P. 1
Portofoliu

Portofoliu

|Views: 24|Likes:
Published by alinasimut
portofoliu
portofoliu

More info:

Published by: alinasimut on Oct 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2014

pdf

text

original

I

nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1.3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor

METODE INTERACTIVE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE

GRUPA 8

Cuprins
1. Analiză comparativă a utilizării şi eficienţei metodelor clasice în raport cu metodele interactive ....................................................................................................................................... 3

...... Eseu Şcoala românească modernă ......................3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor 2..... 11 4.........I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1.......... Utilizarea metodei brainstorming în predarea limbii engleze ..................................... Plan de lecţie: Introducerea metodelor interactive la orele de limba engleză .................... Analiză comparativă a utilizării şi eficienţei metodelor clasice în raport cu metodele interactive .........3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1............................................... 8 3..........14 5......

nici cu metodele interogative sau cu cele captivante. Noţiunea de metodă activă nu trebuie confundată cu noţiunea de metodă nouă. acesta din urmă variază de la metodă la metodă sau câteodată.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1. 3.I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. modernă sau cu orice metodă însoţită de o acţiune concretă. Astăzi are loc o explozie a metodelor interactive în clasificările tradiţionale ale metodologiei didactice. Transformările sociale implică necesitatea creării unui mediu de învăţare care să eficientizeze tehnicile de învăţare şi de muncă intelectuală. Activ este elevul care gândeşte. care intreprinde o activitate mintală de căutare. Sunt cunoscute dezbaterile conform cărora nu există în mod practic metode „active” şi metode pasive toate metodele posedând deopotrivă un grad de pasivism şi unul de activism. 2. Acestea subliniază că profesorul trebuie să urmărească: 1.elevul de astăzi se plictiseşte foarte repede de un mod de instruire pe care cadrul didactic îl preferă. Roger Muchielli defineşte metodele active ca „fundamentate pe însuşirea cunoştinţelor. abstractă.prin opoziţie cu metodele bazate pe modelul imitării. În lucrarea sa „Metode active în pedagogia adulţilor”. provocarea – lecţiile trebuie să fie astfel alcătuite încât să îi provoace pe elev. varietatea . de aceea cadrul didactic trebuie să aibă la îndemână o gamă variată de metode. interioară. Pierre Goguelin precizează că „a fi activ nu în înseamnă că elevul face tot ce vrea şi nu contează ce. de redescoperire a adevărurilor. că au câştigat ceva important în urma lecţiilor predate. chiar în metodele cele mai active e vorba de o acţiune pedagogică”. Elevul vine la şcoală cu o experienţă mediată prin întermediul mijloacelor moderne de comunicare în masă care nu poate fi ignorată. Autorul explică relaţia metodelor active cu „autoperfecţionarea indivizilor . Trebuie avută în vedere dimensiunea activă a metodelor dar în mod special dimensiunea interactivă care presupune automat ca partenerii actului didactic sunt simultan activi. exterioară. de elaborare a noilor cunoştinţe. de la un mod de aplicare /utilizare la altul al aceleiaşi metode. progresul – elevii să aibă permanent senzaţia că progresează. Legile elaborate de către Kounin sunt actuale. pe memorizare şi repetiţie – modele expozitive sau de condiţionare. cercetare. Cadrele didactice sunt incluse în mecanismul societăţii în continuă şi tot mai accelerată schimbare. care depune efort de reflecţie personală. pe luarea la cunoştinţă şi pe evoluţia reală a personalităţii” aceasta .3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor În societatea actuală are loc un proces dinamic care obligă toate categoriile sociale să ţină pasul cu evoluţia societăţii şi implicit a educaţiei.

Cu un rol deosebit în dezvoltarea personală sau de grup . Metodele şi mijloacele didactice tradiţionale. Din acest punct de vedere putem admite necesitatea unei coexistenţe sau coabitări a metodelor şi mijloacelor clasice. de creativitate şi inovare. Educaţia în schimbare. şi-au demonstrat de-a lungul timpului neajunsurile. învăţarea are ca suport deosebit relaţia dintre elevi şi profesori şi lumea exterioară 1.tradiţionale cu cele moderne. Utilizarea metodelor active. în categoria metodelor active. Constatându-se acest fapt numeroase lucrări din străinătate şi din România scot în evidenţă diferitele aspecte ale acestei importante manifestări didactice moderne. chiar scăzută atunci când discutăm de performanţele şcolare absolute. deloc de neglijat. interactivă şi creativă implică conjugarea eforturilor ambilor agenţi educaţionali (profesorul – elevii) în construirea cunoaşterii. clasice sunt acceptate unanim ca fiind cele cu un pronunţat caracter oral ca şi: povestirea. Observăm că într-un mod de netăgăduit relaţia dintre profesor şi elev este o componentă importantă inclusiv a tipului de învăţământ pus în discuţie. participative. relaţii de prietenie impresionante elev-profesor încă din antichitate sau Evul Mediu. făcând cunoscută şcoala românească în epoca interbelică şi comunistă în întreaga lume. Rămân însă indispensabile o parte a acestor metode clasice sau tradiţionale prin profunda lor aplicabilitate practică şi prin rezultatele oferite. Privite sub acest aspect al stimulării curiozităţii ştiinţifice. deasemenea printr-o evaluare scrisă sau orală rigidă fără ajustări sau compromisuri a fost în măsură într-un mod neaşteptat să aducă succese importante pe calea achiziţiilor şi cunoştinţelor elevilor. a acestei inflorescenţe metodologice.elev sau a pluralismului opiniilor. fără existenţa unui dialog real profesor . al spiritului de cercetare. Instruirea interactivă. după cum remarca şi André de Peretti. explicaţia şi prelegerea şcolară. participative sau interactive va fi întotdeauna preferată celor pasive. pe stilul autoritar promovat de cadrul didactic.45 .3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor şi autoformarea grupurilor. p. bazat în forma lui cea mai extremă pe climatul glacial al relaţiei profesor – elev.I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. pot fi incluse atât unele din metodele mai vechi. lipsurile şi o eficienţă medie. Răceala prezentării faptelor sau încorsetarea exprimării şi creativităţii juvenile sau adolescentine contravine însă majorităţii indicaţiilor şi opiniilor de top ale pedagogilor zilelor noastre.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1. Metodele tradiţionale. deşi se cunosc ataşamente şi afectivităţi deosebite. rolul lor în declanşarea – la mulţi – a motivaţiilor şi creativităţii”. asociată tipului superior de învăţare şcolară. Ele pot să apară în formă 1 André de Peretti. Rigorismul învăţământului clasic. tradiţional. cât şi unele din metodele mai noi. deoarece învăţarea cu ajutorul lor este mai temeinică şi mai durabilă. exerciţiul. lucrul cu manualul. pe prezentarea neînsufleţită sau unilateral dramatică a faptelor.

urmată de alegerea rezolvării optime pe baza argumentelor. a accepta că ideile proprii pot fi discutate şi evaluate. a construi argumente suficiente propriilor opinii. utilizarea unor strategii de management educaţional eficient.Jurnalul în trei părţi. Factorii care asigură succesul într-o clasă sunt: formularea de expectanţe pozitive faţă de elevi. dar recent se împleteşte cu alte metode mai moderne ca şi conversaţia sau demonstraţia în funcţie de materia la care este utilizată2 . elevilor le va fi dezvoltată o gândire circumscrisă abilităţilor cognitive de tip superior. Turul Galeriei. adică pregătirea pentru a face faţă situaţiilor. Termeni-cheie iniţiali. Prin participare. astfel încât aceasta să fie înţeleasă de toată lumea. metoda Sinelg. Linia valorilor. a propune opinii personale. 348 . 2009. elevii îşi pot exprima opţiunile în domeniul educaţiei. Educaţia pentru participare şi democraţie face parte din gama noilor educaţii. care reprezintă cel mai pertinent şi mai eficient răspuns al sistemelor educative la imperativele generate de problematica lumii contemporane. culturii. gândirea critică. dobândind dorinţa de angajare şi acţiune. p. În acest mod. a participa activ şi a colabora la găsirea soluţiilor. a avea convingeri raţionale. A gândi critic înseamnă a deţine cunoştinţe valoroase şi utile. Psihopedagogie. Turneul între echipe. Principalul avantaj al metodelor activ-participative îl reprezintă implicarea elevilor în actul didactic şi formarea capacităţii acestora de a emite opinii şi aprecieri asupra fenomenelor studiate. Ştiu-vreau să ştiu-am învăţat. se impune respectarea a două condiţii: asigurarea unui climat pozitiv în clasă. Elevii nu sunt doar un receptor de informaţii. etc. Principalele metode de dezvoltare a gândirii critice sunt: Gândiţi. aflându-se oarecum în antiteză cu metodele tradiţionale de învăţare. Iaşi. Pentru ca învăţarea prin cooperare să se bucure de un real succes. Învăţarea în grupuri mici.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1. Aceasta reprezintă o gândire centrată pe testarea şi evaluarea soluţiilor posibile într-o situaţie dată. Brainstormingul.I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. lucraţi în echipă. În vederea asigurării unui climat pozitiv în sala de clasă este necesar ca elevii să aibă impresia că au succes în ceea ce fac. Tehnica predicţiei. ci şi un participant activ la educaţie. stabilirea de obiective 2 Constantin Cucoş. În procesul instructiv-educativ. formularea unor explicaţii complete şi corecte asupra sarcinii de lucru. Cubul. Literatura de specialitate relevă faptul că. pentru ca elevii să fie dispuşi să lucreze în echipă. Editura Polirom. timpului liber. metoda Mozaic. pot deveni coparticipanţi la propria formare. încurajarea comportamentului participativ înseamnă pasul deosebit de la „a învăţa” la a „învăţa să fii şi să devii”. Metodele activ-participative pun accent pe învăţarea prin cooperare.Metoda Philips 6-6. se impune respectarea unor reguli. comunicaţi. Elaborarea unui referat/eseu.3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor „pură”.

Metode de învăţământ. op. Multitudinea metodelor de învăţământ este ilustrată în majoritatea lucrărilor de specialitate. op. Tehnologia didactică presupune un mod ştiinţific de proiectare. 36 Ştefan Păun. p. Manual de pedagogie. Educaţia în schimbare Ion Zainea.I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. evaluarea obiectivă3.. realizare şi evoluţie a lecţiei4. Bibliografie: Ioan Jinga. clasicism sau baroc. Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă. Oradea.Ibidem . Conservatorism crispat sau progresism exaltat. flexibil .cit. Manual de pedagogie. 2001 Ioan Jinga. tr. între altele.. 2001 Cerghit. în 1980 existând peste optzeci (80) de clasificări ale acestor metode şi tot atâtea abordări didactice 6. p. apărări ale ştiinţelor şi tehnicii. p. Timişoara. Editura Corint. Conţinuturile. valorificarea la maxim a timpului destinat predării. 2007 André de Peretti. declaraţii absolutiste sau temporizări relativiste.3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor clare şi comunicarea acestora elevilor. Ştefan Păun..118 Idem. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. nu încetează să inspire ăn mod contradictoriu educatorii şi cercetătorii ca şi pe responsabilii ierarhici”5. Bucureşti.) face obiectul întrebărilor anterioare. Elena Istrate. 1997 3 4 5 6 7 Dumitru. Dorind crearea situaţiilor optime de învăţare . Didactica istoriei. Asociaţia Cultural-Ştiinţifică Adsumus. 258 André de Peretti. I. deschis spre înnoire şi inovaţie şi permiţând manifestarea creativităţii7 .n. formele de organizare a activităţilor de predare-învăţare şi metodele didactice sunt într-o permanentă interdependenţă. Editura de Vest. . profesorul are îndatorirea modernizării şi oferirii unui caracter dinamic. pesimism vizavi de elevi sau de studenţi. uniformitatea autoritară şi iacobină sau pluralism girondin. Predarea şi învăţarea istoriei. Elena Istrate. Capitolul „Pentru sau contra pedagogiei” al lui André de Peretti subliniază într-un mod magistral: „ Problema conţinuturilor învăţământului şi cea a metodelor de natură a le asigura transmiterea de către elevi diferiţi ca temperament şi ca mediu (de provenienţă. elitism sau democratism.cit. I. al disputelor fără sfârşit şi al conflictelor legate de confuzia noastră obişnuită.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1.

C. Grupul Editorial Litera. Filimon L. Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă. 2001 Guţu. 2001 Marcu V. în domeniul afacerilor. Editura Polirom. Didactica modernă. Bucureşti. Editura Polirom. Chişinău. 2003 Utilizarea metodei brainstorming în predarea limbii engleze Brainstorming-ul este una din cele mai răspândite metode în formarea elevilor în educaţie. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice ... . Timişoara. al publicităţii. 1999 Ionescu. Iaşi. Psihopedagogie pentru formarea profesorilor. 1998 Constantin Cucoş.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1. Psihopedagogie. Editura de Vest. I. M. etc. Radu I. V.I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. Editura Universităţii din Oradea. Editura Dacia. în stimularea creativităţii...( coordonatori). Cluj-Napoca. Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învăţământul gimnazial: cadru conceptual. 2009 Dumitru. .3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor Cucoş..

care îndeplineşte rolul atât de animator cât şi de mediator. flipchart. etc. Durata optimă este de 20–45 de minute.I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. Se suspendă orice gen de critică. ceea ce înseamnă „furtună în creier”.” • Brainstorming-ul se desfăşoară în cadrul unui grup nu foarte mare (maxim 30 de persoane). de preferinţă eterogen din punct de vedere al pregătirii. fanteziste. absurde. se dezvoltă capacitatea de a trăi anumite situaţii. nimeni nu are voie să facă observaţii negative. Grupul se împarte în subgrupuri. neobişnuite. sub coordonarea unui moderator. Identificarea soluţiilor pentru o problemă dată este un alt obiectiv al brainstormingului. în funcţie de idei listate. 2. în enunţuri scurte şi concrete. De asemenea. 6. valoroase. Prin folosirea acestei metode se provoacă şi se solicită participarea activă a elevilor. cuvinte-cheie. Se solicită exprimarea într-un mod cât mai rapid.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1. evaluarea . În acest caz funcţionează principiul „cantitatea generează calitatea”. un asalt de idei. 3. iar grupul găseşte criterii de grupare a lor pe categorii-simboluri. importante.argumentarea şi . aşa cum vin ele în minte legate de rezolvarea unei situaţii-problemă conturate. completa sau transforma ideile din grup. brainstorming provine din engleză. Se lasă o pauză de câteva minute pentru „aşezarea” ideilor emise şi recepţionate. de a lua decizii în ceea ce priveşte alegerea soluţiilor optime şi se exersează atitudinea creativă şi exprimarea personalităţii. video. fără cenzură. În această etapă are loc analiza critică. ETAPELE METODEI: 1. dar atenţie. din cuvintele „brain”= creier şi „storm”= furtună. utilizarea brainstormingului optimizează dezvoltarea relaţiilor interpersonale – constatăm că persoanele din jur pot fi bune. Se alege tema şi se anunţă sarcina de lucru. Este „ metoda inteligenţei în asalt. fără referiri critice. Totul se înregistreză în scris. Un principiu al brainstormingului este: cantitatea generează calitatea. Dezbaterea se poate desfăşura însă şi în grupul mare. a tuturor ideilor – chiar trăznite. Se reiau pe rând ideile emise.efervescenţă. 4. 5.Se pot face asociaţii în legătură cu afirmaţiile celorlalţi. plus desinenţa „-ing” specifică limbii engleze. se pot prelua.3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor Etimologic. reportofon. imagini care reprezintă posibile criterii. de a le analiza. o stare de intensă activitate imaginativă. pentru dezbatere. pe tablă.

depinde de calităţile moderatorului de a anima şi dirija discuţia pe făgaşul dorit.Se selectează ideile originale sau cele mai aproape de soluţii fezabile pentru problema pusă în discuţie. într-o ambianţă plină de prospeţime şi emulaţie. imagini. care să încurajeze exprimarea ideilor. aproape în toate domeniile.obţinerea rapidă şi uşoară a ideilor noi şi a soluţiilor rezolvatoare. cântece. să nu permită intervenţii inhibante şi să stimuleze explozia de idei. propoziţii. clasică.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1. .încrederea în sine prin procesul evaluării amânate -dezvoltă abilitatea de a lucra în echipă. spontan. unii depun mai puţin efort). să fie motivaţi pentru activitate. Se discută liber.spontaneitatea. să formuleze idei proprii eliberate de prejudecăţi. . colaje.stimulează participarea activă şi crează posibilitatea contagiunii ideilor.3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor contraargumentarea ideilor emise anterior.costurile reduse necesare folosirii metodei. clasică. . în forme cât mai variate şi originale: cuvinte. pentru a fi cunoscute de ceilalţi. În desfăşurarea lecţiilor de limba engleză se realizează de cele mai multe ori variante prescurtate ale metodei.I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. Profesorul de limba engleză trebuie să fie un autentic catalizator al activităţii. -dezvoltă creativitatea.oferă doar soluţii posibile nu şi realizarea efectivă. . Avantajele utilizării metodei brainstorming sunt multiple. -uneori poate fi prea obositor sau solicitant pentru unii participanţi. desene. Limitele brainstorming-ului: . . 7. -poate să apară fenomenul numit „chiul social“ (când responsabilitatea se împarte între mai mulţi idivizi. joc de rol.nu suplineşte cercetarea de durată. nu suplineşte cercetarea de durată. . Dintre acestea: . să înveţe într-o manieră plăcută şi atractivă. riscurile şi contradicţiile care apar. . să exerseze atitudini deschise şi creative în grup. Se afişează ideile rezultate de la fiecare subgrup.aplicabilitate largă. obiectivul fundamental fiind acela de a-i determina pe elevi să-şi exprime liber opiniile.uneori poate fi prea obositor sau solicitant pentru unii participanţi.

de preferinţă eterogen din punct de vedere al pregătirii şi al înclinaţiilor.. ? Ce aţi face în locul personajului .? Ce l-aţi sfătui pe . dacă v-aţi juca cu el? Ce aţi face în locul lui . De ce oare? Ce părere ai despre.I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. Cu puţin curaj.3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor Brainstorming-ul se desfăşoară în cadrul unui grup format din maxim 30 de persoane. eventual.. acestea pot fi proiectate în parteneriat cu elevii... sub coordonarea unui moderator (în cazul nostru-profesorul)...3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1.. care îndeplineşte rolul atăt de animator.Se mai recomandă ca grupul ce utilizează brainstorming-ul să fie compus dintr-un număr par de elevi.. această metodă stimulează creativitatea şi generează lecţii creative. UTILIZAREA ACESTEI METODE LA ORELE DE LIMBA ENGLEZĂ Se poate folosi cu succes la: părţi de vorbire părţi de propoziţie semne de punctuaţie EXEMPLE DE TEME: Literele s-au certat. Folosită cu discernământ.. cât şi de mediator. el poate intra în joc prin respectarea regulilor acestuia....? Aţi reacţiona ca şi personajul principal la una din probleme? Plan de lecţie: Introducerea metodelor interactive la orele de limba engleză Lesson plan . Rolul profesorului este de a asculta cu atenţie pe elevi fără a interveni în discuţiile acestora..? Ce s-ar întâmpla dacă.. din nuvela .

brown)  FORMATIV: stimularea unei vorbiri corecte prin realizarea de scurte dialoguri intre elevi in vederea formarii de priceperi si deprinderi  EDUCATIV: lectia urmareste sa trezeasca interesul elevului prin dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral si de comunicare intr-o limba straina Obiective operationale: 1.I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. auditie.. 1 Moment organizatoric Timp 2’ Interactiune P-E.01. small. Oradea Profesor: Clasa: a III-a Unitatea: We’re all friends Lecţia: What have they got? Tipul lecţiei: mixtă Scopul lectiei  INFORMATIV: imbogatirea vocabularului prin insusirea noilor cuvinte ce definesc si descriu parti ale corpului (eyes. dialoguri intre elevi Materiale didactice: fise de lucru.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1. microgrupuri Desfasurarea activitatii: Activ. ears…. manual. dvd Forma de organizare: frontal.2013 Şcoala: Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu”.E-P Profesorul intra in clasa. colectiva. big. Sa recunoasca si sa foloseasca notiuni invatate intr-o lectie anterioara 2. Sa produca enunturi simple. .parti ale unui enunt Metode si procedee: brainstorming. intreaba elevul de serviciu data si noteaza absentele. nose. conversatie. Sa reproduca enunturi simple dintr-un text audiat (cantecel) 4. saluta elevii.3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor Data: 17. Sa citeasca cu voce tare diferite cuvinte 3.

3 Captarea atentiei Timp 3’ Interactiune P-E. Profesorul le scrie cuvintele noi pe tabla.shoulders.E-P . Apoi impreuna scot formele vb to have din propozitiile citite. Activ.shoulders. pentru a scrie si citi rezolvarea exercitiilor avute ca tema .E-P O2.knees and toes” “ Head .shoulders. Elevii ies la tabla .3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1. And eyes and ears and mouth and nose .knees and toes.3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor Activ.saten. 2 Reactualizarea ideilor din lectia anterioara Timp 10’ Interactiune P-E.E-E O1.knees and toes. Head .iar elevii le scriu in caiet. Elevii fac intocmai.blond-blond.knees and toes. Profesorul le citeste copiilor partile corpului de pe fisa .sa citeasca cu voce tare diferite cuvinte Elevii primesc fise cu partile corpului in limba engleza.knees and toes. Profesorul verifica daca elevii si-au facut corect tema. shoulders.4 Anuntarea lectiei si dirijarea invatarii 01. In propzitiile citite elevii intalnesc cateva cuvinte noi ce le pot folosi pentru a descrie pe cineva (cuvinte ce descriu anumite parti ale corpului dar si cateva trasaturi cum ar fi :long-lung. Activ. Apoi profesorul le cere sa asculte si sa vizioneze cu atentie un cantecel intitulat “Head. corectandu-si eventualele greseli sub atenta supraveghere a profesorului.)dar si formele verbului to have la present.E-P. Apoi le spune elevilor sa deschida cartea la pagina 26 pentru a face impreuna un exercitiu de citire.smart-destept….iar elevii le repeata in cor si pe rand. Head .brown-maro. De exemplu cand vor spune head vor atinge capul.I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1.O2 Profesorul scrie titlul lectiei pe tabla.” Timp 20’ Interactiune P-E.sa recunoasca si sa foloseasca notiuni invatate intr-o lectie anterioara Verificarea temei.short-scurt. big-mare.knees and toes. Profesorul le cere elevilor sa se uite din nou pe fisa cu partile corpului si sa le repete din nou atingand in acelasi timp si partea corpului care o pronunta. knees and toes. mouth-gura etc.

4.E-E Profesorul le da ca tema elevilor ex 3 pag 27 dar le reaminteste sa mai repete si cantecelul invatat astazi. si le cere elevilor sa faca la fel. Anuntarea temei Timp 2’ TIMP 8’ Interactiune P-E. Activitatea5: Fixarea cunostintelor. blue. feed-back O4. Elevii il rezolva cu atentie sub indrumarea profesorului. He has got a ……….nose and ……….3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor Profesorul canta cantecelul . short.si invers. big.aratand si partile corpului din cantecel.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1. in acelasi timp.hair. Apoi ei mai audiaza cantecelul inca o data deoarece in partea adoua a cantecelului ei pot face si karaoke (se aude linia melodica. E-P. Profesorul le cere apoi sa se imparta in doua grupe si unii sa cante prima parte a cantecelului iar ceilalti cealalta parte. Şcoala românească modernă . Elevii indeplinesc sarcina.Priveste imaginea si completeaza cu small. He has got…………eyes and………….Elevii indeplinesc sarcina cu placere. Activitatea 6.I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. Apoi ei trebuie sa rezolve exercitiul 5 in care trebuie sa-si aleaga un partener si sa-i descrie acestuia un coleg sau o colega din clasa folosind ca exemplu propozitii de la ex 4.ears. Ii felicita pe elevi pentru atentia lor si placerea cu care au participat la ora le spune “Good bye!” si iese din clasa. si se vad versurile iar ei pot canta) .sa produca enunturi simple Profesorul le da elevilor sa rezolve exercitiul 4 de la pagina 27 in care ei au de completat doua propozitii referitoare la partile corpului in functie de o imagine data.. Partenerul trebuie sa ghiceasca numele celui descris..

ajutându-l în procesul instructiv-educativ. educaţia şi învăţământul trebuie reînnoite. caracterizată de schimbări rapide şi de efecte imediate. . Utilizarea calculatorului în procesul instructiveducativ uşurează îndeplinirea scopurilor şi idealurilor educaţionale. reprezintă o metodă mai plăcută şi pentru elevi. prin învăţarea pe tot parcursul vieţii. Obiectivul şcolii ar trebui să fie acela de a promova creativitatea ca factor cheie în dezvoltarea competenţelor personale. iar clădirile vechi sunt o povară pentru cei care îşi trimit zilnic copiii să înveţe acolo. În plus.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1. şcoala viitorului trebuie să pună accentul pe o educaţie de calitate şi să fie axată pe valori în care elevii să creadă. se cer din ce în ce mai mult. care apreciază întotdeauna noutatea şi ineditul. Asemenea capacităţi. Trebuie să fim totuşi conştienţi de importanţa calculatorului. îndeplinind două condiţii esenţiale în opinia lor: şcoala viitorului trebuie să le placă.I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. ele vor ajuta tinerii şi pe viitor. pentru acest lucru. a tehnologiei. Ceea ce este prioritar în învăţământ este informatizarea. astfel încât să putem vorbi despre o permanentă inovaţie şi creaţie în activitatea didactică. în care să se regăsească. Cu alte cuvinte. Dacă educaţia ar reprezenta. antreprenoriale şi sociale. cât şi în viitor. dar să fie şi eficientă. nu-i exclude importanţa. a internetului. ca cele de a lucra pe calculator. Bineînţeles.3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor În societatea contemporană. Calculatorul nu este folosit în activitatea didactică pentru a înlocui activitatea de predare a dascălului. dar şi de a găsi strategii moderne pentru asigurarea unei educaţii de calitate în învăţământ. Programul de calculator poate deveni un suport important pentru o predare eficientă. într-adevăr una dintre priorităţile ţării noastre. reprezintă o necesitate atât în prezent. special dimensionate în perspectiva predării unor teme specifice. reprezentat de anumite programe informatice. Copiii vor aprecia mai mult o lecţie realizată pe calculator. Aceasta presupune numeroase investiţii costisitoare. toate şcolile ar trebui dotate cu tehnologia necesară. Formarea capacităţii de-al utiliza nu îi este necesară elevului doar în procesul de învăţământ. chiar şi în momentul angajării. cu siguranţă că s-ar găsi metode pentru ca acest lucru să fie posibil cât mai curând. Trăim cu toţii într-o lume a vitezei. ci îl poate ajuta şi în activitatea extraşcolară. completate. Softul educaţional. dar cele noi le-au atras mereu atenţia şi s-au dovedit a fi mai eficiente. Aceştia au fost obişnuiţi cu metodele clasice de predare. Mai sunt destule localităţi în care şcolile nu sunt racordate nici la curent electric. Cu alte cuvinte. decât una clasică. adaptate. El vine în sprijinul predării. Pentru elev.

ar trebui respectat dreptul tuturor copiilor la învăţătură. Experienţa ţărilor europene demonstrează cu rezultate concrete că acest lucru este realizabil. ar trebui îndeplinite o serie de obiective: valorizarea egală a tuturor elevilor şi a personalului. ce trebuie depăşită. indiferent de starea lor fizică. Pentru că incluziunea este unul dintre punctele de bază ale şcolii viitorului. o distribuţie eficientă a sarcinilor de lucru. respect). înţelegerea diferenţelor dintre elevi ca resursă pentru procesul de învăţământ. interacţiunea directă şi formarea deprinderilor interpersonale şi de grup mic. considerare. să fie toleranţi. ci şi educaţia elevilor pe relaţii de colaborare şi pe îmbunătăţirea mediului de învăţare şi de predare. reducerea celor excluşi din cultură. precum şi cel al izolării copiilor cu nevoi speciale. creşterea participării tuturor elevilor la educaţie. . asigură o reală interacţiune şi intercomunicare. Principiul discriminării ar trebui eliminat. creşterea rolului şcolii în construirea comunităţilor şi a valorilor lor. restructurarea culturii. într-o şcoală a viitorului. emoţională sau de diferenţele de origine etnică. o redistribuire corectă de recompense sociale (apreciere. Pentru atingerea acestui obiectiv. copiii şi tinerii trebuie să fie implicaţi activ. nu ca pe o problemă recunoaşterea dreptului elevilor la educaţie în propria localitate. Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare influenţează în mod pozitiv formarea răspunderii individuale (elevii trebuie să comunice rezultatele în nume personal sau în numele grupului). a politicilor şi a practicilor din şcoli. O altă iniţiativă a şcolii viitorului ar trebui să urmărească nu numai creşterea performanţei şcolare. performanţelor.I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. astfel încât ele să răspundă diversităţii reducerea barierelor în învăţare. În România însă. principiul incluziv este încă timid.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1. Învăţarea în grupuri mici. să ia decizii şi să-şi asume responsabilităţi în cadrul grupului. integrând ceea ce li se predă cu propria lor experienţă de viaţă. activă şi colaborativă. Datorită strategiilor cooperative toţi elevii învaţă să asculte activ. un simţ al disponibilităţii şi al artei solicitării sau acordării ajutorului. ele creează între elevi o interdependenţă pozitivă(aceştia realizează că au nevoie unii de alţii pentru a realiza elevilor din localitate. intelectuală. mult sporite. culturală. De asemenea. precum şi în creşterea cultivarea unor relaţii de susţinere între şcoli şi comunităţi. religioasă.3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor De asemenea.

Lumea modernă pune accentul pe folosirea mai eficientă a cunoaşterii şi a inovaţiei. mai ales ale acelora care le permit oamenilor să se schimbe şi să fie deschişi faţă de idei noi într-o societate diversă din punct de vedere cultural. Asemenea lecţii sporesc interesul elevilor şi le captează atenţia. educaţia informală. să îşi asume riscuri şi responsabilităţi în demersul său spre formarea intelectuală.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1. să reprezinte o unitate în concepţiile prezentate. Evaluarea pentru asigurarea calităţii trebuie să identifice nivelul de pregătire al elevilor şi să ne ajute să descoperim componentele ce au nevoie de sprijin în dezvoltare. Învăţământul modern are ca sistem de referinţă competenţele generale şi specifice pe care trebuie să le dobândească elevul pe parcursul şi la sfârşitul unui ciclu de instruire. Vor trebui evitate controversele. elevul trebuie să fie încurajat să gândească independent. să se desfăşoare activităţi compatibile şi complementare. Nu trebuie evaluată numai cantitatea de informaţii de care dispune elevul. O mare importanţă în pregătirea elevilor pentru noile cerinţe o au cele trei forme de educaţie: educaţia formală. evaluator. etc.I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. că au resurse pe care trebuie să le administreze în comun. Unele condiţii se cer a fi respectate: să se realizeze după asistenţă reciprocă la oră. Pentru abordarea creativităţii în procesul educaţional. o sursă de informare. în modul de a acţiona. altele decât cele folosite până acum. Aceasta presupune prezenţa şi colaborarea a două cadre didactice în cadrul lecţiei propriu-zise. ceea ce poate el să facă utilizând ceea ce ştie sau ceea ce intuieşte.3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor obiectivele şi sarcinile grupului. manager al învăţării. . Este necesară extinderea abilităţilor creatoare ale întregii populaţii. toate acţiunile bazându-se pe cercetarea ştiinţifică. mai ales. Profesorul trebuie să fie şi un distribuitor de recompense. să fie riguros planificată anterior. al unui an de studiu. pe drumul atingerii obiectivelor prevăzute în programă. că recompensele vor fi comune). Predarea în parteneriat s-a dovedit până acum un real succes şi poate reprezenta şi o metodă utilizată în şcoala viitorului. educaţia nonformală. Un alt obiectiv pe care ar trebui să îl stabilim în anii ce vor urma este acela de a dezvolta un indicator internaţional al capacităţii de a învăţa. ci. Noul mileniu a adus noi cerinţe educaţionale care impun noi metode. bazată pe cunoaştere. deci. Evaluarea ar trebui să asigure evidenţierea progresului înregistrat pe elev în raport cu sine însuşi.

mai des. fără a face abstracţie de nevoile de ordin tehnic. să-şi flexibilizeze procesul didactic pentru a satisface cerinţele educative ale fiecărui elev luat în parte şi ale tuturor la un loc. Ar trebui să renunţăm să batem pasul pe loc. N-au caiete de notiţe şi nici cărţi. etc. să propunem aceleaşi metode învechite. . şcoala viitorului trebuie să ţină cont atât de ţelurile profesorilor. Astfel poate fi descris nivelul de formare a competenţelor pentru fiecare elev şi pot fi stabilite modalităţi prin care se poate regla. Procesul intructiv-educativ trebuie să se centreze pe elev şi să urmărească să îl transforme din obiect al procesului educativ.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1. demonstrarea comportamentului comunicativ şi de interrelaţionare al elevului. de obiectivele programelor. Copiii intră în clădirea şcolii prin dreptul unui detector invizibil de metale. demonstrarea stadiului de formare a unor competenţe prin intervenţia cu întrebări ajutătoare. material. în subiect activ al propriei deveniri.I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. deşi necesită mai mult timp. Astfel. socială. dar şi de preferinţele şi necesităţile elevilor. Profesorul trebuie să răspundă exigenţelor fiecărui elev care îi calcă pragul clasei. Aceasta din urmă. activităţi de învăţare-formare a elevilor. Este necesară şi folosirea. prezintă avantaje deosebite: realizarea interacţiunii elev-profesor. cu speranţa reuşitei lor. Trebuie realizat un echilibru dinamic între evaluarea scrisă şi cea orală. în mod diferenţiat. a metodelor de autoevaluare. Ar trebui să adoptăm politica paşilor mărunţi şi să evoluăm încet. O şcoală numită „a viitorului” există în Philadelphia. De la centrarea pe conţinut ar trebui să se treacă la centrarea pe activitatea elevului. operaţională. Deschid dulapurile personale cu carduri inteligente. denumindu-le însă în alt mod. inovatoare. de la o etapă la alta. În concluzie. Într-o şcoală a viitorului trebuie pus accentul şi pe managementul clasei( dimensiunea ergonomică. financiar. el trebuie să se plieze după fiecare caz. dimensiunea psihologică. Atâta vreme cât nu vom acorda educaţiei resursele de care aceasta are nevoie. nu vom putea vorbi decât de o şcoală a trecutului în straie de viitor. normativă).3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor Fiecare activitate de evaluare a rezultatelor şcolare este însoţită de o autoevaluare a procesului pe care profesorul l-a desfăşurat cu toţi elevii şi cu fiecare în parte. îşi lasă hainele şi-şi iau laptopurile personale. dar sigur.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->