Sunteți pe pagina 1din 6

FIA DE EVALUARE n conformitate cu anexa nr. 2 din Metodologia-cadru ri!ind mo"ilitatea er#onalului didactic din $n!%&%m'ntul reuni!

er#itar $n anul (colar 2)*+-2)*, anex% la ordinul mini#trului educa&iei- cercet%riitineretului (i # ortului nr. .2+/0*+.**.2)*2 Detaliat% $n (edin&a 1on#iliului de admini#traie al I.2.3. 4ac%u din 2/.)*.2)*+ Numele i prenumele cadrului didactic ________________________________________________________________ Unitatea colar cu personalitate juridic ______________________________________________________________ Specialitatea ____________________________________________________________________________________
5r. crt. 6"iecti! de e!aluare 7uncta8 ME192 7uncta8 la auto e!alu are 7uncta8 acordat

Itemii e!alua&i

I.
5i!elul #tudiilor

A. Absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice cu diplom/certificat de absolvire. 4. Absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice cu diplom/certificat de absolvire care i-au ec ivalat studiile conform art. !"# alin. $%& din 'egea educaiei naionale nr. (/!)(( cu modificrile i completrile ulterioare cu modificrile i completrile ulterioare. 1. Absolveni ai colegiului pedagogic universitar $institutori& cu diplom de absolvire i absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice i studii universitare de scurt durat. D. Absolveni ai colegiului pedagogic universitar $institutori& cu diplom de absolvire i absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice i studii universitare de scurt durat care i-au ec ivalat studiile conform art. ("* alin. $%& din 'egea educaiei naionale nr. (/!)(( cu modificrile i completrile ulterioare. E. Absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice cu diplom/certificat de absolvire sau ai colegiului pedagogic universitar $institutori& i studii universitare de lung durat sau ciclul + de studii universitare de licen sau ciclul ++ de studii universitare de masterat. F. ,rofesori de instruire practic/maitri-instructoriabsolveni de. ( coal postliceal/coal de maitri cu diplom/certificat de absolvire/certificat de competene profesionale ! coal postliceal/coala de maitri cu diplom/certificat de absolvire/certificat de competene profesionale care i-au ec ivalat studiile conform art. !"# alin. $%& din 'egea educaiei naionale nr. (/!)(( cu modificrile i completrile ulterioare. =. Absolveni /n specialitate ai /nvm0ntului universitar de scurt durat sau ai institutului pedagogic cu durata de % ani cu diplom de absolvire. >. Absolveni /n specialitate ai /nvm0ntului universitar de scurt durat sau ai institutului pedagogic cu durata de % anicu diplom de absolvire- care i-au ec ivalat studiile conform art. ("* alin. $%& din 'egea educaiei naionale nr. (/!)(( cu modificrile i completrile ulterioare. I. Absolveni /n specialitate- cu diplom- ai ciclului + de studii universitare de licen 3. Absolveni /n specialitate- cu diplom- ai ciclului + de studii universitare de licen i cu studii postuniversitare cu durata de cel puin % semestre.

. :-;

<

<-;

; .-;

< <-;

/ /-;

5r. crt.

6"iecti! de e!aluare

Itemii e!alua&i

7uncta8 ME192

7uncta8 la auto e!alu are

7uncta8 acordat

?. Absolveni /n specialitate ai /nvm0ntului universitar de lung durat cu diplom de licen cu diplom de licen sau ai ciclului ++ de studii universitare de masterat. L. Absolveni /n specialitate ai /nvm0ntului universitar de lung durat cu diplom de licen sau ai ciclului ++ de studii universitare de masterat i cu. ( o alt licen ! studii postuniversitare de speciali1are cu durat de cel puin % semestre % studii academice postuniversitare cu durata cel puin % semestre " studii aprofundate de specialitate cu durata de cel puin % semestre 2 masterat /n sistem postuniversitar sau un alt masterat /n cadrul ciclului ++ de studii universitare de masterat 3 cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata de cel puin % semestre 4 studii postuniversitare de speciali1are- academice postuniversitare cu durata mai mic de % semestre # studii aprofundate de specialitate- cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de % semestre

*)

, + + 2-; + 2 2

Not. 5 (. ,entru profesorii pentru /nvm0ntul precolar/primar care solicit trecerea prin transfer pentru restr0ngere de activitate /n speciali1area dob0ndit ulterior prin studii superioare se acord punctajul corespun1tor studiilor superioare de lung/ciclului + de studii universitare de licen/ciclului ++ de studii universitare de masterat. !. ,unctajul de la literele A-6 nu se cumulea1. %. ,unctajul de la literele 6-' se cumulea1 i se acord pentru fiecare form de pregtire- finali1atuniversitar/postuniversitar de la litera ' punctele (-#.

II.
*. =radul didactic

a& 7efinitivat b& 8rad didactic ++ c& 8rad didactic + sau doctorat ec ivalat cu gradul didactic + d& 8rad didactic + obinut pe ba1 de e9amene- urmat de doctorat /n domeniul speciali1rii/speciali1rilor /nscrise pe diploma de licen a& :ategoria a +;-a b& :ategoria a ++-a i a +++-a c& :ategoria + <edia () <edia * = *-** <edia # = #-** <edia 4 = 4-** <edia 3 - 3-**

, : *) *, , : *) + 2-; 2 *-; *

2. 1ategorii entru antrenori +. Media de a"#ol!ire entru de"utan&i@)-2 aniA #au antrenori categoria a V-a

N>?@B (. ,unctajul pentru grade didactice si categorii pentru antrenori nu se cumulea1. !. Se punctea1 ultimul grad didactic/doctorat dob0ndit- respectiv ultima categorie dob0ndit. %. 'a punctajul corespun1tor gradului didactic mai sus menionat se adaug c0te ! $dou& puncte pentru fiecare grad didactic la care s-a obinut media () $definitivat- gradul didactic ++- respectiv gradul didactic +&. ". ,ersonalului didactic cruia i s-a acordat gradul didactic + pe ba1a calificativului AadmisA i se ec ivalea1 acest calificativ cu media ().

III.

ReCultate o"&inute $n acti!itatea didactic%.


:alificativele obinute /n ultimii doi ani /nc eiai 2)*)02)** (i 2)**02)*2 i ec ivalentul acestora /n puncte

Boarte bine Cine Satisfctor Nesatisfctor

*) : 2 )

N>?@. a& ,entru absolvenii promoiei !)(! i debutanii aflai /n primul an de activitate se ia /n considerare calificativul parial din anul colar !)(!-!)(%. b& ,entru absolvenii promoiei !)(( i debutanii aflai /n al doilea an de activitate se iau /n considerare calificativul

5r. crt.

6"iecti! de e!aluare

Itemii e!alua&i

7uncta8 ME192

7uncta8 la auto e!alu are

7uncta8 acordat

pentru anul colar !)((-!)(! i calificativul parial din anul colar !)(!-!)(%. c& Dn ca1ul /ntreruperii activitii la catedr- /n perioada ultimilor doi ani colari- se iau /n considerare calificativele pentru ultimii doi ani colari /n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea. d& Dn cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative- cu e9cepia situaiilor de la punctul a&.

IV.

*. 2e uncteaC% acti!itatea din ultimii doi ani (colari $ncDeia&i @EA @2)*)-2)** (i 2)**-2)*2A
Acti!itatea metodic% (i (tiin&ific% do!edit% rin documente 8u#tificati!e la ni!elulB

aA unit%&ii de $n!%&%m'nt Activitate /n comisia metodic. - lecii )-()/lecie - referate )-)2/referat <embru /n comisia privind asigurarea calitii Eesponsabil de catedr/arie curricular 'ider sindical Activitate /n cerc pedagogic . - lecie )-!)/lecie - referat )-()/referat Eesponsabil la diferite comisii din coal $)-() p/comisie&. >rgani1area olimpiadelor colare judeene Ee1ultate la concursuri/olimpiade. Flevi promovai la etapa urmtoare Activitate la grup/clas cu copii/elevi integrai provenii din /nvm0ntul special "A 8ude&ului <etodist al +nspectoratului Gcolar al Hudeului Cacu/::7 Bormator local <embru al comisiei consultative pe discipline <embru al consiliului consultativ al +.G.H. <embru /n comisii de elaborare de subiecte i de evaluare /n cadrul concursurilor i olimpiadelor colare/de ocupare a posturilor vacante/re1ervate organi1ate la nivel local/judeean $)-%) p/comisie& >rgani1area olimpiadei i concursurilor naionale Gef cerc pedagogic Ee1ultate obinute la concursuri/olimpiade judeene$pentru fiecare elev&. $premiul +-)-")I premiul ++-)-!2I premiul +++)-!)I meniune-)-(2& cA na&ional Bormator naional <embru al comisiei naionale de specialitate sau a altor consilii/comisii naionale menionate /n Legea nvmntului nr. 84/1995, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare !au n Legea educaiei naionale nr. 1/"#11 cu modificrile i completrile ulterioare Ee1ultate obinute la olimpiade/concursuri colare naionale. $premiul +-!I premiul ++-(-2)I premiul +++-(I meniuni-)-2)& dA interna&ional ,erformane profesionale- lucrri publicate Ee1ultate la olimpiade i concursuri.$premiul +-!-2I premiul ++-!I premiul +++-(-2I meniune-(& ,articipare/organi1are de seminarii- simpo1ioane conferine internaionale ,articipare la congrese internaionale

max. . )-%) )-!) ( ( )-2) )-3) )-!) )-") )-3) (-!) max. * max. < ( )-2) )-2) )-2) ( ( ( !-2) max. *) ! !

3 max. *2 %-)) 3-)) !-)) (-))

5r. crt.

6"iecti! de e!aluare

Itemii e!alua&i

7uncta8 ME192

7uncta8 la auto e!alu are

7uncta8 acordat

$5& ,entru /nvtori/institutori din /nvm0ntul primar se punctea1 activitatea metodic i tiinific desf urat pe parcursul a ! ai colari din ultimii 2 ani colari /nc eiai- la alegerea cadrului didactic. NotB a& ,entru absolvenii promoiei !)(! i debutanii aflai /n primul an de activitate se ia /n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar !)(!-!)(%. b& ,entru absolvenii promoiei !)(( i debutanii aflai /n al doilea an de activitate se ia /n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar !)((-!)(!. c& 'a nivelul colii se acord ( punct suplimentar- cadrelor didactice care au lucrat /n ultimii doi ani colari /nc eiai la grup/clas cu copii/elevi integrai provenii din /nvm0ntul special- fa de punctajul acordat la punctul +;.(.a&. d& Dn ca1ul /ntreruperii activitii la catedr- /n perioada ultimilor doi ani colari- se ia /n considerare activitatea metodic i tiinific din ultimii doi ani colari /n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.

2. 7artici are $n colecti!e de ela"orarea unor acte normati!e (i legi#lati!e !iC'nd calitatea acti!it%&ii # ecifice domeniului $n!%&%m'nt- $n ultimii ; ani calendari#tici @la data de unerii do#arului la in# ectoratul (colarA aA metodologii- regulamente- instruciuni aprobate de max. . <inisterul Fducaiei- :ercetrii- ?ineretului i Sportului $participarea /n colective de elaborare& "A programe colare- aprobate de <inisterul Fducaiei- max. , :ercetrii- ?ineretului i Sportului $participarea /n colective de elaborare& cA manuale colare aprobate de <inisterul Fducaiei:ercetrii- ?ineretului i Sportului $participarea /n colective de elaborare& $:p/manual //mprite la numrul de autori& dA monografii/lucrri tiinifice /nregistrate +SCN max. *) $;p/lucrare/monografie//mprite la numrul de autori& eA g iduri metodologice sau alte au9iliare curriculare/de max. , sprijin avi1ate de ctre <inisterul Fducaiei- :ercetrii?ineretului i Sportului $*p pentru fiecare g id/au9iliar curricular /mprite la numrul de autori& fA articole de specialitate/studii de specialitate- publicate /n reviste de specialitate- la nivel judeean sau naional /nregistrate cu +SSN - )-;p/articole /mprite la numrul de autori articolI max. + - * /studiu /mprite la numrul de autori studiu. max. , gA cri /n domeniul educaional/de specialitate- publicate cu max. *) +SCN- cu referent tiinific din domeniu $ ;p pentru fiecare carte publicat//mprite la numrul de autori&. DA mijloace de /nvm0nt omologate de ctre <inisterul max. ; Fducaiei- :ercetrii- ?ineretului i Sportului $ma9im ;p//mprite la numrul de autori& %. Activiti desfurate /n cadrul programelor de reform max. ; coordonate de <inisterul Fducaiei- :ercetrii- ?ineretului i Sportului /n ultimii 2$cinci& ani calendaristici $la data depunerii dosarului la inspectoratul colar&. formator AF', are-;F?- , are- Canca <ondial- Socrates- 'eonardo da ;inci- :omenius- 8rundtvig- Arion- proiecte finanate din fonduri structurale i de coe1iune- altele dec0t cele punctate anterior.

"

5r. crt.

6"iecti! de e!aluare

Itemii e!alua&i

7uncta8 ME192

7uncta8 la auto e!alu are

7uncta8 acordat

V.

1riterii de !ecDime

". ,articiparea la activiti desfurate /n cadrul programelor de formare continu acreditate de <inisterul Fducaiei:ercetrii- ?ineretului i Sportului /n ultimii 2 $cinci& ani calendaristici $la data depunerii dosarului la inspectoratul colar&- finali1ate cu :ertificat de competen profesional sau adeverin ec ivalent. a& program de lung durat $*) de credite& -+ F b& program de durat medie $3) de credite& -2 F c& program de scurt durat $%) de credite& -* F d& program cu mai puin de %) credite - )-; . 569G. ,unctajele de la punctul " lit. a& - d& pot fi cumulate. ;. ,articiparea la activiti desfurate prin :asa :orpului 7idactic- /n cadrul programelor de formare continu aprobate de <inisterul Fducaiei- :ercetrii- ?ineretului i Sportului sau alte instituii abilitate $+nstitutul Brance1Critis :ouncil- +nstitutul 8oet e .a.&- finali1ate /n ultimii 2$cinci& ani calendaristici$la data depunerii dosarului la inspectoratul colar& cu adeverin/certificat /diplom& -)-; /curs. 569G. Pentru cadrele didactice care solicit pretratnsferul consimit ntre uniti de nvmnt/transferul pentru restrngere de activitate n alt specializare se evalueaz activitatea metodic i tiinific pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate. Cadrele didactice care au desfurat activitate metodic i tiinific pe dou sau mai multe specializri sunt evaluate pentru ntreaga activitate. ;ec ime efectiv la catedr- inclusiv perioada re1ervrii catedrei - )-* / pentru fiecare an de /nvm0nt. 569G. Se recunoate vec ime la catedr pentru perioada activitii desfurate ca personal didactic calificat.

max. ;

569G.
$up totali%area puncta&ului, n ca% de egalitate, !e vor lua n con!iderare, pentru departa&are, criterii !ocial' umanitare, n urmtoarea ordine( a) !o *!oie) cu activitatea n nvmnt, n aceea i localitate+ b) !o *!oie) cu domiciliul n localitate+ c) prini cu domiciliul n localitate+ d) !tarea de !ntate care nu permite pr!irea localitii *certificat medical de la comi!ia de e,perti% a capacitii de munc)+ e) !oul/!oia ! lucre%e n nvmnt+ f) alte cau%e obiective dovedite cu acte *de e,emplu( unic ntreintor de familie i cu domiciliul n localitatea re!pectiv, minori n ntreinere, prini bolnavi, proprieti imobiliare n localitate).
PUNCTAJ I
Autoevaluare Evaluare

PUNCTAJ II
Autoevaluare Evaluare

PUNCTAJ III
Autoevaluare Evaluare

PUNCTAJ IV
Autoevaluare Evaluare

PUNCTAJ V
Autoevaluare Evaluare

Punctaj total
Autoevaluare Evaluare

DirectorHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 2

1adrul didactic HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

@numele- renumele- #emn%tura- tam ilaA

@numele- renumele- #emn%turaA