Sunteți pe pagina 1din 1

Speta ANAF Rambursare TVA catre persoane din Turcia 07.10.

2013 Pe site-ul ANAF a fost prezentat raspunsul la urmatoarea speta : Se solicitata precizari privind legalitatea rambursarii TVA in temeiul art. 147^2 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal catre persoane impozabile stabilite in Turcia, nestabilite si neinregistrate in scopuri de TVA in Comunitate, in situatia in care persoanele respective au platit contravaloarea facturilor emise pentru livrari de carburanti pe teritoriul Romaniei in contul furnizorului deschis in Turcia. Raspuns ANAF: Potrivit prevederilor art. 147^2 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, coroborate cu prevederile pct. 50 alin. (1) din normele metodologice date in aplicarea Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, persoana impozabila [...] poate solicita rambursarea taxei achitate pentru importuri si achizitii de bunuri mobile corporale si de servicii, efectuate in Romania. Asa cum reiese din textul legal citat, legiuitorul nu a impus ca taxa sa fie platita in conturi bancare din Romania, ci ca TVA solicitata la rambursare sa fie aferenta unor operatiuni taxabile ce au avut locul impozitarii din punct de vedere al TVA in Romania. Relevant in acest caz este faptul ca o persoana impozabila stabilita in Turcia a achizitionat bunuri/servicii pentru care s-a perceput TVA din Romania, a achitat contravaloarea facturilor emise de furnizori (indiferent de contul in care partile au convenit sa se vireze sumele), iar Romania a incheiat cu Turcia o declaratie de reciprocitate prin care se obliga sa ramburseze taxa persoanelor impozabile stabilite in Turcia, in conditii similare in care ar rambursa taxa persoanelor impozabile stabilite in Romania. Precizam ca indiferent unde se achita contravaloarea bunurilor, inclusiv TVA aferenta, TVA pentru livrarea de combustibil este datorata bugetului de stat de catre furnizor in Romania, intrucat livrarea a fost taxabila in Romania (furnizorul a emis o factura aplicand cota standard de TVA de 19% sau 24%, in functie de data la care a fost emisa factura). In plus, atragem atentia ca in Codul fiscal sau in normele metodologice, care reprezinta cadrul legal in baza caruia se efectueaza rambursarile de TVA in temeiul Directivei a 13-a, nu este prevazuta sintagma taxa pe valoarea adaugata achitata in Romania. Aceasta sintagma se regaseste doar in Declaratia de reciprocitate, declaratie prin care doar se stabileste ca taxa se restituie in conditii de reciprocitate de cele doua state pentru aceleasi tipuri de operatiuni. In ceea ce priveste stabilirea unei legaturi directe intre sumele achitate de persoana impozabila din Turcia furnizorului din Romania in baza extraselor si facturile pentru care se solicita rambursarea, mentionam ca aceasta analiza excede competentelor directiei noastre ca directie de legislatie, analiza documentatiei depuse in vederea rambursarii TVA fiind sarcina organului fiscal.