Sunteți pe pagina 1din 7

Scoala:Liceul Pedagogic Disciplina:Matematic

Clasa a XI-a / 4 h sptmnal Pro ! Petre Monica

Proiectul unitii de nvare:Determinani "umr ore alocate:#


Competente generale avute n vedere: C1.Folosirea corect a terminologiei specifice matematicii n contexte diferite de aplicare C2.Utilizarea corect a algoritmilor matematici n rezolvarea de probleme cu diferite grade de dificultate C3.Exprimarea si redactarea corect si coerent n limba formal sau n limba cotidian! a rezolvrii sau a strategiilor de rezolvare a unei probleme Competentele specifice vizate: 1.Cunoa"terea unor elemente de istorie a matematicii referitoare la apari#ia determinan#ilor. 2.Calcularea determinantilor de ordin 2. 3. Calcularea determinan#ilor de ordin 3 folosind regula lui $arrus "i regula triung%iului. &. Calculul determinan#ilor cu a utorul propriet'#ilor. (.calculul determinan#ilor de ordin n. ).*plica#ii ale determinan#ilor n geometrie. +nceputurile matricelor "i determinan#ilor se nt,lnesc n secolul 2 .e.n. de"i urmele se pot vedea nc' din secolul & i.e.n..Cu toate acestea ei nu au existat p,n' spre sf,r"itul secolului 1- c,nd ideea reapare "i se dezvolt'.. .u surprinde pe nimeni c' nceputurile matricelor "i determinan#ilor apar datorit' studiului sistemelor de ecua#ii liniare./abilonienii au studiat probleme care anticipeaz' sistemele de ecua#ii liniare "i c,teva dintre acestea sunt p'strate p,n' azi pe t'bli#e de lut.0e exemplu o pl'cu#' dat,nd din anul 311 i.e.n. con#ine urm'toarea problem'2 3 0ou' terenuri care au mpreun' 1411 5ard2 sunt cultivate cu gr,u.0e pe primul teren s6au recoltat 273 dintr6un bu"el 8aproximativ 3) l9 pe 5ard 2 n timp ce de pe al doilea teren se recolteaz' : bu"el pe 5ard 2 . 0ac' produc#ia total' e de 1111 bu"eli! care este m'rimea fiec'rui teren;< =i n manuscrise c%ineze"ti cuprinse ntre 2116111 i.e.n.s6au g'sit informa#ii despre matrice.>rimul exemplu n acest sens este documentul 3? Capitole din *rta @atematicii< scris n timpul dinastiei Aan.>roblema descoperit' n acest document este la fel structurat' ca "i n exemplul babilonian2 3*vem 3 tipuri de cereale! dintre care o gr'mad' din primul tip de cereale! dou' din al doilea "i una din al treilea tip "i c,nt'resc mpreun' 3? m'suri.0ou' gr'mezi din primul tip! trei din al doilea "i o gr'mad' din al treilea au mpreun' 3& m'suri.Una din primul tip! dou' din al doilea "i trei din al treilea fac 2) m'suri.C,te m'suri din fiecare tip de cereale con#ine fiecare gr'mad';<

+n continuare autorul a f'cut ceva cu adev'rat remarcabil.El a aran at coeficien#ii sistemului de 3 ecua#ii liniare cu trei necunoscute ntr6un tablou2 1 2 3 2 3 2 3 1 1 2) 3& 3? Ceea ce este remarcabil este c' autorul! cu 211 ani i.e.n. instruia cititorul c' poate nmul#i coloana din mi loc cu 2 "i apoi o sc'dem pe cea din dreapta de c,te ori este posibil! apoi nmul#im prima coloan' cu 3 "i o sc'dem pe ultima de c,te ori e posibil.Bb#inem astfel2 1 1 3 & ( 2 4 1 1 3? 2& 3?. *poi prima coloan' este nmul#it' cu ( "i a doua se scade din prima de c,te ori e posibil! ob#in,nd astfel2 1 1 3 1 ( 2 3) 1 1 ?? 2& 3?. *ceast' metod' cunoscut' acum ca metoda de eliminare a lui Causs! nu devine foarte cunoscut' p,n' n secolul al DED6lea. *poi n 3*rs @agna< 81(&(9 Cardan d' o regul' pentru rezolvarea unui sistem de dou' ecua#ii cu dou' necunoscute pe care el o nume"te 3regula de modo<.*ceast' regul' st' la baza regulii lui Cramer pentru rezolvarea unui sistem de 2 ecua#ii cu 2 necunoscute! ea nu a fost finalizat'! nu s6a a uns la defini#ia determinantului dar e un pas important pentru ob#inerea acestei defini#ii. @ulte rezultate standard de teoria elementar' a matricelor au ap'rut cu mult nainte ca matricele s' devin' subiect de investiga#ie.0e exemplu! de Fitt n 3Elements of curves< a publicat o parte a comentariilor din versiunea latin' a geometriei lui 0escartes 8 ap'rut' n 1))19 care arat' cum printr6o transformare a axelor putem reduce ecua#ia unei conice date la forma ei canonic'.*ceste ra#ionamente f'cute de Fitt sunt ec%ivalente de fapt cu reducerea unei matrice simetrice la forma diagonal'! dar de Fitt nu a g,ndit niciodat' n ace"ti termeni. Edeea de determinant a ap'rut n Gaponia "i Europa cam n acela"i timp.$eHi 8 matematician aponez care a trait intre 1)&261-149 a fost totu"i cel care a publicat mai nt,i n 1)43 3@etode de rezolvare a problemelor disimulate< care con#in metode matriceale scrise n tabele n acela"i mod ca "i metodele c%ineze"ti descrise mai nainte.F'r' a avea un cuv,nt care s' corespund' 3determinantului<! $eHi a introdus determinan#ii "i a dat metode generale pentru calcularea lor bazate pe exemple.$eHi a fost preg'tit s' g'seasc' determinan#i de ordin 2!3!&!( "i i6a aplicat n rezolvarea ecua#iilor dar nu a sistemelor de ecua#ii liniare. +n acela"i an! 1)43! au ap'rut determinan#ii "i n Europa "i tot atunci Ieibniz 8matematician german care a trait intre 1)&)61-1)9 i scria lui IJAopital c' sistemul de ecua#ii

11K11xK125L1 21K21xK225L1 31K31xK325L1 are solu#ie pentru c' 11M21M32K11M22M31K21M31M12L11M22M31K11M21M32K12M21M31 care este condi#ia ca matricea coeficien#ilor s' aib' determinantul 1. 0e notat este faptul c' Ieibniz nu a folosit coeficien#i numerici dar a folosit dou' caractere!adic' indici dubli pentru marcarea coeficien#ilor! unul care s' indice c'rei ecua#ii i apar#ine necunoscuta.! deci 21 indic' ceea ce noi spunem azi a21.Ieibniz era convins c' o bun' nota#ie era c%eia progresului deci el a experimentat diverse nota#ii pentru coeficien#ii sistemului. @anuscrisele sale nepublicate con#in mai mult de (1 metode diferite de scriere a coeficien#ilor sistemului cu care el a lucrat pe o perioad' de (1 ani ncep,nd cu anul 1)-4. 0oar dou' publica#ii 81-11 sau 1-119 con#in rezultate n leg'tur' cu coeficien#ii unui sistem "i el utilizeaz' acela"i nota#ii care au fost men#ionate n scrisoarea c'tre IJAopital.Ieibniz a folosit cuv,ntul rezultant' pentru anumite sume combinatoriale de termeni ai unui determinant.El a demonstrat rezultate diverse! incluz,nd ceea ce este n esen#' regula lui Cramer.El a "tiut c' un determinant poate fi dezvoltat dup' orice coloan'! ceea ce azi se c%eam' dezvoltarea lui Iaplace. >e l,ng' studierea coeficien#ilor sistemelor de ecua#ii care l6au condus la determinan#i! Ieibniz a studiat coeficien#ii sistemelor de ecua#ii de gradul al EE6lea 8sau forme p'tratice9 care l conduc natural la teoria matricelor. +n 1-31 @aclaurin a scris un tratat de algebr' care n6a fost publicat dec,t n 1-&4! la doi ani dup' moartea sa.El con#ine primele rezultate publicate despre determinan#ii proveni#i din regula lui Cramer pentru sisteme de 2 ecua#ii cu 2 necunoscute ! 3 ecua#ii cu 3 necunoscute "i a indicat cum putem lucra pentru sisteme de & ecua#ii cu & necunoscute. Cramer a indicat metoda general' pentru sistemele de n ecua#ii cu n necunoscute n articolul 3Entroducere n analiza curbelor algebrice<.El "i6a pus problema g'sirii ecua#iei unei curbe plane care trece printr6un num'r dat de puncte.Negula apare n *ppendix6ul acestui articol dar nu e dovedit acest lucru.Oot Cabriel Cramer a formulat n 1-(1 regula de rezolvare a sistemului linear a1xKb15Kc1zLl1 a2xKb25Kc2zLl2 a2xKb25Kc2zLl3 ca un c,t de determinan#i D D D ' = ' )& = & )( = ( D D D 0 fiind determinantul coeficien#ilor sistemului! 0 x determinantul ob#inut din 0! nlocuind coloana coeficien#ilor lui x prin temenii liberi.Oot Cramer a observat c' un determinant este o func#ie linear' omogen' de elementele fiec'rei linii "i a fiec'rei coloane. *poi lucr'rile despre determinan#i au nceput s' apar' regulat.+n 1-)& /ezout a mai dat metode de calcul ale determinan#ilor asem'n'toare cu ale lui

Pandermonde n 1--1. +n 1--2 O%eop%ile Pandermonde a introdus determinantul care6i poart' numele. 1 1 1 P = a b c = ( a b) ( b c ) ( c a) . a2 b2 c 2 +n 1--2 Iaplace 8 matematician francez care a trait intre 1-&?6142-9 a pretins c' metodele prezentate de Cramer "i /ezout 8 matematician francez care a trait intre 1-3161-439 nu sunt practice "i ntr6un referat unde el a studiat teoria peturb'rilor planetare a folosit determinan#ii.+n acest referat el a introdus "i ecua#ia secular' a11 s a12 ... a1n a21 a22 s ... a2n =1 . . ... . an1 an2 ... ann s despre care a ar'tat c' are toate r'd'cinile reale. 0estul de surprinz'tor este faptul c' Iaplace a folosit cuv,ntul 3rezultant< pentru ceea ce noi numim azi determinant.El a introdus no#iunea de determinant de ordin general "i a observat c' dac' sc%imb'm dou' linii ntre ele ! determinantul "i sc%imb' semnul "i ca o consecin#'! un determinant a ar'tat c' dac' un determinant are dou' linii identice! atunci el este nul. El a enun#at urm'toarea teorem'2Un determinant de ordinul n este egal cu suma celor Cn m produse pe care le ob#inem nmul#ind minorii de ordin m extra"i dintr6o matrice arbitrar' format' cu m linii ale determinantului prin complementele lor algebrice respective. Iagrange 8matematician francez care a trait intre 1-3)614139! ntr6un articol din 1--3 a studiat complet determinan#ii de ordinul al treilea "i identit'#i cu ace"tia. *cest articol de mecanic' con#ine pentru prima dat' interpretarea volumului ca determinant.Iagrange a ar'tat c' tetraedrul care are v,rfurile n B81!1!19! @8x!5!z9! @J8xJ!5J!zJ9! @<8x<!5<!z<9 are volumul 1 [ z8x Q 5 R 5 Q x R9 + z Q85x R x5 R9 + z R8x5 Q 5x Q9] ) . Oot el a introdus no#iunea de determinant reciproc al unui determinant de ordinul al treilea! format nlocuind fiecare element prin complementul s'u "i a ar'tat c' un determinant reciproc este p'tratul determinantului dat. Ieon%ard Euler a studiat! ncep,nd din 1--1! determinan#ii ortogonali! n leg'tur' cu problema deplas'rilor..umim determinant ortogonal! un determinant a1 b1 c1 a2 b2 c 2 a3 b3 c 3 pentru care avem urm'toarele rela#ii p'trate ntre elemente2

2 2 2 2 2 2 2 2 a1 + b1 + c1 = a2 2 + b 2 + c 2 = a3 + b3 + c 3 = 1!

a1a2 + b1b2 + c1c 2 = a1a3 + b1b3 + c1c 3 = a2a3 + b 2b3 + c 2c 3 = 1. *nalog definim determinantul ortogonal de orice ordin.Euler a demonstrate pentru nL3! c' orice element al unui determinant ortogonal este egal cu complementarul s'u! iar Gosep% Iagrange a ar'tat c' determinantul ortogonal are valoarea 1. 0in problemele legate de teoria general' a conicelor "i a cuadricelor! a fost ini#iat' n secolul al 146lea "i teoria formelor p'tratice.Gosep% Iagrange a introdus! n 1--3! forma binar' f8x!59L a11x 2 + 2a12 x5 + a22 5 2 "i forma ternar' 2 2 2 f8x!5!z9L a11x + 2a12 x5 + a22 5 + 2a13 xz + 2a23 5z + a33 z . El a ar'tat! pentru nL2! c' dac' efectu'm o transformare liniar' x = 11x + 12 5!5 = 21x + 22 5 atunci pentru noua form' x 2 + 2a12 x5 + a 2 f ( x!5 ) = a11 22 5 avem rela#ia dintre discriminan#ii formelor "i ai transform'rii 2 a12 a11 11 12 a11 a12 = . a a12 21 22 a12 a22 22 Euler a observat c' un determinant de ordinul 3 con#ine numai trei parametri independen#i! iar unul de ordinul & con#ine ) parametri "i a exprimat sub forma ra#ional' celelalte elemente n func#ie de ace"ti parametri! n cazurile nL3!& men#ionate.*nume Euler a dat regula urm'toare.Consider'm un determinant nenul /L bi de ordin n! ale c'rui elemente ale c'rui elemente de pe diagonala principal' au valoarea 1! iar celelalte sunt str,mb simetrice 8 bi + b i = 1! bii = 1 9.0ac' /i este complementul algebric al lui bi punem 2/ 2/ii1 aii = ! ai = i i S / / atunci determinantul ai este ortogonal. Oermenul 3determinant< a fost introdus pentru prima oar' n 30iscu#ii aritmetice< de Causs 8 matematician german care a trait intre 1---614((9 n timp ce se studiau formele p'tratice.Ootu"i acest concept nu este acela"i cu determinantul pe care l "tim noi ast'zi.+n aceea"i lucrare Causs a aran at coeficien#ii formelor p'tratice ntr6un sistem de axe rectangulare.El a descris nmul#irea matricelor "i a descris "i construc#ia inversei unei matrice. @etoda elimin'rii a lui Causs 8 a c'rei idee a ap'rut prima oar' n textul 3? Capitole din *rta @atematicii< scris n anul 211 .e.n.!dar despre care Causs Causs nu "tia nimic9! a fost utilizat' de Causs n lucrarea sa care studia orbitele asteroidului >allas.Utiliz,nd observa#iile asupra asteroidului >allas f'cute ntre 1413 "i 141?! Causs a ob#inut un sistem de ) ecua#ii liniare cu )

necunoscute.Causs a dat sistematic metode pentru rezolvarea acestor ecua#ii care precizeaz' eliminarea Caussian' a coeficien#ilor matricelor. +n 1412 Cauc%5 8 matematician francez care a trait intre 1-4?614-(9 a utilizat determinan#ii n sensul modern.Ia el g'sim primele nsemn'ri mai complete despre determinan#i.El condamna rezultatele anterioare "i a ob#inut noi rezultate despre minori.

BIBLIOGRAFIE: 19@i%'ileanu!..!Estoria @atematicii.$ecolul al 146lea.>rima um'tate a secolului al 1?6lea.0ezvoltarea ulterioar' a matematicii.vol.2!Editura =tiin#ific' "i Enciclopedic'!/ucure"ti! 1?41 29Enternet.

S-ar putea să vă placă și