Sunteți pe pagina 1din 21

DEMONSTRATIVĂ

LECŢIE

CONTABILITATE

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

INTRODUCERE

În orice companie, mai mică sau mai mare, rolul contabilităţii în bunul mers al acesteia este esenţial. Orice agent economic efectuează în mod curent tranzacţii de cumpărări şi vânzări de bunuri şi servicii, care trebuie luate într-o evidenţă contabilă. Aşa că poziţia de contabil este una din cele mai căutate pe piaţa muncii. Dacă vă doriţi un astfel de job, atunci cursul Eurocor de Contabilitate este soluţia optimă!

Cursul, axat pe partea practică, îşi propune să vă înveţe, printre altele:

practică, îşi propune să vă înveţe, printre altele:  modul în care este organizată evidenţa contabilă

modul în care este organizată evidenţa contabilă a unei societăţi;

modul în care se completează şi se arhivează documentele contabile;

efectuarea calculelor specifice;

regulile de funcţionare ale conturilor şi planul de conturi general;

contabilitatea stocurilor, creanţelor şi datoriilor;

contabilitatea trezoreriei, a veniturilor şi cheltuielilor;

contabilitatea capitalurilor;

întocmirea unui bilanţ şi a balanţei de verificare.

Învăţaţi comod!

Primiţi acasă, la oficiul poştal sau direct la birou pachetele de curs, pe care le parcurgeţi când vreţi! Studiaţi fără stres, în confortul propriului cămin, în pauza de masă, în

când şi unde doriţi! Puteţi pune rapid în

weekenduri, după program, vara sau iarna

practică noile cunoştinţe, atrăgând un binemeritat succes!

Vă veţi bucura de o atenţie deosebită! Beneficiaţi de sprijinul unui profesor personal, un specialist cu experienţă, care poate fi contactat prin poştă sau online.

Mult succes!

LECŢIA DEMONSTRATIVĂ vă ajută să vă familiarizaţi cu materialele şi metoda de studiu EUROCOR. Din punctul de vedere al numărului de pagini, aceasta reprezintă mai puţin de jumătate din conţinutul unui caiet de curs. Vă prezentăm câteva secţiuni teoretice, exemple, exerciţii şi un model de temă, selectate din diverse lecţii, pentru a vedea exact cum sunt structurate caietele.

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

CONTABILITATE



STRUCTURA LECŢIILOR

Studiul eficient al cursului nostru este garantat de structura unitară a celor 16 module.

 

Informaţiile noi sunt prezentate într-un mod atractiv, iar procesul de memorare devine simplu şi rapid!

Caietele se parcurg uşor, într-un mod relaxat, datorită semnelor grafice special concepute pentru a marca diverse componente ale modulelor.

Limbajul este accesibil, explicit, iar accentul este pus pe partea practică.

Cursul conţine numeroase exemple, inspirate din activitatea unui contabil, dar şi exerciţii, pentru care aveţi şi soluţii de rezolvare.

Patru caiete au fost dedicate special doar unor aplicaţii, mai exact exerciţii practice construite pe baza cunoştinţelor din curs, pentru a vă exersa cât mai mult cunoştinţele dobândite.

De asemenea, puteţi solicita şi varianta online a cursului.



PRIMIREA CURSULUI

La Eurocor, cursanţii aleg unde să primească pachetul de curs! Dvs. ce alegeţi?

1. Acasă, la cutia poştală (Cutia poştală trebuie să aibă dimensiunile de minimum 22x30x1 cm.).

 

2. La serviciu.

3. La oficiul poştal de care aparţineţi (Adresa declarată la înscriere trebuie să fie cea din buletin).

@@
@@

CONTUL DE CURSANT

Fiecare cursant are propriul cont pe site-ul www.eurocor.ro. Aici găsiţi informaţii despre stadiul trimiterii pachetelor de curs sau plăţile efectuate şi înregistrate. Din contul de cursant se pot accesa şi aplicaţiile TemeOnline sau PlataOnline.

 

ABSOLVIREA

Odată cu expedierea ultimului pachet de curs, veţi primi şi testul de evaluare finală. Calificativele

Odată cu expedierea ultimului pachet de curs, veţi primi şi testul de evaluare finală. Calificativele obţinute pot fi: foarte bine, bine şi insuficient (în funcţie de punctajul realizat). Odată promovat acest test, veţi obţine Certificatul de absolvire Eurocor.

Opţional, după absolvirea acestui curs, puteţi participa la un scurt program de pregătire faţă-n faţă, de câteva zile, în urma căruia puteţi obţine Certificatul de absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei. Tradus şi apostilat, acesta este recunoscut în peste 60 de ţări, semnatare ale Convenţiei de la Haga.

CONTABILITATE

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

Programa cursului Contabilitate

Modulul 1

Evidenţa şi sistemul contabil. Natura şi obiec- tivele contabilităţii. Sistemul contabil al agenţilor economici; organizarea evidenţei contabile. Sistemul computerizat de evidenţă contabilă – avantaje, criterii în alegerea unui soft. Între- prinderea – domeniu de aplicare a contabilităţii. Elemente de bază privind situaţiile financiare. Bilanţul. Contul de profit şi pierdere

aplicare a contabilităţii. Elemente de bază privind situaţiile financiare. Bilanţul. Contul de profit şi pierdere 4
aplicare a contabilităţii. Elemente de bază privind situaţiile financiare. Bilanţul. Contul de profit şi pierdere 4
aplicare a contabilităţii. Elemente de bază privind situaţiile financiare. Bilanţul. Contul de profit şi pierdere 4
aplicare a contabilităţii. Elemente de bază privind situaţiile financiare. Bilanţul. Contul de profit şi pierdere 4
aplicare a contabilităţii. Elemente de bază privind situaţiile financiare. Bilanţul. Contul de profit şi pierdere 4
aplicare a contabilităţii. Elemente de bază privind situaţiile financiare. Bilanţul. Contul de profit şi pierdere 4
aplicare a contabilităţii. Elemente de bază privind situaţiile financiare. Bilanţul. Contul de profit şi pierdere 4
aplicare a contabilităţii. Elemente de bază privind situaţiile financiare. Bilanţul. Contul de profit şi pierdere 4
aplicare a contabilităţii. Elemente de bază privind situaţiile financiare. Bilanţul. Contul de profit şi pierdere 4

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

CONTABILITATE

Modulul 11

Contabilitatea trezoreriei, a veniturilor şi cheltuielilor. Decontările în numerar (prin casieria societăţii). Evidenţa contabilă a încasărilor şi plăţilor prin conturile curente la bănci. Contabilitatea avansurilor de trezorerie şi justificarea lor. Operaţii contabile privind creditele bancare pe termen scurt. Cheltuielile şi veniturile din exploatare, financiare şi extraordinare

privind creditele bancare pe termen scurt. Cheltuielile şi veniturile din exploatare, financiare şi extraordinare 5
privind creditele bancare pe termen scurt. Cheltuielile şi veniturile din exploatare, financiare şi extraordinare 5
privind creditele bancare pe termen scurt. Cheltuielile şi veniturile din exploatare, financiare şi extraordinare 5
privind creditele bancare pe termen scurt. Cheltuielile şi veniturile din exploatare, financiare şi extraordinare 5
privind creditele bancare pe termen scurt. Cheltuielile şi veniturile din exploatare, financiare şi extraordinare 5
privind creditele bancare pe termen scurt. Cheltuielile şi veniturile din exploatare, financiare şi extraordinare 5

CONTABILITATE

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

MODUL 2 Modulul 2
MODUL
2
Modulul 2

Fiecare modul
începe cu o
introducere
în care sunt
prezentate
principalele
aspecte ce vor fi
studiate.
~n modulul anterior am început c\l\toria noastr\ în domeniul contabilit\]ii,
ca art\ [i [tiin]\ a înregistr\rii efectelor economico-financiare ale opera]iilor
realizate de entit\]i. Scopul întocmirii situa]iilor financiare pe baza eviden]ei
zilnice este de a oferi o imagine de sintez\ utilizatorilor de informa]ie contabil\
(investitori, proprietari, manageri, stat, b\nci, parteneri comerciali etc.).
Odat\ ce am în]eles care este scopul,
finalitatea activit\]ii contabilului, vom
judeca toate etapele pe care le parcurgem în
procesul contabil prin prisma acestei misiuni.
În acest modul vom detalia bilan]ul contabil,
v\zut ca document central al contabilit\]ii.
Bilan]ul prezint\ un inventar la un moment
dat, o fotografie a situa]iei financiare a
întreprinderii.
Acest document de sintez\ transpune cel mai bine principiul partidei duble,
adic\ al înregistr\rii unei opera]ii prin afectarea a dou\ elemente. Din acest
motiv, bilan]ul este simbolizat prin dou\ p\r]i aflate în echilibru (de altfel,
cuvântul provine din limba latin\, din „bi”, care înseamn\ „dou\”, [i „lanx”,
care înseamn\ „talere”).
Obiectivele principale pe care le urm\rim odat\ cu parcurgerea
materialului celui de-al doilea modul sunt:
Obiectivele pe
 cuno[terea structurii bilan]ului;
care trebuie
 eviden]ierea elementelor în bilan]ul cu sec]iuni separate;
le atingeţi prin
parcurgerea
 eviden]ierea elementelor în bilan]ul sub form\ de list\ sau
diferen]\;
fiecărui modul
 recunoa[terea modific\rilor în bilan]ul cu sec]iuni separate;
vă ghidează
învăţarea.
 recunoa[terea modific\rilor în bilan]ul sub form\ de list\ sau
diferen]\;
 cunoa[terea indicatorilor contului de profit [i pierdere.
Contabilitate
1

(selecţie din Modul 2, pagina 1)

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

CONTABILITATE

   

Modul 3

 

Reguli de func]ionare a conturilor

 

Definiţiile şi

Dup\ cum am spus, conturile sunt deschise pentru eviden]a elementelor de care dispune o societate.

informaţiile

esenţiale

au

dac\ un cont este deschis pentru eviden]a unui element de Activ, atunci el se nume[te „cont cu func]ie contabil\ de Activ”;

dac\ un cont este deschis pentru eviden]a unui element de Pasiv (capitaluri sau datorii), atunci el se nume[te „cont cu func]ie contabil\ de Pasiv”.

fost marcate special, pentru a fi reţinute mai

uşor.

1. Regula num\rul 1 de func]ionare a conturilor se refer\ la soldurile ini]iale ale conturilor

Conturile de Activ încep s\ func]ioneze prin a se debita [i se debiteaz\ cu soldul ini]ial al elementelor de Activ preluat din bilan]ul ini]ial.a conturilor se refer\ la soldurile ini]iale ale conturilor Exemplu Contul 301 „Materii prime” este un

Exemplu Contul 301 „Materii prime” este un cont deschis pentru eviden]a unui element de Activ, deci

Contul 301 „Materii prime” este un cont deschis pentru eviden]a unui element de Activ, deci are func]ie contabil\ de Activ. Fiind un cont de Activ, are un sold ini]ial debitor (SID), trecut în partea stâng\ a contului, astfel:

 

Debit

301 „Materii prime”

Credit

SID 10.000

 
 

Aceasta semnific\ faptul c\, la începutul perioadei, societatea are în stoc materii prime în valoare de 10.000 lei.

Conturile de Pasiv (de capitaluri sau datorii) încep s\ func]ioneze prin a se credita [i se crediteaz\ cu soldul ini]ial al elementelor de Pasiv preluat din bilan]ul ini]ial.are în stoc materii prime în valoare de 10.000 lei. Exemplu Contul 401 „Furnizori” este un

Exemplu Contul 401 „Furnizori” este un cont deschis pentru eviden]a unui element de Pasiv (de datorii),

Contul 401 „Furnizori” este un cont deschis pentru eviden]a unui element de Pasiv (de datorii), deci are func]ie contabil\ de Pasiv. Fiind un cont de Pasiv, are un sold ini]ial creditor (SIC), trecut în partea dreapt\ a contului, astfel:

 

Debit

401 „Furnizori”

Credit

 

SIC 10.000

 

Aceasta semnific\ faptul c\, la începutul perioadei, societatea are datorii la furnizori în valoare de 10.000 lei.

Contabilitate

21

(selecţie din Modul 3, pagina 21)

CONTABILITATE

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

Modul 7

costul de

produc]ie

Pentru stocurile din produc]ia proprie evaluarea se realizeaz\ la costul de produc]ie, care include cheltuieli directe de produc]ie [i o cot\-parte de cheltuieli indirecte de produc]ie (fixe [i variabile).

Costurile indirecte variabile intr\ în totalitate în costul produsului, iar costurile indirecte fixe (numite [i regie fix\ [i cuprinzând amortiz\ri, costuri de între]inere) intr\ în func]ie de gradul de utilizare a capacit\]ii de produc- ]ie (exprimat\ prin num\r de produse, num\r de ore de produc]ie, spa]iu de produc]ie etc.).

Dac\ firma are o capacitate normal\ de produc]ie de 1.000 ore, iar în cursul perioadei au fost lucrate doar 500 de ore, costurile indirecte fixe sunt incluse în costul produselor în propor]ie de 50% (500 ore lucrate/1.000 ore capacitate normal\). Nu se includ în costul stocurilor pierderile de materiale sau de manoper\, costurile de administra]ie (salariile managerilor etc.) [i costurile de desfacere.num\r de ore de produc]ie, spa]iu de produc]ie etc.). Exemplu Eviden]a contabil\ a produselor finite (bunuri

Exemplu

Eviden]a contabil\ a produselor finite (bunuri rezultate în urma procesului de produc]ie) se ]ine cu ajutorul contului 345 „Produse finite” cu func]ie conta- bil\ de Activ care se debiteaz\ la opera]ia de ob]inere de produse finite [i se crediteaz\ la opera]ia de desc\rcare de gestiune de produsele finite vândute.

Bunurile evaluate la costul de produc]ie se înregistreaz\, de regul\, în cursul perioadei de gestiune la pre]uri prestabilite (antecalculate sau standard), iar la sfâr[itul perioadei de gestiune prin compara]ie cu costul efectiv se înregistreaz\ [i diferen]ele de pre], prin debitarea sau creditarea conturilor respective.

Exemplu pre], prin debitarea sau creditarea conturilor respective. Pentru fabrica]ia a 20 buc\]i de produs „A”, în

Pentru fabrica]ia a 20 buc\]i de produs „A”, în cursul lunii s-au efectuat urm\toarele cheltuieli:

– cheltuieli directe

40.000

– cheltuieli indirecte de produc]ie, din care:

50.000

– cheltuieli variabile:

30.000

– cheltuieli fixe:

20.000

Capacitatea normal\ de produc]ie este de 100 buc\]i.

Cost de produc]ie total:

– cheltuieli directe

40.000

– cheltuieli indirecte variabile

30.000

– cheltuieli indirecte fixe:

20.000 × 20/100

4.000

74.000 lei

74.000

Cost de produc]ie unitar =

20 buc\]i

= 3.700 lei

Contabilitate

11

Principalele idei ale textului sunt surprinse de cuvintele-cheie.
Principalele idei
ale textului sunt
surprinse de
cuvintele-cheie.

(selecţie din Modul 7, pagina 11)

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

CONTABILITATE

Modul 6

Modul 6 Exemplu Societatea pl\te[te un avans din contul curent al societ\]ii de 100.000 lei, pentru

Exemplu

Societatea pl\te[te un avans din contul curent al societ\]ii de 100.000 lei, pentru achizi]ionarea unui teren a c\rui valoare total\ se ridic\ la suma de

800.000 lei. Ulterior primirii, societatea efectueaz\ [i plata diferen]ei prin

contul bancar.

plata avansului

– cresc avansurile pl\tite (+A)

– scade disponibilul din contul de la banc\ (-A)

– 232 „Avansuri acordate ptr. imobiliz\ri corporale” +A/D

– 5121 „Conturi la b\nci în lei” -A/C

100.000 232 ,,Avansuri acordate = 5121 ,,Conturi la b\nci în lei” pt. imobiliz.”

100.000

achizi]ia terenului

– cre[te valoarea terenurilor societ\]ii (+A)

– cre[te datoria societ\]ii fa]\ de furnizorul de imobiliz\ri (+P)

– 2111 „Terenuri” +A/D

– 404 „Furnizori de imobiliz\ri” +P (datorii)/C

800.000 2111 „Terenuri”

= 404 ,,Furnizori de imobiliz\ri” 800.000

înregistrarea achit\rii restului de plat\ c\tre furnizor [i închiderea avan- sului acordat

– scad avansurile pl\tite (-A)

– scade datoria la furnizori (-P)

– scade disponibilul din contul de la banc\ (-A)

– 232 „Avansuri acordate ptr. imobiliz\ri corporale” -A/C

– 404 „Furnizori de imobiliz\ri” - P/D

– 5121 „Conturi la b\nci în lei” -A/C

404 ,,Furnizori de imobiliz\ri”

=

%

800.000

232 ,,Avansuri acordate pt. imob.”

100.000

5121 „Conturi la b\nci în lei”

700.000

Opera]ii privind ie[irile de imobiliz\ri corporale

Ie[irea imobiliz\rilor corporale din entitate poate avea loc prin scoaterea din func]i- une, cedare sau vânzare c\tre ter]i, restituirea sau retragerea de c\tre asocia]i, lipsuri în gestiune constatate cu ocazia inventarierii.

Contabilitate

26

Vă sunt oferite numeroase exemple inspirate din activitatea contabilă curentă.

(selecţie din Modul 6, pagina 26)

CONTABILITATE

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

Modul 6

Exemplu Modul 6 La S.C. Max S.A. se înregistreaz\ scoaterea din activ a unui autoturism amortizat integral

La S.C. Max S.A. se înregistreaz\ scoaterea din activ a unui autoturism amortizat integral a c\rui valoare de intrare a fost de 50.000 lei.

scoaterea din activ a autoturismului

– scade valoarea imobiliz\rilor corporale (-A)

– scade valoarea elementului care arat\ cât din valoarea autoturismului

a fost amortizat (-P)

– 2133 „Mijloace de transport” -A/C

– 2813 „Amortizarea mijloacelor de transport” -P/D

50.000 2813 ,,Amortizarea mijloc. transp.” = 2133 ,,Mijloace de transport” 50.000

Exemplu mijloc. transp.” = 2133 ,,Mijloace de transport” 50.000 Se înregistreaz\ scoaterea din folosin]\ a unui calculator

Se înregistreaz\ scoaterea din folosin]\ a unui calculator amortizat par]ial `n momentul vânz\rii sale. Valoarea de intrare este de 3.000 lei. Amortizarea calculat\ pân\ la data scoaterii din func]iune este de 2.500 lei. În aceast\

situa]ie, diferen]a neamortizat\ (de 500 lei) se va înregistra cu ajutorul contului

6583 „Cheltuieli privind activele cedate”.

scoaterea din func]iune a calculatorului:

– scade valoarea imobiliz\rilor corporale (-A)

– scade valoarea elementului care arat\ cât din valoarea calculatorului

a fost amortizat\ (-P)

– cresc cheltuielile privind cedarea activelor (+A)

– 214„Mobilier, aparatur\, birotic\” -A/C

– 2814 „Amortizarea altor imobiliz\ri corporale” -P/D

– 6583 „Cheltuieli privind activele cedate [i alte opera]ii de capital”

+A/D

 
 

%

=

214 ,,Mobilier, aparatur\ birotic\”

3.000

2814

„Amortizare mobilier, aparatur\, birotic\”

 

2.500

6583

„Cheltuieli privind active

 

500

cedate si alte opera]ii de capital”

Contabilitate

27

(selecţie din Modul 6, pagina 27)

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

CONTABILITATE

Modul 5

cu rolul

Aplica]ia 2

Folosind, în primul rând, cuno[tin]ele dobândite în modulul 2 privind cre[terea sau descre[terea elementelor în urma opera]iilor [i, în al doilea rând, cuno[tin- ]ele dobândite în modulul 3 privind regulile de func]ionare a conturilor, vom stabili în care parte a conturilor (în debit sau credit) vom înregistra sumele din opera]iile precedente.

Opera]ia 1

Cre[te stocul de materii prime al societ\]ii (+A). Este o cre[tere a unui element de Activ care se înregistreaz\ în debitul contului 301 „Materii prime”.

301 „Materii prime” + A/D

Cre[te datoria societ\]ii fa]\ de furnizor (+P). Este o cre[tere a unui element de Pasiv (datorii) care se înregistreaz\ în creditul contului 401 „Furnizori”.

401 „Furnizori” + P/C

Conturile corespondente sunt „Materii prime” [i „Furnizori”.

Opera]ia 2

Scade disponibilul din contul curent al societ\]ii (-A). Este o sc\dere a unui element de Activ care se înregistreaz\ în creditul contului 5121 „Conturi la b\nci în lei”.

5121 „Conturi la b\nci în lei” -A/C

Scade datoria societ\]ii fa]\ de furnizor (-P). Este o sc\dere a unui element de Pasiv (datorii) care se înregistreaz\ în debitul contului 401 „Furnizori”.

401 „Furnizori”-P/D

Conturile corespondente sunt „Cont curent la banc\ în lei” [i „Furnizori”.

Opera]ia 3

Scade numerarul din casieria societ\]ii (-A). Este o sc\dere a unui element de Activ care se înregistreaz\ în creditul contului 5311 „Casa în lei”.

5311 „Casa în lei” -A/C

Cre[te crean]a societ\]ii asupra salariatului (+A). Este o cre[tere a unui element de Activ care se înregistreaz\ în debitul contului 542 „Avansuri de trezorerie”.

542 „Avansuri de trezorerie” + A/D

Conturile corespondente sunt „Casa în lei” [i „Avansuri de rezorerie”.

Opera]ia 4

Cre[te stocul de obiecte de inventar al societ\]ii (+A). Este o cre[tere a unui element de Activ care se înregistreaz\ în debitul contului 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar”.

Contabilitate

6

Cursul conţine patru caiete de

aplicaţii,

de a vă ajuta în deprinderea abilităţilor necesare în contabilitate.

(selecţie din Modul 10, pagina 6)

CONTABILITATE

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

Modul 5

303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” + A/D

Scade crean]a societ\]ii asupra salariatului (-A). Este o sc\dere a unui element de Activ care se înregistreaz\ în creditul contului 542 „Avansuri de trezorerie”.

542 „Avansuri de trezorerie” - A/C

Conturile corespondente sunt „Obiecte de inventar” [i „Avansuri de trezorerie”.

Aplica]ia 3

Dup\ cum v\ reaminti]i din modulul precedent, dup\ analiza opera]iilor eco- nomico-financiare procedam la întocmirea formulei contabile. Astfel, pentru opera]iile prezentate mai sus, analiza [i formula contabil\ se prezint\ astfel:

1. Achizi]ie materii prime de la furnizor

M.B.

– cre[te stocul de materii prime al societ\]ii (+A)

 
 

cre[te datoria societ\]ii fa]\ de furnizor (+P)

C.C.

– 301 „Materii prime” + A/D

 

401 „Furnizori” + P (datorii)/C

F.C.

 

D

C

3.000

301 „Materii prime”

=

401 „Furnizori”

3.000

2.

Plat\ datorie la furnizor din contul de la banc\

 

M.B.

– scade datoria societ\]ii fa]\ de furnizor (-P)

 

scade disponibilul din cont (-A)

 

C.C.

– 401 „Furnizori” –P (datorii)/D

5121 „Conturi la b\nci `n lei” –A/C

F.C.

 

D

C

1.000

401 „Furnizori”

=

5121 „Conturi la b\nci în lei”

1.000

3. Acordare avans de trezorerie

M.B.

– cre[te crean]a societ\]ii asupra angajatului (+A)

scade numerarul din casierie (-A)

C.C.

– 542 „Avansuri de trezorerie” + A/D

– 5311 „Casa în lei” - A/C

Contabilitate

7

(selecţie din Modul 5, pagina 7)

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

CONTABILITATE

Modul 5

F.C.

 

D

C

100

542 „Avans de trezorerie”

=

5311 „Casa în lei”

100

4.

Justificare avans de trezorerie

 

M.B.

– scade crean]a societ\]ii asupra angajatului (-A)

 

cre[te stocul de obiecte de inventar (+A)

C.C.

– 542 „Avansuri de trezorerie” - A/C

 

303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” + A/D

 

F.C.

 

D

C

100

303 „Materiale de natura obiectelor de inventar”

=

542 „Avans trezorerie”

100

Aplica]ia 4

SC LIRA SA, având ca obiect de activitate produc]ia [i comer]ul cu m\rfuri, prezint\ în bilan]ul de la începutul anului urm\toarele elemente:

Materii prime

10.000 lei

– Construc]ii

500.000 lei

– Capital social

810.000 lei

Furnizori de imobiliz\ri

200.000 lei

– Casa

10.000 lei

– Cont curent la banc\

190.000 lei

– Produse finite

300.000 lei

– Clien]i

100.000 lei

– Salarii

50.000 lei

– Credite bancare pe termen scurt

250.000 lei

– Efecte de primit

50.000 lei

– Concesiuni

50.000 lei

Rezerve

20.000 lei

M\rfuri

120.000 lei

Contabilitate

8

(selecţie din Modul 5, pagina 8)

CONTABILITATE

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

Modul 1 Exerci]iul 8 S.C. Lira S.A. a înregistrat în cursul lunii ianuarie urm\toarele venituri
Modul 1
Exerci]iul 8
S.C. Lira S.A. a înregistrat în cursul lunii ianuarie urm\toarele venituri [i
cheltuieli:
– venituri din chirii 50.000 lei
– venituri din dobânzi 1.000 lei
– venituri din vânzarea m\rfurilor 100.000 lei
Exerciţiile
– venituri din vânzarea produselor finite 90.000 lei
vă testează
la
– venituri din servicii de transport 30.000 lei
nivel practic
– costul m\rfurilor vândute (cheltuieli privind mârfurile) 60.000 lei
cunoştinţele
– consum de materii prime (cheltuieli cu materiile prime) 30.000 lei
asimilate.
– cheltuieli cu dobânzile bancare 1.000 lei
– cheltuieli cu serviciile bancare (comision bancar) 500 lei
– cheltuieli cu gazele 1.500 lei
– cheltuieli cu salariile 10.000 lei.
S\ se grupeze veniturile [i cheltuielile societ\]ii dup\ natura activit\]ii
(exploatare, financiar\, extraordinar\), s\ se calculeze rezultatele par]iale [i
rezultatul brut, iar dac\ acesta este favorabil societ\]ii (profit), s\ se calculeze
impozitul pe profit datorat bugetului de stat.
Exerci]iul 9
S.C. BETA S.A. este o societate care are ca obiect de activitate prestare de
servicii [i dispune de urm\toarele elemente:
– capital social 31.000 lei
– dulapuri 500 lei
– cheltuieli de dezvoltare 300 lei
– computere 5.000 lei
– terenuri 10.000 lei
– instala]ie de lucru 4.000 lei
– furnizori 4.000 lei
– rezultatul reportat (profit nerepartizat) 10.000 lei
– programe informatice 700 lei
– credite bancare pe termen scurt la BCR 104.000 lei
– crean]e privind capitalul nev\rsat 1.000 lei
– autoturisme 20.000 lei
– impozit pe profit 1.600 lei
– brevete 1.000 lei
Contabilitate
30

(selecţie din Modul 1, pagina 30)

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

CONTABILITATE

Modul 1

Modul 1 – numerar `n casierie 1.000 lei – rezerve statutare 1.000 lei – creditori 1.400

– numerar `n casierie 1.000 lei

– rezerve statutare 1.000 lei

– creditori 1.400 lei

– debitori 2.000 lei

– efecte comerciale de primit 3.000 lei

– efecte comerciale de plat\ 1.000 lei

– disponibil `n contul curent de la BCR 50.000 lei

– case de marcat 2.000 lei

– avans salarial 3.000 lei

– depozit 50.000 lei

– birouri 500 lei

Prezenta]i situa]ia patrimoniului S.C. DANA S.A. prin gruparea elementelor patrimoniale în Activ [i Pasiv.

Exerci]iul 10

S.C. Mega S.A. a înregistrat în cursul lunii februarie urm\toarele venituri

[i cheltuieli:

– venituri din prest\ri servicii 10.000 lei

– venituri din investi]ii financiare 2.000 lei

– venituri din produc]ia de imobiliz\ri 5.000 lei

– alte venituri din exploatare 5.000 lei

– cheltuieli cu impozitele [i taxele 500 lei

– cheltuieli cu chiriile 200 lei

– cheltuieli cu dobânzile bancare 200 lei

– alte cheltuieli executate de ter]i 300 lei

– cheltuieli cu materialele consumabile 150 lei

– cheltuieli cu obiectele de inventar 250 lei

S\ se grupeze veniturile [i cheltuielile societ\]ii dup\ natura activit\]ii

(exploatare, financiar\, extraordinar\) [i s\ se calculeze rezultatele par]iale

[i rezultatul brut.

(exploatare, financiar\, extraordinar\) [i s\ se calculeze rezultatele par]iale [i rezultatul brut. Contabilitate 31

Contabilitate

31

(selecţie din Modul 1, pagina 31)

CONTABILITATE

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

Modul 3

registrul jurnal general

S.C.KON ELECTRONIC SRL

2007

REGISTRUL JURNAL GENERAL 30.11.2007

Pag.:1

SRL 2007 REGISTRUL JURNAL GENERAL 30.11.2007 Pag.:1 Este un document utilizat pentru înregistrarea cronologic\

Este un document utilizat pentru înregistrarea cronologic\ a opera]iilor economico-financiare [i cuprinde toate opera]iile efectuate de societate într-o lun\ în ordinea efectu\rii lor.

Contabilitate

14

Cursul vă familiarizează şi cu principalele documente şi registre folosite în contabilitate.

(selecţie din Modul 3, pagina 14)

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

CONTABILITATE

Modul 7 Eviden]a contabil\ a produc]iei în curs de execu]ie se realizeaz\ cu ajutorul contului
Modul 7
Eviden]a contabil\ a produc]iei în curs de execu]ie se realizeaz\ cu ajutorul
contului 331 „Produse în curs de execu]ie”, iar a lucr\rilor [i serviciilor în curs
de execu]ie cu ajutorul contului 332 „Servicii în curs de execu]ie”.
Ambele conturi au func]ie contabil\ de activ, se debiteaz\ la sfâr[itul lunii la
înregistrarea în contabilitate a stocului de produse, lucr\ri [i servicii în curs
de execu]ie la sfâr[itul lunii.
Creditarea conturilor se face la începutul lunii urm\toare prin anularea stocului
în curs de execu]ie.
Exemplu
1. La sfâr[itul lunii mai S.C. Prima S.A prezint\ un stoc de produc]ie `n curs
de execu]ie evaluat la 100.000 lei cost de produc]ie.
2. Se înregistreaz\ anularea stocului de produc]ie `n curs de execu]ie la
începutul lunii iunie.
Opera]ia 1
Înregistrarea stocului de produc]ie `n curs de execu]ie la sfâr[itul lunii
331
„Produc]ie `n curs de execu]ie” +A/D
711
„Venituri aferente costurilor stocurilor de produse”
+P/C
100.000
331 „Produc]ie `n curs = 711 „Venituri aferente costurilor
100.000
de execu]ie”
stocurilor de produse”
Opera]ia 2
Înregistrarea anul\rii stocului de produc]ie `n curs de execu]ie
711
„Venituri aferente costurilor stocurilor de produse”
-P/D
331
„Produse `n curs de execu]ie” - A/C
711 „Venituri aferente costurilor
stocurilor de produse”
=
331 „Produc]ie `n curs
de execu]ie”
100.000
Întrebările de
verificare vă
ajută
să vă recapitulaţi
cunoştinţele
dobândite după
fiecare capitol.
Contabilitate
30

(selecţie din Modul 7, pagina 30)

CONTABILITATE

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

Modul 2  Rezumatul surprinde principalele
Modul 2

Rezumatul
surprinde
principalele
cunoştinţe
prezentate în
2.1 Bilan]ul contabil ofer\, într-o manier\ static\, informa]ii despre
pozi]ia financiar\ a unei întreprinderi la un moment dat, de regul\
la sfâr[itul unui exerci]iu financiar. Bilan]ul contabil prezint\ un
echilibru esen]ial între averea proprietarilor [i sursele de finan]are
care au stat la baza ob]inerii acesteia.
fiecare modul.
2.2 Bilan]ul contabil este un document contabil din structura situa]iilor
financiare publicate anual, care îndepline[te urm\toarele func]ii: pentru
utilizatori este o imagine a entit\]ii la un moment dat, prezentând
resursele disponibile [i sursele financiare atrase (respectiv ansamblul
obliga]iilor) [i permi]ând aprecierea solvabilit\]ii [i lichidit\]ii firmei,
iar pentru contabili este finalitatea procesului contabil, deoarece se
întocme[te la sfâr[itul unei perioade determinate de timp, pe baza
eviden]ei contabile zilnice.
2.3 Bilan]ul transpune cel mai bine principiul partidei duble, adic\
al înregistr\rii unei opera]ii prin afectarea a dou\ elemente. Din acest
motiv, bilan]ul este simbolizat prin dou\ p\r]i aflate în echilibru (de
altfel, cuvântul provine din limba latin\, din „bi” care înseamn\ „dou\”
[i „lanx” care înseamn\ „talere”).
2.4 În conformitate cu Legea contabilit\]ii, bilan]ul trebuie s\ prezinte o
imagine fidel\ a pozi]iei financiare. Imaginea fidel\ presupune c\
informa]ia prezentat\ este corect\ [i transpune realitatea economic\.
2.5 Entit\]ile dispun de anumite resurse care sunt gestionate [i, pentru a
ob]ine aceste resurse, entitatea are anumite obliga]ii (fa]\ de proprietari,
fa]\ de ter]i). Prin urmare, bilan]ul transpune ecua]ia de baz\ a
contabilit\]ii este: Resurse = Obliga]ii sau Activ = Pasiv.
2.6 Cea mai simpl\ prezentare a bilan]ului este a unui tabel (tablou) cu
dou\ p\r]i, activul situându-se în partea stâng\, iar pasivul în partea
dreapt\. Rezultatul perioadei se înscrie în cadrul pasivelor, cu semnul
„+” dac\ firma a ob]inut profit [i cu semnul „-” dac\ s-a ob]inut pierdere.
Verificarea egalit\]ii bilan]iere în bilan]ul orizontal (cont) se realizeaz\
astfel: Active = Pasive.
2.7 În practic\ se folose[te îns\ formatul de prezentare prescris de organismele
care reglementeaz\ contabilitatea. În România se utilizeaz\ un model
vertical (list\). Modelul vertical presupune utilizarea rela]iei de verificare
Active – Datorii = Capitaluri proprii. Deci în aceast\ prezentare se începe
bilan]ul cu activele, se interpun datoriile, iar ultimul post îl reprezint\
capitalurile proprii.
Contabilitate
28

(selecţie din Modul 2, pagina 28)

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

CONTABILITATE

   

Modul 11

 




 

Sugestiile de

 

rezolvare a

 

Exerci]iul 1

exerciţiilor

modul le găsiţi

din

Înregistra]i în contabilitatea S.C. MAX SA urm\toarele opera]ii:

 

1. Vânzare marf\ cu am\nuntul cu `ncasare `n numerar, conform chitan]ei fiscale în valoare de 1.900 lei, TVA inclus\.

în secţiunea

2. Depunere, conform cecului de numerar, a sumei încasate în contul curent de la banc\.

3. Se pl\te[te din contul de la banc\ suma de 500 lei reprezentând dobânda aferent\ unui credit bancar pe termen scurt. Dobânda a fost anterior contabilizat\.

4. Societatea vinde un teren în valoare de 50.000 lei, TVA 24%, conform facturii fiscale. Costul de achizi]ie al terenului a fost de 40.000 lei.

Răspunsuri la

exerciţii.

5. Se încaseaz\ crean]a în contul curent de la banc\.

R\spuns:

1. 5311

=

%

1.900

 

707

1.532

4427

368

 

2. 581

=

5311

1.900

5121

=

581

1.900

3. 5198

=

5121

500

4. 461

=

%

62.000

 

7583

50.000

4427

12.000

 

6583

=

2111

40.000

 

5.

5121

=

461

62.000

 

Exerci]iul 2

1. Înregistra]i plata din contul curent în devize a unei datorii la un furnizor extern în valoare de 10.000 euro, cursul valutar din ziua pl\]ii fiind de 3,5 lei/euro, iar cursul din ziua importului fiind de 3 lei/euro.

 

2. Înregistra]i încasarea în contul curent în devize a unei crean]e în valoare de 2.000 euro provenit\ din export de bunuri. Cursul din ziua încas\rii crean]ei este de 3,5 lei/euro, iar cursul din data exportului a fost de 3,2 lei/euro.

R\spuns:

1. %

=

5124

35.000

401

30.000

665

5.000

2. =

5124

%

7.000

 

4111

6.400

765

600

 

Contabilitate

41

(selecţie din Modul 11, pagina 41)

CONTABILITATE

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

Modul 12

Modul 12  ajută 1. Preciza]i care este



ajută

1.

Preciza]i care este semnifica]ia formulei contabile:

 
 

201 = 5121

 
 

a) înregistrare cheltuieli de constituire achitate în numerar conform chitan]ei;

b) plat\ furnizor din contul curent al societ\]ii;

 

c) înregistrare cheltuieli de constituire achitate cu ordin de plat\;

d) încasare crean]\ de la client în contul curent.

 

2.

Înregistrarea sumei aferente dividendelor din rezultatul exerci]iului anterior, ulterior hot\rârii AGA, se realizeaz\:

a) 121 = 457;

b) 457 = 121;

c) 117 = 457;

d) 129 = 457.

3.

Face]i asocierile între opera]iile enun]ate în coloana A [i formulele contabile din coloana B.

A

B

a)

reevaluare cl\dire

 

1) 456 = 1011

b)

diminuare capital social prin retragerea unui ac]ionar

2) 117 = 1068

c)

subscriere asocia]i la constituirea societ\]ii

3) 1012 = 456

d)

repartizare profit al exerci]iului precedent pentru constituirea de alte rezerve

4) 212 = 105

4.

Anularea ac]iunilor proprii la o valoare de r\scump\rare mai mare decât valoarea nominal\ se înregistreaz\ prin formula contabil\:

a)

1012 = %

b)

%

=

109

c)

1012 = 109

109

1012

141

149

Contabilitate

42

Temele pentru

acasă

să vă evaluaţi cunoştinţele dobândite din fiecare modul.

(selecţie din Modul 12, pagina 42)

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

CONTABILITATE

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ C O N T A B I L I T A T E Temele
Temele se pot rezolva pe formularele speciale inserate în caiet (dacă se trimit spre corectare
Temele se pot
rezolva pe
formularele
speciale inserate
în caiet (dacă se
trimit spre corectare
prin poştă) sau
online, în contul de
cursant de pe site-ul
www.eurocor.ro. Un
profesor personal
vă îndrumă pe toată
durata studiului.
personal vă îndrumă pe toată durata studiului. Contabilitatea este un departament important dintr-o

Contabilitatea este un departament important dintr-o organizaţie, pentru că el gestionează toate operaţiile economice. Ca să faceţi parte dintr-un asemenea departament, aveţi nevoie de cunoştinţe de specialitate, de răbdare, atenţie şi… un strop de pasiune şi dedicaţie. Înscriindu-vă la cursul Eurocor de CONTABILITATE, aveţi toate premisele de a fi acel angajat râvnit de companiile de pe piaţă. Accentul pus pe partea practică şi experienţa specialiştilor noştri sunt garanţia pregătirii de calitate în acest domeniu. Vă aşteptăm cu drag!

Tel. 021 33 225 33;

www.eurocor.ro