Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică SGBD Oracle – seminarul 8

Subprograme PL/SQL
        

Blocuri PL/SQL care au nume Pot fi proceduri /functii Se pot stoca la nivel de Oracle Server (proceduri/functii stocate) sau de aplicatie (Developer Suite) Se pot grupa in pachete de programe (PACKAGE) Variabilele declarate in zona declarativa a procedurii se numesc parametri formali (formal parameters). Pentru acestia se pot specifica valori implicite (DEFAULT) Variabilele utilizate in apelul procedurii/functiei se numesc parametri actuali (actual parameters) Când procedura/functia e apelata, variabilele din procedura sunt incarcate cu valorile variabilelor definite in zona declarativa a blocului anonim In corpul procedurilor/functiilor nu se pot utiliza variabile globale sau de substitutie, acestea vor fi transmise in subprograme cu ajutorul parametrilor Pentru afisarea erorilor aparute la compilare se utilizeaza SHOW ERRORS

1. PROCEDURI
Parametrii utilizati in procedura (parametri formali) pot fi de tip: • IN (valoarea parametrului actual este transferata in variabila definita in procedura. Aceasta variabila este considerata read-only). Când procedura se încheie, controlul revine mediului apelant. Parametrul actual nu se modifica. Este modul implicit. • OUT (valoarea parametrului formal este transferata in parametrul actual când procedura se incheie) • IN OUT (valorile sunt transferate de la un tip de variabilă la celălalt (la lansarea în execuţie/terminarea procedurii)) un parametru IN poate apare numai în partea dreapta a (:=) un parametru OUT poate apare numai în partea stânga a (:=) un parametru IN OUT poate apare în ambele părţi ale (:=)

  

Sintaxa pentru crearea unei proceduri: CREATE [OR REPLACE] PROCEDURE NUME_PROC [(param1 [IN|OUT|IN OUT] TIP1, Param2[IN|OUT|IN OUT] TIP2, ....) ] -- tipul variabilelor este precizat fara dimensiune (ex: NUMBER sau VARCHAR2) IS|AS -- zona de declarare a variabilelor utilizate in subprogram -- NU se utilizeaza DECLARE BEGIN ---[EXCEPTION] -----END [NUME_PROC]; Pentru a sterge procedura: DROP PROCEDURE NUME_PROC;
1

salariul into p_nume. / show errors. dbms_output. Dbms_output. Statistică şi Informatică Economică SGBD Oracle – seminarul 8 Apelul unei proceduri se poate realiza in urmatoarele moduri:  prin nume dintr-un bloc PL/SQL anonim sau un alt subprogram.  prin apel direct cu EXECUTE nume_proc sau EXEC nume_proc sau CALL nume_proc.nume%type.put_line('Angajatul are salariul de '||v_salariul). p_nume OUT angajati. DBMS_OUTPUT.id_angajat%type.  din alt mediu Oracle (Oracle Developer Suite) Parametrii de tip IN Exemplu: Procedura modifica_salariul primeşte doi parametrii: p_id_angajat şi procent şi majorează cu procentul specificat salariul angajatului cu id_angajat=p_id_angajat: CREATE OR REPLACE PROCEDURE modifica_salariul_procent (p_id_angajat IN angajati.id_angajat%type. Select salariul into v_salariul from angajati where id_angajat=p_id_angajat. 10) Rollback.nume%type.salariul%type) IS BEGIN Select nume. p_salariul from angajati where id_angajat=p_id_angajat. procent IN number) IS v_salariul angajati.Facultatea de Cibernetică. 2 . EXECUTE modifica_salariul_procent(176. Update angajati Set salariul=salariul*(1+procent/100) Where id_angajat=p_id_angajat.salariul%type. END.PUT_LINE(' Angajatul '||p_nume||' are salariul de: '||p_salariul). p_salariul OUT angajati. Parametrii de tip OUT Exemplu: Procedura primeşte ca parametru de tip IN id_ul unui angajat şi returnează prin parametrii de tip OUT numele şi salariul acestuia: CREATE OR REPLACE PROCEDURE cauta_angajat (p_id_angajat IN angajati. END.put_line('Angajatul are acum salariul de '||v_salariul). BEGIN Select salariul into v_salariul from angajati where id_angajat=p_id_angajat. / --apelul procedurii intr-un bloc anonim SET SERVEROUTPUT ON DECLARE v_nume angajati.

3 . End. END. MODIFICA_SALARIUL_PROCENT.id_angajat%type.id_angajat%type. IF sal<p_sal_mediu then MODIFICA_SALARIUL_PROCENT (p_id_angajat.salariul%type. CREATE or REPLACE PROCEDURE modifica_salariul_med (p_id_angajat IN angajati. v_nume. BEGIN Select nume. / Apelul procedurii intr-un bloc anonim: SET SERVEROUTPUT ON DECLARE v_id_angajat angajati. SAL_MEDIU (p_sal_mediu). Procedura primeşte id-ul angajatului ca parametru de intrare şi salariul mediu actual şi prin returnează prin parametrul de tip IN OUT salariul mediu modificat prin apelul procedurii SAL_MEDIU. 15). p_sal_mediu IN OUT number) IS nume angajati. v_salariul). sal angajati. END. BEGIN Cauta_angajat(150. v_nume angajati.salariul%type. sal from angajati where id_angajat= p_id_angajat. END IF. --apelul prin EXECUTE VARIABLE v_sal_mediu NUMBER EXECUTE sal_mediu(:v_sal_mediu) Print v_sal_mediu Parametrii de tip IN OUT Exemplu: Procedura modifică salariul unui angajat doar în cazul în care este mai mic decât media prin apelarea procedurii create mai sus. / show errors.nume%type. / Exemplu: Procedura calculează salariul mediu şi îl returnează printr-un parametru de tip OUT: CREATE or REPLACE PROCEDURE sal_mediu (p_sal_mediu OUT number) IS BEGIN Select AVG(salariul) into p_sal_mediu from angajati. Statistică şi Informatică Economică SGBD Oracle – seminarul 8 v_salariul angajati.nume%type. salariul into nume.Facultatea de Cibernetică.

Stergerea unei proceduri se realizeaza prin comanda: DROP PROCEDURE nume_procedura. . --apelul procedurii pentru modificarea salariului modifica_salariul_med (v_id_angajat. v_nume.) ] 4 .Facultatea de Cibernetică. v_salariul).. / rollback. v_sal_mediu). Exception When NO_DATA_FOUND then DBMS_OUTPUT. Vizualizarea procedurilor in dictionarul metadatelor se realizeaza prin: Select object_name From user_objects Where object_type='PROCEDURE'. BEGIN --apelul cu id valid =105 v_id_angajat:=105. --apelul cu id invalid v_id_angajat:=1230. --apelul procedurii pentru vizualizarea datelor angajatului CAUTA_ANGAJAT(v_id_angajat. FUNCŢII: Sintaxa pentru crearea unei functii: CREATE [OR REPLACE] FUNCTION nume_functie [(param1 [IN] TIP1. v_salariul). 2. END. CAUTA_ANGAJAT(v_id_angajat. Param2[IN] TIP2. modifica_salariul_med (v_id_angajat. Iar pentru a vizualiza corpul procedurii: Select text From user_source Where name='NUME_PROC' and type='PROCEDURE'. --apelul procedurii pentru aflarea salariului mediu SAL_MEDIU (v_sal_mediu). DBMS_OUTPUT. Statistică şi Informatică Economică SGBD Oracle – seminarul 8 v_salariul angajati.. v_nume. CAUTA_ANGAJAT(v_id_angajat. v_nume. v_salariul).. v_sal_mediu number.PUT_LINE('Salariul mediu este acum: '||v_sal_mediu).PUT_LINE('Angajat inexistent! ID invalid'). v_sal_mediu).salariul%type.

Pentru a sterge functia: DROP FUNCTION nume_functie. ELSE return false. end.id_angajat%type.nu se utilizeaza DECLARE BEGIN ---RETURN VALOARE. Statistică şi Informatică Economică SGBD Oracle – seminarul 8 RETURN TIP_DATA -.tipul variabilelor este precizat fara dimensiune (ex: NUMBER sau VARCHAR2) IS|AS -. EXCEPTION WHEN no_data_found THEN return NULL. end if. Pentru vizualizarea tipului returnat se utilizeaza: DESCRIBE nume_functie. BEGIN --apelul procedurii pentru calculul salariului mediu: SAL_MEDIU (v_sal_mediu). [EXCEPTION] -----END [NUME_FUNCTIE]. IF v_salariul > p_sal_mediu then return true.zona de declarare a variabilelor utilizate in subprogram -.salariul%type.vizualizarea tipului returnat: describe verifica_salariul. BEGIN SELECT salariul into v_salariul from angajati where id_angajat=p_id_angajat. Exemplu: Returnează true/false daca salariatul are salariul mai mare/mai mic sau egal cu salariul mediu si null daca salariatul nu exista CREATE OR REPLACE FUNCTION verifica_salariul (p_id_angajat IN angajati. 5 . p_sal_mediu IN number) RETURN Boolean IS v_salariul angajati.Facultatea de Cibernetică. / show errors -. --apelul functiei: SET SERVEROUTPUT ON DECLARE v_sal_mediu number.

pret. elsif (verifica_salariul(104.put_line(' Salariatul are salariul mai mic decat media!'). else dbms_output.put_line('Angajat cu ID invalid!').put_line('Salariatul are salariul mai mare decat media!'). v_sal_mediu)) then dbms_output. 0.Facultatea de Cibernetică. taxa (pret. END. v_sal_mediu) IS NULL) then dbms_output. v_sal_mediu) IS NULL) then dbms_output. cantitate. elsif (verifica_salariul(110. end if. proc IN NUMBER) RETURN NUMBER IS BEGIN RETURN (value*proc). end if. elsif (verifica_salariul(11. v_sal_mediu)) then dbms_output.19) FROM rand_comenzi 6 . Pot fi utilizate in toate clauzele SELECT: Exemplu: SELECT id_produs. / --apelul funcţiei SELECT id_produs. taxa (pret. else dbms_output.put_line('Salariatul are salariul mai mare decat media!'). / Utilizarea functiilor PL/SQL in expresii SQL Exemplu: CREATE OR REPLACE FUNCTION taxa (value IN NUMBER.19) as tva FROM rand_comenzi. Statistică şi Informatică Economică SGBD Oracle – seminarul 8 --primul apel al functiei IF (verifica_salariul(11. cantitate. else dbms_output. pret. 0.put_line('Angajat cu ID invalid!'). END taxa.put_line('Salariatul are salariul mai mare decat media!').put_line('Angajat cu ID invalid!'). end if. v_sal_mediu) IS NULL) then dbms_output. v_sal_mediu)) then dbms_output. --al doilea apel IF (verifica_salariul(110. --al treilea apel IF (verifica_salariul(104.put_line(' Salariatul are salariul mai mic decat media!').put_line(' Salariatul are salariul mai mic decat media!').

0. 'kg'. 0. Functiile apelate in cadrul expresiilor SQL pot fi continute in pachete. delete.Facultatea de Cibernetică. trigger/function may not see it CREATE OR REPLACE FUNCTION produs_nou (pret_min NUMBER) RETURN NUMBER IS BEGIN INSERT INTO produse values (1. Observatii! Functiile utilizate in expresii SQL trebuie sa accepte doar parametrii de tip IN si sa returneze numai tipuri de date specifice PL/SQL. insert) sau comenzi DDL si nici comenzi pentru controlul tranzactiilor (commit. Exemplu: Select text From user_source Where name='TAXA' and type='FUNCTION' ORDER BY line. Exemplu: Apelul urmatoarei functii dintr-o instructiune SQL va returna o eroare: ORA04091: table [nume_tabela] is mutating.19) DESC. Statistică şi Informatică Economică SGBD Oracle – seminarul 8 WHERE taxa(pret. 'cafea'. Iar pentru a vizualiza corpul functiei: Select text From user_source Where name='NUME_FUNCTIE' and type=' FUNCTION ' ORDER BY line. Functiile nu trebuie sa contina comenzi DML (update. rollback) si nici nu trebuie sa apeleze alte subprograme care sa incalce aceste restrictii.19)>(select avg(taxa(pret. Stergerea unei functii se realizeaza utilizand comanda: DROP FUNCTION nume_functie. 7 . pret_min). 0. Vizualizarea functiilor in dictionarul metadatelor se realizeaza prin: Select object_name From user_objects Where object_type='FUNCTION'. END. / --apelul din instructiuni SQL: UPDATE produse SET pret_min= produs_nou(2000) WHERE id_produs=111. RETURN (pret_min+100).19)) from rand_comenzi) ORDER BY taxa(pret.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful