Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică SGBD Oracle – seminarul 8

Subprograme PL/SQL
        

Blocuri PL/SQL care au nume Pot fi proceduri /functii Se pot stoca la nivel de Oracle Server (proceduri/functii stocate) sau de aplicatie (Developer Suite) Se pot grupa in pachete de programe (PACKAGE) Variabilele declarate in zona declarativa a procedurii se numesc parametri formali (formal parameters). Pentru acestia se pot specifica valori implicite (DEFAULT) Variabilele utilizate in apelul procedurii/functiei se numesc parametri actuali (actual parameters) Când procedura/functia e apelata, variabilele din procedura sunt incarcate cu valorile variabilelor definite in zona declarativa a blocului anonim In corpul procedurilor/functiilor nu se pot utiliza variabile globale sau de substitutie, acestea vor fi transmise in subprograme cu ajutorul parametrilor Pentru afisarea erorilor aparute la compilare se utilizeaza SHOW ERRORS

1. PROCEDURI
Parametrii utilizati in procedura (parametri formali) pot fi de tip: • IN (valoarea parametrului actual este transferata in variabila definita in procedura. Aceasta variabila este considerata read-only). Când procedura se încheie, controlul revine mediului apelant. Parametrul actual nu se modifica. Este modul implicit. • OUT (valoarea parametrului formal este transferata in parametrul actual când procedura se incheie) • IN OUT (valorile sunt transferate de la un tip de variabilă la celălalt (la lansarea în execuţie/terminarea procedurii)) un parametru IN poate apare numai în partea dreapta a (:=) un parametru OUT poate apare numai în partea stânga a (:=) un parametru IN OUT poate apare în ambele părţi ale (:=)

  

Sintaxa pentru crearea unei proceduri: CREATE [OR REPLACE] PROCEDURE NUME_PROC [(param1 [IN|OUT|IN OUT] TIP1, Param2[IN|OUT|IN OUT] TIP2, ....) ] -- tipul variabilelor este precizat fara dimensiune (ex: NUMBER sau VARCHAR2) IS|AS -- zona de declarare a variabilelor utilizate in subprogram -- NU se utilizeaza DECLARE BEGIN ---[EXCEPTION] -----END [NUME_PROC]; Pentru a sterge procedura: DROP PROCEDURE NUME_PROC;
1

Dbms_output.salariul%type.PUT_LINE(' Angajatul '||p_nume||' are salariul de: '||p_salariul). Statistică şi Informatică Economică SGBD Oracle – seminarul 8 Apelul unei proceduri se poate realiza in urmatoarele moduri:  prin nume dintr-un bloc PL/SQL anonim sau un alt subprogram.id_angajat%type.Facultatea de Cibernetică.salariul%type) IS BEGIN Select nume.nume%type. p_salariul OUT angajati. Parametrii de tip OUT Exemplu: Procedura primeşte ca parametru de tip IN id_ul unui angajat şi returnează prin parametrii de tip OUT numele şi salariul acestuia: CREATE OR REPLACE PROCEDURE cauta_angajat (p_id_angajat IN angajati.nume%type. procent IN number) IS v_salariul angajati.id_angajat%type.put_line('Angajatul are acum salariul de '||v_salariul).put_line('Angajatul are salariul de '||v_salariul). p_nume OUT angajati. / --apelul procedurii intr-un bloc anonim SET SERVEROUTPUT ON DECLARE v_nume angajati. Update angajati Set salariul=salariul*(1+procent/100) Where id_angajat=p_id_angajat. p_salariul from angajati where id_angajat=p_id_angajat. EXECUTE modifica_salariul_procent(176.  prin apel direct cu EXECUTE nume_proc sau EXEC nume_proc sau CALL nume_proc. BEGIN Select salariul into v_salariul from angajati where id_angajat=p_id_angajat. END. dbms_output. / show errors. 2 . salariul into p_nume.  din alt mediu Oracle (Oracle Developer Suite) Parametrii de tip IN Exemplu: Procedura modifica_salariul primeşte doi parametrii: p_id_angajat şi procent şi majorează cu procentul specificat salariul angajatului cu id_angajat=p_id_angajat: CREATE OR REPLACE PROCEDURE modifica_salariul_procent (p_id_angajat IN angajati. END. Select salariul into v_salariul from angajati where id_angajat=p_id_angajat. DBMS_OUTPUT. 10) Rollback.

END. MODIFICA_SALARIUL_PROCENT. Statistică şi Informatică Economică SGBD Oracle – seminarul 8 v_salariul angajati. SAL_MEDIU (p_sal_mediu).salariul%type. END. --apelul prin EXECUTE VARIABLE v_sal_mediu NUMBER EXECUTE sal_mediu(:v_sal_mediu) Print v_sal_mediu Parametrii de tip IN OUT Exemplu: Procedura modifică salariul unui angajat doar în cazul în care este mai mic decât media prin apelarea procedurii create mai sus.id_angajat%type. v_salariul). v_nume angajati. IF sal<p_sal_mediu then MODIFICA_SALARIUL_PROCENT (p_id_angajat. END IF. sal angajati. 15).nume%type. Procedura primeşte id-ul angajatului ca parametru de intrare şi salariul mediu actual şi prin returnează prin parametrul de tip IN OUT salariul mediu modificat prin apelul procedurii SAL_MEDIU. / Apelul procedurii intr-un bloc anonim: SET SERVEROUTPUT ON DECLARE v_id_angajat angajati. sal from angajati where id_angajat= p_id_angajat.id_angajat%type. CREATE or REPLACE PROCEDURE modifica_salariul_med (p_id_angajat IN angajati.nume%type. End. salariul into nume. / Exemplu: Procedura calculează salariul mediu şi îl returnează printr-un parametru de tip OUT: CREATE or REPLACE PROCEDURE sal_mediu (p_sal_mediu OUT number) IS BEGIN Select AVG(salariul) into p_sal_mediu from angajati.salariul%type. 3 . / show errors. BEGIN Select nume. BEGIN Cauta_angajat(150.Facultatea de Cibernetică. p_sal_mediu IN OUT number) IS nume angajati. v_nume.

) ] 4 . --apelul procedurii pentru vizualizarea datelor angajatului CAUTA_ANGAJAT(v_id_angajat. CAUTA_ANGAJAT(v_id_angajat. Iar pentru a vizualiza corpul procedurii: Select text From user_source Where name='NUME_PROC' and type='PROCEDURE'. END.salariul%type. v_sal_mediu). Exception When NO_DATA_FOUND then DBMS_OUTPUT. Vizualizarea procedurilor in dictionarul metadatelor se realizeaza prin: Select object_name From user_objects Where object_type='PROCEDURE'. v_nume. CAUTA_ANGAJAT(v_id_angajat.. v_sal_mediu number.. v_sal_mediu). FUNCŢII: Sintaxa pentru crearea unei functii: CREATE [OR REPLACE] FUNCTION nume_functie [(param1 [IN] TIP1. / rollback. --apelul cu id invalid v_id_angajat:=1230.. DBMS_OUTPUT. v_salariul).PUT_LINE('Angajat inexistent! ID invalid'). v_salariul). 2. v_salariul). . v_nume.Facultatea de Cibernetică. modifica_salariul_med (v_id_angajat. Param2[IN] TIP2. Statistică şi Informatică Economică SGBD Oracle – seminarul 8 v_salariul angajati. --apelul procedurii pentru aflarea salariului mediu SAL_MEDIU (v_sal_mediu).PUT_LINE('Salariul mediu este acum: '||v_sal_mediu). --apelul procedurii pentru modificarea salariului modifica_salariul_med (v_id_angajat. v_nume. Stergerea unei proceduri se realizeaza prin comanda: DROP PROCEDURE nume_procedura. BEGIN --apelul cu id valid =105 v_id_angajat:=105.

Pentru vizualizarea tipului returnat se utilizeaza: DESCRIBE nume_functie. Exemplu: Returnează true/false daca salariatul are salariul mai mare/mai mic sau egal cu salariul mediu si null daca salariatul nu exista CREATE OR REPLACE FUNCTION verifica_salariul (p_id_angajat IN angajati.zona de declarare a variabilelor utilizate in subprogram -. [EXCEPTION] -----END [NUME_FUNCTIE].nu se utilizeaza DECLARE BEGIN ---RETURN VALOARE. p_sal_mediu IN number) RETURN Boolean IS v_salariul angajati. Pentru a sterge functia: DROP FUNCTION nume_functie. ELSE return false. end if. IF v_salariul > p_sal_mediu then return true. end. --apelul functiei: SET SERVEROUTPUT ON DECLARE v_sal_mediu number. / show errors -.vizualizarea tipului returnat: describe verifica_salariul. EXCEPTION WHEN no_data_found THEN return NULL. 5 .Facultatea de Cibernetică. BEGIN --apelul procedurii pentru calculul salariului mediu: SAL_MEDIU (v_sal_mediu).tipul variabilelor este precizat fara dimensiune (ex: NUMBER sau VARCHAR2) IS|AS -.id_angajat%type. BEGIN SELECT salariul into v_salariul from angajati where id_angajat=p_id_angajat.salariul%type. Statistică şi Informatică Economică SGBD Oracle – seminarul 8 RETURN TIP_DATA -.

19) as tva FROM rand_comenzi. pret. elsif (verifica_salariul(110. v_sal_mediu)) then dbms_output. --al doilea apel IF (verifica_salariul(110. end if. END. proc IN NUMBER) RETURN NUMBER IS BEGIN RETURN (value*proc). else dbms_output. elsif (verifica_salariul(104.put_line('Angajat cu ID invalid!').put_line(' Salariatul are salariul mai mic decat media!').put_line(' Salariatul are salariul mai mic decat media!'). taxa (pret. else dbms_output.put_line('Salariatul are salariul mai mare decat media!'). Pot fi utilizate in toate clauzele SELECT: Exemplu: SELECT id_produs. taxa (pret. / --apelul funcţiei SELECT id_produs. 0. Statistică şi Informatică Economică SGBD Oracle – seminarul 8 --primul apel al functiei IF (verifica_salariul(11.put_line('Salariatul are salariul mai mare decat media!'). else dbms_output. v_sal_mediu) IS NULL) then dbms_output. elsif (verifica_salariul(11.put_line('Salariatul are salariul mai mare decat media!'). v_sal_mediu)) then dbms_output. cantitate. v_sal_mediu)) then dbms_output. end if. cantitate. 0. pret. --al treilea apel IF (verifica_salariul(104. v_sal_mediu) IS NULL) then dbms_output.put_line(' Salariatul are salariul mai mic decat media!'). v_sal_mediu) IS NULL) then dbms_output.put_line('Angajat cu ID invalid!').19) FROM rand_comenzi 6 .put_line('Angajat cu ID invalid!'). END taxa. / Utilizarea functiilor PL/SQL in expresii SQL Exemplu: CREATE OR REPLACE FUNCTION taxa (value IN NUMBER.Facultatea de Cibernetică. end if.

/ --apelul din instructiuni SQL: UPDATE produse SET pret_min= produs_nou(2000) WHERE id_produs=111. 0. 7 . 'cafea'. Exemplu: Select text From user_source Where name='TAXA' and type='FUNCTION' ORDER BY line. Functiile apelate in cadrul expresiilor SQL pot fi continute in pachete. Iar pentru a vizualiza corpul functiei: Select text From user_source Where name='NUME_FUNCTIE' and type=' FUNCTION ' ORDER BY line.19) DESC.Facultatea de Cibernetică. rollback) si nici nu trebuie sa apeleze alte subprograme care sa incalce aceste restrictii.19)>(select avg(taxa(pret. 0. Statistică şi Informatică Economică SGBD Oracle – seminarul 8 WHERE taxa(pret. Functiile nu trebuie sa contina comenzi DML (update. END.19)) from rand_comenzi) ORDER BY taxa(pret. Exemplu: Apelul urmatoarei functii dintr-o instructiune SQL va returna o eroare: ORA04091: table [nume_tabela] is mutating. insert) sau comenzi DDL si nici comenzi pentru controlul tranzactiilor (commit. Vizualizarea functiilor in dictionarul metadatelor se realizeaza prin: Select object_name From user_objects Where object_type='FUNCTION'. delete. Observatii! Functiile utilizate in expresii SQL trebuie sa accepte doar parametrii de tip IN si sa returneze numai tipuri de date specifice PL/SQL. RETURN (pret_min+100). trigger/function may not see it CREATE OR REPLACE FUNCTION produs_nou (pret_min NUMBER) RETURN NUMBER IS BEGIN INSERT INTO produse values (1. 0. pret_min). 'kg'. Stergerea unei functii se realizeaza utilizand comanda: DROP FUNCTION nume_functie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful