Sunteți pe pagina 1din 4

A elaborate: Streinu maria A verificat: Juc Viorica

Proiect didactic
Data: 22.10.12 Clasa: a-VIII-A Obiectul de studiu: Informatica Subiectul lectiei: Evaluarea formulelor Tipul lectiei: Mixta Durata: 45 minute Profesorul: Streinu Maria

Obiectivele lectiei:
La finele lectiei elevii vor fi capabili: O1: Sa cunoasca conversia tipurilor de date; O2: Sa defineasca precedentele de celula; O3:Sa defineasca dependentele de celula;

Tehnologii didactice:
Metode:
Explicatia,demonstratia, Conversatia, Lucru cu manualul, Lucru individual

Mijloace didactice:
Tabla,manual,computer

Etapele lectiei Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode

O T M
3

Momentul Salut elevii organizatoric frecventa

si

verific Saluta Conversat profesorul,raspund la ia apel Dau intrebari la tema de acasa Explicatia Dialogul

Verificarea Verific tema pentru acasa. temei p/u acasa; Reactualizare a cunostintelor; Predareainvatarea materiei noi
Anunt tema: Evaluarea formulelor Anexa 1

Noteaza in caiete.

Lucrul cu manualul.

15

Consolidarea materiei si Sa resolve ex. 10 pag 38 formarea capacitatilor

Dau la executie

Observatii independ. Demonstr Explicatia

20

Pema pentru Anunt tema pentru acasa: Studierea temei noi acasa

Noteaza in caiete 5

Notarea

Anunt notele obtinute

Ascula atent.

Anexa 1

Evaluarea formulelor

Atunci cind aplicatia de calcul tabelar evalueaza o formula,se asteapta ca pentru fiecare operator sa se intilneasca anumite tipuri de operanzi.De exemplu,in cazul operanzilor aritmetici operanzii respectivi trebue sa fie de tip numeric,in cazul operatorului & ambii operanzi trebue sa fie de tip text,iar in cazul operatorilor rationali ambii operatori trebue sa aiba acelasi tip,numeric,logic sau text. Prin converesia tipului de date al unei valori intelegem transformarea ei in asa mod,incit ea sa apartina altui tip de date. In procesul evaluarii formulelor,aplicatiile de calcul tabelar efectueaza urmatoarele conversiuni: 1. Conversiune in valori numerice; 2. Conversiunea in valori text; 3. Conversiunea in valori logice. Numin precedente (surse) ale unei celule toate celulele care sint referite in formula pe care ea eventual o contine.Numim dependente (destinatii) ale unei celule toate celulele in care ea este referita. Vizualizarea precedentelor si dependentelor celulei selectate poate fi efectuata cu ajutorul comenzii Tools,Auditing.(Instrumente,Revizie).Aceasta comanda contine urmatoarele optiuni: Trace Precedents (traseaza precedente) Trace Dependents (traseaza dependente) Trace Error (traseaza eroarea) Remove All Arrows (sterge toate sagetile)