Sunteți pe pagina 1din 6

Cum te inregistrezi ca PFA

Persoana fizica autorizata (PFA) este o forma simplificata de firma si functioneaza in cazurile in care este nevoie doar de munca asociatului si nu de o extindere foarte mare a afacerii. Printre cei care se pot inregistra ca PFA se numara programatorii si consultantii software, traducatorii autorizati, electricienii si agentii de asigurari.

Otilia Puiu, Experienced Associate la compania de consultanta fiscala si audit Taxhouse, recomanda inregistrarea ca PFA celor care au o afacere mica si pot desfasura activitatea singuri. Cei care pot activa ca PFA sunt prestatorii de servicii (coafor, maseur, designer, antrenor fitness etc) cei care practica activitati de intermediere (precum cele prin contract de comision, de mandat, de repre!entare, de agent de asigurare, van!area in regim de consignatie a "unurilor, transport de "unuri si de persoane) meseriasii (mecanicii auto, tamplarii, !idarii etc) si persoanele cu activitate in comert si productie si cele care organi!ea!a evenimente. #u pot fi PFA persoanele care desfasoara profesii li"erale, cele a caror activitate este organi!ata si reglementata prin legi speciale sau cele care intentionea!a sa desfasoare activitati economice pentru care legea a instituit un regim $uridic special, anumite restrictii de desfasurare sau alte interdictii. Astfel, nu se pot inregistra ca PFA persoanele care desfasoara activitati de aparare nationala, de protectie si pa!a, de $ocuri de noroc, activitati $uridice, activitati de creditare, activitati ale pietelor de capital, de asigurare% reasigurare sau din domeniul materialelor explo!ive. #u pot face parte din categoria PFA nici arhitectii, asistentii sociali, auditorii financiari, avocatii, consilierii $uridici, consultantii fiscali, psihologii, medicii, notarii pu"lici, politistii, actorii, profesorii, insotitorii sau asistentii maternali. Care sunt avantajele &Constituirea unei PFA prezinta anumite avantaje cum ar fi inregistrarea rapida, obligatii fiscale mai reduse si evidente mai simple', preci!ea!a pentru startups.ro (rena Tudorie, Partner la casa de avocatura Popovici #itu si Asociatii. Fata de o societate comerciala, costurile de inregistrare ale PFA sunt mai mici (nu este nevoie de capital social pentru infiintare, cheltuielile fiind doar cele de inregistrare) si nu tre"uie sa isi constituie un patrimoniu.

&De asemenea se pot inregistra diverse cheltuieli precum intretinerea propriei locuinte, dobanzi legate de diverse achizitii etc. ceea ce duce la diminuarea impozitului platit statului', adauga )amona *oicu. Alt avanta$ al PFA fata de societatile comerciale este conta"ilitatea mai simpla (se tine doar in partida simpla). (n ca!ul PFA este nevoie doar de un $urnal de incasari si plati in care se consemnea!a veniturile reali!ate si cheltuielile si nu este nevoie de intocmirea lunara de $urnale, registre, "alante de venituri si cheltuieli sau declaratii catre Administratia Financiara. PFA dispune de un facturier si un chitantier si, in functie de modalitatea de efectuare a platilor, de un cont "ancar. &In cazul persoanelor care au o asemenea autorizatie de functionare, costurile de administrare a activitatii, precum si taxele si impozitele datorate sunt inferioare spre deosebire de cazul administrarii unei afaceri prin intermediul unei societati comerciale', adauga Otilia Puiu. PFA nu tre"uie sa anga$e!e in mod o"ligatoiu un conta"il sau expert conta"il, aceasta optiune fiind facultativa. & n alt avantaj este reprezentat de faptul ca PFA are obligatii declarative din punct de vedere fiscal doar o data pe an, in timp ce la nivelul societatii, aceste obligatii declarative sunt numeroase in cursul unui an fiscal', preci!ea!a Otilia Puiu. +e asemenea, PFA nu plateste impo!it forfetar sau minim, iar celelalte impo!ite si contri"utii sunt mult mai mici. Astfel, avanta$ate sunt si companiile client cu care cola"orea!a. +e exemplu, o societate comerciala plateste catre stat contri"utii in valoare de ,-,./0 din salariul unui anga$at. (n schim", daca in locul salariatului ar cola"ora cu PFA, nu ar tre"ui sa achite vreo contri"utie catre stat, ci PFA ar tre"ui sa achite spre stat /,/0, contri"utia la asigurarile sociale de sanatate. &PFA se poate angaja prin incheierea unei conventii civile si nu a unui contract de munca, iar compania cu care va lucra va plati impozite mult mai mici', completea!a pentru startups.ro )amona *oicu, Pa1roll 2ervices Coordinator la agentia de recrutare si training *O# Consulting. (n ceea ce priveste proprii salariati, este de mentionat ca PFA nu poate anga$a persoane cu contract individual de munca, insa se poate asocia cu altele si poate lucra cu alte ca"inete, ca prestatori de servicii. &!anii incasati de catre o persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent nu trebuie justificati si pot fi accesati direct', mentionea!a )amona *oicu un alt avanta$ al PFA. 2i sanctiunile sunt mai mici pentru un PFA, fata de o societate comerciala.

&De exemplu, daca o societate comerciala nu depune o declaratie, amenda este in jur de "## de lei, in timp ce pentru PFA amenda maxima este de $"# de lei. %xceptie face decontul de &'A, care are aceeasi sanctiune si la societatile comerciale si la PFA', explica )amona *oicu. Care sunt etapele inscrierii (on Florin Chivu, avocat titular al ca"inetului cu acelasi nume, spune pentru startups.ro ca prima etapa a inregistrarii PFA este re!ervarea denumirii, apoi tre"uie pregatit dosarul pentru inregistrare.

Citeste continuarea articolului - pagina


DE RETINUT: PFA este recomandata celor care care au o afacere mica si care isi pot desfasura aceasta activitate in mod individual. Nu pot sa fie PFA arhitectii, asistentii sociali, auditorii financiari, avocatii, consilierii $uridici, consultantii fiscali, psihologii, medicii, notarii pu"lici etc Costurile pentru inscrierea de catre o persoana a PFA varia!a intre .33 de lei si ,33 de lei, in functie de numarul de documente necesar. Avantajele PFA sunt legate de inregistrarea rapida, o"ligatiile fiscale mai reduse, evidentele conta"ile mai simple si costurile de administrare mai mici decat ale unei societati comerciale. Printre dezavantajele PFA se numara o"ligatiile nelimitate si faptul ca nu pot sa efectue!e decat activitatea pentru care au fost autori!ati. (edactor) Alina !otezatu &Fiecare persoana fizica care intentioneaza sa se inregistreze si autorizeze ca PFA se va adresa *(C& +n.red. , *ficiul (egistrului Comertului de pe langa &ribunalele -udetene. in a carui raza teritoriala isi declara sediul profesional', completea!a (rena Tudorie. Cand se eli"erea!a certificatul de inregistrare de la O)CT se eli"erea!a si un certificat constatator care atesta ca s%au inregistrat la )egistrul Comertului declaratiile%tip preva!ute de lege. Cand PFA este inregistrata la )egistrul Comertului, este inregistrata fiscal si ii este autori!ea!a functionarea. &Inregistrarea unei persoane fizice autorizate se poate face fie direct de catre persoana in cauza, fie prin imputernicit, precum avocat, consilier juridic sau tert mandatar', adauga (on Florin Chivu. !ocumentele necesare Pentru inregistrarea PFA se completea!a la O#)C (Oficiul #ational al )egistrului Comertului) o cerere tip de autori!are a functionarii si una de inregistrare fiscala, care se depun in original.

Pentru inscriere este nevoie si de o declaratie tip privind inregistrarea fiscala, de o declaratie%tip pe propria raspundere pentru autori!area functionarii, am"ele fiind depuse in original, si de dovada re!ervarii denumirii PFA. (rena Tudorie spune ca denumirea se compune din numele si prenumele comerciantului, scrise in intregime, sau din numele si initialele prenumelui acestuia, urmate de sintagma &persoana fizica autorizata' sau PFA. Este nevoie si de un document care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional si a punctelor de lucru, pre!entat in copie certificata de parte. Acesta poate fi un tip de contract sau de hotarare $udecatoreasca care dovedeste dreptul de proprietate, de inchiriere sau de folosire a spatiului respectiv. Alte acte necesare sunt copiile certificate olograf ale documentelor care atesta pregatirea si experienta profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale copia actului de identitate sau a pasaportului persoanei fi!ice care se autori!ea!a, certificata olograf de catre titular, privind conformitatea cu originalul ca!ierului fiscal, in original, care se o"tine de O)CT, si dove!ile achitarii taxelor, in original. &In cazul unui solicitant PFA care desfasoara o activitate economica autorizata si recunoscuta intr,un stat membru niunii %uropene sau al /ud , %stului %uropei se va depune si documentatia care atesta functionarea legala, obtinuta in celalalt stat +n.red. , statul de provenienta.', enumera (rene Tudorie alte documente necesare inscrierii. (n ca!ul persoanelor fi!ice nere!idente, se vor depune si copii certificate si traducerea legali!ata reali!ata de un traducator autori!at. 4egali!area semnaturii traducatorului o face un notar pu"lic. Acolo unde este ca!ul se va adauga si dovada re!ervarii em"lemei, in original. +e asemenea, PFA poate depune la inscriere si o declaratie, in original, si documente necesare de constituire a patrimoniului de afectatiune, acesta nefiind o"ligatoriu. Acest patrimoniu repre!inta totalitatea "unurilor, drepturilor si o"ligatiilor PFA%ului destinate activitatii economice, fiind separat de ga$ul general al creditorilor personali ai acesteia. &/pecimentul de semnatura necesar se poate da fie direct in fata Directorului *(C& care il certifica in conditiile legii ori in fata notarului public, pe baza unei declaratii pe proprie raspundere autentificata de acesta. Declaratia in forma autentica se ataseaza la cerere in original', preci!ea!a (rena Tudorie. Costurile si perioada de inscriere Taxele si tarifele pentru inregistrea pe cont propriu a unui PFA varia!a intre .33 de lei si ,33 de lei, in functie de numarul de documente necesar inscrierii. 4a aceste costuri se vor mai adauga, daca sunt necesare, taxele de consultanta sau asistenta si cele pentru traducerile legali!ate ale documentelor, in ca!ul persoanelor nere!idente.

(rena Tudorie spune ca in procedura de inregistrare a unei PFA durea!a mai mult pregatirea documentelor care tre"uie atasate cererii de inregistrare decat procedura in sine. Certificatul de inregistrare este eli"erat la trei !ile de la data inregistrarii cererii la O)CT. &Daca se constata ca documentatia depusa este incompleta si0 sau taxele legale nu au fost achitate, se acorda un termen de maxim 1" zile pentru remedierea situatiei aparute', mai spune (rena Tudorie. Care sunt dezavantajele 2pre deose"ire de o societate comerciala, de!avanta$ul PFA este ca raspunde pentru o"ligatiile sale in mod nelimitat (raspunde cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, si, in completare, cu intreg patrimoniul sau). +e asemenea, in cola"orarea cu firmele client, PFA nu "eneficia!a de protectia data de legislatia muncii pentru un salariat care nu poate fi concediat decat cu preavi!, motivat si in ca!uri limitativ preva!ute de lege. &2entionam ca PFA nu poate cumula si calitatea de intreprinzator persoana fizica titulara al unei intreprinderi individuale', adauga Otilia Puiu un alt de!avanta$. Alte de!avanta$e sunt legate de faptul ca, spre deose"ire de o societate comerciala, PFA nu poate avea alte puncte de lucru, filiale sau sucursale si nici nu poate sa ai"a alti anga$ati sau sa desfasoare si o alta activitate, cu exceptia celei pentru care a fost autori!ata. &In cazul cheltuielilor de care se tine cont la stabilirea impozitului, se pot deduce doar cheltuielile strict legate de activitatea in vederea realizarii veniturilor', preci!ea!a )amona *oicu. +aca PFA este inregistrata ca platitor de T*A, cheltuielile pot fi mai mari. )amona *oicu spune si ca sunt unele companii care evita sa lucre!e cu PFA din cau!a securitatii informatiei (pentru ca PFA poate cola"ora si cu alte firme). (n plus, companiile%client sunt de!avanta$ate si de faptul ca pot avea o retentie mai sca!uta a persoanelor cu care cola"orea!a in calitate de PFA.

"ntoarce-te la prima pagina a articolului - pagina #


DE RETINUT: PFA este recomandata celor care care au o afacere mica si care isi pot desfasura aceasta activitate in mod individual. Nu pot sa fie PFA arhitectii, asistentii sociali, auditorii financiari, avocatii, consilierii $uridici, consultantii fiscali, psihologii, medicii, notarii pu"lici etc Costurile pentru inscrierea de catre o persoana a PFA varia!a intre .33 de lei si ,33 de lei, in functie de numarul de documente necesar. Avantajele PFA sunt legate de inregistrarea rapida, o"ligatiile fiscale mai reduse, evidentele

conta"ile mai simple si costurile de administrare mai mici decat ale unei societati comerciale. Printre dezavantajele PFA se numara o"ligatiile nelimitate si faptul ca nu pot sa efectue!e decat activitatea pentru care au fost autori!ati. (edactor) Alina !otezatu