EVALUARE SUMATIVĂ. Varianta 1 1. Scrie cu cifre arabe numărul cinci milioane nouăsprezece mii şapte. 2.

Scrie cum se citeşte numărul 2001014. 3. Scrie cu cifre arabe numerele scrise cu cifre romane: a) CXIV ; b) XLVI. 4. Scrie două numere naturale care ar fi consecutive cu numărul 501 şi mai mici decît el. 5. Completează casetele libere cu numere ce corespund ordinii efectuării operaţiilor:     
23 ⋅ (16 −13 ) 2 +144 : 24

EVALUARE SUMATIVĂ. Varianta 2 1&. 1. Scrie cu cifre arabe numărul patru milioane nouă mii 1&. cincisprezece. 2&. 2. Scrie cum se citeşte numărul 1023004. 3. Scrie cu cifre arabe numerele scris cu cifre romane: 2&. a) LXIV ; b) XCVI . 4. Scrie două numere naturale care ar fi consecutive cu numărul 699 şi 1&. mai mari decît el. 5. Completează casetele libere cu numere ce corespund ordinii efectuării operaţiilor:     
21 ⋅ 126 − 514 : 16 2 + 1

1&. 1&. 2&. 2&. 1&.

6. Efectuează calculele cît mai raţional (dacă este posibil): a) 5472 : 18 + (1 21!"""2) ⋅ 3 4# b) 28⋅ 87+57⋅ 28!28⋅ 44# 3 $) ( 82 − 34 ) + 5 .

7. Suma a trei numere naturale a% b şi $ este 1 patru ori mai mare decît $ şi cu 37 mai mic decît b. 8. Cîţi elevi sunt în clasa Eu"eniei! dacă la aniversarea zilei sale de naştere constată că dacă va servi cole"ii cu cîte # bomboane ! patru dintre ei ar rămîne fără bomboane! iar dacă îi serveşte cu cîte două bomboane! îi vor rămîne $% bomboane&

4&. 6. Efectuează calculele cît mai raţional (dacă este posibil): a) (1 1 5!"7"") : 51 + 6 ⋅ 3 6# 5&. b) 36⋅ 87!43⋅ 36+56⋅ 36# 5&. 2 . flaţi numerele! ştiind că a este de 5&. $) ( 65 − 4 3 ) + 5 6&.

(

)

4&. 5&. 5&. 5&. 6&.

7. Suma a trei numere naturale a% b şi $ este 1 . flaţi numerele! ştiind că $ este de şase ori mai mic decît a şi cu 56 mai mic decît b. 8. 'n ţăran are într(un coş )*+ de mere! iar în altul ( #)+ de mere. El începe să pună într(un al treilea coş "ol cîte două mere din primul coş şi cîte trei mere din al doilea! repetînd operaţia pînă cînd în primele două coşuri rămîne un număr e"al de mere. Cîte mere vor fi în al treilea coş&

EVALUARE SUMATIVĂ 'R.((( . Varianta 1 1. Scrie cu cifre arabe numărul cinci milioane nouăsprezece mii şapte. 2. Scrie cum se citeşte numărul 2001014. 3. Scrie cu cifre arabe numerele scrise cu cifre romane: a) CXIV ; b) XLVI. 4. Scrie două numere naturale care ar fi consecutive cu numărul 501 şi mai mici decît el. 5. Completează casetele libere cu numere ce corespund ordinii efectuării operaţiilor:     
23 ⋅ (16 −13 ) 2 +144 : 24

EVALUARE SUMATIVĂ 'R.((( . Varianta 2 1&. 2. Scrie cu cifre arabe numărul patru milioane nouă mii 1&. cincisprezece. 2&. 2. Scrie cum se citeşte numărul 1023004. 3. Scrie cu cifre arabe numerele scris cu cifre romane: 2&. a) LXIV ; b) XCVI . 4. Scrie două numere naturale care ar fi consecutive cu numărul 699 şi 1&. mai mari decît el. 5. Completează casetele libere cu numere ce corespund ordinii efectuării operaţiilor:     
21 ⋅ 126 − 514 : 16 2 + 1

1&. 1&. 2&. 2&. 1&.

6. Efectuează calculele cît mai raţional (dacă este posibil): a) 4872 : 24 + (1 11!"""2) ⋅ 2 3# b) 32⋅ 87+56⋅ 32!32⋅ 43# 3 $) ( 82 − 34 ) + 5 .

7. Suma a trei numere naturale a% b şi $ este 1 de patru ori mai mare decît $ şi cu 37 mai mic decît b. 8. Cîţi elevi sunt în clasa Eu"eniei! dacă la aniversarea zilei sale de naştere constată că dacă va servi cole"ii cu cîte # bomboane ! patru dintre ei ar rămîne fără bomboane! iar dacă îi serveşte cu cîte două bomboane! îi vor rămîne $% bomboane&

4&. 6. Efectuează calculele cît mai raţional (dacă este posibil): a) (1 "5!"78") : 51 + 14 ⋅ 3 6# 5&. b) 37⋅ 78!5"⋅ 37+81⋅ 37# 5&. 2 . flaţi numerele! ştiind că a este 5&. $) ( 65 − 4 3 ) + 5 6&.

(

)

4&. 5&. 5&. 5&. 6&.

7. Suma a trei numere naturale a% b şi $ este 1 . flaţi numerele! ştiind că $ este de şase ori mai mic decît a şi cu 56 mai mic decît b. 8. 'n ţăran are într(un coş )*+ de mere! iar în altul ( #)+ de mere. El începe să pună într(un al treilea coş "ol cîte două mere din primul coş şi cîte trei mere din al doilea!

$p.2$p. ( scrierea corectă a numerelor. $p.repetînd operaţia pînă cînd în primele două coşuri rămîne un număr e"al de mere. a) 3-. b) %1 %. c4$$*.n4 $1r*$t Varianta 2 %++.2$p. --. Cîte mere vor fi în al treilea coş& )bi*$ti+* . $p. )p.2$p. % $ ) sau orice altă ordine corectă $*%) #1++ Eta&*-* r*51-+3rii ( scrierea corectă cu cifre arabe a numărului. 'n milion douăzeci şi trei de mii patru a) 1%. ( efectuarea corectă a fiecărei operaţii ( efectuarea corectă a fiecărei operaţii sau ( scoaterea corectă a factorului comun ( efectuarea corectă a celor trei operaţii ( efectuarea corectă a fiecărei operaţii ( reprezentare "rafică corectă a numărului a ( reprezentare "rafică corectă a numărului b ( reprezentare "rafică corectă a numărului $ ! determinarea corectă a valorii unui se"ment ( răspuns corect sau ( introducerea unei necunoscute x ( e5primarea a două numere rămase prin 5 ( scrierea corectă a ecuaţiei ( rezolvarea ecuaţiei şi obţinerea răspunsului corect ( introducerea unei necunoscute 5 ( scrierea corectă a ambilor membri ai ecuaţiei şi a ecuaţiei în 5 ( reducerea ecuaţie la una de "radul ( răspuns corect 6. -3.p.at $p.2$p. )+($* $/($. $p. $p. #+()* * )/()% / )#()$ /ar*0. b4%1. )p. 3---. /+$ # .2$p.1 /++.2$p.2$p.p. $p. $p. $p. )1 )++ 6ota 7uncta8 $+ #)(#$ .2$p.2$p. $p. scrie şi va citi numere naturale scrise în diferite forme ). $ %() .n4 $1r*$t Varianta 1 . $p. $p.* *+a-..2$p. rezolva probleme! utilizînd metoda adecvată /ar*0 . #p.. . b) 3-. c4$+/. $p. %p. ..-. 3.. $p. ) a4/+*. $p. $p. ( completarea corectă a şirului de casete.+$. )p. $p.2$p. efectua calcule cu numere naturale . $p.2$p. b4$/%.. 1p.2$p.ar*.++ # $ ) . 3-. $p.2$p.* $1r*$tar* It*0. . 3--. ( scrierea corectă cu cifre arabe a fiecărui număr scris cu cifre romane. $p. $ a4%)*. ( citirea corectă a numărului scris cu cifre arabe. % sau orice altă ordine corectă .2$p.. recunoaşte ordinea efectuării operaţiilor %.n$ta7 a$1r. ordona şi compara numere naturale #.* n1tar* 1 . % $%($) # $$(* ) /(. $p. Elevul va: $.p. ---. .2$p.++/ 0ouă milioane o mie paisprezece a) $$%.$)+ )*++ R34&. $p. $p. R34&. c) S$1r 0a2i0 $p.+$. b) .

acumulat .