Sunteți pe pagina 1din 6

Compartimentul Patrimoniu - Administrativ

Obiective si activiti specifice Compartimentului Patrimoniu Administrativ


I. Asigurarea aprovizionrii curente cu bunuri (rechizite, piese de schimb, material utilitar - gospodaresti, etc.) si a derulrii contractelor de servicii

Activiti:
Urmarirea derulrii contractelor pentru mijloacele fixe siobiectele de inventar din patrimonial A.U.I.P.U.S.P. Sector 1 si a celor achiziionate din fondurile alocate din bugetul local; Verificarea aprovizionrii pentru evitarea crerii de stocuri fara micare; Verificarea produselor achiziionate din punct de vedere al calitatii si cantitatii ce rezulta din clauzele contractuale; Aprovizionarea cu materiale de intretinere si gospodaresti; Asigurarea pazei atat a imobilului in care isi desfasoara activitatea cat si a celei de la unitatile publice aflate in administrare; Organizarea efecturii si intretinerii cureniei in sediulA.U .I.P.U.S.P. Sector lsi la institutiile din subordine, pe caile de acces si pe spatiile verzi aferente, inclusive dezapezirea si asigurarea desfasurarii in bune condiii a igienizrii; Verificarea si obinerea aprobarii pentru cererile unitatilor colare si sanitare privind achiziionarea anumitor produse, mobilier, calculatoare, etc.; Coordonarea aplicarii prevederilor O.U.G. nr.96/2002, O.U.G. nr.70/2003 si O.U.G. nr.24/2010 privind distributia fructelor, produselor lactate si de panificaie; ntocmirea si depunerea documentelor pentru obinerea avizelor de toaletare si defriare a arborilor din curtea unitatilor de invatamant; Avizarea pentru realitate si "bun de plata" a facturilor primate de la furnizori; ntocmirea si transmiterea spre aprobare a necesarului de mijloace fixe siobiecte de inventar; II. Gestionarea patrimoniului A.U.I.P.U.S.P. Sector 1 si al unitatilor subordonate

Activiti:
Evidenta fizica centralizata a mijloacelor fixe siobiectelor de inventar din patrimonial A.U.I.P.U.S.P. Sector Isi a celor achiziionate din fondurile alocate din bugetul local; Propuneri pentru casare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar uzate fizic sau moral; 1

ntocmirea fiselor de magazine si a celor de inventar; Gestionarea depozitului propriu de material consumabile (achiziionare, depozitare, distribuire); Organizarea si supraveghere a modului de intretinere a bunurilor mobile si immobile aflate in patrimonial A.U.I.P.U.S.P. Sector 1; ntocmirea FAZ-urilor pentru autoturismele din dotare; Arhivarea documentelor conform legii; Gestionarea sistemelor informatice; Intretinerea bunurilor, mijloacelor materiale, mainilor, aparatelor din patrimonial institutiei; Gestionarea defeciunilor aparute la instalaiile din doatarea imobilului in care isi desfasoara activitatea institutia precum si a unitatilor de invatamant preuniversitar, unitatilor sanitare publice, a operaiilor de zugrveli ale suprafeelor interioare si exterioare ale imobilelor din patrimoniu; Intretinerea, repararea si consolidarea imobilelor in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant,unitatile sanitare publice si unitatile de asistenta medico - sociala; Colectarea de acte normative care constituie cadrul juridic al modificrilor de proprietate. Nr. Crt. 1. Obiective specifice I. Asigurarea aprovizionrii curente cu bunuri (rechizite, piese de schimb, material utilitar Activitati Riscuri

Urmarirea derulrii contractelor pentru Nerespestarea condiiilor prevzute in mijloacele fixe si obiectele de inventar din contractele pentru mijloacele fixe si patrimonial A.U.I.P.U.S.P. Sector Isi a obiectele de inventar celor achiziionate din fondurile alocate din bugetul local

Verificarea aprovizionrii pentru evitarea Aprovizionarea fara consultarea gospodaresti, etc.) si crerii de stocuri fara micare stocurilor din magazie in vederea evitrii crerii de stocuri fara micare a derulrii contractelor de servicii Verificarea produselor achiziionate din Neconcordanta calitatii si cantitatii punct de vedere al calitatii si cantitatii ce produselor prevzute in clauzele rezulta din clauzele contractuale contractuale Aprovizionarea cu materiale de intretinere Stabilirea eronata a necesarului de si gospodaresti aprovizionare cu material de intretinere si gospodaresti Asigurarea pazeiatat a imobilului in care isi Neasigurarea pazei in conformitate cu desfasoara activitatea cat si a celei de la legislaia in vigoare unitatile publice aflate in administrare

Organizarea efecturii si intretinerii Organizarea necorespunzatoare a cureniei in sediul A.U.I.P.U.S.P. Sector cureniei pe caile de acces si pe lsi la institutiile din subordine, pe caile de spatiile verzi aferente, inclusiv acces si pe spatiile verzi aferente, inclusiv dezapezirea si asigurarea desfasurarii in dezapezirea si asigurarea desfasurarii in bune condiii a igienizrii bune condiii a igienizrii

Verificarea si obinerea aprobarii pentru Nesolutionarea cererilor pentru cererile unitatilor colare si sanitare privind unitatilor colare si sanitare privind achiziionarea anumitor produse, mobilier, achiziionarea anumitor produse, calculatoare, etc. mobilier, calculatoare, etc.

Coordonarea aplicarii prevederilor O.U.G. Aplicareaeronata a prevederilor O.U.G. nr.96/2002, O.U.G. nr.70/2003 si O.U.G. nr.96/2002, O.U.G. nr.70/2003 si nr.24/2010 privind distributia fructelor, O.U.G. nr.24/2010 privind distributia produselor lactate si de panificaie fructelor, produselor lactate si de panificaie ntocmirea si depunerea documentelor Neintocmirea documentelor pentru pentru obinerea avizelor de toaletare si obinerea avizelor de toaletare si defriare a arborilor din curtea unitatilor de defriare a arborilor din curtea invatamant unitatilor de invatamant Nedepunerea documentelor pentru obinerea avizelor de toaletare si defriare a arborilor din curtea unitatilor de invatamant Avizarea pentru realitate si "bun de plata" a Neavizarea pentru realitate si "bun de plata" a facturilor primite de la facturilor primite de la furnizori furnizori Neconform itatea avizarii pentru realitate si "bun de plata" a facturilor primite de la furnizori ntocmirea si transmiterea spre aprobare a Neintocmirea necesarului de mijloace necesarului de mijloace fixe si obiecte de fixe si obiecte de inventar inventar Netransmiterea spre aprobare a necesarului de mijloace fixe si obiecte de inventar Evidenta fizica centralizata a mijloacelor Nerespectarea principiilor de fixe si a obiectelor de inventar din conformitate privind evident fizica patrimonial A.U.I.P.U.S.P. Sector lsi a centralizata a mijloacelor fixe si a celor achiziionate din fondurile alocate din obiectelor de inventar bugetul local

2.

II. Gestionarea patrimoniului A.U.I.P.U.S.P. Sector 1 si al unitatilor subordonate

Propuneri pentru casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar uzate fizic sau moral ntocmirea fiselor de magazine si a celor de inventar

Neefectuarea propunerilor pentru casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar uzate fizic sau moral ntocmirea eronata a fiselor de magazine si a celor de inventar

Neintocmirea fiselor de magazine si a celor de inventar

Gestionarea depozitului propriu de material consumabile (achiziionare, depozitare, distribuire) Organizarea si supravegherea modului de intretinere a bunurilor mobile si immobile aflate in patrimonial A.U.I.P.U.S.P. Sector

Gestionarea necorespunzatoare a depozitului propriu de material consumabile (achiziionare, depozitare, distribuire) Nesupravegherea modului de intretinere a bunurilor mobile si imobile

ntocmirea FAZ-urilor autoturismele din dotare

pentru

Neintocmirea FAZ-urilor pentru autoturismele din dotare

ntocmirea eronata a FAZ- urilor pentru autoturismele din dotare

Nearhivarea conform legii Arhivarea documentelor conform legii documentelor

Gestionarea sistemelor informatice de

Neintocmirea nomenclatorului arhivistic Nedesemnarea unei persoane cu atributii pentru preluarea documentelor la arhiva institutiei Inexistentaunuispatiuadecvat pentru arhivaproprie_________________ Dotarea insuficienta cu tehnica de calcul Lipsa unor echipamente calcul corespunztoare

Inexistenta unui sistem de prevenire/detectare a accesarilor si modificrilor neautorizate ale bazelor de date (parole, programe antivirus, etc) ______________________________

Intretinereabunuri lor, mij loacelor materiale, mainilor, aparatelor din patrimonial institutiei Neintretinerea corespunzataore a bunurilor, mijloacelor materiale, mainilor, aparatelor din patrimonial institutiei

Gestionarea defeciunilor aparute la Gestionarea necorespunzatoare a instalaiile din doatarea imobilului in care defeciunilor aparute la instalaiile din isi desfasoara activitatea institutia precum doatarea imobilului in care isi si a unitatilor de invatamant desfasoara activitatea institutia, preuniversitar, unitatilor sanitare publice, precum si a unitatilor de invatamant a operaiilor de zugrveli ale suprafeelor preuniversitar, unitatilor sanitare interioare si exterioare ale imobilelor din publice patrimoniu Neverificarea operaiilor de zugrveli ale suprafeelor interioare si exterioare ale imobilelor din patrimoniu Intretinerea, repararea si consolidarea Intretinerea, repararea si consolidarea imobilelor in care isi desfasoara necorespunzatoare a imobilelor in care activitatea unitatile de invatamant,unitatile isidesfasoara activitatea unitatile de sanitare publice si unitatile de asistenta invatamant,unitatile sanitare publice si medico - sociala unitatile de asistenta medico - sociala

Colectarea de acte normative care Necolectarea de acte normative care constituie cadrul juridic al modificrilor constituie cadrul juridic al de proprietate modificrilor de proprietate Lipsauneievidente cu acte normative care constituie cadrul juridic al modificrilor de proprietate
Nota: In cadrul Compartimentului Economic exista 2 Obiective specifice avand 23 activitati identificate carora li s- aa asociat un numr de 35 de riscuri.

Coordonator Compartiment