Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

DATA: COALA Gimnazial nr 1 Ip PROFESOR: Gozman Pop Ramona OBIECTUL: Limba romana SUBIECTUL LECIEI: Propoziiile subordonate circumstaniale - consolidare TIPUL LECIEI: de consolidare i sistematizare a cunotinelor DURATA: 50 COMPETENE CADRU: - receptarea mesajului scris; -producerea mesajului scris OBIECTIVE OPERAIONALE: La s!arsitul orei" ele#ii #or !i capabili: a) COGNITIVE $1- s recunoasc propoziiile circumstaniale; $% & s construiasc !raze dup cerina dat; $'- s recunoasc termenii re(eni i elementele de relaie; $)- s realizeze e*pansiunea complementelor circumstaniale date" +n propoziii corespunztoare; $5 & s realizeze contra(erea subordonatelor +n pri de propoziie corespunztoare;

b) AFECTIVE s participe cu interes la lecie;

METODE SI PROCEDEE & se #or !olosi alternati# sau combinat metode si procedee precum: con#ersatia" e*plicaia" analiza !razei" e*erciiul ,de contra(ere i e*pansiune-" ciorc.inele" demonstraia MATERIALE I MIJLOACE & te*te lin(#istice" !ie de lucru" testul de e#aluare !ormati#" !lip-c.artul FORME DE ORGANIZARE & acti#itate !rontal" indi#idual i pe (rupe Etapele lectiei )*M"&e+t%l
"!(a+i,at"!ic

Acti itatea p!"#e$"!%l%i /alutul 0ac prezenta si asi(ur climatul necesar des!aurrii leciei 2eri!ic cunostintele ele#ilor dob3ndite anterior prin +ntrebri apoi #eri!ic tema de cas at3t cantitati#" c3t i calitati#

Acti itatea ele %l%i /e pre(tesc pentru lecie Rspund +ntrebrilor apoi corecteaz tema de cas dac este ne#oie

F"!&e 'e "!( 0rontal 0rontal

Met"'e 'i'actice 1on#ersaia 1on#ersatia

,%min-*Ve!i#ica!ea c%+"$ti+el"! i a te&ei 'e ca$.

,5min-

/*M"&e+t%l "!t"(!a#ic ,5min-

Prezint momentul orto(ra!ic de azi: c"!ecta!ea %+"! e+%+%!i Gsii (reelile din urmtoarele propoziii: a- 4sta e declaraia ca!e o dau acum

6*plicatia 0rontal 1orect: 4sta e declaraia pe ca!e o dau acum -pronumele relati# care cu !uncia sintactic de 1d trebuie s !ie +nsoit de prepoziia pe 1orect: 1e i-a! pl.cea s prezini5 & #erbul din e*emplul de mai sus are la in!initi# !orma a pl.cea ,este de conju(area a II-a-" +% a place 0rontal 6*plicatia 1on#ersatia

b- 1e i-a! place s prezini5

0*Capta!ea ate+iei ,5min-

Le dau ele#ilor c3te un cartona pe care se a!l c3te o propoziie subordonat circumstanial 6le#ii #or identi!ica !elul 6le#ii #or identi!ica !elul subordonatei apoi o subordonatlor apoi #or spune ce au +n #or pune pe o plan urm3nd s spun ce au +n comun aceste propoziii comun aceste propoziii 4st!el" #or identi!ica i titlul leciei
19

7emonstraia 1iorc.inele

1L

1:

S%b"!'"+atele ci!c%&$ta+iale

1;
1/

18/

12

1* A+%+a!ea +"ii lecii i a "biecti el"!

Pro!esorul scrie titlul leciei apoi anun obiecti#ele pe +nelesul tuturor VITEZOMANII333 Lucrai +n ec.ip< =mpart clasa +n cinci ec.ipe 0iecare #a primi c3te o sarcin de lucru di!erit: I 7esprii !razele urmtoare +n propoziii" apoi scriei !elul lor: i4a l%at pa$tila5 #ii+'c. e$te b"l+a * Dac. pl"%.5 +% &e!(e& 6+ aca+.* A &7+cat at7t 'e &%lt5 6+c7t l4a '%!%t $t"&ac%l 8ai 6+ pa!c5 c9ia! 'ac. pl"%. D%4te 'e ia p7i+e II Realizai e*pansiunea prilor de propoziie subliniate +n enunurile urmtoare: A plecat #.!. a $al%ta* T!e&%!. 'e #!i(* :+ aca+. plec.& la &%+te A 'ep%$ e#"!t%!i $p!e a !e%i la e;a&e+ Se p%!ta '%p. $#at%!ile &a&ei $ale

8oteaz titlul +n caiete

,%min2* De$#.%!a!ea leciei

,%% min-

0iecare (rup #a rezol#a cerina: I* i4a l%at pa$tila5 < #ii+'c. e$te b"l+a * PP CZ Dac. pl"%.5 < +% &e!(e& 6+ aca+.* CT PP A &7+cat at7t 'e &%lt5 < 6+c7t l4a '%!%t $t"&ac%l PP CNS 8ai 6+ pa!c5 < c9ia! 'ac. pl"%.* PP CV D%4te < 'e ia p7i+e* PP CS II* A plecat #.!. $. $al%te* T!e&%!a pe+t!% c. 6i e!a #!i(* C7+' i+e aca+a5 plec.& la &%+te* A 'ep%$ e#"!t%!i ca $. !e%ea$c. la e;a&e+* Se p%!ta '%p. c%& 6l $#.t%ia &a&a $a*

1on#ersaia

Pe (rupe 6*plicaia

4naliza !razei

III Realizai contra(erea propoziiilor circumstaniale subordonate +n partea de propoziie corespunztoare: P!i ete %+'e 6i a!at.* Vi+e c7+' 6i c9e&* Sc!ie pe+t!% c. !ea +"ta ,ece A !e+%+at la pli&ba!e 'i+ ca%,. c. 6+cep%$e pl"aia A p!"ce'at c%& i4a $p%$ IV /criei termenii re(eni din urmtoarele !raze: C"piii a% plecat < $. c%&pe!e 6+(9eat.* 8ai la c"al.5 < c9ia! 'ac. +% ai 6+ .at* E!a p!ea t!i$t < ca $. &ai ,7&bea$c. :i tele#"+e, &7i+e5 < c7+' a=%+(* P!e(.tit. < $. c7ti(e5 < a !e%it* V* Recunoatei elementele de relaie din !razele urmtoare: Dac. 6+t7!,ie5 pie!'e a%t"b%,%l* S4a $%p.!at pe+t!% c. +% l4ai a=%tat la te&e* 8ai la ci+e +e4a i+ itat* :&i pa!e bi+e c. ai e+it* ti% c%& $e !e,"l . e;e!cii%l* T!e+%le%l ci!c%&$ta+ialel"!3 1onstruii !raze" dup modelul dat:

III* P!i ete ac"l"* Vi+e la c9e&a!e* Sc!ie pe+t!% ,ece* A !e+%+at la pli&ba!e 'i+ ca%,a pl"ii* A p!"ce'at bi+e*

IV* 4 e!b p!e'icati : a% plecat 4i+te!=ecie: 9ai 4a'=ecti : p!ea t!i$t* 4a' e!b: &7i+e 4a'=ecti : p!e(.tit.

V* 4'ac. > c"+=%+cie $%b"!'"+at"a!e 4pe+t!% c. > l"c%i%+e c"+=%+ci"+al. $%b"!'"+at"a!e 4la ci+e > p!"+%&e !elati 4c. > c"+=%+cie $%b"!'"+at"a!e 4c%& > a' e!b !elati

Indi#idual 6*erciiul

$bser# modelul apoi construiesc !razele:

PP

1;

1;

i 6*plicaia

Pl3n(ea !iindc +i era !ri( i !iindc nu a#ea m3ncare aPP 11L unde 119 c3nd a-2ine > unde am stabilit" > c3nd termin de scris b-7ac eti cuminte" > ne +nt3lnim > unde este +n(.eat 1 bPP 11L

Indi#idual

6*erciiul 1on#ersaia

Relatai" +n 5-10 r3nduri" un e#eniment din #iaa ta colar" !olosind cel puin trei propoziii consecuti#e

Redacteaz compunerea

?* E al%a!e #"!&ati . ,5min-

/tabilii !elul subordonatelor introduse prin conjuncia c" unind prin s(ei enunurile pe pe coloana +nt3i cu tipurile de propoziii indicate pe coloana a doua: a-4m plecat mai repede" c m plictisisem b-6ra aa de #esel" c r3dea +ntruna c-0ratele tu" c e mare" tot nu #ine t3rziu acas d- ?ucuria lui era c #a mer(e la patinuar e- :i-a e*plicat c nu am a#ut dreptate 1- predicati# %-circumstanial de cauz '-circumstanial concesi# )- completi# direct 5- circumstanial consecuti# 6le#ii #or primi c3te un bilet pe care #or nota c3te un comentariu" o +ntrebare i un lucru care le-a plcut la or ?ileelele #or !i citite acas de pro!esor 1a tem" #or a#ea de scris e* 5 > pa( %1@ a&% b&5 c&' d&1 e-)

6*plicaia Indi#idual

@*A$i(%!a!ea !ete+iei i a t!a+$#e!%l%i ,5min-

1ompleteaz bileelele primite apoi noteaz tema +n caiete

Indi#idual

6*plicaia

486A4 1 /tabilii !elul subordonatelor din propoziiile urmtoare apoi spunei ce au ele +n comun: 1 % ' ) 5 B @ C Pri#ete +ncotro +i arat =i tele!onez m3ine" c3nd ajun( 4 procedat cum l-ai s!tuit i-a luat umbrela" !iindc ploua 4u plecat ca s culea( !lori 7ac plou" rm3nem acas 7ei este !ri(" este plcut a!ar /tri(a at3t de tare" +nc3t ne asurzea B 1 @ 12 486A4 % VITEZOMANII333 I* Lucrai +n ec.ip< C 18/ Propoziii circumstanial e ) 1; 1 1L % 19 ' 1:

5 1/

7esprii !razele urmtoare +n propoziii" apoi scriei !elul lor: 1 i-a luat pastila" !iindc este bolna# % 7ac plou" nu mer(em +n #acan ' 4 m3ncat at3t de mult" +nc3t l-a durut stomacul ) Dai +n parc" c.iar dac plou 5 7u-te de ia p3ine II* Realizai e*pansiunea prilor de propoziie subliniate +n enunurile urmtoare: A plecat #.!. a $al%ta* T!e&%!. 'e #!i(*

:+ aca+. plec.& la &%+te A 'ep%$ e#"!t%!i $p!e a !e%i la e;a&e+ Se p%!ta '%p. $#at%!ile &a&ei $ale III*Realizai contra(erea propoziiilor circumstaniale subordonate +n partea de propoziie corespunztoare: P!i ete %+'e 6i a!at.* Vi+e c7+' 6i c9e&* Sc!ie pe+t!% c. !ea +"ta ,ece A !e+%+at la pli&ba!e 'i+ ca%,. c. 6+cep%$e pl"aia A p!"ce'at c%& i4a $p%$ IV /criei termenii re(eni din urmtoarele !raze: C"piii a% plecat < $. c%&pe!e 6+(9eat.* 8ai la c"al.5 < c9ia! 'ac. +% ai 6+ .at* E!a p!ea t!i$t < ca $. &ai ,7&bea$c. :i tele#"+e, &7i+e5 < c7+' a=%+(* P!e(.tit. < $. c7ti(e5 < a !e%it* V* Recunoate elementele de relaie din !razele urmtoare: Dac. 6+t7!,ie5 pie!'e a%t"b%,%l* S4a $%p.!at pe+t!% c. +% l4ai a=%tat la te&e* 8ai la ci+e +e4a i+ itat* :&i pa!e bi+e c. ai e+it* ti% c%& $e !e,"l . e;e!cii%l* 486A4 '

T!e+%le%l ci!c%&$ta+ialel"!3 1onstruii !raze" dup modelul dat: i

PP

1;

1;

Pl3n(ea !iindc +i era !ri( i !iindc nu a#ea m3ncare aunde PP b19 PP 11L 11L c3nd 119

Relatai" +n 5-10 r3nduri" un e#eniment din #iaa ta colar" !olosind cel puin trei propoziii consecuti#e

486A4 5 TEST /tabilii !elul subordonatelor introduse prin conjuncia c" unind prin s(ei enunurile pe pe coloana +nt3i cu tipurile de propoziii indicate pe coloana a doua: a-4m plecat mai repede" c m plictisisem b-6ra aa de #esel" c rdea ntruna c-0ratele tu" c e mare" tot nu #ine t3rziu acas d- ?ucuria lui era c va merge la patinuar e- :i-a e*plicat c nu am avut dreptate 1- predicati# %-circumstanial de cauz '-circumstanial concesi# )- completi# direct 5- circumstanial consecuti#