Sunteți pe pagina 1din 7

Probleme alese de matematic[ pentru clasa a III-a

36

ADUNAREA }I SC{DEREA NUMERELOR


NATURALE #N INTERVALUL 0 - 100000

3. Calcula\i:
820(346+269)=
714(189+99)=
213+(900785)=

7. Ce numere sc[zute din 640 dau rezultatele cuprinse @ntre 343 ]i 329?
8. Ce numere adunate cu 175 dau rezultatele cuprinse @ntre 300 ]i 309?
9. G`sca, ra\a, g[ina ]i coco]ul se iau la @ntrecere cu Mate. Fiecare a
rezolvat un exerci\iu ]i a g[sit un rezultat. Verific[-i ]i vezi cine a gre]it.

943286=
65899=
7218=
263168=

2. Calcula\i termenul necunoscut:


a+389=604
a289=343
a+268=542
a645=79

G[ina

Ra\a
146

71

326+284=

800654=

166+95=

Coco]ul
800a=75
321a=185

167
905729=

Mate
146
723577=

10. Umbrela calculez[ pic[turile de ploaie care cad din nori:


Pentru care nori nu a calculat?

(323+487)572=
(70089)+167=
(507278)+489=

70056=700506=6506=644
70056=70060+4=640+4=644
60015=
40095=

5. Efectua\i exerci\iile din tabele:


296

682

543

278

326

243

512

945

726

800

+318
168

G`sca

616

4. Calcula\i @n dou[ moduri dup[ modelul:

90084=
80018=

37

6. Calcula\i numerele:
a) cu 89 mai mici ca: 921; 834; 645; 236;
b) cu 98 mai mari ca: 187; 346; 658; 876.

CAPITOLUL III

1. Calcula\i, a]ez`nd @n scris:


275+129=
376+18=
984+6=
395+246=

Adunarea ]i sc[derea nr. naturale in interv.1-1000000

11. Prinde @n hor[ numerele:


615; 665; 625; 655; 645.

38

Probleme alese de matematic[ pentru clasa a III-a

12. Ce numere cuprinse @ntre 500 ]i 600 sunt egale cu inversele lor?
13. La un magazin s-au adus 336 farfurii ad`nci, cu 88 mai multe farfurii
@ntinse ]i restul p`n[ la 880, platouri. C`te platouri s-au adus? Cu c`te sunt
mai pu\ine platourile dec`t farfuriile ad`nci?
14. Un elev din clasa a II-a a citit o carte de 500 pagini @n 4 zile. #n prima zi
el a citit 125 de pagini, a doua zi a citit cu 48 mai multe, a treia zi cu 119
mai pu\ine ca @n primele dou[ zile, iar a patra zi a citit restul. C`te pagini a
citit a patra zi?
15. Suma a trei numere este 700. Primul este 169 ]i este cu 46 mai mic
dec`t al doilea. Care este al treilea num[r?
16. Suma a trei numere este 534. Suma primelor dou[ este 448, iar suma
ultimelor dou[ este 375. Care sunt numerele?
17. Suma a trei numere este 812. Primul num[r este egal cu diferen\a
numerelor 715 ]i 689, iar al doilea este cu 186 mai mare. Care este al treilea
num[r?
18. G[si\i numerele care adunate cu diferen\a dintre 612 ]i 485 dau suma
cuprins[ @ntre 622 ]i 628.
19. Compune\i o problem[ dup[ exerci\iul: 100(264+258+189)=
20. Din cel mai mare num[r par de trei cifre, sc[de\i suma numerelor
436 ]i 289.
21. Calculai:
a) 80+11=
42+50=
24+33=
57+10=

Adunarea ]i sc[derea nr. naturale in interv.1-1000000

d) 27+48=
59+24=
17+65=
38+36=

e) 48+52=
17+83=
23+77=
75+25=

23. Calculai:
a) 607=
305=
806=
909=
d) 5328=
6519=
5214=
3728=

b) 7043=
5016=
2012=
4038=
e) 10067=
10014=
10052=
10089=

c) 6117=
9447=
8253=
7166=

24. Ce numr natural se scade din 92 pentru a obine 39?


25. Din ce numr natural trebuie sczut 26 pentru a obine 44?
26. Tiai rezultatele incorecte:
a) 39+24=
45+7=
19+25=

54
52
34

53
62
44

63
51
45

b) 8175=

16

14

4036=

14

16

6214=

58

48

37

27. Gsii dou numere naturale pare care adunate s aib suma 52.
28. Gsii dou numere naturale a cror diferen s fie 29.
29. Punei numere naturale corespunztoare:

b) 9060=
7541=
5644=
8828=

22. S se calculeze:
a) 41+9=
b)
6+24=
53+7=
4+86=

26+14=
17+13=
47+23=
55+35=

c) 50+50=
61+7=
3+36=
12+80=
c) 58+24=
69+15=
39+28=
18+44=

d) 962=
2420=
865=
4923=

= 100

= 20

= 50

= 30

39

40

Probleme alese de matematic[ pentru clasa a III-a

30. nlocuii simbolurile cu numere naturale corespunztoare:


a) 2 * +
* 3+
3 *+
* 5+
* 7
4 *
* 9
1 *
9 5
6 0
8 1
3 2
b) 9 *
* 6
7 4

* 3
4 *
4 7

6 *
* 9
1 2

* 4
3 *
2 6

31. Aflai numerele naturale x din tabel, tiind c diferena dintre sumele
diagonalelor este 60.
a)

43

b)

10
16

53

25

47

35

11+23+19+2722=
40. Calculai n scris:
a) 30+90=
50+60=
70+80=
20+90=
e) 26+84=
17+93=
74+66=
55+55=
41. S se calculeze:
a) 231 +
422 +
249
118
b) 351
206

770
119

45+2+5+18+2818=

b) 80+30=
50+70=
60+90=
40+80=
f) 71+69=
83+77=
54+46=
76+95=

c) 70+40=
80+50=
90+50=
80+80=
g) 48+95=
82+28=
46+75=
54+54=

d) 60+60=
70+70=
90+90=
40+90=

355 +
508

407 +
166

246 +
135

422
213

884
477

593
368

965
748

423 +
283

33. Aflai numerele naturale cu 29 mai mici dect: 30; 72; 41; 68; 53; 90.

42. S se calculeze:
a) 174 +
526 +
65
381

372 +
590

384 +
195

864 +
75

34. Cu ct trebuie s mrii suma numerelor 15 i 26 pentru a obine


numrul 70?

b) 807
77

633
381

789
698

947
273

35. Cu ct trebuie s micorai diferena numerelor 91 i 52 pentru a obine 5?

43. Calculai n scris:


a) 273159=
453125=
32618=
68176=

32. Aflai numerele naturale mai mari dect 18 cu: 55; 74; 36; 57; 66; 22.

36. Cu ct trebuie micorat suma numerelor 17 i 64 pentru a obine 27?


37. Calculai termenul necunoscut i apoi verificai rezultatul obinut:
a) 63+a=85
b) 35+a=74
c) 73a=16
d) 82a=33
26+a=94
17+a=90
51a=22
70a=37
a+15=40
a+12=80
a45=28
a65=8
a+52=82
a+34=52
a18=65
a46=26
38. Scriei o pereche de numere naturale scrise cu dou cifre, a cror sum
s fie 85, iar diferena 11.
39. Grupai termenii, apoi calculai:
34+25+6+15+17+3=

9630+14+9+10+1=

41

Adunarea ]i sc[derea nr. naturale in interv.1-1000000

967
876

d) 422199=
926487=
742696=
618328=

b) 286+193=
709+235=
119+146=
648+171=

157 +
217

887
568

c) 903727=
423264=
852675=
520348=

e) 351265=
524473=
820598=
411179=

44. Calculai n scris apoi facei proba prin adunare i scdere:


a) 238+185=
b) 357+478=
59+273=
658+43=

42

Probleme alese de matematic[ pentru clasa a III-a

196+48=
78+323=

596+89=
374+296=

45. Calculai n scris apoi facei proba prin adunare i scdere:


a) 80377=
b) 239148=
454446=
152137=
64546=
32378=
348195=
241167=
46. Aflai numerele natrurale mai mici dect 810 cu: 52; 131; 244; 376; 598.
47. Mrii cu 164 numerele: 183; 456; 379; 547; 299.
48. Aflai termenul necunoscut apoi verificai rezultatul obinut:
a) 126+x=795
b) 349+x=235
x+115=240
217+x=709
x+258=392
x+586=812
185+x=963
x+734=920
c) 310x=160
527x=372
414x=36
427x=196
49. Efectuai:
a) 442+325246=
150+454275=
626+115438=
537+243387=

d) x465=178
x219=654
x371=39
x763=108
b) 625227+459=
633114+208=
970561+209=
852345+137=

50. Cu ct trebuie s mrii suma numerelor 485 i 365 pentru a obine


numrul 960?
51. Cu ct trebuie s micorai diferena numerelor 972 i 784 pentru a
obine numrul 51?
52. Cu ct trebuie s mrii diferena numerelor 691 i 52 pentru a obine
numrul 645?
53. Cu ct trebuie s micorai suma numerelor 417 i 584 pentru a obine
numrul 305?
54. Se dau urmtoarele numere naturale: 264; 137; 573; 125; 206; 134; 325.

Adunarea ]i sc[derea nr. naturale in interv.1-1000000

43

Calculai suma i diferena dintre numerele date i rsturnatele acestora.


55. a) Din suma numerelor 129 i 487 scdei diferena numerelor 374 i 186.
b)La diferena numerelor 690 i 271 adugai suma numerelor 267 i 44.
56. Suma a trei numere naturale este 914. Suma primelor dou numere este
658 i suma ultimelor dou este 597. Aflai numerele.
57. Aflai numerele naturale scrise cu trei cifre care au cifra sutelor mai
mic dect 5, cifra zecilor cuprins ntre 0 i 3, iar cifra unitilor egal cu
ultima cifr scris n diferena numerelor 851 i 348.
58. Aflai cu ct este mai mare suma numerelor 573 i 387 dect
diferena lor.
59. Calculai suma i diferena dintre cel mai mare numr natural de dou
cifre distincte i cel mai mic numr natural de dou cifre distincte.
60. Precizai care din urmtoarele propoziii sunt adevrate i care
sunt false:
A F
A F
a)
b)
218+192=400
450392=58
327+284=601
714474=277
455+165=620
835677=176
516+195=711
912635=269
61. Care sunt numerele numere naturale scrise cu trei cifre a cror sum
este 625, iar diferena 425.
62. Compunei o problem dup exerciiul: 235+245+18=
63. Efectuai:
a) 370+(191+169)=
(255+15)+296=
100+(354+476)=
(656+64)+196=

b) 722(503258)=
938(87+405)=
435+(857499)=
904(710366)=

c) (791344)260=
(914456)169=
(642+263)317=
(177+273)450=

64. Compunei probleme dup exerciiile:


a) 353+(353128)=
b) 425+(425+50)=
65. Un camion strbate distana de 501 km, iar un automobil cu 129 km mai
mult. Aflai distana parcurs de automobil.

Probleme alese de matematic[ pentru clasa a III-a

44

66. Diferena a dou numere naturale este 128. Desczutul este cu 13 mai
mare dect suma numerelor 588 i 4. Care este scztorul? Verificai.
67. nlocuii ptrelele, de fiecare dat cu acelai numr, astfel nct
egalitile de mai jos s fie adevrate:
+
+
= 180
+

= 76

= 512

68. Cum se va modifica suma a trei numere naturale dac fiecare numr se
va mri cu 100?
69. La o ferm avicol s-au strns ntr-o zi 214 ou, a doua zi cu 26 mai
puine. Cte ou s-au strns n cele dou zile?
70. Din grdina de zarzavaturi se recolteaz 348 kg varz, 157 kg vinete,
morcovi cu 79 kg mai puin dect varz i vinete la un loc. Cte kg de
morcovi s-au recoltat?
71. Aeznd rezultatele exerciiilor n ordine cresctoare, vei descoperi
numele unui ora i al unei ri.
256 +
324 +
I
A
564
298
632
164

Adunarea ]i sc[derea nr. naturale in interv.1-1000000

45

72 La o patiserie se pregtesc 219 cornuri cu gem, brnzoaice cu 193 mai


multe i batoane cu 217 mai puine dect brnzoaice. Punei ntrebarea
astfel nct problema s se rezolve prin dou operaii.
73. Determinai valoarea lui x pentru care:
a) 342<x+103<501
b) 642 x+31<650
732<x+700<750
440<148+x 600
112<204x<115
541 x213<545
248<x586<250
143<780x 110
Teste de evaluare
Testul 1

1. Calcula\i:
423+298=
325+675=
320289=

649+87=
810369=
645386=

2. Calcula\i necunoscuta:
a+236=500
548a=289
3. Completa\i c[su\ele:

a846=75
x+(765688)=401

548
299

720
245

168 +
357

4. Mic]ora\i suma numerelor 836 ]i 145 cu diferen\a numerelor 700 ]i 301.

235 +
678

601
579

5. Adriana are @n cutie 132 de nasturi. Dac[ Maria i-ar da 5 de la ea, fiecare
ar avea acela]i num[r de nasturi. C`\i nasturi au @mpreun[?

452
146

251 +
279

6. Din cel mai mare num[r par de trei cifre, lua\i diferen\a numerelor
646 ]i 598.

462
264

300

L
489

7. Calcula\i:
915(195+279)=
265+(382286)=

299
501

301
900

600(335170)=
456+(236229)=

46

Probleme alese de matematic[ pentru clasa a III-a

Testul 2

1. Calculai:
a) 72+15
23+46=
75+4=
8+61=

b) 3720=
485=
8935=
2611=

c) 25+36=
38+44=
13+79=
68+17=

d) 9578=
5416=
3124=
8243=

2. Din diferena numerelor 77 i 19 scdei suma numerelor 15 i 35.


3. Efectuai calculele gsind un procedeu mai simplu:
335+147+23+44+105+16=
82+201+199+418=
4. Calculai n scris i apoi facei proba:
a) 345+29=
b) 690271=
514+198=
931153=
145+479=
26798=
129+387=
816688=
5. La suma numerelor 415 i 295 adugai diferena numerelor 440 i 375.
6. ntr-o cutie sunt 164 bile roii i cu 87 mai multe bile albastre. Cte bile
sunt n cutie?

Adunarea ]i sc[derea nr. naturale in interv.1-1000000

47

Probleme alese de matematic[ pentru clasa a III-a

48

d)

3. Scriei ca adunare repetat nmulirile i calculai:


53=
77=
74=
66=
96=
99=
29=
73=
4. Dac ab=8, calculeaz:
ab2=
5ab=
a4b=
a6b=
ab3=
2ab=
5. Ce operaie poi efectua studiind imaginile?

a)

b)

c)
6. Completeaz cu numere naturale pentru a fi adevrate egalitile:
a) (2+3)7=(2 )+(3 )
b) (5+4)9=(9 )+(9 )
c) (7+ )6=(6 )+( 3)