Sunteți pe pagina 1din 1

INSTIINTARE DE INCEPERE A EXECUTARII LUCRARILOR

adresata Inspectoratului in Constructii Judetean


Antreprenor: __________________________________________________________
Denumirea: ___________________________________________________________
Sediu: _______________________________________________________________

Catre,
I.C.J.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Adresa Inspectoratului (judetului) pe teritoriul caruia s-a emis autorizatia de construire

Subsemnatul ______________________________________________ cu domiciliul/sediul


in judetul ____________________________ municipiul/orasul/comuna ______________________
sectorul/satul _________________ cod postal ________
str.________________________________ nr.______ bl.____ sc.____ etj.____ ap.____
tel.__________________ in calitate de antreprenor al contractului nr.________ din _____________
pentru executarea lucrarilor de constructii _________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
va comunicam ca la data de _____________ ora ______ vor incepe lucrarile de constructie la
obiectivul _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
situat in municipiul/orasul/comuna _______________________________ sectorul/satul _________
cod postal _______ str.___________________________ nr.___ nr.fisa cadastrala _____________.

Data _____________

Semnatura

Denumirea titularului autorizatiei:


________________________________________________________________________________