Sunteți pe pagina 1din 2

Numele si prenumele.. Cls. a III-a step, data.

Raporturile noastre cu animalele si plantele

1. Scrie asemanarile si deosebirile dintre plante, animale si omul:

2. Deseneaza o planta si un animal care iti sunt cele mai dragi:

3. Citeste si discuta in articolul 29 din ,,Conventia cu privire la Drepturile Copilului: ,,Educatia copilului trebuie sa urmareasca formarea in spirit de respect fata de mediul natural.