Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte Drept Civil-Contracte 1. Forma contractului de donatie. 2. Ce este statul estimativ. 3. Cauzele de revocare a contractului de donatie. 4.

Capacitatea partilor in cazul contractului de locatiune. 5. Uzurparea in cadrul contractului de locatiune. 6. In ce lege sunt prevazute dispozitii privind gestiunea contractului de inchiriere. 7. Ce conditii trebuie sa indeplineasca arenda. 8. Cine raspunde pentru autoritatea in constructii (contractul de antrepriza). 9. ....................... la actiunea unei lucrari ascunse a unei lucrari executate.......... 10. Obiectul contractului de mandat. 11. In ce situatii tertii stabilesc raporturi juridice cu contractul. 12. Care sunt dovezile incheierii contractului-comodat. 13. Cum poate inceta sau stinge un contract denumit de consumatie. 14. Ce forme are contractul de depozit din codul civil. 15. Cand poate fi incetat contractul de renta viagera. 16. Contractul de tranzactie: cand va inceta elementul viitor si incert. 17. Efectele contractului de tranzactie ex tunc fata de terti. 18. Caractere juridice-contractul de vanzare-cumparare. 19. Obiectul contractului de vanzare-cumparare. 20. Sanctiunea aplicabila in cazul instrainarii unor bunuri inalienabile. Vanzarea unei mosteniri- cand poate avea loc? Contractul de antrepriza- cine raspunde pentru calitatea constructiilor? + Care este termenul de prescriptie al viciilor?