şi orale.12.2011. ore de laborator) identic cu numărul de ore prevăzut în trunchiul comun pentru trei săptămâni de şcoală la disciplina respectivă în planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul liceal seral” art. 11: “Evaluarea elevilor de la învăţământ liceal cu frecvenţă redusă se efectuează prin examinări scrise şi orale’’.2013 privind planurile de învăţământ şi programele şcolare pe ani de studii/calificări profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar – învăţământ cu frecvenţă redusă 1. Pentru încheierea situaţiei şcolare elevul trebuie sa primească cel puţin două note la fiecare modul.8. În conformitate cu prevederile art. planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate. 4051/24. 5139 din 22.1. III. Perioada de pregătire se stabileşte de către fiecare unitate de învăţământ.05. planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate. Rămâne la latitudinea profesorului să decidă cât timp va aloca pentru evaluarea orală a fiecărui elev. lecţii de sinteză. Pentru învăţământul cu frecvenţă redusă se aplică OMEN nr. art. filiera teoretică şi tehnologică”. ciclul superior al liceului – filiera tehnologică. pregătire practică şi stagii de pregătire practică – Tehnologii. şi programele şcolare aprobate prin ordine de ministru valabile pentru învăţământ zi. 37. 3313/02. Evaluarea orală se face în timpul orelor de pregătire (consultaţii.2006 – Anexa 8. Ordinele de ministru în vigoare pentru anul şcolar 2012 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful