Sunteți pe pagina 1din 52

Instrucţiuni de utilizare

Lista pieselor de schimb

Surse de curent MIG/MAG

TransSteel 3500/5000

Traducerea a fost făcută de:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Notă la traducerea în limba română:

În cazul unor neconcordanţe între Instrucţiunile de utilizare în limba


germană / engleză şi traducerea în limba română a acestora, întotdeauna
au prioritate informaţiile conţinute în Instrucţiunile de utilizare în limba
germană / engleză.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Stimate cititor

Introducere Vă mulţumim pentru încrederea acordată şi vă felicităm că aţi


cumpărat un produs de calitate superioară al firmei Fronius!
Aceste instrucţiuni de utilizare vă ajută să vă familiarizaţi cu noul
Dvs. aparat. Citind cu atenţie instrucţiunile, veţi descoperi
multiplele posibilităţi ale produsului Fronius achiziţionat de Dvs.
Numai aşa veţi putea folosi avantajele sale cel mai bine cu
putinţă.
Vă rugăm să ţineţi cont şi de prescripţiile de securitate. Astfel veţi
beneficia de o mai mare siguranţă la locul de muncă. Şi,
bineînţeles, o utilizare corectă a produsului contribuie la creşterea
duratei de viaţă şi a fiabilităţii acestuia – premise esenţiale pentru
a obţine rezultate excelente.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Prescripţii de securitate

PERICOL! „PERICOL!” desemnează un pericol imediat, care dacă nu este evitat,


poate cauza moartea sau răniri grave. Acest cuvânt de semnalizare
trebuie limitat la situaţiile extreme. Acest cuvânt de semnalizare nu se
utilizează în cazul riscul de deteriorare a proprietăţii decât dacă există
şi un risc de rănire a personalului corelat la acest nivel.

AVERTISMENT! „AVERTISMENT!” desemnează o posibilă situaţie periculoasă, care


dacă nu este evitată, poate cauza moartea sau răniri grave. Acest
cuvânt de semnalizare nu se utilizează în cazul riscul de deteriorare a
proprietăţii decât dacă există şi un risc de rănire a personalului corelat
la acest nivel.

ATENŢIE! „ATENŢIE!” desemnează o posibilă situaţie nefastă, care dacă nu este


evitată, poate cauza atât răniri uşoare sau moderate, cât şi pagube
materiale.

OBSERVAŢIE! „OBSERVAŢIE!” desemnează o situaţie care implică riscul unor


rezultate nesatisfăcătoare de sudare sau a defectării aparatului.

Important! „Important!” desemnează sfaturi de utilizare şi alte informaţii foarte


utile. Nu semnalizează o situaţie nefastă sau periculoasă.

Dacă vedeţi unul din simbolurile reprezentate în capitolul „Prescripţii de


securitate”, trebuie să-i acordaţi mare atenţie.

Generalităţi Aparatul de sudare este fabricat conform stadiului actual al tehnicii şi


regulilor de siguranţă recunoscute. Totuşi, în cazul utilizării greşite sau
a folosirii abuzive se pun în pericol:
- viaţa şi sănătatea utilizatorului sau celei de-a treia persoane,
- aparatul de sudare şi alte valori materiale,
- lucrul eficient cu aparatul de sudare.
Toate persoanele, care se ocupă de punerea în funcţiune, utilizarea,
întreţinerea şi mentenanţa aparatului de sudare, trebuie:
- să fie calificate corespunzător,
- să aibă cunoştinţe în domeniul sudării şi
- să citească complet şi să urmeze întocmai instrucţiunile de
utilizare.
Instrucţiunile de utilizare trebuie să se afle mereu la locul de utilizare al
aparatului. Suplimentar la instrucţiunile de utilizare, trebuie să fie
disponibile permanent şi respectate prescripţiile general valabile şi cele
locale referitoare la prevenirea accidentelor şi protejarea mediului
înconjurător.
Toate prescripţiile de securitate şi avertismentele de pericol de pe
aparat
- se păstrează în stare lizibilă
- nu se deteriorează
- nu se îndepărtează
- nu se acoperă, nu se lipesc peste abţibilde şi nu se vopsesc.
Amplasarea prescripţiilor de securitate şi avertismentelor de pericol pe
aparat le găsiţi în capitolul „Generalităţi” din instrucţiunile de utilizare
ale aparatului Dvs.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Generalităţi Perturbaţiile, care ar putea pune în pericol siguranţa, trebuie înlăturate
(continuare) înainte de cuplarea aparatului.
Este vorba de siguranţa Dvs.!
Utilizarea Aparatul de sudare trebuie folosit exclusiv pentru lucrări conform
conform „scopului definit”.
prescripţiilor
Aparatul trebuie folosit EXCLUSIV pentru procedeul de sudare indicat
pe plăcuţa indicatoare.
Toate celelalte utilizări sunt considerate „a nu fi conforme cu scopul
definit”. Producătorul nu răspunde de pagubele apărute din această
cauză.
De utilizarea conform „scopului definit” mai aparţine:
- citirea completă şi respectarea tuturor indicaţiilor din instrucţiunile
de utilizare
- citirea completă şi respectarea tuturor prescripţiilor de securitate şi
a avertismentelor de pericol
- respectarea lucrărilor de inspecţie şi întreţinere.
Nu utilizaţi niciodată aparatul pentru următoarele aplicaţii:
- dezgheţarea ţevilor
- încărcarea bateriilor/acumulatoarelor
- pornirea motoarelor.
Aparatul este conceput pentru a fi utilizat în industrie. Producătorul nu
răspunde pentru pagubele rezultate în urma utilizării aparatului în
locuinţe.
De asemenea, producătorul nu îşi asumă nici o răspundere pentru
rezultatele nesatisfăcătoare de lucru.
Condiţiile Exploatarea respectiv depozitarea aparatului în afara domeniului indicat
mediului este considerată „a nu fi conformă cu scopul definit”. Producătorul nu
ambiant răspunde de pagubele rezultate din această cauză.
Domeniul de temperatură al aerului înconjurător:
- la sudare: -10°C până la +40°C
- la transport sau depozitare: -25°C până la +55°C
Umiditatea relativă a aerului:
- până la 50% la 40°C
- până la 90% la 20°C
Aerul înconjurător: fără praf, acizi, gaze sau substanţe corosive etc.
Altitudine deasupra nivelului mării: până la 2000 m
Obligaţiile Proprietarul/operatorul se obligă să permită utilizarea aparatului doar
utilizatorului de către persoanele care
- cunosc prescripţiile fundamentale de siguranţă în timpul lucrului şi
de protecţie împotriva accidentelor şi care sunt instruiţi în utilizarea
aparatului de sudare
- care au citit, au înţeles capitolul „Prescripţii de securitate” şi
indicaţiile de prevenire din aceste instrucţiuni de utilizare şi au
confirmat prin semnătură acest fapt
- sunt instruiţi şi au calificarea necesară pentru obţinerea rezultatelor
de lucru cerute.
Trebuie efectuate verificări periodice pentru a vedea dacă personalul
respectă prescripţiile de securitate în timpul lucrului.

II

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Obligaţiile Toate persoanele, care au primit sarcina de a lucra cu instalaţia de
personalului sudare, se obligă ca înainte de începerea lucrului să:
- ţină seama de prescripţiile fundamentale de siguranţă de lucru şi
de protecţie împotriva accidentelor
- să citească capitolul „Prescripţii de securitate” şi indicaţiile de
prevenire din aceste instrucţiuni de deservire şi să confirme prin
semnătură că le-au înţeles şi le vor respecta.

Înainte de părăsirea locului de lucru, personalul trebuie să se asigure


că în absenţa sa nu va apărea riscul unei răniri sau a unei pagube
materiale.
Conexiunea Aparatele cu performanţe ridicate pot influenţa calitatea energiei
la reţea electrice a reţelei de alimentare, datorită puterii absorbite.
Acest fapt poate afecta anumite aparate referitoe la:
- limitarea conexiunilor
- criteriile cu privire la impedanţa*) maximă permisă a reţelei
- criteriile cu privire la cerinţele de putere*) minime în scurtcircuit
*)
la interfaţa cu reţeaua publică de alimentare

A se vedea Datele tehnice

În acest caz, operatorul instalaţiei sau persoana care utilizează aparatul


trebuie să verifice dacă aparatul poate sau nu să fie conectat, la nevoie
prin consultarea cu compania distribuitoare de energie electrică.

Autoprotecţie În timpul sudării vă expuneţi la numeroase pericole, ca de exemplu:


şi protecţia - împrăştierea de scântei şi particule fierbinţi de metal
persoanelor - radiaţia arcului electric nocivă pentru ochi şi piele

- câmpurile electromagnetice nocive care pot pune în pericol viaţa


cardiacilor cu stimulator cardiac

- pericol de electrocutare din cauza curentului de reţea şi a celui de


sudare

- poluare sonoră ridicată

- fum şi gaze de sudare nocive

Persoanele care în timpul procesului de sudare lucrează la piesa de


lucru trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie având următoarele
caracteristici:
- greu inflamabilă
- izolatoare şi uscată
- care să acopere întregul corp, să nu fie ruptă şi să fie în stare bună
- cască de protecţie
- pantaloni fără manşetă

III

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Autoprotecţie „Îmbrăcămintea de protecţie” cuprinde şi:
şi protecţia - Ochii şi faţa se protejează de radiaţia ultravioletă, de căldură şi de
persoanelor împrăştierea scânteilor folosind o mască de protecţie cu sticlă de
(continuare) filtrare conform prescripţiilor.
- În spatele măştii purtaţi ochelari de protecţie cu protecţie laterală,
conform prescripţiilor.
- Purtaţi încălţăminte solidă izolatoare chiar şi în locuri cu umiditate
- Mâinile se protejează cu mănuşi adecvate (izolatoare electric, de
protecţie termică)
Purtaţi protecţie pentru urechi pentru reducerea zgomotelor mari şi
pentru protejarea împotriva rănirilor.

În timpul funcţionării şi în timpul sudării ţineţi persoanele, mai ales copii,


departe de aparate. În cazul în care se mai află persoane în apropiere:
- aceştia trebuie informaţi despre toate pericolele (pericol de orbire
din cauza arcului electric, pericol de rănire din cauza împrăştierii de
scântei, fum de sudare nociv pentru sănătate, electrocutări posibile
din cauza curentului de reţea şi a celui de sudare, ...)
- trebuie să le puneţi la dispoziţie mijloace de protecţie adecvate
respectiv
- trebuie să montaţi pereţi şi perdele de sudare corespunzătoare
Informaţii Aparatul generează un nivel maxim de putere sonoră < 80 dB (A) (ref.
despre 1 pW) la mersul în gol şi în faza de răcire, după funcţionare la un punct
valorile de funcţionare maxim permis şi solicitare conform EN 60974-1.
emisiilor de
zgomote Nu este posibilă prezentarea unei valori a emisiilor la locul de muncă în
timpul sudării (tăierii), deoarece acesta este influenţat de procedeul
utilizat şi de mediul înconjurător. Depinde de o mulţime de parametrii
de sudare, inclusiv de procedeul de sudare (sudare MIG/MAG, WIG),
de tipul curentului utilizat (curent continuu sau alternativ), de domeniul
de putere, de tipul metalului depus, de caracteristicile de rezonanţă ale
piesei, de mediul înconjurător la locul de muncă, etc.

Pericol Fumul degajat în timpul sudării conţine gaze şi aburi care sunt nocivi
cauzat de pentru sănătate.
gaze şi de
aburi nocivi Fumul de sudare conţine substanţe, care pot cauza malformaţii la
naştere şi cancer.
Ţineţi capul departe de fumul şi gazele degajate.
Nu inhala fumul sau gazele nocive degajate. Fumul şi gazele nocive
degajate trebuie aspirate cu mijloace adecvate din zona de lucru.
Trebuie avut grijă ca alimentarea cu aer proaspăt să fie suficientă.
Dacă există o ventilare insuficientă, utilizaţi o mască cu sistem
independent de asigurare a aerului.

În cazul în care nu sunteţi siguri dacă sistemul Dvs. de absorbţie fum


este suficient de puternic, comparaţi valorile de emisiune măsurate ale
substanţelor nocive cu valorile limită permise.

IV

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Pericol Următoarele componente sunt responsabile printre altele de gradul de
cauzat de toxicitate al fumului de sudare:
gaze şi de - metalele din care sunt fabricate piesele de lucru
aburi nocivi - electrozii
(continuare) - straturile de acoperire
- agenţii de curăţare, degresare şi alţii asemănători

Din această cauză ţineţi seama de specificaţiile tehnice de siguranţă


ale materialelor şi de indicaţiile producătorului referitoare la
componentele enumerate.

Ţineţi aburii inflamabili (de ex. solvenţii) departe de zona de radiaţie a


arcului.
Pericol Împrăştierea de scântei poate provoca incendii şi explozii.
cauzat de
împrăştierea Nu sudaţi niciodată în apropierea materialelor inflamabile.
scânteilor
Materialele inflamabile trebuie să se afle la cel puţin 11 metri depărtare
de arcul electric sau trebuie acoperite corespunzător.
Ţineţi pregătit un extinctor adecvat, verificat.
Scânteile şi particulele de metale fierbinţi pot ajunge prin crăpături şi
găuri mici în zonele înconjurătoare. Trebuie luate măsuri
corespunzătoare pentru a vă asigura că nu există niciun pericol de
rănire sau explozie.
Nu sudaţi în spaţiile ce pot exploda şi în cele inflamabile şi nici pe
rezervoare, recipiente sau ţevi închise, dacă acesta nu au fost pregătite
pentru sudare conform normelor naţionale şi internaţionale.
Este INTERZIS să se sudeze pe recipiente în care sunt / au fost
depozitate gaze, combustibili, uleiuri minerale etc. Chiar şi reziduurile
acestor substanţe prezintă pericol de explozie.
Pericole Un şoc electric poate fi mortal. Orice şoc electric este în general
cauzate de periculos.
curentul de
reţea şi cel Nu atingeţi piesele din interiorul şi din afara aparatului aflate sub
de sudare tensiune.
La sudarea MIG/MAG şi WIG, atât sârma de sudare, bobina de sârmă,
rolele de antrenare, cât şi piesele din metal care se află în contact cu
sârma de sudare se află sub tensiune.
Sistemul de avans sârmă trebuie aşezat întotdeauna pe o bază sau
podea suficient izolată sau trebuie să utilizaţi un suport izolat, adecvat
pentru sistemul de avans sârmă.
Asiguraţi o protecţie suficientă pentru Dvs. şi pentru alte persoane
folosind un suport sau o folie din plastic uscată, suficient izolată
împotriva potenţialului de pământare şi cel de masă. Suportul şi folia
din plastic trebuie să acopere complet întregul domeniu dintre corp şi
potenţialul de pământare şi cel de masă.
Toate cablurile trebuie să fie solide, nedeteriorate, izolate şi suficient
dimensionate. Înlocuiţi imediat toate legăturile desprinse, arse, avariate
şi cablurile, pachetele de furtunuri şi conductoarele subdimensionate.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Pericole Nu înfăşuraţi cablurile, pachetele de furtunuri sau conductoarele nici în
cauzate de jurul corpului, dar nici în jurul părţilor corpului.
curentul de
reţea şi cel Electrozii de sudare (electrozi, electrozi de wolfram, sârma de sudare,
de sudare ...) nu trebuie introduşi niciodată în lichid pentru a fi răciţi şi nu trebuie
(continuare) atinşi când sursa este cuplată.
Între electrozii de sudare a două aparate de sudare poate, de exemplu,
să apară tensiunea de mers în gol dublă a unui aparat de sudare.
Atingerea simultană a potenţialelor celor doi electrozi poate fi fatală.
Branşamentul reţelei şi cel al aparatului trebuie examinate periodic de
către un electrician, pentru a asigura funcţionarea corectă a
conductorului de protecţie (pământare).
Aparatul trebuie utilizat la o reţea cu conductor de protecţie sau la o
priză cu contact de conductor de protecţie.
Dacă instalaţia este utilizată la o reţea fără conductor de protecţie sau
la o priză fără contact de conductor de protecţie, aceasta se consideră
a fi o neglijenţă gravă, iar producătorul nu va fi responsabil de pagubele
rezultate din această cauză.
Dacă este necesar, folosiţi mijloace adecvate pentru a asigura o
pământare suficientă a piesei.
Decuplaţi aparatele pe care nu le folosiţi.
Când lucraţi la înălţimi mari, purtaţi curele de siguranţă.

Înainte de efectuarea unor lucrări la aparat, decuplaţi aparatul şi


scoateţi steckerul.
Puneţi pe aparat o plăcuţă de avertisment lizibilă şi uşor de înţeles
pentru a preveni introducerea steckerului şi recuplarea instalaţiei.
După deschiderea instalaţiei:
- toate piesele componente încărcate electric trebuie descărcate
- asiguraţi-vă că toate componentele aparatului sunt fără curent
În cazul în care este nevoie de efectuarea unor lucrări la piesele aflate
sub tensiune este nevoie de o a doua persoană care să închidă la timp
comutatorul.
Curenţi de În cazul în care următoarele indicaţii nu sunt respectate, este posibilă
sudare formarea de curenţi vagabonzi, care ar putea cauza următoarele:
vagabonzi - pericol de incendii
- supraîncălzirea pieselor componente, care sunt legate cu piesa
- distrugerea conductoarelor de protecţie
- avarierea aparatului şi a altor dispozitive electrice
Trebuie avut grijă ca legătura dintre clema de masă şi piesă să fie
strânsă.
Clema trebuie fixată cel mai aproape posibil de locul de sudare.
La amplasarea pe podele conducătoare electric, aparatul trebuie izolat.

VI

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Curenţi de La utilizarea de distribuitoare de curent, suporturi cu cap dublu etc.
sudare trebuie respectate următoarele: şi electrodul pistoletului de sudare / a
vagabonzi port-electrodului nefolosit este conductor electric. Trebuie să asiguraţi o
(continuare) depozitare suficient de izolată pentru pistoletul de sudare / pentru port-
electrodul nefolosit.
În cazul aplicaţiilor de sudare MIG/MAG automată, doar sârmă de
sudură izolată electric poate fi ghidată de la butoiul de sârmă, bobina
mare de sârmă sau bobina mică de sârmă la dispozitivul de avans
sârmă.
Clasificarea Aparatele de clasă de emisie A:
aparatelor - sunt destinate doar utilizării în mediul industrial
conform - pot produce şi emite interferenţe în alte zone
EMC
Aparatele de clasă de emisie B:
- satisfac criteriile de emisie pentru zonele rezidenţiale şi industriale.
Acest fapt se aplică şi în zonele rezidenţiale, în care energia
electrică se furnizează direct de la reţeaua publică de joasă
tensiune.
Clasificarea aparatelor conform EMC este indicată pe plăcuţa
indicatoare sau în specificaţiile tehnice.
Măsuri EMC În anumite cazuri, chiar dacă aparatul satisface valorile limită standard
pentru emisii, el poate influenţa zona de aplicaţie pentru care a fost
proiectat (de ex. dacă există un echipament sensibil în aceeaşi locaţie
sau dacă aparatul este instalat într-o locaţie apropiată de receptoare de
radio sau de televiziune).
În acest caz, utilizatorul este obligat să ia măsuri pentru remedierea
situaţiei.
Verificaţi şi evaluaţi toate problemele electromagnetice posibile care pot
apărea la instalaţiile din vecinătate conform normelor naţionale şi
internaţionale:
- instalaţii de securitate
- cabluri de reţea, de semnal şi de transmitere a datelor
- dispozitive de prelucrare automată a datelor şi de telecomunicaţie
- dispozitive pentru măsurare şi calibrare
Măsuri ajutătoare pentru evitarea problemelor de compatibilitate
electromagnetică:
a) Alimentarea la reţea
- dacă s-a făcut racordul la reţea conform prescripţiilor şi totuşi apar
perturbaţii electromagnetice, luaţi măsuri suplimentare (de ex.
folosiţi filtre de reţea adecvate).
b) Cabluri de sudură
- trebuie ţinute cât mai scurt posibil
- trebuie aranjate aproape unul de altul (şi pentru evitarea
problemelor legate c
- trebuie ţinute departe de alte cabluri
c) Echilibrarea de potenţial
d) Pământarea piesei de lucru
- dacă este necesar, faceţi legarea la pământ prin condensatori
adecvaţi
e) Ecranarea, dacă este necesar
- ecranaţi alte dispozitive din jur
ecranaţi întreaga instalaţie de sudare

VII

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Măsuri EMI Câmpurile electromagnetice pot dăuna sănătăţii prin pericole încă
necunoscute:
- efectele asupra sănătăţii persoanelor din jur: de ex. purtătorii de
stimulatoare cardiace şi aparate auditive
- purtătorii de stimulatoare cardiace trebuie să consulte un medic
înainte de a se afla în apropierea aparatului şi a zonei de lucru
unde se efectuează sudarea
- distanţa dintre cablurile aparatului de sudare şi capul/abdomenul
sudorului să fie cât mai mare posibil din motive de securitate
- cablurile şi furtunurile nu se pun pe umăr, respectiv nu se înfăşoară
în jurul corpului sau părţilor corpului
Locuri Ţineţi mâinile, părul, articolele de îmbrăcăminte şi uneltele departe de
periculoase - piesele mobile, ca de exemplu:
deosebite - ventilatoare
- roţi dinţate
- role
- arbori
- bobine de sârmă şi sârme de sudare
Nu apucaţi roata dinţată rotativă a sistemului de acţionare al sârmei sau
nu apucaţi piesele de antrenare rotative.
Capacul şi părţile laterale pot fi deschise / înlăturate doar pe durata
lucrărilor de întreţinere şi reparaţie.
În timpul funcţionării
- asiguraţi-vă că toate capacele sunt închise şi toate părţile laterale
sunt montate corect.
- toate capacele şi părţile laterale trebuie ţinute închise.
Ieşirea sârmei de sudare din pistoletul de sudare reprezintă un risc
ridicat de rănire (străpungerea mâinii, rănirea feţei şi ochilor, ... ). De
aceea, pistoletul trebuie ţinut tot timpul departe de corp (aparate cu
dispozitiv de avans al sârmei).
Nu atingeţi piesa în timpul şi după sudare – pericol de arsuri.
În timpul răcirii pieselor de sudare poate sări zgură. De aceea, şi la
lucrări de finisare trebuie să purtaţi echipamentul de protecţie şi să
asiguraţi o protecţie suficientă şi pentru celelalte persoane.
Lăsaţi pistoletul de sudare şi celelalte componente care sunt folosite la
temperaturi ridicate de funcţionare să se răcească înainte de a lucra la
ele.
În spaţiile ce prezintă pericole de incendii sau explozii sunt valabile
prescripţii speciale – trebuie să se respecte normele naţionale şi
internaţionale corespunzătoare.
Instalaţiile de sudare pentru lucrările efectuate în spaţii cu pericol
electric ridicat (de ex. cazanele) trebuie să fie marcate cu simbolul
(siguranţă).
Însă aparatul de sudare nu trebuie să se afle în astfel de spaţii.
Pericol de opărire datorită lichidului de răcire . Înainte de introducerea
racordurilor pentru turul şi returul apei trebuie să deconectaţi instalaţia
de răcire.

VIII

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Locuri Pentru transportul cu macaraua al aparatelor folosiţi doar dispozitive de
periculoase ridicare a încărcăturilor Fronius.
deosebite - Lanţurile respectiv funiile se atârnă de toate punctele de agăţare
(continuare) ale dispozitivului de ridicare a încărcăturilor.
- Lanţurile respectiv funiile trebuie să formeze un unghi cât mai mic
posibil cu verticala.
- Buteliile de gaz şi sistemul de avans sârmă (aparate MIG/MAG şi
WIG) trebuie îndepărtate.
La suspendarea sistemului de avans sârmă cu macaraua, în timpul
sudării, trebuie să utilizaţi o suspensie izolată şi adecvată pentru
sistemul de avans sârmă (aparate MIG/MAG şi WIG).
Dacă aparatul este prevăzut cu o curea sau un mâner de transport,
aceasta serveşte exclusiv la transportul manual. Cureaua de transport
NU este potrivită pentru transportul cu macaraua, cu stivuitorul cu furcă
sau cu alte dispozitive de ridicat mecanice.
Pericol datorită ieşirii neobservate a gazului incolor şi fără miros când
se utilizează un adaptor pentru racordul gazului de protecţie. Etanşaţi
filetul adaptorului pentru racordul de gaz înainte de montare cu o bandă
din teflon.
Pericol Buteliile de gaz conţin gaz sub presiune şi în cazul avarierii pot
datorat exploda. Deoarece buteliile de gaz sunt părţi componente ale
buteliilor de echipamentului de sudare, ele trebuie mânuite cu foarte mare atenţie.
gaz
Buteliile de gaz trebuie protejate de supraîncălzire, lovituri mecanice,
zgură, flacără deschisă, scântei şi arcuri electrice.
Buteliile de gaz trebuie aşezate în poziţie verticală şi trebuie fixate
conform instrucţiunilor pentru a nu cădea.
Buteliile trebuie ţinute departe de circuitele de sudare şi de alte circuite
de curent electric.
Nu atârnaţi niciodată un pistolet de sudare pe o butelie de gaz.
Nu atingeţi niciodată butelia de gaz cu un electrod de sudare.
Pericol de explozie – nu sudaţi niciodată pe o butelie de gaz sub
presiune.
Folosiţi doar butelii de gaz care sunt adecvate pentru aplicaţia
respectivă, împreună cu accesoriile corespunzătoare (regulatoare,
furtunuri, fitinguri, ... ). Folosiţi doar butelii de gaz şi accesorii care sunt
în stare bună.
În cazul în care deschideţi robinetul buteliei de gaz, întoarceţi capul.
Dacă nu se sudează, închideţi robinetul buteliei de gaz.
Dacă butelia de gaz nu este racordată, lăsaţi capacul pe butelia de gaz.
Respectaţi indicaţiile producătorului, cât şi normele naţionale şi
internaţionale corespunzătoare referitoare la buteliile de gaz şi la
accesorii acestora.

IX

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Măsuri de O instalaţie care se răstoarnă poate reprezinta un pericol foarte grav!
securitate Instalaţia trebuie fixată pe o bază solidă şi netedă.
la locul de - Este permis un unghi de înclinare de max. 10°.
amplasare
şi la În spaţii cu pericol de incendii sau explozii sunt valabile prescripţiile
transport speciale – trebuie să se respecte normele naţionale şi internaţionale
corespunzătoare.
Prin instrucţiunile şi controale interne trebuie să se asigure că zona din
jurul locului de lucru este mereu curată şi ordonată.
Aparatul trebuie instalat şi exploatat doar în conformitate cu clasa de
protecţie indicată pe plăcuţa indicatoare.
La amplasarea instalaţiei trebuie să se asigure o distanţă de jur-
împrejur de 0,5 m pentru ca aerul de răcire să poată intra, respectiv ieşi
nestingherit.
La transportul aparatului trebuie avut grijă ca directivele şi prescripţiile
naţionale şi regionale de prevenire ale accidentelor să fie respectate.
Acest fapt este valabil în special pentru directivele referitoare la
pericolele în timpul transportului.
Înainte de fiecare transportare a aparatului, scoateţi lichidul de răcire
complet şi demontaţi următoarele componente:
- sistemul de avans sârmă
- bobina de sârmă
- butelia de gaz
Înainte de punerea în funcţiune, după transport, trebuie să faceţi
neapărat o verificare vizuală a aparatului pentru a vedea dacă aparatul
nu a fost avariat. Orice avariere înainte de punerea în funcţiune trebuie
reparată de către personalul de service de la Fronius.
Măsuri de Instalaţia de sudare trebuie pusă în funcţiune doar când toate
siguranţă dispozitivele de protecţie sunt complet funcţionale. Dacă dispozitivele
pentru de protecţie nu sunt complet funcţionale, există pericol pentru
funcţionare - viaţa şi sănătatea utilizatorului sau celei de-a treia persoane
a normală - aparatul de sudare şi alte valori materiale ale utilizatorului
- lucrul eficient cu aparatul de sudare.
Dispozitivele de protecţie care nu sunt complet funcţionale trebuie
reparate înainte de cuplarea instalaţiei.

Nu evitaţi şi nu scoateţi niciodată din funcţiune dispozitivele de


protecţie.
Înainte de cuplarea instalaţiei asiguraţi-vă că nimeni nu poate fi pus în
pericol.
- Cel puţin o dată pe săptămână verificaţi dacă aparatul nu prezintă
nici o deteriorare vizibilă şi verificaţi funcţionalitatea dispozitivelor
de protecţie.
- Butelia de gaz trebuie mereu bine fixată, iar la transportul cu
macaraua trebuie îndepărtată.
- Datorită proprietăţilor sale (conductibilitate electrică, protecţie
împotriva îngheţului, compatibilitate cu materialele, combustibilitate,
...) doar lichidul de răcire original Fronius este adecvat pentru
folosirea sa în aparatele noastre.
- Folosiţi doar lichid de răcire original Fronius.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Măsuri de - Lichidul de răcire original Fronius nu trebuie amestecat cu alte
siguranţă lichide de răcire.
pentru - Dacă din cauza folosirii altor lichide de răcire apar defectări,
funcţionare producătorul nu va garanta pentru acestea şi toate pretenţiile la
a normală garanţie vor fi anulate.
(continuare) - În anumite condiţii, lichidul de răcire este inflamabil. Lichidul de
răcire trebuie transportat doar în recipiente originali închişi şi trebuie
ţinuţi departe de surse de aprindere.
- Lichidul de răcire uzat trebuie salubrizat conform normelor naţionale
şi internaţionale. Punctul Dvs. de service Fronius sau pagina web
Fronius vă pot pune la dispoziţie o specificaţie de siguranţă.
- Înainte de începerea unei operaţii de sudare – când instalaţia este
încă prea rece – verificaţi nivelul lichidului de răcire.

Mentenanţă În cazul pieselor provenite de la alţi producători nu se garantează că


preventivă acestea sunt construite şi fabricate conform cerinţelor şi măsurilor de
şi corectivă siguranţă. Folosiţi doar piese de schimb şi de uzură originale (valabil şi
pentru piese standardizate).
Nu întreprindeţi nici o modificare, instalare sau demontare a aparatului
fără aprobarea producătorului.
Piesele care nu sunt în stare ireproşabilă trebuie înlocuite imediat.

La comandare, indicaţi denumirea exactă şi codul conform listei pieselor


de schimb, cât şi seria aparatului Dvs.

Inspecţia Utilizatorul este obligat ca măcar o dată la 12 luni să permită unui


de specialist să facă o inspecţie de siguranţă tehnică a aparatului.
siguranţă
tehnică În acelaşi interval de 12 luni, Fronius recomandă o calibrare a
aparatului.

Este obligatoriu să se facă o inspecţie de siguranţă tehnică de către un


electrician calificat
- după o modificare
- după o instalare sau demontare
- după o operaţie de reparaţie, îngrijire şi întreţinere
- cel puţin o dată la 12 luni

Pentru inspecţia de siguranţă tehnică urmaţi normele şi directivele


naţionale şi internaţionale corespunzătoare.

Centrul Dvs. de service Fronius vă va furniza informaţii mai detaliate


despre siguranţa tehnică şi despre calibrare. La cerere vă va furniza şi
documentele necesare.

Salubrizare Nu aruncaţi acest aparat în pubela de gunoi casnic!


Conform directivei europene 2002/96/EG privind aparatele electrice şi
electronice vechi şi transpunerii acesteia în lege naţională, aparatele
electrice uzate se adună separat şi se supun unei reciclări cu
respectarea mediului înconjurător. Asiguraţi-vă că aţi predat vechiul
Dvs. aparat distribuitorului Fronius de la care l-aţi achiziţionat sau
informaţi-vă asupra unui punct local de achiziţie şi reciclare autorizat.
Ignorarea acestei directive UE poate conduce la efecte nocive asupra
mediului înconjurător şi asupra sănătăţii Dvs.!

XI

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Marcaj de Aparatele cu marcajul CE îndeplinesc cerinţele fundamentale ale
securitate normelor de tensiune joasă şi de compatibilitate electromagnetică (de
ex. norme de produs relevante din seria de norme EN 60974).

Aparatele marcate cu simbolul CSA îndeplinesc cerinţele normelor


relevante pentru Canada şi SUA.

Siguranţa Utilizatorul este responsabil de siguranţa datelor privind modificările faţă


datelor de setările din fabrică. Fronius nu răspunde în cazul setărilor personale
şterse.

Dreptul de Dreptul de autor al acestor instrucţiuni de utilizare îi revine firmei


autor Fronius International GmbH.

Textul şi figurile corespund stadiului tehnicii la tipărire. Ne păstrăm


dreptul de a face modificări. Conţinutul instrucţiunilor de utilizare nu
poate sta la baza nici unei pretenţii din partea cumpărătorului. Vă vom fi
recunoscători pentru propunerile de îmbunătăţire şi indicaţii în legătură
cu greşelile pe care le găsiţi în instrucţiunile utilizare.

XII

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


CUPRINS
Informaţii generale........................................................................................................ 3
Generalităţi .................................................................................................................. 5
Conceptul familiei de aparate .................................................................................. 5
Principiul funcţional.................................................................................................. 5
Domenii de utilizare ................................................................................................. 5
Componentele sistemului ............................................................................................ 6
Generalităţi .............................................................................................................. 6
Privire de ansamblu ................................................................................................. 6
Conexiuni şi elemente de control................................................................................ 7
Descrierea panourilor de deservire ............................................................................. 9
Generalităţi .............................................................................................................. 9
Securitate................................................................................................................. 9
Prezentare generală ................................................................................................ 9
Panoul de deservire “Remote”................................................................................... 10
Generalităţi ............................................................................................................ 10
Panoul de deservire “Remote” ............................................................................... 10
Racorduri, comutatoare şi componente mecanice .................................................... 11
Sursa de curent TSt 3500/5000 ............................................................................. 11
Instalare ....................................................................................................................... 13
Echiparea minimă pentru sudare............................................................................... 15
Generalităţi ............................................................................................................ 15
Sudare MIG/MAG, răcire cu gaz............................................................................ 15
Sudare MIG/MAG, răcire cu apă............................................................................ 15
Sudare cu electrod învelit ...................................................................................... 15
Înainte de instalare şi punere în funcţiune a sursei de curent.................................... 16
Securitate............................................................................................................... 16
Utilizarea conform prescripţiilor.............................................................................. 16
Prescripţii de amplasare ........................................................................................ 16
Racordul la reţea ................................................................................................... 16
Racordarea cablului de reţea la sursele de curent MV .............................................. 17
Generalităţi ............................................................................................................ 17
Cabluri de reţea şi sisteme antitracţiune prescrise ................................................ 17
Securitate............................................................................................................... 17
Racordarea cablului de reţea................................................................................. 17
Punerea în funcţiune ................................................................................................. 19
Securitate............................................................................................................... 19
Informaţii despre componentele sistemului............................................................ 19
Prezentare generală .............................................................................................. 19
Punerea în funcţiune a sursei de curent TSt 3500/5000............................................ 20
Generalităţi ............................................................................................................ 20
Montarea componentelor sistemului (privire de ansamblu).................................... 20
Fixarea sistemului antitracţiune ............................................................................. 21
Racordarea pachetului de furtune de legătură....................................................... 21
Racordarea buteliei de gaz .................................................................................... 22
Realizarea legăturii de masă şi a pistoletului de sudare ........................................ 22
Alte activităţi........................................................................................................... 22
Diagnoza şi remedierea erorilor ................................................................................ 24
Diagnoza şi remedierea erorilor ................................................................................ 25
Generalităţi ............................................................................................................ 25
Securitate............................................................................................................... 25
Diagnoza erorilor la sursa de curent ...................................................................... 25

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Îngrijire, întreţinere şi salubrizare............................................................................... 27
Generalităţi............................................................................................................. 27
Securitate............................................................................................................... 27
La fiecare punere în funcţiune................................................................................ 27
La fiecare 2 luni...................................................................................................... 27
La fiecare 6 luni:..................................................................................................... 27
Salubrizarea........................................................................................................... 27
Anexă ........................................................................................................................... 29
Date tehnice .............................................................................................................. 31
Tensiuni speciale ................................................................................................... 31
TSt 3500 ................................................................................................................ 31
TSt 5000 ................................................................................................................ 31
LISTA PIESELOR DE SCHIMB.................................................................................... 33

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Informaţii generale

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Generalităţi
Conceptul familiei de aparate
Sursele de curent TransSteel (TSt) 3500 şi
TS 5000 sunt surse de curent, cu invertor,
complet digitale, comandate de
microprocesoare.

Sistemul modular şi posibilitatea de extindere


a sistemul asigură un grad ridicat de
flexibilitate. Aceste aparate sunt destinate
pentru sudarea oţelului.

Toate aparatele sunt adecvate pentru:


- sudare MIG/MAG
- sudare cu electrod învelit

Sursa de curent TSt 3500 / 5000

Principiul funcţional
Sistemul central de control şi reglare al sursei de curent este cuplat cu un procesor de
semnal digital. Sistemul central de control şi reglare împreună cu procesorul de semnal
digital conduc şi reglează întregul proces de sudare.
În timpul procesului de sudare, valorile reale sunt măsurate în mod continuu, iar
aparatul reacţionează imediat la orice modificare. Formula algoritmică perfecţionată de
către producător asigură menţinerea oricărei stări nominale dorite.

Prin aceasta se obţine:


- un proces de sudare precis,
- o reproductibilitate exactă a tuturor rezultatelor,
- proprietăţi excelente de sudare.

Domenii de utilizare
Aparatele sunt utilizate în ateliere de lucru şi în industrie: aplicaţii manuale şi
automatizate pentru oţel clasic şi table galvanizate.

Sursele de curent TSt 3500/5000 sunt concepute pentru utilizare în:


- construcţia de maşini şi de echipamente,
- construcţii metalice,
- construcţia instalaţiilor şi recipientelor,
- şantiere navale şi industria offshore,
- construcţia de schelete metalice,
- construcţia maşinilor şi a vehiculelor de cale ferată.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Componentele sistemului
Generalităţi
Sursele de curent pot funcţiona cu diferite componente şi opţiuni ale sistemului. Acest
fapt permite optimizarea procedurilor şi simplificarea manipulării şi operării instalaţiei, în
funcţie de domeniul particular de utilizare al sursei de curent.

Privire de ansamblu

Privire de ansamblu asupra componentelor sistemului

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Conexiuni şi elemente de control

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


8

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Descrierea panourilor de deservire
Generalităţi
Funcţiile de pe panoul de deservire sunt aranjate logic. Diferiţii parametri necesari
pentru sudare sunt uşor de selectat, prin apăsarea tastei corespunzătoare, şi
- pot fi modificaţi cu taste (“Standard”) sau cu butonul de reglare (“Comfort”)
- pot fi afişaţi pe display în timpul sudării

Datorită funcţiei sinergice, în cazul modificării unui singur parametru vor fi ajustaţi
automat şi toţi ceilalţi parametri.

Observaţie! Datorită update-urilor de software, este posibil ca anumite funcţii


ale aparatul Dvs. să nu fie descrise în aceste instrucţiuni de utilizare sau
invers. De asemenea, anumite ilustrări ale elementelor de control din aceste
instrucţiuni pot fi puţin diferite faţă de cele de pe panoul de deservire al sursei
Dvs. Totuşi, modul de funcţionare al acestor elemente de control este identic.

Securitate
Avertisment! Deservirea incorectă poate cauza răniri şi pagube materiale
importante. Funcţiile descrise trebuie folosite abia după ce aţi citit în totalitate şi aţi
înţeles următoarele documente:
- aceste instrucţiuni de utilizare
- toate instrucţiunile de utilizare ale componentelor sistemului, în special
prescripţiile de siguranţă

Prezentare generală
“Descrierea panourilor de deversire” este compusă din următoarele secţiuni:
- panoul de deservire “Remote”

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Panoul de deservire “Remote”
Generalităţi
Panoul de deservire “Remote” face parte din furnitura standard a sursei de curent
“Remote”. Sursa de curent este deservită de pe panoul de deservire al sistemului de
avans sârmă.

Deservirea sursei de curent “Remote” se face prin următoarele sisteme:


- comenzi de la distanţă

Panoul de deservire “Remote”

Panou de deservire “Remote”

Nr.. Funcţia
(1) Indicator pentru supratemperatură
se aprinde dacă sursa de curent se supraîncălzeşte (de ex. dacă durata activă a
fost depăşită). Mai multe informaţii sunt în secţiunea “Diagnoza şi remedierea
erorilor”
(2) Indicator eroare
se aprinde când apare o eroare. Toate aparatele racordate la LocalNet, care au un
display digital, sprijină indicatorul unui mesaj de eroare corespunzător.
3) Indicator sursă cuplată
se aprinde, când cablul de reţea este legat la reţea şi când comutatorul de reţea
se află în poziţia "I".

10

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Racorduri, comutatoare şi componente mecanice
Sursa de curent TSt 3500/5000

Sursă de curent TSt 3500/5000

Nr.. Funcţia
(1) Bornă de curent (-) cu închizător tip baionetă
serveşte la
- racordul pentru cablu de masă la sudarea MIG/MAG
- racordul pentru cablul portelectrod / cablul de masa la sudarea cu electrod, în
funcţie de tipul de electrod utilizat
(2) Întrerupător de reţea
pentru conectarea şi deconectarea sursei de curent
(3) Bornă de curent (+) cu închizător tip baionetă
serveşte la
- racordul cablului de curent de la pachetul de furtune de legătură la sudarea
MIG/MAG
- racordul pentru cablul portelectrod / cablul de masa la sudarea cu electrod, în
funcţie de tipul de electrod utilizat
(4) Preîncălzitorul de gaz (opţional)
(5) Flanşă oarbă
(6) Tasta pentru testul de gaz (opţional)
(7) Cablu de reţea cu sistem antitracţiune
(8) Mufă de racordare LocalNet
mufă de racordare standardizată pentru sistemul de avans sârmă (pachetul de
furtune intermediar)

11

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Instalare

13

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


14

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Echiparea minimă pentru sudare
Generalităţi
În funcţie de procedeul de sudare, este necesară o echipare minimă pentru a lucra cu
sursa de curent.
În secţiunea de mai jos sunt descrise procedeele de sudare şi echiparea minimă
corespunzătoare pentru fiecare procedeu de sudare.

Sudare MIG/MAG, răcire cu gaz


- sursă de curent
- cablu de masă
- pistolet de sudare MIG/MAG, răcit cu gaz
- racord de gaz (pentru alimentarea cu gaz de protecţie a aparatului)
- sistem de avans sârmă
- pachet furtune de legătură
- sârmă de sudare

Sudare MIG/MAG, răcire cu apă


- sursă de curent
- sistem de răcire
- cablu de masă
- pistolet de sudare MIG/MAG, răcit cu apă
- racord de gaz (pentru alimentarea cu gaz de protecţie a aparatului)
- sistem de avans sârmă
- pachet furtune de legătură
- sârmă de sudare

Sudare cu electrod învelit


- sursă de curent
- cablu de masă
- port-electrod
- electrod

15

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Înainte de instalare şi punere în funcţiune a sursei de curent
Securitate
Avertisment! Deservirea incorectă poate cauza răniri şi pagube materiale
importante. Funcţiile descrise trebuie folosite abia după ce aţi citit în totalitate şi
aţi înţeles următoarele documente:
- aceste instrucţiuni de utilizare
- toate instrucţiunile de utilizare ale componentelor sistemului, în special
prescripţiile de siguranţă

Utilizarea conform prescripţiilor


Aparatul de sudare trebuie folosit exclusiv pentru sudarea MIG/MAG şi cu electrod
învelit.
Toate celelalte utilizări sunt considerate „a nu fi conforme cu scopul definit”.
Producătorul nu răspunde de pagubele apărute din această cauză.
De utilizarea conform „scopului definit” mai aparţine:
- respectarea tuturor indicaţiilor din acest manual
- respectarea lucrărilor de inspecţie şi întreţinere.

Prescripţii de amplasare
Aparatul de sudare este testat conform clasei de protecţie IP23, ceea ce înseamnă:
- Protecţie împotriva pătrunderii corpurilor străine solide cu diametrul mai mare decât
12 mm (0.49 in.)
- Protecţie împotriva stropilor cu apă până la un unghi de înclinare de 60° faţă de
verticală
Conform clasa de protecţie IP23, instalaţia de sudare poate fi amplasată şi acţionată în
aer liber. Totuşi, efectele directe ale umidităţii (de exemplu, prin ploaie) trebuie evitate.

Avertisment! Dacă o astfel de instalaţie se răstoarnă sau cade poate produce


răniri grave, chiar fatale. Instalaţia se plasează pe o bază solidă şi netedă,
astfel încât să fie bine fixată.

Canalul de aerisire reprezintă un dispozitiv de siguranţă important. La alegerea locului


de amplasare aveţi grijă ca aerul de răcire să poată intra şi ieşi nestingherit prin fantele
de aerisire de la partea din faţă şi din spate. Praful metalic conducător electric ce poate
apărea (de exemplu, la lucrări de polizare) nu are voie să fie absorbit direct în instalaţie.

Racordul la reţea
Instalaţiile de sudare sunt concepute pentru tensiunea de sudare indicată pe plăcuţa
indicatoare de putere. Dacă cablul şi steckerul de reţea nu sunt montate la execuţia
aparatului, atunci aceastea trebuie montate corespunzător normelor naţionale. Protecţia
la reţea o găsiţi în datele tehnice.

Observaţie! O instalaţie electrică care nu este suficient dimensionată poate


cauza pagube materiale grave. Conductorii de alimentare ai reţelei şi protecţia
la reţea trebuie dimensionate corespunzător. Sunt valabile datele tehince de
pe plăcuţa indicatoare de putere.

16

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Racordarea cablului de reţea la sursele de curent MV
Generalităţi
Dacă sursa de curent este livrată fără cablu de reţea, înainte de prima punere în
funcţiune trebuie să se monteze un cablu de reţea corespunzător tensiunii de racordare.
La sursă este montat un sistem antitracţiune pentru un cablu AWG 10. Pentru secţiuni
de cablu mai mari, se montează sistemele antitracţiune corespunzătoare.

Cabluri de reţea şi sisteme antitracţiune prescrise


Sursa de curent Tensiunea de alimentare Secţiunea cablului
US Europa
3 x 460 V AWG 10 4G4
TSt 3500 MV
3 x 230 V AWG 8
3 x 460 V AWG 10 4G10
TSt 5000 MV
3 x 230 V AWG 6
3 x 400 V - 4G2,5

AWG .... American wire gauge (= calibru sârmă american)

Securitate
Avertisment! Deservirea incorectă poate cauza răniri şi pagube materiale
importante. Următoarele activităţi trebuie efectuate doar de personal
specializat, calificat! Respectaţi capitolul „Prescripţii de siguranţă”.

Racordarea cablului de reţea


Important! Conductorul de protecţie (verde, respectiv verde cu dungi galbene) trebuie
să fie cu aprox. 10 – 15 mm (0.4 – 0.6 in.) mai lung decât conductorul de fază.

Observaţie! În cazul în care nu se folosesc manşoane de protecţie, există


pericolul de scurtcircuit între conductorii de fază, respectiv între conductorii de
fază şi conductorul de protecţie. Toţi conductorii de fază şi conductorii de
protecţie ale cablului de reţea dezizolat trebuie prevăzuţi cu manşoane de
protecţie.

17

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Racordarea cablului de reţea (continuare)
Important! Cablul trebuie împins atât de mult încât conductorul de protecţie şi
conductorul de fază să poată fi racordat la borna condensatorului de blocare.

18

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Punerea în funcţiune
Securitate
Avertisment! Un şoc electric poate fi mortal. Dacă în timpul punerii în
funcţiune sursa de curent este cuplată la reţea, apare pericolul de leziuni
corporale şi pagube materiale grave. Toate lucrările la aparat trebuie făcute,
doar după ce
- comutatorul de reţea a fost pus în poziţia „O”
- se separă aparatul de la reţea

Informaţii despre componentele sistemului


Paşii şi activităţile descrise în continuare includ referiri la diferite componente ale
sistemului, incluzând:
- căruciorul
- sistemul de răcire
- dispozitivul de preluare a sistemului de avans sârmă
- sistemul de avans sârmă
- pachetele de furtune de legătură
- pistoletul de sudare
- etc.

Consultaţi instrucţiunile de utilizare ale diferitelor componente ale sistemului pentru


informaţii privind instalarea şi conectarea acestora.

Prezentare generală
„Punerea în funcţiune” cuprinde următoarele secţiuni:
- punerea în funcţiune a sursei de curent TSt 3500/5000

19

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Punerea în funcţiune a sursei de curent TSt 3500/5000
Generalităţi
Punerea în funcţiune a sursei de curent TSt 3500/5000 este descrisă prin referire la o
aplicaţie manuală MIG/MAG, răcită cu apă.

Montarea componentelor sistemului (privire de ansamblu)

Avertisment! Deservirea incorectă poate cauza răniri şi pagube materiale


importante. Următoarele activităţi trebuie efectuate doar de personal
specializat, calificat! Respectaţi capitolul „Prescripţii de siguranţă”.

Diagrama următoare ilustrează modul de montare al componentelor individuale ale


sistemului. Pentru informaţii detaliate despre fiecare pas, se consultă instrucţiunile de
utilizare ale componentelor sistemului.

Montarea componentelor sistemului

20

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Fixarea sistemului antitracţiune

Racordarea pachetului de furtune de legătură


Important! În cazul sistemelor răcite cu gaz, nu există un sistem de răcire. Nu este
necesar să se ataşeze conexiuni pentru apă în cazul sistemelor răcite cu gaz.

21

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Racordarea buteliei de gaz

Avertisment! Buteliile de gaz care se răstoarnă prezintă un pericol mare de


leziuni corporale şi pagube materiale grave. Buteliile de gaz se amplasează pe
o bază solidă şi netedă, astfel încât să fie bine fixată.
Se respectă prescripţiile de securitate ale producătorului de butelii de gaz.

- se deschide pentru scurt timp robinetul


buteliei de gaz pentru a îndepărta praful şi
murdăria depusă
- se verifică garnitura de la reductorul de
presiune

Observaţie! Aparatele pentru US sunt livrate cu un adaptor pentru furtunul de


gaz:
- adaptorul de gaz pentru furtunul de gaz se lipeşte
- se etanşează şi apoi, se verifică dacă este etanş.

Realizarea legăturii de masă şi a pistoletului de sudare

Alte activităţi
Se realizează următorii paşi conform instrucţiunilor de utilizare ale sistemului de avans
sârmă:
1. Se introduc rolele de avans în sistemul de avans sârmă.
2. Se introduce bobina de sârmă sau bobina-coş şi adaptorul bobină-coş în sistemul
de avans sârmă.
3. Se introduce sârma.
4. Se reglează presiunea de contact.

22

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


23

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Diagnoza şi remedierea erorilor

24

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Diagnoza şi remedierea erorilor
Generalităţi
Instalaţiile de sudare sunt dotate cu un sistem de siguranţă inteligent. Din această
cauză se poate face abstracţie în totalitate de siguranţa de topire, cu excepţia siguranţei
pompei de răcire. După remedierea unei posibile erori, sursa de curent poate fi pusă din
nou în funcţiune fără a fi necesară înlocuirea siguranţelor.

Securitate
Avertisment! Un şoc electric poate fi mortal. Înainte de deschiderea aparatului
- comutatorul de reţea se pune în poziţia „O”
- se separă aparatul de la reţea
- se pune o plăcuţă de avertisment împotriva reconectării
- cu ajutorul unui aparat de măsurare asiguraţi-vă că piesele încărcate
electric (de exemplu, condensatorii) sunt descărcaţi.
Atenţie! Un racord de protecţie insuficient poate cauza leziuni corporale şi
pagube materiale grave. Şuruburile carcasei reprezintă un racord de protecţie
pentru pământarea carcasei. Aceste şuruburi nu trebuie înlocuite cu alte
şuruburi care nu au un racord de protecţie sigur.

Diagnoza erorilor la sursa de curent


tSt | xxx
Observaţie: xxx înseamnă o valoare de temperatură
Cauza: Supratemperatură în circuitul de comandă
Remediere: Se lasă sursa de curent să se răcească
Sursa de curent nu funcţionează
Comutatorul de reţea este cuplat, dar indicatorele nu luminează
Cauza: Alimentarea reţelei este întreruptă, steckerul nu este introdus
Remediere: Se verifică alimentarea reţelei, eventual se introduce steckerul

Cauza: Priza sau steckerul de reţea sunt defecte


Remediere: Se înlocuiesc piesele defecte
Sursa de curent nu funcţionează
Comutatorul de reţea este cuplat, dar indicatorele nu luminează
Cauza: Siguranţă defectă
Remediere: Se înlocuieşte siguranţa
Sursa de curent nu funcţionează
Comutatorul de reţea este cuplat, indicatorul de supratemperatură luminează
Cauza: Supraîncărcare, durata activă a fost depăşită
Remediere: Nu depăşiţi durata activă.

Cauza: Protecţia termică s-a declanşat


Remediere: Se aşteaptă faza de răcire; sursa de curent se reconectează automat după
scurt timp

Cauza: Ventilatorul sursei de curent este defect


Remediere: Se înlocuieşte ventilatorul

25

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Diagnoza erorilor la sursa de curent (continuare)
Nu există curent de sudare
Comutatorul de reţea este cuplat, indicatorele luminează
Cauza: Racord la masă incorect
Remediere: Se verifică polaritatea racordului la masă şi a clemei

Cauza: Cablul de curent din pistoletul de sudare este întrerupt


Remediere: Se înlocuieşte pistoletul de sudare
Aparatul nu funcţionează după apăsarea tasterului pistoletului de sudare
Comutatorul de reţea este cuplat, indicatorul de pe sursa de curent luminează, indicatoarele de pe
sistemul de avans sârmă nu luminează
Cauza: Pachetul de furtune de legătură este defect sau nu este conectat corect
Remediere: Se verifică pachetul de furtune de legătură
Lipsă gaz de protecţie
Toate celelalte funcţii sunt prezente
Cauza: Butelia de gaz este goală
Remediere: Se înlocuieşte butelia de gaz

Cauza: Reductorul de presiune gaz este defect


Remediere: Se înlocuieşte reductorul de presiune gaz

Cauza: Furtunul de gaz nu este montat sau este avariat


Remediere: Se montează sau se înlocuieşte furtunul de gaz

Cauza: Pistoletul de sudare este defect


Remediere: Se înlocuieşte pistoletul de sudare

Cauza: Supapa de gaz este defect


Remediere: Se înlocuieşte supapa de gaz
Caracteristici slabe de sudare
Cauza: Parametri de sudare incorecţi
Remediere: Se verifică reglările

Cauza: Racord la masă incorect


Remediere: Se realizează un contact bun la piesă

Cauza: Gaz de protecţie lipsă sau prea puţin


Remediere: Se verifică reductorul de presiune, furtunul de gaz, supapa de gaz, racordul
de gaz al pistoletului etc.

Cauza: Pistoletul de sudare nu este etanş


Remediere: Se înlocuieşte pistoletul de sudare

Cauza: Duza de curent este incorectă sau este uzată


Remediere: Se înlocuieşte duza de curent

Cauza: Aliajul sârmei este incorect sau diametrul sârmei este incorect
Remediere: Se verifică bobina de sârmă montate

Cauza: Aliajul sârmei este incorect sau diametrul sârmei este incorect
Remediere: Se verifică sudabilitatea materialului de bază

Cauza: Gazul de protecţie nu este adecvat pentru aliajul sârmei


Remediere: Utilizaţi gaz de protecţie corect
Pistoletul de sudare este prea fierbinte
Cauza: Pistoletul de sudare este slab dimensionat
Remediere: Trebuie avut grijă la durata activă şi la limitele de încărcare

Cauza: Doar la instalaţii răcite cu apă: debitul de apă este prea mic
Remediere: Se verifică nivelul, debitul şi puritatea apei etc.

26

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Îngrijire, întreţinere şi salubrizare
Generalităţi
În condiţii normale de funcţionare, sursa de curent necesită doar un minim de îngrijire şi
întreţinere. Este neapărat necesar să respectaţi anumite puncte pentru a menţine
instalaţia în stare de funcţionare pe parcursul anilor.

Securitate
Avertisment! Un şoc electric poate fi mortal. Înainte de deschiderea instalaţiei
- se pune comutatorul în poziţia „O”
- se decuplează aparatul de la reţea
- se pune o plăcuţă de avertisment împotriva reconectării aparatului.
- cu ajutorul unui aparat de măsură asiguraţi-vă că piesele încărcate electric
(de exemplu condensatorii ) sunt descărcate.

Avertisment! Deservirea incorectă poate cauza răniri şi pagube materiale


importante. Următoarele activităţi trebuie efectuate doar de personal
specializat, calificat! Respectaţi capitolul „Prescripţii de siguranţă”.

La fiecare punere în funcţiune


- Se verifică dacă steckerul de reţea, cablul de reţea, pistoletul de sudare, pachetul
de furtune de legătură şi legătură la masă dacă nu sunt avariate.
- Se verifică dacă distanţa din jurul aparatului este de 0,5 m (1.6 ft 8 in.) pentru ca
aerul de răcire să poată ieşi nestingherit.

Observaţie! În plus, canalele de intrare şi ieşire a aerului nu trebuie acoperite


nici măcar parţial.

La fiecare 2 luni
- Opţional: filtrul de aer se curăţă

La fiecare 6 luni:
- Se demontează părţile laterale ale aparatului şi se suflă interiorul aparatului cu aer
comprimat uscat, redus.

Observaţie! Pericol de avariere a pieselor electronice. Piesele electronice nu


trebuie suflate de la distanţă mică.

- În cazul acumulării unei cantităţi mari de praf se curăţă şi canalele de aerisire.

Salubrizarea
Salubrizarea se face doar în conformitate cu normele naţionale şi regionale.

27

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


28

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Anexă

29

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


30

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Date tehnice
Tensiuni speciale
Pentru aparatele destinate tensiunilor speciale, sunt valabile datele tehnice de pe
plăcuţa indicatoare.

Pentru aparatele cu o tensiune de alimentare de la reţea permisă de până la 460 V:


steckerul standard permite funcţionarea la tensiuni de până la 400 V. Pentru tensiuni de
reţea până la 460 V, montaţi un stecker de alimentare certificat sau instalaţi direct
alimentarea de la reţea.

TSt 3500

Tensiunea reţelei ±10% 380V / 400 V / 460 V


Domeniul curentului de sudare 10 – 350 A
Curentul de sudare la: 10 min/40°C 40% DA* 350 A
100% DA* 250 A
Tensiunea de mers în gol 60 V
Tensiunea de lucru 15,5 – 31,5 V
Valoarea maximă a impedanţei pe PCC 22,5 mOhm
Clasa de protecţie IP 23
Dimensiuni l x b x h 747 x 300 x 497 mm
Greutatea 26,5 kg

TSt 5000

Tensiunea reţelei ±10% 380V / 400 V / 460 V


Domeniul curentului de sudare 10 –500 A
Curentul de sudare la: 10 min/40°C 40% DA* 500 A
100% DA* 360 A
Tensiunea de mers în gol 65 V
Tensiunea de lucru 14,5 – 39 V
Valoarea maximă a impedanţei pe PCC 29,6 mOhm
Clasa de protecţie IP 23
Dimensiuni l x b x h 747 x 300 x 497 mm
Greutatea 30,15 kg

* DA = durată activă

31

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


32

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


LISTA PIESELOR DE SCHIMB

33

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


34

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


35

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


36

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com