P. 1
Portofoliu

Portofoliu

|Views: 24|Likes:
Published by alinasimut
portofoliu
portofoliu

More info:

Published by: alinasimut on Oct 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2014

pdf

text

original

I

nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1.3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor

METODE INTERACTIVE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE

GRUPA 8

Cuprins
1. Analiză comparativă a utilizării şi eficienţei metodelor clasice în raport cu metodele interactive ....................................................................................................................................... 3

........................................................... 8 3.................... Plan de lecţie: Introducerea metodelor interactive la orele de limba engleză ......... Utilizarea metodei brainstorming în predarea limbii engleze ........3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1..... Analiză comparativă a utilizării şi eficienţei metodelor clasice în raport cu metodele interactive ...................3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor 2........I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1... Eseu Şcoala românească modernă ...............14 5................................. 11 4..

progresul – elevii să aibă permanent senzaţia că progresează. care depune efort de reflecţie personală. varietatea . de la un mod de aplicare /utilizare la altul al aceleiaşi metode. cercetare. Sunt cunoscute dezbaterile conform cărora nu există în mod practic metode „active” şi metode pasive toate metodele posedând deopotrivă un grad de pasivism şi unul de activism. Pierre Goguelin precizează că „a fi activ nu în înseamnă că elevul face tot ce vrea şi nu contează ce. Roger Muchielli defineşte metodele active ca „fundamentate pe însuşirea cunoştinţelor. pe memorizare şi repetiţie – modele expozitive sau de condiţionare.3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor În societatea actuală are loc un proces dinamic care obligă toate categoriile sociale să ţină pasul cu evoluţia societăţii şi implicit a educaţiei. Autorul explică relaţia metodelor active cu „autoperfecţionarea indivizilor . Trebuie avută în vedere dimensiunea activă a metodelor dar în mod special dimensiunea interactivă care presupune automat ca partenerii actului didactic sunt simultan activi.prin opoziţie cu metodele bazate pe modelul imitării. Activ este elevul care gândeşte.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1. de redescoperire a adevărurilor. acesta din urmă variază de la metodă la metodă sau câteodată. interioară. Legile elaborate de către Kounin sunt actuale. abstractă. că au câştigat ceva important în urma lecţiilor predate. Transformările sociale implică necesitatea creării unui mediu de învăţare care să eficientizeze tehnicile de învăţare şi de muncă intelectuală. 3. provocarea – lecţiile trebuie să fie astfel alcătuite încât să îi provoace pe elev. chiar în metodele cele mai active e vorba de o acţiune pedagogică”. 2. nici cu metodele interogative sau cu cele captivante. de elaborare a noilor cunoştinţe. exterioară.elevul de astăzi se plictiseşte foarte repede de un mod de instruire pe care cadrul didactic îl preferă. modernă sau cu orice metodă însoţită de o acţiune concretă. În lucrarea sa „Metode active în pedagogia adulţilor”. Astăzi are loc o explozie a metodelor interactive în clasificările tradiţionale ale metodologiei didactice. Elevul vine la şcoală cu o experienţă mediată prin întermediul mijloacelor moderne de comunicare în masă care nu poate fi ignorată. care intreprinde o activitate mintală de căutare. de aceea cadrul didactic trebuie să aibă la îndemână o gamă variată de metode. Cadrele didactice sunt incluse în mecanismul societăţii în continuă şi tot mai accelerată schimbare.I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. Noţiunea de metodă activă nu trebuie confundată cu noţiunea de metodă nouă. Acestea subliniază că profesorul trebuie să urmărească: 1. pe luarea la cunoştinţă şi pe evoluţia reală a personalităţii” aceasta .

Utilizarea metodelor active. pe prezentarea neînsufleţită sau unilateral dramatică a faptelor. Metodele tradiţionale. Constatându-se acest fapt numeroase lucrări din străinătate şi din România scot în evidenţă diferitele aspecte ale acestei importante manifestări didactice moderne. Educaţia în schimbare. învăţarea are ca suport deosebit relaţia dintre elevi şi profesori şi lumea exterioară 1. asociată tipului superior de învăţare şcolară. Metodele şi mijloacele didactice tradiţionale. rolul lor în declanşarea – la mulţi – a motivaţiilor şi creativităţii”. fără existenţa unui dialog real profesor .45 . făcând cunoscută şcoala românească în epoca interbelică şi comunistă în întreaga lume. pe stilul autoritar promovat de cadrul didactic. în categoria metodelor active. şi-au demonstrat de-a lungul timpului neajunsurile.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1.I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. deasemenea printr-o evaluare scrisă sau orală rigidă fără ajustări sau compromisuri a fost în măsură într-un mod neaşteptat să aducă succese importante pe calea achiziţiilor şi cunoştinţelor elevilor. participative sau interactive va fi întotdeauna preferată celor pasive. Cu un rol deosebit în dezvoltarea personală sau de grup . Răceala prezentării faptelor sau încorsetarea exprimării şi creativităţii juvenile sau adolescentine contravine însă majorităţii indicaţiilor şi opiniilor de top ale pedagogilor zilelor noastre. Privite sub acest aspect al stimulării curiozităţii ştiinţifice. lucrul cu manualul.3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor şi autoformarea grupurilor. exerciţiul. deşi se cunosc ataşamente şi afectivităţi deosebite. Din acest punct de vedere putem admite necesitatea unei coexistenţe sau coabitări a metodelor şi mijloacelor clasice. interactivă şi creativă implică conjugarea eforturilor ambilor agenţi educaţionali (profesorul – elevii) în construirea cunoaşterii. după cum remarca şi André de Peretti. clasice sunt acceptate unanim ca fiind cele cu un pronunţat caracter oral ca şi: povestirea. bazat în forma lui cea mai extremă pe climatul glacial al relaţiei profesor – elev. al spiritului de cercetare. Ele pot să apară în formă 1 André de Peretti. tradiţional. chiar scăzută atunci când discutăm de performanţele şcolare absolute. Rămân însă indispensabile o parte a acestor metode clasice sau tradiţionale prin profunda lor aplicabilitate practică şi prin rezultatele oferite. pot fi incluse atât unele din metodele mai vechi. deoarece învăţarea cu ajutorul lor este mai temeinică şi mai durabilă. a acestei inflorescenţe metodologice. Observăm că într-un mod de netăgăduit relaţia dintre profesor şi elev este o componentă importantă inclusiv a tipului de învăţământ pus în discuţie. relaţii de prietenie impresionante elev-profesor încă din antichitate sau Evul Mediu. participative. p. lipsurile şi o eficienţă medie. Rigorismul învăţământului clasic. cât şi unele din metodele mai noi.tradiţionale cu cele moderne. deloc de neglijat. explicaţia şi prelegerea şcolară.elev sau a pluralismului opiniilor. Instruirea interactivă. de creativitate şi inovare.

3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1. se impune respectarea unor reguli. Prin participare. a avea convingeri raţionale. Elevii nu sunt doar un receptor de informaţii. gândirea critică. Învăţarea în grupuri mici. elevii îşi pot exprima opţiunile în domeniul educaţiei. Editura Polirom. În procesul instructiv-educativ. pentru ca elevii să fie dispuşi să lucreze în echipă.Metoda Philips 6-6. a accepta că ideile proprii pot fi discutate şi evaluate. formularea unor explicaţii complete şi corecte asupra sarcinii de lucru. Cubul. Iaşi. În acest mod. adică pregătirea pentru a face faţă situaţiilor. ci şi un participant activ la educaţie. Ştiu-vreau să ştiu-am învăţat. 348 . Pentru ca învăţarea prin cooperare să se bucure de un real succes. lucraţi în echipă. urmată de alegerea rezolvării optime pe baza argumentelor. elevilor le va fi dezvoltată o gândire circumscrisă abilităţilor cognitive de tip superior. timpului liber. care reprezintă cel mai pertinent şi mai eficient răspuns al sistemelor educative la imperativele generate de problematica lumii contemporane. Educaţia pentru participare şi democraţie face parte din gama noilor educaţii. se impune respectarea a două condiţii: asigurarea unui climat pozitiv în clasă. metoda Sinelg. încurajarea comportamentului participativ înseamnă pasul deosebit de la „a învăţa” la a „învăţa să fii şi să devii”. culturii. aflându-se oarecum în antiteză cu metodele tradiţionale de învăţare. p. astfel încât aceasta să fie înţeleasă de toată lumea. Elaborarea unui referat/eseu. Turul Galeriei. Psihopedagogie.Jurnalul în trei părţi. dobândind dorinţa de angajare şi acţiune. comunicaţi.I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. Principalele metode de dezvoltare a gândirii critice sunt: Gândiţi. stabilirea de obiective 2 Constantin Cucoş. Brainstormingul. a propune opinii personale. Factorii care asigură succesul într-o clasă sunt: formularea de expectanţe pozitive faţă de elevi. A gândi critic înseamnă a deţine cunoştinţe valoroase şi utile. a participa activ şi a colabora la găsirea soluţiilor. Linia valorilor. pot deveni coparticipanţi la propria formare. etc. Literatura de specialitate relevă faptul că. metoda Mozaic. Turneul între echipe. În vederea asigurării unui climat pozitiv în sala de clasă este necesar ca elevii să aibă impresia că au succes în ceea ce fac. Tehnica predicţiei. Principalul avantaj al metodelor activ-participative îl reprezintă implicarea elevilor în actul didactic şi formarea capacităţii acestora de a emite opinii şi aprecieri asupra fenomenelor studiate. Aceasta reprezintă o gândire centrată pe testarea şi evaluarea soluţiilor posibile într-o situaţie dată. a construi argumente suficiente propriilor opinii. Termeni-cheie iniţiali. utilizarea unor strategii de management educaţional eficient. dar recent se împleteşte cu alte metode mai moderne ca şi conversaţia sau demonstraţia în funcţie de materia la care este utilizată2 . Metodele activ-participative pun accent pe învăţarea prin cooperare.3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor „pură”. 2009.

Bucureşti. Oradea. Conţinuturile. Manual de pedagogie. Ştefan Păun.3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor clare şi comunicarea acestora elevilor. Bucureşti. tr. între altele. I.Ibidem . elitism sau democratism. Educaţia în schimbare Ion Zainea. Editura Didactică şi Pedagogică. p. 2007 André de Peretti. 2001 Cerghit. formele de organizare a activităţilor de predare-învăţare şi metodele didactice sunt într-o permanentă interdependenţă. evaluarea obiectivă3. 1997 3 4 5 6 7 Dumitru.cit. profesorul are îndatorirea modernizării şi oferirii unui caracter dinamic.. nu încetează să inspire ăn mod contradictoriu educatorii şi cercetătorii ca şi pe responsabilii ierarhici”5. Tehnologia didactică presupune un mod ştiinţific de proiectare. Elena Istrate. 2001 Ioan Jinga. Capitolul „Pentru sau contra pedagogiei” al lui André de Peretti subliniază într-un mod magistral: „ Problema conţinuturilor învăţământului şi cea a metodelor de natură a le asigura transmiterea de către elevi diferiţi ca temperament şi ca mediu (de provenienţă.cit.. realizare şi evoluţie a lecţiei4. Multitudinea metodelor de învăţământ este ilustrată în majoritatea lucrărilor de specialitate. uniformitatea autoritară şi iacobină sau pluralism girondin. în 1980 existând peste optzeci (80) de clasificări ale acestor metode şi tot atâtea abordări didactice 6.n. apărări ale ştiinţelor şi tehnicii. I. clasicism sau baroc. flexibil . op. 36 Ştefan Păun. deschis spre înnoire şi inovaţie şi permiţând manifestarea creativităţii7 .. 258 André de Peretti. Dorind crearea situaţiilor optime de învăţare . Bibliografie: Ioan Jinga.) face obiectul întrebărilor anterioare. Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă. Didactica istoriei. declaraţii absolutiste sau temporizări relativiste. p. Timişoara. Predarea şi învăţarea istoriei. Metode de învăţământ. p. op. Elena Istrate.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1. Manual de pedagogie. Editura Corint. pesimism vizavi de elevi sau de studenţi. Conservatorism crispat sau progresism exaltat. Editura de Vest.I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. . Asociaţia Cultural-Ştiinţifică Adsumus.118 Idem. al disputelor fără sfârşit şi al conflictelor legate de confuzia noastră obişnuită. valorificarea la maxim a timpului destinat predării.

.I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. I. Didactica modernă. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice . Radu I. 2009 Dumitru. Timişoara. Editura Polirom. Editura Dacia. Chişinău. .. în domeniul afacerilor.( coordonatori). Filimon L. Psihopedagogie pentru formarea profesorilor. 2003 Utilizarea metodei brainstorming în predarea limbii engleze Brainstorming-ul este una din cele mai răspândite metode în formarea elevilor în educaţie. Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1. Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învăţământul gimnazial: cadru conceptual. etc. Grupul Editorial Litera. Editura de Vest. al publicităţii. V.. Psihopedagogie. Cluj-Napoca.. 1999 Ionescu. Iaşi..3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor Cucoş. 2001 Guţu. M. Editura Universităţii din Oradea. în stimularea creativităţii. Bucureşti. Editura Polirom. 2001 Marcu V.. 1998 Constantin Cucoş. C.

brainstorming provine din engleză. din cuvintele „brain”= creier şi „storm”= furtună. de a le analiza.I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. Durata optimă este de 20–45 de minute. ETAPELE METODEI: 1. fanteziste. video. neobişnuite. 5. cuvinte-cheie.argumentarea şi . iar grupul găseşte criterii de grupare a lor pe categorii-simboluri.efervescenţă. se pot prelua. De asemenea. 2. etc. dar atenţie. utilizarea brainstormingului optimizează dezvoltarea relaţiilor interpersonale – constatăm că persoanele din jur pot fi bune. evaluarea .” • Brainstorming-ul se desfăşoară în cadrul unui grup nu foarte mare (maxim 30 de persoane).3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor Etimologic.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1. importante. nimeni nu are voie să facă observaţii negative. Dezbaterea se poate desfăşura însă şi în grupul mare. Se reiau pe rând ideile emise. Prin folosirea acestei metode se provoacă şi se solicită participarea activă a elevilor. valoroase. plus desinenţa „-ing” specifică limbii engleze. de a lua decizii în ceea ce priveşte alegerea soluţiilor optime şi se exersează atitudinea creativă şi exprimarea personalităţii. pe tablă. 3. ceea ce înseamnă „furtună în creier”. Se lasă o pauză de câteva minute pentru „aşezarea” ideilor emise şi recepţionate. în funcţie de idei listate. 6. 4. În acest caz funcţionează principiul „cantitatea generează calitatea”. reportofon.Se pot face asociaţii în legătură cu afirmaţiile celorlalţi. pentru dezbatere. Identificarea soluţiilor pentru o problemă dată este un alt obiectiv al brainstormingului. absurde. un asalt de idei. Este „ metoda inteligenţei în asalt. de preferinţă eterogen din punct de vedere al pregătirii. Se suspendă orice gen de critică. completa sau transforma ideile din grup. În această etapă are loc analiza critică. a tuturor ideilor – chiar trăznite. în enunţuri scurte şi concrete. o stare de intensă activitate imaginativă. imagini care reprezintă posibile criterii. Grupul se împarte în subgrupuri. sub coordonarea unui moderator. Se solicită exprimarea într-un mod cât mai rapid. Un principiu al brainstormingului este: cantitatea generează calitatea. care îndeplineşte rolul atât de animator cât şi de mediator. Totul se înregistreză în scris. fără cenzură. flipchart. fără referiri critice. se dezvoltă capacitatea de a trăi anumite situaţii. Se alege tema şi se anunţă sarcina de lucru. aşa cum vin ele în minte legate de rezolvarea unei situaţii-problemă conturate.

Se selectează ideile originale sau cele mai aproape de soluţii fezabile pentru problema pusă în discuţie. colaje. . pentru a fi cunoscute de ceilalţi. într-o ambianţă plină de prospeţime şi emulaţie. . Profesorul de limba engleză trebuie să fie un autentic catalizator al activităţii. . riscurile şi contradicţiile care apar.depinde de calităţile moderatorului de a anima şi dirija discuţia pe făgaşul dorit.uneori poate fi prea obositor sau solicitant pentru unii participanţi.costurile reduse necesare folosirii metodei. imagini. Se discută liber.aplicabilitate largă. nu suplineşte cercetarea de durată. -poate să apară fenomenul numit „chiul social“ (când responsabilitatea se împarte între mai mulţi idivizi. . joc de rol. aproape în toate domeniile. 7. -dezvoltă creativitatea.stimulează participarea activă şi crează posibilitatea contagiunii ideilor.spontaneitatea. clasică. .încrederea în sine prin procesul evaluării amânate -dezvoltă abilitatea de a lucra în echipă.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1. Dintre acestea: .nu suplineşte cercetarea de durată. În desfăşurarea lecţiilor de limba engleză se realizează de cele mai multe ori variante prescurtate ale metodei. cântece. unii depun mai puţin efort). să exerseze atitudini deschise şi creative în grup. Avantajele utilizării metodei brainstorming sunt multiple. să formuleze idei proprii eliberate de prejudecăţi. obiectivul fundamental fiind acela de a-i determina pe elevi să-şi exprime liber opiniile. să înveţe într-o manieră plăcută şi atractivă.oferă doar soluţii posibile nu şi realizarea efectivă. care să încurajeze exprimarea ideilor. spontan. -uneori poate fi prea obositor sau solicitant pentru unii participanţi.I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. clasică. să fie motivaţi pentru activitate. desene.obţinerea rapidă şi uşoară a ideilor noi şi a soluţiilor rezolvatoare. să nu permită intervenţii inhibante şi să stimuleze explozia de idei. Limitele brainstorming-ului: .3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor contraargumentarea ideilor emise anterior. . în forme cât mai variate şi originale: cuvinte. propoziţii. Se afişează ideile rezultate de la fiecare subgrup. .

..... din nuvela . acestea pot fi proiectate în parteneriat cu elevii. Cu puţin curaj.? Ce s-ar întâmpla dacă. această metodă stimulează creativitatea şi generează lecţii creative. de preferinţă eterogen din punct de vedere al pregătirii şi al înclinaţiilor. Rolul profesorului este de a asculta cu atenţie pe elevi fără a interveni în discuţiile acestora...? Ce l-aţi sfătui pe .? Aţi reacţiona ca şi personajul principal la una din probleme? Plan de lecţie: Introducerea metodelor interactive la orele de limba engleză Lesson plan . dacă v-aţi juca cu el? Ce aţi face în locul lui .. el poate intra în joc prin respectarea regulilor acestuia.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1. Folosită cu discernământ. sub coordonarea unui moderator (în cazul nostru-profesorul)... UTILIZAREA ACESTEI METODE LA ORELE DE LIMBA ENGLEZĂ Se poate folosi cu succes la: părţi de vorbire părţi de propoziţie semne de punctuaţie EXEMPLE DE TEME: Literele s-au certat..I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. ? Ce aţi face în locul personajului . De ce oare? Ce părere ai despre. eventual.... cât şi de mediator. care îndeplineşte rolul atăt de animator.3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor Brainstorming-ul se desfăşoară în cadrul unui grup format din maxim 30 de persoane.Se mai recomandă ca grupul ce utilizează brainstorming-ul să fie compus dintr-un număr par de elevi.

01. dialoguri intre elevi Materiale didactice: fise de lucru. . big. Oradea Profesor: Clasa: a III-a Unitatea: We’re all friends Lecţia: What have they got? Tipul lecţiei: mixtă Scopul lectiei  INFORMATIV: imbogatirea vocabularului prin insusirea noilor cuvinte ce definesc si descriu parti ale corpului (eyes.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1. microgrupuri Desfasurarea activitatii: Activ. saluta elevii.parti ale unui enunt Metode si procedee: brainstorming.E-P Profesorul intra in clasa. Sa reproduca enunturi simple dintr-un text audiat (cantecel) 4.I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. small.. Sa citeasca cu voce tare diferite cuvinte 3. dvd Forma de organizare: frontal.3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor Data: 17. brown)  FORMATIV: stimularea unei vorbiri corecte prin realizarea de scurte dialoguri intre elevi in vederea formarii de priceperi si deprinderi  EDUCATIV: lectia urmareste sa trezeasca interesul elevului prin dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral si de comunicare intr-o limba straina Obiective operationale: 1. Sa produca enunturi simple. colectiva. intreaba elevul de serviciu data si noteaza absentele. conversatie. ears…. auditie. nose.2013 Şcoala: Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu”. manual. Sa recunoasca si sa foloseasca notiuni invatate intr-o lectie anterioara 2. 1 Moment organizatoric Timp 2’ Interactiune P-E.

brown-maro. Elevii ies la tabla . 2 Reactualizarea ideilor din lectia anterioara Timp 10’ Interactiune P-E.E-P O2.E-P . Activ.shoulders.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1.knees and toes. Apoi profesorul le cere sa asculte si sa vizioneze cu atentie un cantecel intitulat “Head. Activ. Profesorul verifica daca elevii si-au facut corect tema. Apoi le spune elevilor sa deschida cartea la pagina 26 pentru a face impreuna un exercitiu de citire.saten. pentru a scrie si citi rezolvarea exercitiilor avute ca tema .shoulders.E-E O1.3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor Activ. Elevii fac intocmai.knees and toes” “ Head .knees and toes. In propzitiile citite elevii intalnesc cateva cuvinte noi ce le pot folosi pentru a descrie pe cineva (cuvinte ce descriu anumite parti ale corpului dar si cateva trasaturi cum ar fi :long-lung.shoulders.)dar si formele verbului to have la present. Apoi impreuna scot formele vb to have din propozitiile citite. big-mare.knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose .smart-destept….iar elevii le repeata in cor si pe rand. Head .E-P. De exemplu cand vor spune head vor atinge capul.short-scurt. knees and toes.knees and toes. Profesorul le cere elevilor sa se uite din nou pe fisa cu partile corpului si sa le repete din nou atingand in acelasi timp si partea corpului care o pronunta.knees and toes. shoulders.blond-blond. mouth-gura etc.O2 Profesorul scrie titlul lectiei pe tabla. corectandu-si eventualele greseli sub atenta supraveghere a profesorului.sa citeasca cu voce tare diferite cuvinte Elevii primesc fise cu partile corpului in limba engleza. Profesorul le citeste copiilor partile corpului de pe fisa .4 Anuntarea lectiei si dirijarea invatarii 01. Profesorul le scrie cuvintele noi pe tabla.” Timp 20’ Interactiune P-E.I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1.iar elevii le scriu in caiet. Head .3 Captarea atentiei Timp 3’ Interactiune P-E.sa recunoasca si sa foloseasca notiuni invatate intr-o lectie anterioara Verificarea temei.

si le cere elevilor sa faca la fel. Apoi ei trebuie sa rezolve exercitiul 5 in care trebuie sa-si aleaga un partener si sa-i descrie acestuia un coleg sau o colega din clasa folosind ca exemplu propozitii de la ex 4. He has got a ………. Elevii indeplinesc sarcina..hair. big. Ii felicita pe elevi pentru atentia lor si placerea cu care au participat la ora le spune “Good bye!” si iese din clasa.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1. Elevii il rezolva cu atentie sub indrumarea profesorului.sa produca enunturi simple Profesorul le da elevilor sa rezolve exercitiul 4 de la pagina 27 in care ei au de completat doua propozitii referitoare la partile corpului in functie de o imagine data.. Partenerul trebuie sa ghiceasca numele celui descris. feed-back O4.Elevii indeplinesc sarcina cu placere. in acelasi timp.ears.I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. Activitatea5: Fixarea cunostintelor.aratand si partile corpului din cantecel.nose and ………. si se vad versurile iar ei pot canta) . 4. Apoi ei mai audiaza cantecelul inca o data deoarece in partea adoua a cantecelului ei pot face si karaoke (se aude linia melodica. Profesorul le cere apoi sa se imparta in doua grupe si unii sa cante prima parte a cantecelului iar ceilalti cealalta parte. Activitatea 6. Anuntarea temei Timp 2’ TIMP 8’ Interactiune P-E.E-E Profesorul le da ca tema elevilor ex 3 pag 27 dar le reaminteste sa mai repete si cantecelul invatat astazi. blue.si invers. short.Priveste imaginea si completeaza cu small. E-P. He has got…………eyes and…………. Şcoala românească modernă .3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor Profesorul canta cantecelul .

prin învăţarea pe tot parcursul vieţii. Formarea capacităţii de-al utiliza nu îi este necesară elevului doar în procesul de învăţământ. Copiii vor aprecia mai mult o lecţie realizată pe calculator.3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor În societatea contemporană. Softul educaţional. special dimensionate în perspectiva predării unor teme specifice. educaţia şi învăţământul trebuie reînnoite. Trebuie să fim totuşi conştienţi de importanţa calculatorului. dar să fie şi eficientă. Utilizarea calculatorului în procesul instructiveducativ uşurează îndeplinirea scopurilor şi idealurilor educaţionale. caracterizată de schimbări rapide şi de efecte imediate. Aceasta presupune numeroase investiţii costisitoare. a internetului. . Obiectivul şcolii ar trebui să fie acela de a promova creativitatea ca factor cheie în dezvoltarea competenţelor personale. Mai sunt destule localităţi în care şcolile nu sunt racordate nici la curent electric. Aceştia au fost obişnuiţi cu metodele clasice de predare. Ceea ce este prioritar în învăţământ este informatizarea. Cu alte cuvinte. chiar şi în momentul angajării. şcoala viitorului trebuie să pună accentul pe o educaţie de calitate şi să fie axată pe valori în care elevii să creadă. pentru acest lucru. în care să se regăsească. îndeplinind două condiţii esenţiale în opinia lor: şcoala viitorului trebuie să le placă. nu-i exclude importanţa. Asemenea capacităţi.I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. reprezintă o metodă mai plăcută şi pentru elevi. El vine în sprijinul predării. a tehnologiei. care apreciază întotdeauna noutatea şi ineditul. toate şcolile ar trebui dotate cu tehnologia necesară. Calculatorul nu este folosit în activitatea didactică pentru a înlocui activitatea de predare a dascălului. într-adevăr una dintre priorităţile ţării noastre. ajutându-l în procesul instructiv-educativ. decât una clasică. astfel încât să putem vorbi despre o permanentă inovaţie şi creaţie în activitatea didactică. Bineînţeles. dar cele noi le-au atras mereu atenţia şi s-au dovedit a fi mai eficiente. se cer din ce în ce mai mult. adaptate. Programul de calculator poate deveni un suport important pentru o predare eficientă. ci îl poate ajuta şi în activitatea extraşcolară. ca cele de a lucra pe calculator. Pentru elev.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1. Cu alte cuvinte. reprezintă o necesitate atât în prezent. cu siguranţă că s-ar găsi metode pentru ca acest lucru să fie posibil cât mai curând. antreprenoriale şi sociale. Dacă educaţia ar reprezenta. ele vor ajuta tinerii şi pe viitor. cât şi în viitor. În plus. completate. dar şi de a găsi strategii moderne pentru asigurarea unei educaţii de calitate în învăţământ. Trăim cu toţii într-o lume a vitezei. iar clădirile vechi sunt o povară pentru cei care îşi trimit zilnic copiii să înveţe acolo. reprezentat de anumite programe informatice.

o redistribuire corectă de recompense sociale (apreciere. să fie toleranţi. religioasă. să ia decizii şi să-şi asume responsabilităţi în cadrul grupului. copiii şi tinerii trebuie să fie implicaţi activ. a politicilor şi a practicilor din şcoli. respect). Pentru că incluziunea este unul dintre punctele de bază ale şcolii viitorului. Pentru atingerea acestui obiectiv. considerare. De asemenea. integrând ceea ce li se predă cu propria lor experienţă de viaţă.3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor De asemenea. Principiul discriminării ar trebui eliminat. restructurarea culturii. înţelegerea diferenţelor dintre elevi ca resursă pentru procesul de învăţământ. performanţelor. O altă iniţiativă a şcolii viitorului ar trebui să urmărească nu numai creşterea performanţei şcolare. emoţională sau de diferenţele de origine etnică. . Experienţa ţărilor europene demonstrează cu rezultate concrete că acest lucru este realizabil. creşterea participării tuturor elevilor la educaţie.I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. mult sporite. intelectuală. reducerea celor excluşi din cultură. Învăţarea în grupuri mici. astfel încât ele să răspundă diversităţii reducerea barierelor în învăţare. Datorită strategiilor cooperative toţi elevii învaţă să asculte activ. indiferent de starea lor fizică. culturală. asigură o reală interacţiune şi intercomunicare. nu ca pe o problemă recunoaşterea dreptului elevilor la educaţie în propria localitate. un simţ al disponibilităţii şi al artei solicitării sau acordării ajutorului. o distribuţie eficientă a sarcinilor de lucru. într-o şcoală a viitorului. ce trebuie depăşită. ar trebui îndeplinite o serie de obiective: valorizarea egală a tuturor elevilor şi a personalului. principiul incluziv este încă timid. interacţiunea directă şi formarea deprinderilor interpersonale şi de grup mic. ele creează între elevi o interdependenţă pozitivă(aceştia realizează că au nevoie unii de alţii pentru a realiza elevilor din localitate. Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare influenţează în mod pozitiv formarea răspunderii individuale (elevii trebuie să comunice rezultatele în nume personal sau în numele grupului). precum şi în creşterea cultivarea unor relaţii de susţinere între şcoli şi comunităţi. precum şi cel al izolării copiilor cu nevoi speciale.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1. În România însă. ci şi educaţia elevilor pe relaţii de colaborare şi pe îmbunătăţirea mediului de învăţare şi de predare. activă şi colaborativă. ar trebui respectat dreptul tuturor copiilor la învăţătură. creşterea rolului şcolii în construirea comunităţilor şi a valorilor lor.

pe drumul atingerii obiectivelor prevăzute în programă. Învăţământul modern are ca sistem de referinţă competenţele generale şi specifice pe care trebuie să le dobândească elevul pe parcursul şi la sfârşitul unui ciclu de instruire. mai ales. Pentru abordarea creativităţii în procesul educaţional. Un alt obiectiv pe care ar trebui să îl stabilim în anii ce vor urma este acela de a dezvolta un indicator internaţional al capacităţii de a învăţa. deci. O mare importanţă în pregătirea elevilor pentru noile cerinţe o au cele trei forme de educaţie: educaţia formală. Evaluarea pentru asigurarea calităţii trebuie să identifice nivelul de pregătire al elevilor şi să ne ajute să descoperim componentele ce au nevoie de sprijin în dezvoltare. educaţia nonformală. Este necesară extinderea abilităţilor creatoare ale întregii populaţii. în modul de a acţiona. manager al învăţării. ci. Aceasta presupune prezenţa şi colaborarea a două cadre didactice în cadrul lecţiei propriu-zise. Profesorul trebuie să fie şi un distribuitor de recompense. Lumea modernă pune accentul pe folosirea mai eficientă a cunoaşterii şi a inovaţiei. altele decât cele folosite până acum. o sursă de informare.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1. elevul trebuie să fie încurajat să gândească independent. Evaluarea ar trebui să asigure evidenţierea progresului înregistrat pe elev în raport cu sine însuşi. Nu trebuie evaluată numai cantitatea de informaţii de care dispune elevul. al unui an de studiu. etc. educaţia informală.3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor obiectivele şi sarcinile grupului. evaluator. Predarea în parteneriat s-a dovedit până acum un real succes şi poate reprezenta şi o metodă utilizată în şcoala viitorului. ceea ce poate el să facă utilizând ceea ce ştie sau ceea ce intuieşte. mai ales ale acelora care le permit oamenilor să se schimbe şi să fie deschişi faţă de idei noi într-o societate diversă din punct de vedere cultural. să fie riguros planificată anterior. Unele condiţii se cer a fi respectate: să se realizeze după asistenţă reciprocă la oră. că recompensele vor fi comune). toate acţiunile bazându-se pe cercetarea ştiinţifică.I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. să se desfăşoare activităţi compatibile şi complementare. Vor trebui evitate controversele. Noul mileniu a adus noi cerinţe educaţionale care impun noi metode. să reprezinte o unitate în concepţiile prezentate. că au resurse pe care trebuie să le administreze în comun. . Asemenea lecţii sporesc interesul elevilor şi le captează atenţia. să îşi asume riscuri şi responsabilităţi în demersul său spre formarea intelectuală. bazată pe cunoaştere.

3/ S/ 55659 Beneficiar : Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor Fiecare activitate de evaluare a rezultatelor şcolare este însoţită de o autoevaluare a procesului pe care profesorul l-a desfăşurat cu toţi elevii şi cu fiecare în parte. să-şi flexibilizeze procesul didactic pentru a satisface cerinţele educative ale fiecărui elev luat în parte şi ale tuturor la un loc. . Ar trebui să renunţăm să batem pasul pe loc. Astfel. prezintă avantaje deosebite: realizarea interacţiunii elev-profesor. etc. demonstrarea comportamentului comunicativ şi de interrelaţionare al elevului. Trebuie realizat un echilibru dinamic între evaluarea scrisă şi cea orală. în subiect activ al propriei deveniri. mai des. Atâta vreme cât nu vom acorda educaţiei resursele de care aceasta are nevoie. De la centrarea pe conţinut ar trebui să se treacă la centrarea pe activitatea elevului. a metodelor de autoevaluare. Copiii intră în clădirea şcolii prin dreptul unui detector invizibil de metale. îşi lasă hainele şi-şi iau laptopurile personale.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: POSDRU/ 87/ 1. deşi necesită mai mult timp. În concluzie. N-au caiete de notiţe şi nici cărţi. de la o etapă la alta.I nvesteşte în oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie:1. material. Aceasta din urmă. Ar trebui să adoptăm politica paşilor mărunţi şi să evoluăm încet. dar sigur. inovatoare. financiar. cu speranţa reuşitei lor. Procesul intructiv-educativ trebuie să se centreze pe elev şi să urmărească să îl transforme din obiect al procesului educativ. să propunem aceleaşi metode învechite. denumindu-le însă în alt mod. şcoala viitorului trebuie să ţină cont atât de ţelurile profesorilor. socială. normativă). fără a face abstracţie de nevoile de ordin tehnic. Într-o şcoală a viitorului trebuie pus accentul şi pe managementul clasei( dimensiunea ergonomică. activităţi de învăţare-formare a elevilor. demonstrarea stadiului de formare a unor competenţe prin intervenţia cu întrebări ajutătoare. dimensiunea psihologică. operaţională. în mod diferenţiat. dar şi de preferinţele şi necesităţile elevilor. de obiectivele programelor. Profesorul trebuie să răspundă exigenţelor fiecărui elev care îi calcă pragul clasei. el trebuie să se plieze după fiecare caz. Astfel poate fi descris nivelul de formare a competenţelor pentru fiecare elev şi pot fi stabilite modalităţi prin care se poate regla. O şcoală numită „a viitorului” există în Philadelphia. nu vom putea vorbi decât de o şcoală a trecutului în straie de viitor. Este necesară şi folosirea. Deschid dulapurile personale cu carduri inteligente.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->